http://genocid.lt/muziejus/lt/747/a/

Aleksandras Grybinas-Faustas (1920-1949)

Grįžti į signatarų galeriją

Gimė 1920 m. vasario mėn. mokytojo šeimoje Šakių apskrities Lukšių kaime. Partizanas nuo 1945 m. pabaigos. Dalyvavo kuriant Tauro apygardos Žalgirio rinktinę, buvo rinktinės štabo narys – Žvalgybos skyriaus viršininkas. 1948 m. spalio 8 d. tapo Tauro apygardos vadu. 1949 m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Jo metu Aleksandrui Grybinui-Faustui suteiktas laisvės kovotojo partizanų kapitono laipsnis. LLKS Tarybos narys. 1949 m. birželio 16 d. LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu apdovanotas 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Žuvo 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Šunkarių miške patekęs į pasalą. 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties) ir pulkininko laipsnis (po mirties).