2020 m. rugsėjo 26 d.
Paieška
Žirmūnų g. 1F, LT-09239 Vilnius, įm. kodas 191428780. tel. (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 el. p. tuskulenai@genocid.lt

EDUKACINĖ PROGRAMA
„ATVERTA ISTORIJA“

Vienas iš Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso tikslų – su tragiška XX a. vidurio Lietuvos istorija supažindinti jaunimą. Atsižvelgiant į mokinių amžių ir mokytojų pageidavimus, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vykdoma muziejinė edukacinė programa „Atverta istorija“ siūlo apžvalgines ekskursijas, edukacinius užsiėmimus ir dokumentinių filmų peržiūras.


Apžvalginė ekskursija po muziejinę ekspoziciją ,,Tuskulėnų dvaro paslaptys“
(skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)


Lankant muziejinę ekspoziciją supažindinama su sovietinio totalitarinio režimo sukurtu mirties nuosprendžių priėmimo ir vykdymo mechanizmu. Pasakojama apie slapta atvežtus ir užkastus Tuskulėnų dvaro teritorijoje žmones, kuriems 1944–1947 m. Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime buvo įvykdyta mirties bausmė. Atskleidžiamos egzekucijų organizatorių ir vykdytojų biografijos, Sovietų Sąjungos represinių struktūrų veikimo metodai. Taip pat pristatoma Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI a. iki šių dienų.


 Apžvalginė ekskursija po memorialinį kompleksą
(skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)

 

Ekskursijos metu supažindinama su Tuskulėnų dvaro susiformavimo istorija, 1944–1947 m. dvaro sodybos paskirtimi jai priklausant sovietinėms represinėms struktūroms, aplankoma koplyčia-kolumbariumas, kurioje palaidoti NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudyti žmonės ir Vilniaus apylinkėse žuvę kovotojai.

 

  

Edukaciniai užsiėmimai:


 • Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
  Edukacinio užsiėmimo metu supažindinama su Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI amžiaus iki mūsų dienų. Dalyviams pristatomas svarbiausias memorialinio komplekso akcentas – koplyčia-kolumbariumas, kur ilsisi sovietinių represijų aukos. Taip pat dalyviai supažindinami su Tuskulėnų dvaro rūmų, oficinos, Baltojo dvarelio (F. Valickio vilos), Šv. Teresės koplytėlės ir parko istorija, su šių objektų architektūra ir paskirties kaita įvairiais istorijos laikotarpiais. Užsiėmimo metu klausimų ir atsakymų forma pateikiamos praktinės užduotys, kuriomis įtvirtinamos gautos žinios.
 • Tuskulėnų aukos ir budeliai (skirta 7–12 kl., trukmė 1 val.)
  1944–1947 m. Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime mirties bausmė įvykdyta 767 asmenims, kurių palaikai buvo slapta atvežti ir užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Šio edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino asmenybių, neįtikusių represinėms okupantų struktūroms, gyvenimo istorijas. Supažindinama su egzekucijų organizatorių ir vykdytojų biografijomis bei Sovietų Sąjungos represinių struktūrų veikimo metodais. Remiantis istoriniais šaltiniais – autentiškomis nuotraukomis, archyviniais dokumentais – atliekamos praktinės užduotys.
 • Vėliava, himnas ir herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
  Lietuvos valstybės simboliai – herbas, vėliava ir himnas – turi šimtametes tradicijas. Būta istorijos tarpsnių, kai, Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Kodėl šie permainingą Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys simboliai mums tokie svarbūs, kaip jie kito amžiams bėgant? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus atskleidžiami edukacinio užsiėmimo metu. Siekiant lavinti edukacinio užsiėmimo dalyvių pastabumą, dėliojamos dėlionės.
 • Lietuviškų tradicijų, papročių naikinimas ir sovietinių švenčių primetimas (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
  Lietuvių tautos švęstas ir švenčiamas šventes galima suskirstyti į šeimos, kalendorines ir valstybines. Edukacinio užsiėmimo metu aptariamos ir palyginamos lietuvių tautos slapta šeimose švęstos ir dabar viešai švenčiamos šventės su tomis, kurios buvo primestos švęsti sovietinės okupacijos metais. Edukacinis užsiėmimas iliustruotas vaizdine medžiaga, jo metu dalyviai atlieka įvairias praktines užduotis.
 • Sovietinės kasdienybės pilkuma (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
  Edukacinio užsiėmimo metu pasakojama apie tradicinio lietuviško kaimo sunaikinimą kuriant kolūkių ir tarybinių ūkių sistemą. Parodoma, kaip formavosi ir kito daugiabučių architektūra, atskleidžiami sovietinių paslaugų trūkumai, laisvalaikio leidimo ypatumai, plataus vartojimo prekių stoka, kuri vertė žmones ieškoti alternatyvių būdų pasigaminti ar nelegaliai įsigyti būtiniausių prekių. Edukacinio užsiėmimo dalyviai iš arčiau susipažįsta su sovietmečio buities daiktais, jiems rodoma autentiška vaizdo medžiaga. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai atlieka logines užduotis.
 • Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
  Moksleiviai ir studentai buvo vieni aktyviausių pasipriešinimo okupacijai dalyvių. Nuslopinus ginkluotąjį partizaninį pasipriešinimą, pradėjo kurtis įvairios jaunimo pogrindinės organizacijos. XX amžiaus 7–9 dešimtmetyje radosi jaunimo judėjimai, kurie režimui priešinosi savita gyvenimo filosofija ir forma. Šio edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažįsta, kokiais būdais jaunimas priešinosi sovietinei sistemai ir kaip valdžia siekė nuslopinti tokius judėjimus ir sunaikinti pogrindines organizacijas. Užsiėmimo pabaigoje atliekamos įvairios užduotys.
 • Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės 1942–1944 m. (skirta 9–12 kl., trukmė 1 val.)
  Holokaustas – viena iš didžiausių XX amžiaus tragedijų. Edukacinio užsiėmimo metu sužinosite, kas vadovavo ir kas vykdė žydų genocidą Lietuvoje, kada pradėjo kurtis getai ir kokios buvo gyvenimo sąlygos juose, kas ir kokiais būdais gelbėjo žydus. Nemažai dėmesio skiriama Antonovičių šeimai, gyvenusiai Tuskulėnų dvare ir gelbėjusiai žydus. Užsiėmimo pabaigoje atliekamos įvairios užduotys.

