2018 m. balandžio 19 d.
Paieška
Žirmūnų g. 1F, LT-09239 Vilnius, įm. kodas 191428780. tel. (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 el. p. tuskulenai@genocid.lt

Svarbiausias Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso uždavinys – rinkti, eksponuoti ir propaguoti istorinę dokumentinę medžiagą, atspindinčią sovietinės okupacinės valdžios vykdytą politiką, ideologiją ir represijas prieš Lietuvos gyventojus; užtikrinti Tuskulėnų koplyčios-kolumbariumo priežiūrą ir galimybes ją lankyti, organizuoti minėjimus ir renginius, susijusius su LGGRTC edukacinėmis programomis, veikla.


Pagal 2004 m. parengtą muziejaus-edukacinio centro koncepciją centriniuose Tuskulėnų dvaro rūmuose numatoma įrengti ekspoziciją „Projektas – homo sovieticus“. Pirmajame aukšte bus penkioms temoms skirtos ekspozicijos, o antrajame – edukacinis-informacinis centras. Buvusio Baltojo dvarelio rūsyje įrengta muziejinė ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, kurioje lankytojai gali susipažinti su istorinių tyrimų medžiaga, sužinoti Tuskulėnų dvaro istoriją ir pamatyti archeologų rastą XVII a. keramikos degimo krosnį.


Ekspozicijų tikslas – ne tik pateikti muziejaus lankytojams istorinius dokumentus, bet ir daryti jiems emocinį poveikį. Atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės, ypač jaunimo, poreikius ir sukauptos medžiagos pobūdį, lankytojams ar jų grupėms bus sudarytos galimybės susipažinti su virtualiojo muziejaus rodmenimis. Vaizdo įrašai, dokumentai, fotografijos ir kita ikonografinė medžiaga lankytojams bus pateikta pasitelkiant kompiuterinę, vaizdo ir garso techniką.


Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyksta dokumentinių ir meninių filmų peržiūros, eksponuojamos parodos. Rengiami minėjimai, konferencijos ir seminarai, vykdoma edukacinė veikla.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”