2019 m. vasario 19 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojų elektroninio pašto adresai yra sudaryti pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@genocid.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo vienas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ , LGGRTC generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1V-121 „DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 2 punktu skiriami atsakingi už asmenų aptarnavimą:

Sekretoriate – Jolita Bernotienė, vyriausioji specialistė, tel. (8~5) 231 4139, Didžioji g. 17/1;
Specialiųjų tyrimų skyriuje – Nijolė Rupšienė, vyresnioji specialistė, tel. (8~5) 279 1041, Gedinimo pr. 40/1.


Direkcija
Sekretoriatas
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
Memorialinis departamentas (su Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi)
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
Leidybos skyrius
Specialiųjų tyrimų skyrius
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Apskaitos skyrius
Informacinų sistemų priežiūros skyrius
Ūkio skyrius
Biblioteka

Atnaujinta: 2019-02-01


DIREKCIJA Didžioji g. 17/1
Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė 231 4139
8 652 10 033
Gen. direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys 231 2683
8 687 16 710
Duomenų apsaugos pareigūnas Dalius Egidijus Stancikas
(0,5 etato)
275 1266
Vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė
(0,5 etato)
275 1266


SEKRETORIATAS Didžioji g. 17/1
Sekretoriatas faksas 279 1033
Sekretoriato vedėja Regina Selskienė 231 4139
Vyriausioji specialistė Jolita Bernotienė 231 4139
Vyresnysis specialistas Dalius Egidijus Stancikas
275 1266
Archyvas Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji archyvarė Felicija Liucija Tiškienė 266 1529
Vyriausioji archyvarė Laimutė Verkauskaitė 266 1529


GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTAS Gedimino pr. 40/1
Departamento direktorius Arūnas Bubnys 266 1521
8 650 33 522
Istorinių tyrimų programų skyrius
Skyriaus vedėja Ramona Staveckaitė-Notari 266 1521
Vyriausiasis istorikas Stanislovas Buchoveckas 266 1519
Vyriausiasis istorikas Darius Juodis
(0,25 etato)
266 1519
Vyriausiasis istorikas Valdemaras Klumbys 266 1519
Vyriausioji istorikė Mingailė Jurkutė (0,5 etato)
266 1519
Vyriausiasis istorikas Mindaugas Pocius 266 1519
Vyresnysis istorikas Artūras Grickevičius 266 1519
Vyriausiasis istorikas Juozas Banionis 266 1521
Vyresnioji specialistė Vida Komičienė
(terminuota darbo sutartis)
266 1521
Vyriausiasis istorikas Alfredas Rukšėnas 266 1519
Vyresnysis istorikas Gintautas Ereminas 266 1528
Vyriausiasis istorikas Rimantas Zizas 266 1519
Vyresnysis istorikas Rimantas Zagreckas 266 1519
Vyriausioji istorikė Kristina Burinskaitė
266 1519
Archyvinis vardynų skyrius Didžioji g. 17/1
Vyriausioji specialistė Darija Lenkutienė 231 4152
Vyresnioji specialistė Elena Mincevičienė 231 4152
Vyriausioji specialistė
Janina Kasperavičienė 231 4152
Vyriausioji specialistė


Vanda Urbonaitė 231 4152
Vyriausioji specialistė


Vitalija Maskaliūnienė 231 4152
Vyriausiasis specialistas Titas Juocys 231 4152
Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Vida Teresė Ramanauskienė 266 1528
Vyriausioji specialistė Regina Dževeckaitė 266 1528
Specialistė Virginija Sasnauskaitė 266 1528
Vyriausioji specialistė Vanda Žilinskienė 266 1528
Vyriausioji specialistė Jovita Lesienė 266 1528
Vyriausiasis specialistas Pranas Banevičius 266 1528
Vyresnioji specialistė Gintarė Juzelskaitė 266 1528