Vietų skaičius ribotas, iki 25 žmonių.
Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 2751223, (8 5) 2752547 arba el. paštu.
Laikas derinamas registruojantis.
Adresas: Žirmūnų 1F, Vilnius.


 


 


Filmų peržiūros


Rodomi daugiau nei 60 pavadinimų filmai tremties, laisvės kovų, Lietuvos atgimimo ir Tuskulėnų istorijos tematika. Iš jų populiariausi:

 • „Tuskulėnų paslaptis“, 2009 m. (trukmė 30 min.)
  Vytauto Damaševičiaus ir Juozo Matonio sukurtame dokumentiniame filme atskleidžiama tragiška XX a. vidurio Tuskulėnų dvaro teritorijos istorija bei 1944–1947 m. Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudytų ir Tuskulėnuose užkastų žmonių likimai.
 • „Ledo vaikai“, 2011 m. (trukmė 56 min.)
  Ingos Berulienės ir Justino Lingio filmas supažindina su sovietinio teroro metu iš Baltijos šalių ištremtų ar tremtyje gimusių vaikų patirtimis ir likimais. Filmo kūrėjus domino, kaip tremtis paveikė vaikų pasaulėžiūros, humanistinių vertybių sistemos ir tautinio identiteto formavimąsi, kas lėmė buvusių tremtinių aktyvią poziciją siekiant Baltijos šalių nepriklausomybės ir ją atkuriant.
 • „Holokausto vaikai“, 2011 m. (trukmė 28 min.)
  Režisieriaus Justino Lingio filmas pasakoja apie Holokaustą Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metu daugiau nei devyni iš dešimties Lietuvoje gyvenusių žydų tapo baisaus smurto ir masinių žudynių aukomis. Labiausiai pažeidžiami ir mažiausiai apsaugoti buvo žydų vaikai ir seneliai. Pagal nacių ideologiją visi jie buvo pasmerkti mirčiai. Tik nedaugeliui vaikų pavyko išsigelbėti. Vienas iš jų – prof. habil. dr.Markas Petuchauskas. Jo prisiminimuose giliai įsirėžę dramatiški XX a. įvykiai, kurie buvo žiaurūs ir tragiški visam kraštui. Tačiau ir tomis siaubo kupinomis dienomis Lietuvoje atsirado žmonių, kurių drąsa ir pasiaukojimas padėjo išgyventi. Išsigelbėjimas nuo mirties prilygo stebuklui.
 • „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“, 2012 m. (trukmė 27 min.)
  Autorių Justino Lingio ir Gerimanto Statinio dokumentinis filmas pasakoja apie vieną ryškiausių XX a. Lietuvos istorijos asmenybių, valstybininką, buvusį Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininką, Steigiamojo Seimo pirmininką ir Lietuvos Respublikos Prezidentą Aleksandrą Stulginskį. Filme panaudota medžiaga iš ekspedicijos į Krasnojarsko kraštą, kurios metu aplankytos buvusių lagerių ir tremties vietos.
 • „Tremtinių vaikai“, 2011 m. (trukmė 25 min.)
  Autoriaus Justino Lingio dokumentinis filmas pasakoja apie pirmąjį masinį Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą. Iki Antrojo pasaulinio karo didžiausia susidorojimo akcija su Lietuvos gyventojais buvo įvykdyta 1941 m. birželio 14–18 dienomis. Per kelias dienas buvo suimta ir iš Lietuvos išvežta apie 18 tūkst. žmonių, iš jų kiek daugiau nei 5 tūkst. vaikų. Trėmimus vykdė NKVD darbuotojai, o jiems talkino vietinis partinis sovietinis aktyvas. Daugumai Lietuvos gyventojų, retai peržengusių savo parapijos ribas, atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga.

