2020 m. spalio 23 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Aleksandras Grybinas-Faustas (1920-1949)
Grįžti į signatarų galeriją

Gimė 1920 m. vasario mėn. mokytojo šeimoje Šakių apskrities Lukšių kaime. Partizanas nuo 1945 m. pabaigos. Dalyvavo kuriant Tauro apygardos Žalgirio rinktinę, buvo rinktinės štabo narys – Žvalgybos skyriaus viršininkas. 1948 m. spalio 8 d. tapo Tauro apygardos vadu. 1949 m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Jo metu Aleksandrui Grybinui-Faustui suteiktas laisvės kovotojo partizanų kapitono laipsnis. LLKS Tarybos narys. 1949 m. birželio 16 d. LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu apdovanotas 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Žuvo 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Šunkarių miške patekęs į pasalą. 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties) ir pulkininko laipsnis (po mirties).
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”