2020 m. rugsėjo 26 d.
Paieška
Žirmūnų g. 1F, LT-09239 Vilnius, įm. kodas 191428780. tel. (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 el. p. tuskulenai@genocid.lt

1998 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarė Tuskulėnų aukų atminimo įamžinimo komisiją. Jos siūlymu 2002 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 932 ir 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 322 (ankstesnis nutarimas buvo pakeistas papildant naujais punktais) buvo patvirtinta Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės. Buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje buvo nutarta įkurti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, kurio pagrindiniai akcentai: dvaro pastatai ir koplyčia-kolumbariumas, kur palaidotos 1944–1947 m. NKGB-MGB represijų aukos. Memorialui skirta 4,9 ha ploto teritorija. Į ją įeina buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro parkas ir jo prieigos, kuriose yra išlikusi Šv. Teresės koplytėlė ir Baltasis dvarelis (Francišeko Valickio vila).


2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Tuskulėnų rimties parką ir visus jame esančius pastatus perdavė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) žinion. Dabar Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas yra LGGRTC Memorialinio departamento Genocido aukų muziejaus padalinys.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”