http://genocid.lt/centras/lt/2516/a/file=3584/

„LIONGINO BALIUKEVIČIAUS-DZŪKO ŽŪTIES VIETA“

Dainavos apygardos štabas darbo metu. Iš kairės: sėdi Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Jonas Jakubavičius-Rugys, stovi Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Julius Makaravičius-Žilvitis, guli Viktoras Kazlauskas-Vanagas
« Atgal |
Į galeriją