2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kilnojamosios parodos
 • „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“

2019 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d. Kengyro lageryje (Kazachijos SSR Karagandos sr.) vykusiam politinių kalinių sukilimui atminti. Aktyvūs šio sukilimo dalyviai buvo lageryje kalintys lietuviai – vyrai ir moterys. Daugiau kaip 40 dienų trukęs politinių kalinių sukilimas buvo žiauriai numalšintas. Tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų buvo ir lietuvių.

Kengyro sukilimo kronika, fotografijos, dokumentai, schemos, žemėlapiai, „sustabdyti“ kino filmo kadrai vaizdžiai ir įtaigiai atkuria politinių kalinių sukilimo mastą, jo malšinimo tankais ir ginkluota kariuomene žiaurumą ir susidorojimą su kaliniais po sukilimo numalšinimo.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai“

2018 m. parengta kilnojamoji paroda skirta represuotiems 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariams atminti. Visi jie – sovietinės ir nacistinės okupacijos aukos, okupaciniams režimams „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti.

Sovietinės ir nacistinės okupacijos represijų aukomis tapo 45 buvę 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariai: 16 jų sušaudyta, 10 mirė kalėjimuose ar lageriuose, 3 – tremtyje, 11 sugrįžo iš lagerio ar tremties, 5 – kalinti pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, išlaisvinti; karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus.

Represijas patyrė Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrai pirmininkai, vidaus reikalų, krašto apsaugos, užsienio reikalų, susisiekimo, švietimo, žemės ūkio, teisingumo ir finansų ministrai.

Represuotų ministrų šeimos ištremtos į Komijos ASSR, Altajaus kraštą, Tomsko ir Novosibirsko sritis. 1942 m. dauguma šeimų iš Altajaus krašto perkeltos į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros.

Parodoje panaudota daug naujos, iki šiol niekur neeksponuotos vaizdinės medžiagos. Represuotų asmenų biografijas papildo fotografijos, dokumentai, spaudos leidinių faksimilės, laiškai iš Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio, kalinimo lageriuose, kalėjimuose ar tremties vietų.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Vanagas su vanagėliais“

Parodoje eksponuojamos fotografijos darytos 1947 m. liepos pradžioje Bingelių kaimo, esančio keli kilometrai nuo Merkinės, apylinkėse. Fotografijų autorė yra Gražina Pigagaitė-Vilbik, tarpukariu Merkinėje fotoateljė įsteigusio ir Dzūkijoje pagarsėjusio fotografo Luko Pigagos duktė. Tėvas ją išmokė fotografuoti, sunkiomis pokario nepriteklių sąlygomis pačiai pasidaryti ryškalus, ryškinti negatyvus ir kontaktiniu būdu spausti nuotraukas. Būtent taip padarytos ir šios nuotraukos. Anot fotografijų autorės, ji buvo gavusi iš partizanų kelias užduotis, kurias įvykdžiusi nusipelnė jų pasitikėjimo. Nuo tada Dainavos apygardos partizanai pradėjo pas ją fotografuotis. Konspiracijos sumetimais ji niekada nesidomėjo, kas tie partizanai, kokios jų pavardės ir pareigos. Žinojo tik Bevardžio ir Genio slapyvardžius. Ir tik daug vėliau, kai Lietuvai atgavus nepriklausomybę partizanų nuotraukos tapo matomos, ji suprato, kad tada, 1947-ųjų vasarą, prieš jos, devyniolikmetės merginos, objektyvą stovėjo vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų.

