2020 m. spalio 23 d.
Paieška
Žirmūnų g. 1F, LT-09239 Vilnius, įm. kodas 191428780. tel. (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 el. p. tuskulenai@genocid.lt

Svarbiausias Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso uždavinys – rinkti, eksponuoti ir propaguoti istorinę dokumentinę medžiagą, atspindinčią sovietinės okupacinės valdžios vykdytą politiką, ideologiją ir represijas prieš Lietuvos gyventojus; užtikrinti Tuskulėnų koplyčios-kolumbariumo priežiūrą ir galimybes ją lankyti, organizuoti minėjimus ir renginius, susijusius su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) edukacinėmis programomis, veikla.


LGGRTC įgyvendindamas LR Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. Nr. 932 nutarimą ir šio nutarimo 2007 m. kovo 28 d. Nr. 322 naują redakciją Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso pastatuose kuria muziejų-edukacinį centrą. Tikslas – ne tik pateikti muziejaus lankytojams istorinius dokumentus, bet ir daryti jiems emocinį poveikį.


2011 m. Baltojo dvarelio rūsyje įrengta muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, kuri lankytojams atskleidžia sovietinio totalitarinio režimo sukurtą mirties nuosprendžių priėmimo ir vykdymo mechanizmą. Eksponuojamuose archyviniuose dokumentuose pateikiama informacija apie nužudytuosius ir egzekucijų vykdytojus, o Tuskulėnų dvaro istoriją pristato archeologiniai radiniai ir ikonografinė medžiaga. Per 2012–2013 m. Tuskulėnų dvaro rūmų 2-ame aukšte įrengta renginių salė ir edukacinė klasė. Šiuo metu intensyviai rengiama ir ekspozicija „Projektas – homo sovieticus“, kuria siekiama atskleisti sovietinio totalitarinio režimo pastangas ir priemones kurti naują socialinę, kultūrinę ir politinę aplinką.


Įamžinant svarbiausius istorinius įvykius ir asmenis Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse organizuojami teminiai renginiai, minėjimai, atvirų durų dienos, konferencijos ir seminarai, ekskursijos, dokumentinių ir meninių filmų peržiūros, eksponuojamos parodos. Vykdoma edukacinė pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Atverta istorija“.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”