2020 m. rugsėjo 28 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojų elektroninio pašto adresai yra sudaryti pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@genocid.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo vienas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ , LGGRTC generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1V-121 „DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 2 punktu skiriami atsakingi už asmenų aptarnavimą:

Sekretoriate:
  • Jolita Bernotienė, vyriausioji specialistė, tel. (8~5) 231 4139, Didžioji g. 17/1;
  • Nijolė Rupšienė, vyriausioji specialistė, tel. (8~5) 279 1041, Gedinimo pr. 40/1.


Direkcija
Sekretoriatas
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
Memorialinis departamentas (su Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi)
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
Leidybos skyrius
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Apskaitos skyrius
Informacinų sistemų priežiūros skyrius
Pastatų ir infrastruktūros priežiūros skyrius
Biblioteka

Atnaujinta: 2020-08-27


DIREKCIJA Didžioji g. 17/1
Generalinis direktorius Prof. dr. Adas Jakubauskas 231 4139
8 601 40799
127
Gen. direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys 231 2683
8 687 16710
131

Žirmūnų g. 1F
Vyriausiasis patarėjas Aivydas Keršulis
275 1223
8 601 17153

315

Gedimino pr. 40/1
Vyresnysis patarėjas Vidmantas Valiušaitis
8 606 71938
SEKRETORIATAS Didžioji g. 17/1
Sekretoriatas faksas 279 1033

Sekretoriato vedėja Regina Selskienė 231 4139 128
Vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė 231 4139 126
Vyresnysis specialistas Dalius Egidijus Stancikas 275 1266 119

Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Gintaras Šidlauskas 279 1034
8 650 71654
102
Vyresnioji specialistė Edita Žostautaitė 231 4157 103
Vyriausioji specialistė Nijolė Rupšienė 279 1041 113
Vyresnioji specialistė Nijolė Pranskutė 279 1041 114
Vyresnioji specialistė Aurelija Slušnienė 266 1525 121
Vyresnioji specialistė Zita Jakulytė 266 1527 112
Vyresnioji specialistė Rima Dargužienė 231 4157 101
Vyresnysis specialistas Valentin Stech 266 3283 124
Vyresnioji specialistė Birutė Doronenkovienė 266 1502 110
Vyriausioji specialistė Romutė Naraškevičienė 231 3012 117
Vyresnioji specialistė Genė Kumparskienė 279 1041 114
Vyresnioji specialistė Giedrė Kareniauskienė 266 1502 110
Archyvas Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji archyvarė Felicija Liucija Tiškienė 266 1529 111
Vyriausioji archyvarė Laimutė Verkauskaitė 266 1529 111


GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS Gedimino pr. 40/1
Departamento direktorius Dr. Arūnas Bubnys 266 1521
8 650 33522
210
GRTD departamento vyresnioji patarėja Dr. Kristina Burinskaitė 266 1519
8 601 17366
222
Istorinių tyrimų programų skyrius

Skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari 266 1521
8 656 50034
209
Vyriausiasis istorikas Stanislovas Buchoveckas 266 1519 223
Vyriausioji istorikė Irena Šutinienė
(0,5 etato)
266 1519 219
Vyriausiasis istorikas Dr. Darius Juodis
(0,25 etato)
266 1519 222
Vyriausiasis istorikas Dr. Valdemaras Klumbys 
(0,25 etato)
266 1519 223
Vyriausioji istorikė Dr. Mingailė Jurkutė
266 1519 222
Vyriausiasis istorikas Dr. Mindaugas Pocius 266 1521
Vyresnysis istorikas Dr. Artūras Grickevičius 266 1519 223
Vyriausiasis istorikas Dr. Juozas Banionis 266 1521
Vyresnioji specialistė Dr. Vida Komičienė
(terminuota darbo sutartis)
266 1521
Vyriausiasis istorikas Dr. Alfredas Rukšėnas 266 1521
Vyresnysis istorikas Gintautas Ereminas 266 1521
Vyriausiasis istorikas Dr. Rimantas Zizas 266 1519 223
Vyresnysis istorikas Rimantas Zagreckas 266 1519 222
Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyrius Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėjasVyriausioji specialistė Vida Teresė Ramanauskienė 266 1528 109
Vyriausioji specialistė Vanda Žilinskienė 266 1528 206
Vyriausioji specialistė Jovita Lesienė 266 3276
119
Vyresnioji specialistė Gintarė Juzelskaitė 266 1528
Vyriausiasis istorikas Arvydas Gelžinis 266 1520
 217

