http://genocid.lt/tuskulenai/lt/1296/a/

Partizanų bunkerių archeologiniai tyrimai Lietuvoje

2010 m. gegužės-liepos mėnesiais vykdyti pirmieji Lietuvoje partizanų bunkerių archeologiniai tyrimai: buvo atkastas vienas svarbiausių Lietuvos bunkerių - Prisikėlimo apygardos vadavietė (Mėnaičių kaime, Radviliškio r.) ir Prisikėlimo apygardos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkeris (Daugėliškių miške, Raseinių r.).


Prisikėlimo apygardos vadavietėje buvo pasirašyta legendinė 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos partizanų vadų deklaracija, numatanti demokratinės valstybės atkūrimo pagrindus bei atskleidžianti Lietuvos partizanų vertybines nuostatas. Tai, kad šis dokumentas įteisintas oficialiu Lietuvos Respublikos įstatymu, rodo valstybingumo tradicijų tęstinumą: Lietuvos valstybė aukščiausiu lygiu pripažino pokario rezistencijos vadovybę kaip teisėtą okupuoto krašto valdžią. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Vilniaus universiteto archeologais šiame bunkeryje atrado partizanų daiktų, tarp kurių buvo žiūronai bei stalo, ant kurio buvo pasirašinėjama deklaracija, liekanos.


Per daugiau nei du mėnesius trukusius tyrimus, buvo ištirtas ir kitas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkeris (Daugėliškių miške, Raseinių r.). Jame buvo aptiktos medinės bunkerio konstrukcijos ir daugiau nei 1000 radinių, puikiai atskleidusių ne tik partizanų karinio, bet ir kasdienio gyvenimo aspektus. Surengtos ekspedicijos metu archeologijos teikiami duomenys lyginti su Lietuvos Ypatingajame Archyve saugomų baudžiamųjų bylų medžiaga bei gyvo partizanų ryšininko prisiminimais. Gauti šių tyrimų rezultatai visapusiškai parodė kompleksinių tyrimų pranašumą bei atskleidė naujas, tačiau iki šiol dar neišnaudotas archeologijos mokslo galimybes tiriant ginkluotos rezistencijos vietas.