http://genocid.lt/muziejus/lt/745/a/

LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarai

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas generolas

JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS (1909-1954)

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas, gynybos pajėgų vadas pulkininkas

ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS (1918-1957)

LLKS Tarybos prezidiumo narys, LLKS visuomeninės dalies viršininkas pulkininkas

JUOZAS ŠIBAILA-MERAINIS (1905-1953)

LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius majoras

PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA (1925-1949)

LLKS Tarybos narys kapitonas

ALEKSANDRAS GRYBINAS-FAUSTAS (1920-1949)


LLKS Tarybos prezidiumo narys pulkininkas leitenantas

LEONARDAS GRIGONIS-UŽPALIS (1905-1950)


LLKS Tarybos narys kapitonas

VYTAUTAS GUŽAS-KARDAS (1920-1949)


LLKS Tarybos prezidiumo narys kapitonas

BRONIUS LIESYS-NAKTIS (1922-1949)