2019 m. spalio 17 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojų elektroninio pašto adresai yra sudaryti pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@genocid.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo vienas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ , LGGRTC generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1V-121 „DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 2 punktu skiriami atsakingi už asmenų aptarnavimą:

Sekretoriate – Jolita Bernotienė, vyriausioji specialistė, tel. (8~5) 231 4139, Didžioji g. 17/1;
Specialiųjų tyrimų skyriuje – Nijolė Rupšienė, vyresnioji specialistė, tel. (8~5) 279 1041, Gedinimo pr. 40/1.


Direkcija
Sekretoriatas
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
Memorialinis departamentas (su Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi)
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
Leidybos skyrius
Specialiųjų tyrimų skyrius
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Apskaitos skyrius
Informacinų sistemų priežiūros skyrius
Ūkio skyrius
Biblioteka

Atnaujinta: 2019-09-30


DIREKCIJA Didžioji g. 17/1
Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė 231 4139
8 652 10 033
127
Gen. direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys 231 2683
8 687 16 710
131
Vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė
275 1266
121


SEKRETORIATAS Didžioji g. 17/1
Sekretoriatas faksas 279 1033
Sekretoriato vedėja Regina Selskienė 231 4139 128
Vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė 231 4139 126
Vyresnysis specialistas Dalius Egidijus Stancikas 275 1266 119
Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Gintaras Šidlauskas 279 1034
8 650 71 654
102
Vyresnioji specialistė Edita Žostautaitė 231 4157 103
Vyresnioji specialistė Nijolė Rupšienė 279 1041 113
Vyresnioji specialistė Nijolė Pranskutė 279 1041 114
Vyresnioji specialistė Aurelija Slušnienė 266 1525 121
Vyresnioji specialistė Zita Jakulytė 266 1527 112
Vyresnioji specialistė Rima Dargužienė 231 4157 101
Vyresnysis specialistas Valentin Stech 266 3283 124
Vyresnioji specialistė Birutė Doronenkovienė 266 1502 110
Vyriausioji specialistė Romutė Naraškevičienė 231 3012 117
Vyresnioji specialistė Genė Kumparskienė 279 1041 114
Vyresnioji specialistė Giedrė Kareniauskienė 266 1502 110
Archyvas Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji archyvarė Felicija Liucija Tiškienė 266 1529 111
Vyriausioji archyvarė Laimutė Verkauskaitė 266 1529 111


GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS Gedimino pr. 40/1
Departamento direktorius Arūnas Bubnys 266 1521
8 650 33 522
210
Istorinių tyrimų programų skyrius
Skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari 266 1521
8 656 50034
209
Vyriausiasis istorikas Stanislovas Buchoveckas 266 1519 223
Vyriausiasis istorikas Darius Juodis
(0,25 etato)
266 1519 222
Vyriausiasis istorikas Valdemaras Klumbys 266 1519 223
Vyriausioji istorikė Mingailė Jurkutė (0,5 etato)
266 1519 222
Vyriausiasis istorikas Mindaugas Pocius 266 1521
Vyresnysis istorikas Artūras Grickevičius 266 1519 223
Vyriausiasis istorikas Juozas Banionis 266 1521
Vyresnioji specialistė Vida Komičienė
(terminuota darbo sutartis)
266 1521
Vyriausiasis istorikas Alfredas Rukšėnas 266 1521
Vyresnysis istorikas Gintautas Ereminas 266 1521
Vyriausiasis istorikas Rimantas Zizas 266 1519 223
Vyresnysis istorikas Rimantas Zagreckas 266 1519 222
Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyrius Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėja Kristina Burinskaitė
266 1519 222
Vyriausioji specialistė Vida Teresė Ramanauskienė 266 1528 109
Vyriausioji specialistė Regina Dževeckaitė 266 1528 207
Specialistė Virginija Sasnauskaitė 266 1528 204
Vyriausioji specialistė Vanda Žilinskienė 266 1528 206
Vyriausioji specialistė Jovita Lesienė 266 3276
119
Vyriausiasis specialistas Pranas Banevičius 266 1528
Vyresnioji specialistė Gintarė Juzelskaitė 266 1528
Didžioji g. 17/1
Vyriausioji specialistė Darija Lenkutienė 231 4152 143
Vyresnioji specialistė Elena Mincevičienė 231 4152 145
Vyriausioji specialistė
Janina Kasperavičienė 231 4152 144
Vyriausioji specialistė
Vanda Urbonaitė 231 4152 144
Vyriausioji specialistė
Vitalija Maskaliūnienė 231 4152 144
Vyriausiasis specialistas Titas Juocys 231 4152 143
Vyresnioji specialistė