Fotografijose įamžinti tuometinis Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas. Laisvės kovotojai fotografavosi su plėšriųjų paukščių jaunikliais. Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus specialistai, atidžiai ištyrę šias nuotraukas, nustatė, kad tai paukštvanagių (lot. Accipiter nisus) jaunikliai. Dzūkijoje jie vadinami tiesiog vanagėliais. Tikėtina, kad A. Ramanauskas-Vanagas su vanagėlių jaunikliais nusprendė įsiamžinti dėl paukščių pavadinimo ir jo slapyvardžio atitikmens; jis savo prisiminimuose yra užsiminęs: „...esu tik toks „vanagėlis“ kaip ir visi kiti.“

Nuotraukos buvo atspaustos po kelis egzempliorius ir kartu su negatyvais perduotos A. Ramanauskui Vanagui. Kelias nuotraukas jis pasiliko, o visą šūsnį kitų kartu su negatyvais, atsišaukimų pavyzdžiais, partizanų spauda ir dokumentais sudėjo į bidoną. Kartu su žmona ir bendražyge Birute Mažeikaite-Ramanauskiene tinkamai sandarintą bidoną su partizanų kovų relikvijomis paslėpė Lankininkų kaime, netoli partizano Vlado Kuzmicko-Ramunėlio gimtosios sodybos. Vietą, kur paslėptas bidonas, žinojo tik Ramanauskai ir partizano Ramunėlio tėvas, kuris prieš mirtį šią paslaptį patikėjo savo sūnui, partizanų ryšininkui Vincui Kuzmickui. Paslaptis buvo išsaugota – 1989 m. B. Mažeikaitė-Ramanauskienė, nuvykusi į Lankininkus, kartu su V. Kuzmicku atkasė partizanų relikvijas. Nuotraukos buvo pažeistos drėgmės, bet išsaugoti jas pavyko. Taigi, 42 metus po žeme slėpti partizanų kovos atspindžiai vėl tapo matomi.

Parodos rengėjai dėkoja A. Ramanausko-Vanago dukrai Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei už suteiktą galimybę jos šeimos archyve saugomas nuotraukas eksponuoti šioje parodoje.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“

2016 m. parengta paroda, skirta 75-osioms pirmųjų trėmimų iš Lietuvos metinėms atminti.

Parodoje panaudotos fotografijos iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių. Daugumos fotografijų autorius – Vilius Kairys.

Viliaus Kairio tėveliai – 1941-ųjų metų tremtiniai. Vilius Kairys 1953 m. gimė Tit Aruose. 1989 m. liepos mėnesį jis dalyvavo ekspedicijoje Jakutijos šiaurėje. Keturios grupės buvusių tremtinių iš Vilniaus ir Kauno vyko į buvusias tremties vietas: Bykovą, Trofimovską, Stolbus, Tit Arus Lenos deltoje ir Ambarčianą, Kazačę, Kuogastachą, Krestus Janos deltoje. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė, kiek buvo įmanoma, tėvynainių kapus, pastatė paminklus. Iš Tit Arų ir Bykovo savo artimųjų palaikus parvežė į Lietuvą ir palaidojo gimtinėje.

Viliaus Kairio fotografijose – vaizdai iš lietuvių tremtinių kapinių Tit Aruose.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • Lietuvos romų persekiojimas nacistinės okupacijos metais (1941–1944)

2017 m. parengta kilnojamoji paroda, skirta nacių okupacijos laikotarpiu nukentėjusių Lietuvos romų bendruomenės narių atminimui. Išraiškingose prieškario nuotraukose užfiksuotas romų gyvenimas Lietuvoje iki 1940-ųjų metų: kelionės vežimais iš vienos vietos į kitą arba į miestelių aikštėse vystančius turgus, taboro įsikūrimas pamiškėse ar prie ežerų, palapinių statymas, būrimas kortomis, susibūrimai aplink laužą, kūdikio maitinimas, laidotuvės. Apie Antrąjį pasaulinį karą ir nacių vykdytą terorą liudija išlikę dokumentai ir artimųjų išsaugotos nuotraukos. Pastarosiose – sušaudyti Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykloje ar priverstiniams darbams į Vokietijos ir Prancūzijos koncentracijos stovyklas išvežti romai.

