2020 m. rugsėjo 29 d.
Paieška
Žirmūnų g. 1F, LT-09239 Vilnius, įm. kodas 191428780. tel. (8 5) 275 0704, (8 5) 275 1223 el. p. tuskulenai@genocid.lt
Versija spausdinimui
Adolfo Užos grafikos parodą „Tarp dangaus ir žemės“

Adolfo Užos (1946–2013) vaikystė ir jaunystė prabėgo Šiauliuose ir Akmenės rajono Papilės apylinkėse. 1966–1971 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įsigijo žurnalisto specialybę. 1972–1975 m. buvo laikraščio „Vakarinės naujienos“ redakcijos atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas. 1976–1977 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komiteto vyresnysis redaktorius. 1979–1982 m. – Vilniaus rajono laikraščio „Draugystė“ atsakingasis sekretorius. 1982–1989 m. – Eltos korespondentas.

Aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimime. 1988 m. Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo organizacinio komiteto, Sąjūdžio koordinacinio centro tarybos narys, redagavo ir platino Sąjūdžio seimo tarybos biuletenį „Ekspres informacija“.

1989–1990 m. laikraščio „Žalioji Lietuva“ redaktoriaus pavaduotojas, 1990 m. savaitraščio „Pozicija“ atsakingasis sekretorius. 1990–1995 m. – Japonijos telegramų agentūros „Kyodo Cousin“ korespondentas Baltijos valstybėse. 1995 m. dienraščio „Lietuva“ vyr. redaktorius. 1996–1999 m. savaitraščio „Atgimimas“ vyr. redaktorius, politikos apžvalgininkas. Sukūrė draugiškų šaržų, piešinių, karikatūrų ir eilėraščių bei epigramų. Surengė per 10 personalinių parodų.

Išleido draugiškų šaržų, karikatūrų ir epigramų rinkinius: „Atgimstančios Lietuvos žmonės“ (1990), „Mūsų gyvenimo paletė“ (1992), eilėraščių ir miniatiūrų knygą „Gyvenimo karuselė“ (2008). Jo kūrybos yra žurnalistų poezijos knygoje „Sušvieski, saulę“ (2015).

Be žurnalistikos, aktyviai domėjosi futbolu. 1997–2011 m. buvo Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos steigėjas ir prezidentas. Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komiteto narys, buvo Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ tarybos narys.

Apdovanotas KKSD sidabro medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2006), Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos medaliu „Už nuopelnus atkuriant Lietuvos kariuomenę“ (2007). Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Adolfo Užos pomirtinė grafikos paroda „Tarp dangaus ir žemės“ surengta jo žmonos Birutės Užienės pastangomis.

(Informacija iš Lietuvos žurnalistų sąjungos)

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”