 


Edukaciniai žaidimai


 • Interaktyvusis edukacinis žaidimas „Sovietinis inkubatorius“ (skirtas 8–12 kl., trukmė 1-1,5 val.)
  Jei norite žinoti, kaip buvo klastojama istorija, kas yra deficitas, ką reiškia būti kitokiam sovietinėje santvarkoje, kas yra cenzūra, ką reiškia būti sekamam, galite dalyvauti edukaciniame žaidime. Jūs turėsite galimybę atsidurti sovietinio gyvenimo aplinkoje, susidurti su įvairiomis situacijomis ir pasirinkti savo likimą.
 • Pažintinis-edukacinis žaidimas „Atrask Tuskulėnų dvaro lobį!“ (skirtas 5–8 kl., trukmė ~1,5 val.)
  Žaidimas – puiki galimybė ne tik įdomiai praleisti laiką, bet ir sužinoti daug naujų dalykų. Tad mielai kviečiame visus apsilankyti Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse ir išbandyti naują pažintinį-edukacinį žaidimą, kurio metu, atlikdami užduotis, susipažinsite su mūsų komplekso istorija. (Žaidimas vyks kovo–rugsėjo mėnesiais.)
 • „Okupuotos Lietuvos istoriją pažink kitaip“ (skirtas 10–12 kl., trukmė 1 val.)
  Dalyviai, pasidalinę į komandas, turi atsakyt į pateiktus klausimus, išspręsti muzikines ir garsines užduotis, susijusias su Lietuvos okupacija. Mokiniai atsakinėdami į klausimus smagiai praleis laiką, pasitikrins turimas žinias, plačiau susipažins su XX a. antrosios pusės Lietuvos istorija.

 

Apžvalginės ekskursijos po muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ vedamos trečiadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val., sekmadieniais nuo 10 iki 17 val.

Edukaciniai užsiėmimai vedami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 10 iki 17 val., penktadieniais nuo 10 iki 15.45 val.


Dokumentiniai filmai demonstruojami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 10 iki 17 val., penktadieniais nuo 10 iki 15.45 val.


Apžvalginės ekskursijos po memorialinį kompleksą (aplankant koplyčią-kolumbariumą) vedamos trečiadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val., sekmadieniais nuo 10 iki 17.00 val.

Apžvalginės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, filmų peržiūros užsakomos
Tel.: (8 5) 275 2547, (8 5) 275 1223, (8 5) 275 0704 arba
El. paštas: ekspozicija.tuskulenai@genocid.lt, edukacija.tuskulenai@genocid.lt

Muziejinės programos pristatymai mokyklose ir stovyklose užsakomi pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 iki 16 val.
Tel.: (8 5) 275 1223; (8 5) 266 3282
El. paštas: edukacija.tuskulenai@genocid.lt
edukacija@genocid.lt

http://www.genocid.lt/tuskulenaiLeidinukas "Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre" (parsisiųsti .pdf, 7,8 MB)

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”