Eksponuojami dokumentai ir nuotraukos gauti iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Vytauto Didžiojo karo, Utenos kraštotyros, Kauno IX forto, Šiaulių „Aušros“ muziejų rinkinių ir privačių asmenų kolekcijų. Įvadinio teksto autorius – dr. Arūnas Bubnys.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1948“

2016 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 1945–1948 m. iš sovietų okupuotos Rytų Prūsijos teritorijos į Lietuvą atklydusiems našlaičiams, vadinamiems „vilko vaikams“ atminti.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, suniokotoje Rytų Prūsijoje liko dešimtys tūkstančių beglobių vaikų. Ne vienas tūkstantis šių vaikų atkeliavo į Lietuvą ir šiandien yra Lietuvos visuomenės dalis, apie kurią, deja, labai mažai kalbama ir žinoma. Ilgainiui šiuos vaikus imta vadinti „vilko vaikais“. Šie vaikai yra brutalaus sovietinio teroro aukos ir baisių sovietinių nusikaltimų liudininkai. Atkeliavę į Lietuvą dar visai maži, jie rado prieglobstį, čia įleido šaknis, todėl nusipelno, kad jų balsas bylotų tragiškas, sunkiai protu suvokiamas gyvenimo istorijas.

Parodoje pristatoma istorinė įvykių Rytų Prūsijoje apžvalga, paremta archyvinėmis fotografijomis ir dokumentais, „vilko vaiko“ dalią patyrusių asmenų istorijos, iliustruotos šeimų fotografijomis ir dokumentais, vaikų kelionės iš suniokotos Rytų Prūsijos į Lietuvą ir klajonių po skirtingas Lietuvos vietoves žemėlapiai. Monitoriuose – autentiški „vilko vaiko“ dalią patyrusių žmonių liudijimai.

Aprašai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“

2014 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Visi jie – pirmosios sovietinės okupacijos aukos, naujam režimui „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti. 1942–1943 m. Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai. Tarp jų – aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai: ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, vidaus reikalų ministrai Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Pranas Starkus, susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Valdemaras Vytautas Čarneckis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir finansų ministras Jonas Sutkus.

Parodoje pristatoma 1940–1941 m. politinė situacija, įtakojusi pirmuosius Lietuvos gyventojų trėmimus ir įkalinimus lageriuose, trumpa Gario lagerio (Sverdlovsko sr.), kuriame buvo kalinami politiniai kaliniai, istorija ir mirties bausme nuteistų Lietuvos piliečių biografijos.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“

Paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“ skirta keturiems Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanams: Vytui Kazimierui Sadauskui-Kariui, Antanui Česnulevičiui-Mėnuliui, Jonui Peciukoniui-Banginiui ir Jonui Vytautui Lukoševičiui-Balandžiui atminti.

Paroda parengta remiantis istorine, archeologine ir antropologine medžiaga.

Aštuoniuose parodos stenduose pristatoma Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio grupės partizanų istorija, partizanų bunkerio, įkurto Zervynų-Palkabalio miške, šturmo operacija ir partizanų žūties aplinkybės, 2012 m. vykdytų archeologinių tyrimų rezultatai, žuvusiųjų palaikų identifikavimo eiga ir atminimo įamžinimo akimirkos.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „Liudyti tautai ir istorijai“

Fotografijų paroda „Liudyti tautai ir istorijai“, skirta laisvės kovų dalyvio Leono Laurinsko atminimui. L. Laurinskas – buvęs Kęstučio apygardos partizanas, politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.

Nuo 1945 m. iki 1953 m. ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo kovose dalyvavęs L. Laurinskas sukaupė gausią fotografijų kolekciją. Istorinėse fotografijose įamžinti Vakarų Lietuvos (Jūros) srities partizanų vadovybė ir Kęstučio apygardai priklausiusių rinktinių vadai ir partizanai, partizanų ryšininkai, rikiuotės, pratybos, laisvalaikio akimirkos. Surinktos ir išsaugotos L. Laurinsko fotografijos – neįkainuojamas istorijos šaltinis ir liudijimas dabartinei ir ateinančioms kartoms apie pokaryje Lietuvoje vykusias kovas už laisvę. Parodoje eksponuojamos 65 fotografijos.

Aprašai lietuvių kalba.

