2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, mob. 8 602 87022, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
UNESCO programa „Pasaulio atmintis“

2015 m. gegužės 21 d. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą buvo įrašyti septyni nauji objektai. Vienas jų – dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Liudijimo registracijos Nr. 63.

Laiškas ant beržo tošies, rašytas 1941 metų politinio kalinio Kazimiero Šiliūno 1942 m. iš Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo r. Rešotų į Altajaus kr. Pankrušichos r. ištremtai šeimai.
Laiške politinis kalinys Kazimieras Šiliūnas prašo tremtyje esančios šeimos atsiųsti jam maisto produktų: džiovintų bulvių, džiūvėsių, riebalų, česnako ir tabako.


Laiškas ant beržo tošies, rašytas 1941 metų politinio kalinio Antano Baniulio 1943 m. iš Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo r. Rešotų į Jakutijos ASSR Ust Janos r. Kazačę ištremtai dukrai Danutei Baniulytei.
Laiške politinis kalinys Antanas Baniulis rašo, kad jų lageryje buvusį politinį kalinį (?) Petkevičių išvežė į kitą vietą (lagerį). Nurodo, kad tiems, kurie gauna siuntinių, lageryje išgyventi lengviau. Klausia tremtyje esančios dukros Danutės Baniulytės, ar ji turi tabako ir žuvies. Laiško pabaigoje prašo parašyti, kokį darbą dirba ištremti šeimos nariai.


Laiškas ant beržo tošies, rašytas 1941 metų politinio kalinio Juozo Meškausko 1944 m. iš Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo r. Rešotų į Lietuvą broliui Jonui Meškauskui ir draugui Juozui Račkauskui.
Laiške politinis kalinys Juozas Meškauskas rašo broliui Jonui Meškauskui, kad jau siuntė vieną laišką, bet atsakymo negavo. Nurodo savo ištremtos šeimos adresą, prašo siųsti siuntinius jam ir šeimai, jei tik paštas juos priims.


Laiškas ant beržo tošies, rašytas 1941 metų politinio kalinio Benedikto Šumskio tarp 1944 ir 1946 m. iš Krasnojarsko kr. Nižnij Ingašo r. Rešotų artimiesiems į Lietuvą.
Laiške politinis kalinys Benediktas Šumskis savo mamą, seseris ir brolius sveikina šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Išreiškia didelę viltį kitąmet pasimatyti. Ragina artimuosius parašyti, kaip jie išgyveno karą. Prašo siųsti 8 kg svorio siuntinį. Nurodo, kaip siuntinys turėtų būti supakuotas, kas jame turėtų būti: lašinių, rūkytos mėsos ar dešros, cukraus, kakavos, miltų, tabako ir popieriaus. Guodžiasi, kad nepraranda vilties pasimatyti su artimaisiais. Nuolat dėl to meldžiasi.


Atvirukas (pieštas / karpytas) ant beržo tošies, padarytas 1947 metų tremtinės Anelės Karpavičiūtės seseriai Salomėjai Karpavičiūtei. Tiumenės sr. Veližanų r., 1948 m.
Atviruko autorė linki savo seseriai Salomėjai Karpavičiūtei kitas šv. Kalėdas švęsti tėvynėje.


Albumas iš beržo tošies, padarytas 1950 metų politinės kalinės Onos Abariūtės 1952 m. persiuntimo kalėjime Krasnojarsko krašte.
Albumo viduje yra 4 iš beržo tošies lapai. Ant kiekvieno lapo padarytos įpjovos fotografijų kampeliams. Politinė kalinė Ona Abariūtė per visą kalinimo lageriuose laikotarpį išsaugojo savadarbį albumą iš beržo tošies ir 1956 m. parsivežė į Lietuvą.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”