Didžioji g. 17/1
Vyriausioji specialistė Darija Lenkutienė 231 4152 143
Vyresnioji specialistė Elena Mincevičienė 231 4152
8 671 92636
145
Vyriausioji specialistė
Janina Kasperavičienė 231 4152 144
Vyriausioji specialistė
Vanda Urbonaitė 231 4152 144
Vyriausioji specialistė
Vitalija Maskaliūnienė 231 4152 144
Vyriausiasis specialistas Titas Juocys 231 4152 143
Vyresnioji specialistė


Daiva Vilkelytė
(terminuota darbo sutartis)


Specialiųjų tyrimų skyrius Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėjas Rytas Narvydas 231 4158
8 699 52846
202
Vyriausiasis istorikas Andrius Tumavičius 231 4158 202
Vyriausiasis istorikas Olegas Usačiovas
(terminuota darbo sutartis)
231 4158 202
Vyresnioji istorikė Dokt. Enrika Kripienė 266 1520 216
Vyriausiasis istorikas Gintautas Miknevičius 266 1520 214
Vyriausioji istorikėVyresnioji istorikė Brigita Šeškaitė
(atostogose vaikui priežiūrėti)
231 4158 202
Vyresnysis istorikas Dokt. Tadas Jaskelevičius 266 1520 214
Vyriausiasis istorikas Sakalas Natkevičius
231 4158 218
Vyriausioji specialistė Aldona Steiblienė 266 3276
119
Vyresnioji secialistė Laima Petrauskienė 266 3283 125
Vyriausiasis istorikasVyriausioji specialistė Renata Stankevičienė 266 3283 125


MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS Žirmūnų g. 1N
Departamento direktorė Gintarė Jakubonienė 279 1035
8 685 21818
334

faksas 273 3518


Aukų g. 2a
Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas Eugenijus Peikštenis 249 7427
8 699 52830249 8156

Atminimo programų skyrius Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Dr. Monika Kareniauskaitė
231 4149
8 601 17202
136

Žirmūnų g. 1N
Vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė 231 4148 336

Didžioji g. 17/1
Vyriausioji istorikė Otilija Daniunienė 231 4151

Vyresnysis istorikas Benas Navakauskas
231 4151
139
Vyriausioji istorikė Elvyra Mickevič
(0,5 etato)
231 4151 139
Vyriausioji istorikė Violeta Jasinskienė
275 5324 137
Vyresnioji istorikė Birutė Panumienė 275 5324 138
Vyriausioji istorikė Dalia Narušienė 275 5261 147
Vyriausioji specialistė Jolanta Vilija Sinkevičiūtė
111
Vyresnysis specialistas Rapolas Lapinskas
275 5324 129
Vyriausioji istorikė Julita Milašiūtė 273 3518
136

Aukų g. 2a
Vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis
266 3278
8 699 52834

Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius Žirmūnų g. 1N
Skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė 275 5365
8 672 69645
335
Vyriausioji istorikė Vilma Dubonienė 273 5430 332
Vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė 231 4148
336
Vyriausioji specialistė Rima Petronėlė Gudelytė
273 3518
333
Vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas
(terminuota darbo sutartis)
273 3731
Vyriausioji specialistė Audronė Juodzevičienė
273 5430 332


OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS Aukų g. 2a


Istorijos skyrius
Skyriaus vedėja Gerda Urbonienė 266 1530

Vyriausioji muziejininkė Ramunė Driaučiūnaitė 249 8156
Vyriausiasis muziejininkas Viktoras Avgulis 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Milda Ramanauskaitė 249 8155

Vyriausioji muziejininkė Vega Ribikauskienė 249 8156
Vyriausioji dailininkė Aistė Tarabildienė 266 3280
Fondų apskaitos skyrius
Skyriaus vedėja Nijolė Čekavičiūtė 249 8154
Vyriausioji specialistė Lina Šlapelytė 249 8156
Fondų saugotoja Renata Paulauskaitė 249 8156
Vyriausiasis muziejininkas Aidas Alekna
249 8155
Muziejaus technikas Remigijus Sabulis 262 0554
Lankytojų aptarnavimo ir ekspozicijų priežiūros skyrius
Skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė 249 8465
8 611 74752