Daiva Vilkelytė
(terminuota darbo sutartis)MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS Žirmūnų g. 1N
Departamento direktorė Gintarė Jakubonienė 279 1035
8 685 21 818
334
faksas 273 3518
Atminimo programų skyrius Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja 231 4149 136
Žirmūnų g. 1N
Vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė 231 4148 336
Didžioji g. 17/1
Vyriausioji istorikė Otilija Daniunienė 231 4151

Vyresnysis istorikas Benas Navakauskas
231 4151
139
Vyriausioji istorikė Violeta Jasinskienė
(atostogose vaikui prižiūrėti)
275 5324 137
Vyresnioji istorikė Birutė Panumienė 275 5324 138
Vyriausioji istorikė Dalia Narušienė 275 5261 147
Vyriausioji specialistė Jolanta Vilija Sinkevičiūtė 111
Vyresnysis specialistas Rapolas Lapinskas
275 5324 129
Vyresnysis istorikas Ignas Sičiunas
275 5324 138
Vyriausioji specialistė Rima Petronėlė Gudelytė
275 5261 147
Aukų g. 2a
Vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis
266 3278
Vyriausioji istorikė Gerda Urbonienė
(0,5 etato)
Elvyra Mickevič
(0,5 etato)
266 3278

266 3278


Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius Žirmūnų g. 1N
Skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė 275 5460 335
Vyriausioji istorikė Vilma Dubonienė 273 5430 332
Vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė 231 4148
336
Vyriausioji specialistė Julita Milašiūtė 273 3518
332
Vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas
(terminuota darbo sutartis)
273 3731


OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS Aukų g. 2a
Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas Eugenijus Peikštenis 249 7427
8 699 52 830

249 8156
Istorijos skyrius
Skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė 266 1530 179
Vyriausiasis muziejininkas Viktoras Avgulis 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Milda Ramanauskaitė 249 8155

Vyriausioji muziejininkė Vega Ribikauskienė 249 8156
Vyriausiasis muziejininkas Ričardas Padvaiskas 249 6264
Vyresnysis muziejininkas Arūnas Borisas 249 6264
Vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė 266 3282

Vyriausioji dailininkė Aistė Tarabildienė 266 3280
Fondų apskaitos skyrius
Skyriaus vedėja Nijolė Čekavičiūtė 249 8154
Vyriausioji specialistė Lina Šlapelytė 249 8156
Fondų saugotoja Karolina Godunavičiūtė 249 8156
Fondų saugotoja Renata Paulauskaitė 249 8156
Fondų skaitmenintojas Aidas Alekna
(terminuota darbo sutartis)
249 8155
Muziejaus technikas Remigijus Sabulis 262 0554
Ūkio skyrius
Skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė 249 8465
8 611 74752

Vyriausiasis specialistas Ramusis Lapinskas 275 05 93
Kasininkė Solveiga Steponavičienė 249 6264
Ekspozicijų prižiūrėtojai Bronius Ulozas,
Danutė Cicėnienė, Vilnius Morkūnas
249 6264
Budėtojai Romualdas Tumėnas,
Karolis Norkūnas
249 6264
Valytoja Giedrė Šaudinienė
Valytoja Marija Griškevič
Valytoja Janina Dunovskaja


DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Druskininkai,
Vilniaus al. 24
Vyriausioji muziejininkė Rugilė Lesniauskaitė 8 677 69938