MEMORIALINIS DEPARTAMENTAS Žirmūnų g. 1N
Departamento direktorė Gintarė Jakubonienė 279 1035
8 685 21 818
faksas 273 3518
Atminimo programų skyrius Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Dalė Rudienė 231 4149
Žirmūnų g. 1N
Vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė 231 4148
Didžioji g. 17/1
Vyriausioji specialistė
Vyriausioji istorikė Otilija Daniunienė
231 4151
Vyresnysis istorikas Benas Navakauskas
231 4151
Vyriausioji istorikė Violeta Jasinskienė
(atostogose vaikui prižiūrėti)
275 5324
Vyresnioji istorikė Birutė Panumienė 275 5324
Vyriausioji istorikė Dalia Narušienė 275 5261
Vyriausioji specialistė Jolanta Vilija Sinkevičiūtė
Vyresnysis specialistas Rapolas Lapinskas
275 5324
Aukų g. 2a
Vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis
266 3278
Vyriausioji istorikė Gerda Urbonienė
(0,5 etato)
Elvyra Mickevič
(0,5 etato)
266 3278

Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius Žirmūnų g. 1N
Skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė 273 5430
Vyriausioji istorikė Vilma Dubonienė 273 5430
Vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė 273 5430
Vyriausioji specialistė Julita Milašiūtė 273 5430
Vyriausiasis skulptorius Jonas Jagėla 273 3731
Vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas
(terminuota darbo sutartis)
273 3731


OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS Aukų g. 2a
Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas Eugenijus Peikštenis 249 7427
8 699 52 830
faksas 249 8156
Istorijos skyrius
Skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė 266 1530
Vyriausiasis muziejininkas Viktoras Avgulis 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Milda Ramanauskaitė 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Rita Miciuvienė 249 8155
Vyriausioji muziejininkė Vega Ribikauskienė 249 8156
Vyriausiasis muziejininkas Ričardas Padvaiskas 249 6264
Vyresnysis muziejininkas Arūnas Borisas 249 6264
Vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė 266 3282
Vyriausioji dailininkė Aistė Tarabildienė 266 3280
Fondų apskaitos skyrius
Skyriaus vedėja Nijolė Čekavičiūtė 249 8154
Vyriausioji specialistė Lina Šlapelytė 249 8156
Vyriausiasis specialistas Algirdas Markūnas
(terminuota darbo sutartis)
Fondų saugotoja Silvija Aperavičienė 249 8156
Fondų saugotoja Karolina Godunavičiūtė 249 8156
Muziejaus technikas Remigijus Sabulis 262 0554
Ūkio skyrius
Skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė 249 8465
Vyriausiasis specialistas Ramusis Lapinskas
Kasininkė Roma Rinkevičienė 249 6264
Ekspozicijų prižiūrėtojai Bronius Ulozas,
Daiva Jagminienė, Danutė Cicėnienė
249 6264
Budėtojai Romualdas Tumėnas,
Karolis Norkūnas
249 6264
Valytoja Giedrė Šaudinienė
Valytoja Marija Griškevič
Valytoja Janina Dunovskaja


DRUSKININKŲ REZISTENCIJOS IR TREMTIES MUZIEJUS Druskininkai,
Vilniaus al. 24
Vyriausioji muziejininkė Rugilė Lesniauskaitė 8 677 69 938
Vyriausiasis muziejininkas Saulius Lukošiūnas  


TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIS KOMPLEKSAS Žirmūnų g. 1F
Vedėja Dovilė Lauraitienė 275 0704
8 615 54 087
Vyriausioji dailininkė Elena Matulionienė 273 4313
Vyriausioji muziejininkė
Beata Stanevičienė 275 1223
Vyriausiasis muziejininkas
Stanislovas Stasiulis 275 4313
Vyresnioji muziejininkė
Aistė Bajoriūnaitė 275 1223
Vyresnioji edukologė
Beata Stanevičienė
(0,5 etato)
275 1223
Vyresnioji edukologė
Ieva Stachovaitė
(0,5 etato)
275 1223
Valytoja Jelena Andrejeva
Ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ Žirmūnų g. 1N
Vyresnioji muziejininkė Agnė Šniaukštaitė-Beinorienė 275 2547
Kasininkė Solveiga Steponavičienė 275 2547


LEIDYBOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Birutė Anaitienė 279 1038
Vyresnioji specialistė Rima Alejūnienė 279 1038
Vyriausioji redaktorė Danutė Ulčinskaitė 279 1038
Vyresnioji maketuotoja
Danutė Navickienė 279 1038
Vyriausioji maketuotoja Dalė Dubonienė 279 1038
Vyresnysis dailininkas Romas Dubonis
(0,5 etato)
279 1038
Vyresnioji redaktorė Inga Šorienė 279 1038


SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS Gedimino pr. 40/1
Skyriaus vedėjas Rytas Narvydas 231 4158
8 699 52 846
Vyriausiasis specialistas Gintaras Šidlauskas 279 1034
8 650 71 654
Teisinė analizė ir konsultacinė grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis istorikas Andrius Tumavičius 266 1522
Vyresnioji istorikė Enrika Kripienė 266 1520
Vyriausioji specialistė Rūta Rutkauskaitė 266 1520
Vyriausiasis istorikas Gintautas Miknevičius 266 1520
Vyriausioji istorikė Vyginta Abušovienė
(atostogose vaikui prižiūrėti, pavaduoja Gintautas Miknevičius)
266 1520
Vyresnioji istorikė Brigita Šeškaitė
(atostogose vaikui priežiūrėti, pavaduoja Vaida Ančerevičienė (atostogose vaikui prižiūrėti))
231 4158
Vyresnysis istorikas Tadas Jaskelevičius 266 1520


Archyvinės analizės ir informacijos grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Aldona Steiblienė 266 1525
Vyresnioji secialistė Laima Petrauskienė 266 3283
Vyriausiasis istorikas Arvydas Gelžinis 266 1520
Vyresnysis specialistas Valentin Stech 266 3283
Vyresnioji specialistė Birutė Doronenkovienė 266 1502
Vyriausioji specialistė Renata Stankevičienė 266 3283
Rezistentų dokumentų rengimo grupė Gedimino pr. 40/1
Vyresnioji specialistė Edita Žostautaitė 231 4157
Vyresnioji specialistė Rima Dargužienė 231 4157
Vyresnioji specialistė Aurelija Slušnienė 266 1525
Vyresnioji specialistė Nijolė Rupšienė 279 1041
Vyresnioji specialistė Nijolė Pranskutė 279 1041
Vyresnioji specialistė Zita Jakulytė 266 1527
Nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupė Gedimino pr. 40/1
Vyriausioji specialistė Romutė Naraškevičienė 231 3012
Vyresnioji specialistė Genė Kumparskienė 279 1041
Vyresnioji specialistė Giedrė Kareniauskienė 266 1502


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas 231 4560
Vyriausioji specialistė (personalui)
Liuda Visockienė 249 6243


APSKAITOS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja (vyr. finansininkė) Daiva Ražukaitė 279 1039
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Kindurienė 279 1039
Vyresnioji buhalterė
Apskaitininkė kasininkė
Danguolė Nekrašienė 231 4153


INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėja Daiva Judeikytė 231 4140
Informacinių technologijų sistemų administratorius Gintaras Juknevičius 231 4140
8 672 77 456
Vyriausiasis specialistas Aleksandr Nesvat 231 4140
 
Tinklo administratorius Stanislovas Juknevičius 231 4140
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Dmitrij Velikorodin 231 4140
Gedimino pr. 40/1
Vyriausiasis specialistas Laimonas Kemėras 262 1836


ŪKIO SKYRIUS Didžioji g. 17/1
Skyriaus vedėjas Jonas Kareniauskas 279 1042
8 699 52 847
Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė 231 4153
Sandėlininkas Algirdas Masiulionis 231 4145
Technikas Žygimantas Rudis
Elektrikas Aleksandras Rasiulis
Santechnikas Felicijonas Sarcevičius 231 4145
Transporto technikas Algimantas Paškonis 231 4145
Klientų informavimo tarnautojai
Daiva Karklelienė,
Kazimieras Edvardas Macijauskas
231 4145
Valytoja Genė Paukštienė 231 4145


BIBLIOTEKA Didžioji g. 17/1
Bibliotekininkė Asta Žižienė 231 4145
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”