Parodos pristatymai

 

 

 • „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“

Paroda parengta pagal to paties pavadinimo fotografijų parodą, eksponuotą Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje 2010 m., minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį. XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėję atgimimo mitingai sutraukdavo tūkstantines minias. Pamiršę ilgus metus kausčiusią baimę, Lietuvos žmonės gyveno Laisvės ir Nepriklausomybės viltimi. Tačiau ne visi mitingų dalyviai ėjo į juos vedami pakilių jausmų. Nesankcionuotų mitingų ir susibūrimų dalyvius sekė budri KGB akis. Nesikišdami į mitinguotojų vaikymą, KGB darbuotojai užrašinėjo kalbas, iškeltų plakatų turinį, registravo dalyvių skaičių ir, kad vėliau galėtų nustatyti jų tapatybę, fotografuodavo. Ilgainiui KGB sukaupė didelę nuotraukų kolekciją. Jose įamžinti aktyvesni mitingų dalyviai buvo numeruojami, nustatoma jų tapatybė. Galima tik įsivaizduoti, kas būtų laukę tų žmonių, jei būtų pavykę užgniaužti tautos atgimimą...

Į galingą sąjūdį susivienijusi Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę, KGB darbuotojai 1991 m. rugpjūtį išsikraustė iš rūmų Gedimino prospekte, o jų darytos ir rinktos nuotraukos liko. Liko, kad liudytų istoriją.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“

Parodą „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“ parengė Tautos atminties institutas (IPN, Lenkija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus. Lenkų kalba parengta paroda pirmą kartą visuomenei pristatyta Lenkijos Respublikos Seime 2011 m. liepos mėn.
Dvidešimtyje chronologiškai išdėstytų parodos stendų eksponuojamos fotografijos, spaudos publikacijos, dokumentai, žemėlapiai ir schemos atspindi tragišką Lenkijos valstybės politinę situaciją po 1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo ir Molotovo pakto pasirašymo, Lenkijos gynimą 1939 m. rugsėjo mėn., kariškių ir civilių gyventojų pasitraukimą į Lietuvą, Lietuvos poziciją Lenkijos atžvilgiu 1939 m. rugsėjo mėn., internavimo stovyklų sistemos kūrimą ir išsidėstymą 1939–1940 m., kasdieninį gyvenimą internavimo stovyklose, pogrindinę ir kūrybinę internuotųjų veiklą, internavimo stovyklų administracijos pareigūnų biografijas, Lietuvos lenkų pagalbą internuotiesiems ir karo pabėgėliams bei internavimo stovyklų vadovybės ir pačių internuotųjų likimą po Lietuvos okupacijos 1940 m. birželio mėn.
Panaudota medžiaga iš Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos mokslinių institucijų, archyvų, muziejų ir privačių asmenų kolekcijų. 2012 m. paroda parengta lietuvių kalba ir pristatyta Lietuvos Respublikos Seime.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „PARTIZANO KELIU. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“

2012 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 60-osioms Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto (1915–1952) žūties metinėms atminti. Parodoje eksponuojamos fotografijos pasakoja apie partizano J. Paliūno-Ryto nueitą kovos kelią nuo Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Kudirkos rajono vado pareigų iki Prisikėlimo apygardos vado pareigų. Vaizdinę medžiagą papildo iki šiol niekur nepublikuoti 1994 m. Krakių-Gudžiūnų (Kėdainių r.) apylinkėse Česlovo Kišono surasti Prisikėlimo apygardos archyviniai dokumentai, pasirašyti Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado Ryto (J. Paliūno). Kiekviename parodos stende panaudotos J. Paliūno-Ryto atsiminimų ištraukos, kuriose atsiskleidžia aukštos moralės, tvirtų įsitikinimų, patrioto ir kovotojo asmenybė.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „GULAG‘AS. Vieno lagerio istorija“

