2020 m. gegužės 28 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje

Šio rinkinio pagrindą, ne taip, kaip kitų muziejaus rinkinių, sudaro iš gyventojų gauta medžiaga: pačių žmonių atnešta į muziejų, surinkta per ekspedicijas arba atsiųsta kitiems LGGRTC padaliniams (pirmiausia – Archyviniam vardynų skyriui, rengiančiam represuotųjų sąrašus, taip pat Memorialiniam departamentui) ir vėliau perduota saugoti muziejui.

 


Tremtiniai valo upės vagą ir krantus. Krasnojarsko kr., 1956 m.
Tremtiniai valo upės vagą ir krantus. Krasnojarsko kr., 1956 m.


Didžiausią rinkinio dalį sudaro nuotraukos, gerokai mažiau yra originalių dokumentų, daiktų. Tačiau pastaraisiais metais būtent ši rinkinio grupė labiausiai pildoma. Žmonės, ilgus metus saugoję artimuosius   ar jų pačių gyvenimą tremtyje arba lageriuose primenančius, relikvijomis tapusius daiktus, apsisprendžia patikėti juos muziejams, suprasdami, kad tik čia jie bus restauruoti, tinkamai laikomi ir saugomi. 

Dokumentai. Originalių dokumentų turime nedaug, didesniąją dalį sudaro jų kopijos. Tai – represijas prieš taikius gyventojus liudijantys dokumentai: nutarimai ištremti, suimti, pažymos apie mirtį, sveikatos būklę, turto konfiskavimo kvitai, taip pat asmens dokumentai: liudijimai, išduoti tremtyje vietoje paso, mokyklos baigimo pažymėjimai, darbo knygelės, pažymos apie paleidimą iš tremties, laiškai artimiesiems ir pan.
 
Renkami ir tremtinių, politinių kalinių atsiminimai, anketos apie kalinimo sąlygas bei režimą kalėjimuose.

Tremtinės O. Abariūtės-Abarienės geležinkelio bilietas iš Taišeto į Obelius, 1956 m.
Tremtinės O. Abariūtės-Abarienės geležinkelio bilietas iš Taišeto į Obelius, 1956 m.

Nuotraukos. Nors tremtiniams ir lageriuose kalinamiems iki pat 1953 m. (iki J. Stalino mirties) buvo griežtai draudžiama turėti fotoaparatus, laikyti nuotraukas, siųsti jas Lietuvoje likusiems draugams ar giminaičiams, vis dėlto jos sudaro didžiausią rinkinio dalį. Pažymėtina, kad dėl minėtų draudimų, taip pat dėl itin sunkių prieškario ir pirmųjų pokario metų tremtinių gyvenimo sąlygų daugiausia išliko vėlesniojo laikotarpio nuotraukų. Pačius sunkiausius tremties metus – 1941-uosius atspindinčios nuotraukos yra retenybė. Pirmųjų pokario tremties metų nuotraukų – vos keletas. Nedaug ir gyvenimą lageriuose užfiksavusių nuotraukų. Nepaisant šių aplinkybių, rinkinio nuotraukos gana išsamiai atspindi tremtinių ir politinių kalinių gyvenimą toli nuo Tėvynės: buitį, darbą, retas šventes, siekį ne tik išlikti, bet ir išlaikyti tautines, kultūros, religines tradicijas.


Politinio kalinio V. Kielos užrašų knygelė.
Spaskas, Kazachijos SSR, XX a. 6-asis dešimtmetis

Daiktai. Ši rinkinio grupė negausi, tačiau turimi eksponatai autentiški, originalūs. Tai – ir kelionei iš tremties į Lietuvą pasidarytas lagaminas, nuotraukų albumas iš beržo tošies, albumas siuvinėtu viršeliu, kryželis-amuletas iš mamuto ilties, rožinis iš duonos, siuvinėti paveikslai ir eilėraščių posmai, pieštas paveikslėlis, prie kurio melsdavosi 1941 metų tremtiniai, ir pan. Tremtinių, politinių kalinių buityje naudoti daiktai suteikia daug informacijos ne tik apie kasdienį jų gyvenimą, bet ir apie dvasinį pasaulį.


Cenzūruotas laiškas ant beržo tošies, rašytas politinio kalinio A. Baniulio ir išsiųstas iš lagerio į Jakutiją ištremtai šeimai. Rešotai, Krasnojarsko kr., 1943 m.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”