http://genocid.lt/centras/lt/2516/a/file=3581/

„LIONGINO BALIUKEVIČIAUS-DZŪKO ŽŪTIES VIETA“

Dainavos apygardos vadų sąskrydis Punios šile. Antroje eilėje pirmas iš dešinės sėdi Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, trečias – Vaclovas Voverys-Žaibas. Trečioje eilėje ketvirtas iš kairės stovi Domininkas Jėčys-Ąžuolis. 1947 m.
« Atgal | Pirmyn »
Į galeriją