Memorialinio muziejaus „Permė-36“ 2003 m. parengta kilnojamoji paroda supažindina su 1946–1987 m. Permės srities Čiusovojaus rajono Kučino kaime veikusio sovietinio lagerio istorija. 1946 m. įkurta 6-oji pataisos darbų kolonija (PDK-6) ilgainiui tapo griežčiausiai Sovietų Sąjungos teritorijoje saugomu ypatingojo režimo lageriu „Permė-36“, kuriame buvo kalinami įvairių tautybių disidentai, žmogaus teisių gynėjai, Helsinkio grupės įkūrėjai ir nariai. Parodoje atspindėti trys pagrindiniai lagerio raidos etapai: 1946–1954 m., 1954–1972 m. ir 1980–1989 m. Informaciją apie kiekvieną etapą papildo politinių kalinių Andrejaus ir Ivano Gelių, Balio Gajausko, Levkos Lukjanenkos, Sergejaus Kovaliovo ir Vasilio Stuso biografijos. Ilgus metus kalinti ypatingojo režimo lageryje „Permė-36“ šie politiniai kaliniai, kaip ir daugelis kitų, liko tvirti savo įsitikinimų gynėjai.

2012 m. LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejui bendradarbiaujant su Permės Politinių represijų istorijos memorialiniu centru „Permė-36“ ir memorialiniu muziejumi „Permė-36“ paroda išleista Lietuvoje.

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „PO SVETIMU DANGUM: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje
  1940–1958 m.“

2011 m. parengta kilnojamoji paroda supažindina su sovietinio totalitarinio režimo vykdytais nusikaltimais – Lietuvos gyventojų trėmimais ir kalinimu lageriuose. Eksponuojami dokumentai ir nuotraukos pasakoja apie trėmimų organizavimą, politinius areštus, sunkias ir sudėtingas tremtinių bei politinių kalinių gyvenimo, buities ir darbo sąlygas. Teminiu principu parengti stendai nušviečia įvairius kasdienybės aspektus – maistą, aprangą, tikėjimą, kartu išryškindami tremties ir kalinimo lageriuose skirtumus.

 

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • „SMURTO KRONIKA: Lietuva 1939–1941 metais“

2006 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 1941 metų Birželio trėmimų 65-osioms metinėms atminti. Eksponuojami dokumentai ir nuotraukos supažindina su Lietuvos nepriklausomybės praradimo aplinkybėmis, skaudžia pirmosios sovietinės okupacijos patirtimi: represijų pradžia, krašto sovietizavimu ir Juodojo Birželio tragedija, kai per keletą dienų į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos žmonių, tarp kurių buvo daug senelių ir vaikų.

 

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 

 

 • KARAS PO KARO: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“  

2004 m. parengta kilnojamoji paroda atspindi Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, konkrečius partizaninio karo etapus, karinę organizaciją ir veiklą. Daug dėmesio skiriama laisvės kovotojų, jų šeimų ir rėmėjų gyvenimui, pasakojama apie jų buitį, kasdienybę, neišvengiamas netektis. Atskirame stende nušviečiamas rezistencijos dalyvių ir jų šeimų likimas tremtyje Sibire.


Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

  • KREPŠINIS SOVIETŲ LAGERIUOSE IR TREMTYJE

2011 m. parengta paroda skirta Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metams bei Lietuvoje vykusiam Europos vyrų krepšinio čempionatui. Parodos plakatai supažindina, kaip XX a. 6-ajame dešimtmetyje Komijoje, Mordovijoje, Kazachstane, Omsko, Irkutsko ir kitose srityse esančiuose sovietų lageriuose bei tremties vietose kūrėsi lietuvių krepšinio komandos. Ten, kur kiekviena diena reiškė žūtbūtinę kovą už išlikimą, kur kiekvienas buvo priverstas kovoti už save, reikėjo surasti tai, kas vienytų ir keltų pasididžiavimą. Lietuviams tokiu vienijančiu veiksniu tapo krepšinis.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 


 • IR JIE MOKĖJO DŽIAUGTIS...