Vyriausiasis specialistas Ramusis Lapinskas 275 05 93
8 652 02112

Vyriausiasis muziejininkas Ričardas Padvaiskas 249 6264
Vyresnysis muziejininkas Arūnas Borisas 249 6264
Vyriausioji edukologė
Vyresnioji specialistė
Gedvilė Butkutė-Indrišionienė
(1,5 etato)
266 3282

Kasininkė Solveiga Steponavičienė 249 6264
Ekspozicijų prižiūrėtojai Bronius Ulozas,
Danutė Cicėnienė, Aušrinė Lukšytė
249 6264

Budėtojai Romualdas Tumėnas,
Karolis Norkūnas
249 6264

Valytoja Giedrė Šaudinienė


Valytoja Marija Griškevič


Valytoja Janina Dunovskaja
DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Druskininkai,
Vilniaus al. 24
Vyriausioji muziejininkė Rugilė Lesniauskaitė 8 677 69938

Vyriausiasis muziejininkas Saulius Lukošiūnas  KAUNO REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Kaunas,
Vytauto pr. 46
Vyriausiasis muziejininkas Algirdas Markūnas 8 683 84081TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIS KOMPLEKSAS Žirmūnų g. 1F
Vedėja Dovilė Lauraitienė 275 0704
8 615 54087
311
Vyriausioji dailininkė Elena Matulionienė 273 4313 312
Vyriausioji muziejininkė
Beata Stanevičienė (nėštumo ir gimdymo atostogose) 275 1223 315
Vyresnioji muziejininkė
Aistė Bajoriūnaitė 275 1223 316
Vyresnioji edukologė

275 1223 315
Valytoja Galina AvgulŽirmūnų g. 1F
Vyresnioji muziejininkė Agnė Šniaukštaitė-Beinorienė 275 2547 337
Vyriausiasis muziejininkas Rokas Miknevičius 275 2547 337

LEIDYBOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Laimutė Grikinienė
279 1038

135
Vyresnioji maketuotoja
Danutė Navickienė 279 1038
Vyriausioji maketuotoja Dalė Dubonienė 279 1038 116
Vyresnysis dailininkas Romas Dubonis
(0,5 etato)
279 1038
Vyriausioji redaktorė Sigita Šimelionytė
279 1038 125
Vyresnioji redaktorė Audronė Gečiauskienė
279 1038 125
Vyresnioji specialistė Vilma Banytė
279 1038 125


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas
231 4560 146
Vyriausioji specialistė (personalui)
Liuda Visockienė 249 6243 134
Duomenų apsaugos pareigūnas Dalius Egidijus Stancikas
(0,5 etato)
275 1266
119
Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė 231 4153 115

Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Rūta Rutkauskaitė
(0,5 etato)
279 1041 123


APSKAITOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja (vyr. finansininkė) Daiva Ražukaitė 279 1039 132
Vyriausioji specialistė Zita Kindurienė 279 1039 114
Vyresnioji buhalterė
Apskaitininkė kasininkė
Danguolė Nekrašienė 231 4153 133
Sandėlininkas Algirdas Masiulionis 231 4145 120


INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Daiva Judeikytė 231 4140
8 678 20588
124
Informacinių technologijų sistemų administratorius Gintaras Juknevičius 231 4140
8 672 77456
148
Vyriausiasis specialistas Aleksandr Nesvat 231 4140
 
148
Tinklo administratorius Stanislovas Juknevičius           (0,5 etato) 231 4140
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Dmitrij Velikorodin
(0,5 etato)
231 4140

Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Laimonas Kemėras 262 1836
8 614 86187
120


PASTATŲ IR INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas Jonas Kareniauskas 279 1042
8 699 52847
130
Technikas Žygimantas Rudis 8 693 53421
Elektrikas Aleksandras Rasiulis 231 41 45
Santechnikas Felicijonas Sarcevičius 231 4145

Transporto technikas Algimantas Paškonis 231 4145
8 659 09121

Klientų informavimo tarnautojai
Daiva Karklelienė,
Kazimieras Edvardas Macijauskas
231 4145
123
Valytoja Genė Paukštienė 231 4145BIBLIOTEKA Didžioji g. 17/1
Bibliotekininkė Asta Žižienė 231 4145 122


IT Pagalba

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”