Vyriausiasis muziejininkas Saulius Lukošiūnas  KAUNO REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Kaunas,
Vytauto pr. 46
Vyriausiasis muziejininkas Algirdas Markūnas 8 683 84 081TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIS KOMPLEKSAS Žirmūnų g. 1F
Vedėja Dovilė Lauraitienė 275 0704
8 615 54087
311
Vyriausioji dailininkė Elena Matulionienė 273 4313 312
Vyriausioji muziejininkė
Beata Stanevičienė 275 1223 315
Vyresnioji muziejininkė
Aistė Bajoriūnaitė 275 1223 316
Vyresnioji edukologė
Beata Stanevičienė
(0,5 etato)
275 1223 315
Vyresnioji edukologė
Ieva Stachovaitė
(0,5 etato)
275 1223 316
Jaunesnysis specialistas
Paulius Birgiel
273 4313 314
Valytoja Jelena Andrejeva
Ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ Žirmūnų g. 1N
Vyresnioji muziejininkė Agnė Šniaukštaitė-Beinorienė 275 2547 337
Vyriausiasis muziejininkas Rokas Miknevičius 275 2547 337

LEIDYBOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja
Vyresnioji maketuotoja
Danutė Navickienė 279 1038
Vyriausioji maketuotoja Dalė Dubonienė 279 1038 116
Vyresnysis dailininkas Romas Dubonis
(0,5 etato)
279 1038
Vyresnioji specialistė Laimutė Grikinienė 279 1038 125
Vyresnioji redaktorė Sigita Šimelionytė
(terminuota darbo sutartis)
279 1038 125
Vyresnioji redaktorė Audronė Gečiauskienė
279 1038 125


SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėjas Rytas Narvydas 231 4158
8 699 52 846
202
Teisinė analizė ir konsultacinė grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis istorikas Andrius Tumavičius
(atostogose vaikui prižiūrėti), pavaduoja Olegas Usiačiovas
231 4158
202
Vyresnioji istorikė Enrika Kripienė 266 1520 216
Vyriausiasis istorikas Gintautas Miknevičius 266 1520 214
Vyriausioji istorikė Vyginta Abušovienė 266 1520 213
Vyresnioji istorikė Brigita Šeškaitė
(atostogose vaikui priežiūrėti, pavaduoja Vaida Ančerevičienė (atostogose vaikui prižiūrėti))
231 4158 202
Vyresnysis istorikas Tadas Jaskelevičius 266 1520 214
Vyriausiasis istorikas Sakalas Natkevičius
(terminuota darbo sutartis)
266 1520 218
Archyvinės analizės ir informacijos grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Aldona Steiblienė 266 3276
119
Vyresnioji secialistė Laima Petrauskienė 266 3283 125
Vyriausiasis istorikas Arvydas Gelžinis 266 1520 217
Vyriausioji specialistė Renata Stankevičienė 266 3283 125


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas 231 4560 146
Vyriausioji specialistė (personalui)
Liuda Visockienė 249 6243 134
Duomenų apsaugos pareigūnas Dalius Egidijus Stancikas
(0,5 etato)
275 1266
119
Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė 231 4153 115
Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Rūta Rutkauskaitė
(0,5 etato)
266 1525 123


APSKAITOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja (vyr. finansininkė) Daiva Ražukaitė 279 1039 132
Vyriausioji specialistė Zita Kindurienė 279 1039 114
Vyresnioji buhalterė
Apskaitininkė kasininkė
Danguolė Nekrašienė 231 4153 133
Sandėlininkas Algirdas Masiulionis 231 4145 120


INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Daiva Judeikytė 231 4140
8 678 20588
124
Informacinių technologijų sistemų administratorius Gintaras Juknevičius 231 4140
8 672 77456
148
Vyriausiasis specialistas Aleksandr Nesvat 231 4140
 
148
Tinklo administratorius Stanislovas Juknevičius 231 4140
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Dmitrij Velikorodin 231 4140
Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Laimonas Kemėras 262 1836
8 614 86187
120


ŪKIO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas Jonas Kareniauskas 279 1042
8 699 52 847
130
Technikas Žygimantas Rudis 8 693 53421
Elektrikas Aleksandras Rasiulis 231 41 45
Santechnikas Felicijonas Sarcevičius 231 4145
Transporto technikas Algimantas Paškonis 231 4145
8 659 09121

Klientų informavimo tarnautojai
Daiva Karklelienė,
Kazimieras Edvardas Macijauskas
231 4145
123
Valytoja Genė Paukštienė 231 4145


BIBLIOTEKA Didžioji g. 17/1
Bibliotekininkė Asta Žižienė 231 4145 122
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”