Paroda parengta pagal to paties pavadinimo fotografijų parodą, eksponuotą Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje 2010 m. Partizaninių kovų dešimtmečiui skirtoje parodoje nėra rikiuočių, žygių, netekčių vaizdų – joje pristatomos vien linksmos ir nuotaikingos akimirkos. Juk dauguma pogrindžio armijos kovotojų buvo jauni, 18–30 metų žmonės ir trumpomis atokvėpio minutėmis jiems buvo nesvetimi pokštai ir išdaigos. Juokaudavo jie ir prieš fotoaparato objektyvą. Jei ne ginklai ir ne partizanų uniformos, net nebūtų galima pagalvoti, kokiu sudėtingu ir pavojų kupinu metu darytos parodoje eksponuojamos nuotraukos.

Aprašai lietuvių kalba.
2016 m. paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ parengta ukrainiečių kalba.

 

Parodos pristatymai

 


 • UŽ URALO, ŽEMĖS GALO...

2011 m. parengta kilnojamoji paroda supažindina su vietovių, į kurias 1941 ir 1945–1953 m. buvo ištremti ar įkalinti lageriuose Lietuvos gyventojai, geografiniais skirtumais, būstų ir darbų specifika, nulemta gamtinių sąlygų įvairovės. Komija, Jakutija, Magadanas, Irkutskas, Krasnojarskas, Altajus, Novosibirskas, Kazachija, Tadžikija… Šių teritorijų gamtinės sąlygos buvo skirtingai sunkios lietuviams. Nuo jų labai priklausė ir darbai, kuriuos reikėjo dirbti tremtyje ir lageriuose. Amžino įšalo žemėje, kur žemdirbyste verstis buvo neįmanoma, lietuviai tremtiniai privalėjo žvejoti; taigoje – kirsti medžius, rinkti sakus, plukdyti sielius; naudingųjų iškasenų rajonuose buvo verčiami dirbti šachtose ir kasyklose; tolimosios Tadžikijos plantacijose – rinkti medvilnę. Maisto stygiaus, nuolatinių nepriteklių ir ligų kamuojamiems, sunkų fizinį darbą dirbantiems politiniams kaliniams bei tremtiniams iš Lietuvos Sovietų Sąjungos gamta buvo baisi ir pragaištinga.

Aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai

 


 • KUN. JONO AUGUSTAUSKO FOTOGRAFIJŲ PARODA

Paroda parengta 2004 m., minint 1949 m. kovo mėnesio trėmimų 55 metų sukaktį. Joje eksponuojamos pasportuotos nuotraukos, padarytos iš originalių 1949 metų tremtinio kun. Jono Augustausko (1923 11 24–2002 12 09) negatyvų. Atrinktose nuotraukose atsispindi įvairios temos, iliustruojančios tremtyje Irkutsko srityje pragyventus metus, tačiau daugiausia fotoportretų. Kun. Jono Augustausko fotoobjektyvas įamžino vyrus ir moteris, jaunus ir senus, lietuvius ir jų kaimynus rusus. Matome juos dirbančius ir laisvalaikio akimirkomis, švenčiančius ir liūdinčius, palydinčius Anapilin savo artimuosius...

Aprašai lietuvių kalba.

 

Parodos pristatymai

 


 • „ARMĖNŲ GENOCIDAS. 1915 METAI“

2005 m. parengta kilnojamoji paroda skirta armėnų tautos genocido 90-osioms metinėms atminti. Įtaigiu tekstu ir meninėmis priemonėmis nuosekliai bei santūriai pasakojama Osmanų imperijos pavergtos armėnų tautos tragedija: 1915–1916 m. Turkijos valdžios vykdytų masinių žudynių bei deportacijų aukomis tapo 1 mln. 500 tūkst. armėnų, gyvenusių Vakarų Armėnijos, Kilikijos ir kitose Osmanų imperijos provincijose. Iš Vakarų Armėnijos dingus armėnams, buvo sunaikinta ir jų kultūra – neliko miestų, bažnyčių, vienuolynų, mokyklų, bibliotekų.

 

Paroda skirta Lietuvos ir užsienio žiūrovams – aprašai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Parodos pristatymai


 


Dėl kilnojamųjų parodų eksponavimo galima kreiptis tel. (8~5) 266 32 82 ir el. paštu edukacija@genocid.lt
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”