2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Virtualiosios parodos
„1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“
Paroda parengta Sausio 13-osios trisdešimtmečiui. Parodoje gausu istorinių įvykių fotografijų ir vaizdo įrašų, autentiškų liudijimų, užrašytų tomis dienomis. Lietuvos nepriklausomybės gynėjų, budėjusių prie Spaudos rūmų, Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos, vaizdai ir liudijimai perteikia įvykių seką, dramatišką atmosferą, Lietuvos nepriklausomybės gynėjų drąsą, ginant savo šalies laisvę nuo barbariškos sovietinės armijos kareivių agresijos.
Daugiau...

Paroda „KGB sekimo būdai ir priemonės“
Parodoje eksponuojami muziejaus rinkinio „Sovietų represinių žinybų veikla“ eksponatai: dokumentai, raštija, fotografijos, technika ir „Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo“ rinkinio fotografijos. Publikuojamas LSSR KGB mokomasis albumas apie pėdsakų tyrimus, taip pat XX a. 6-7 deš. LSSR KGB parengtas specialių sekimo prietaisų ir maskavimosi būdų „legendų“ albumas.
Daugiau...

Paroda „Viltingas „Aleliuja!“ iš toli“
Parodoje eksponuojami muziejaus rinkinio „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“ eksponatai: fotografijos, laiškai, atvirukai, piešiniai, dienoraščių ištraukos.
Daugiau...

Paroda „KGB pastato Vilniuje istorija Sąjūdžio metu"
Paroda skirta apžvelgti Sąjūdžio laikotarpiu 1988–1990 m. ir vėliau prie KGB pastato Vilniuje vykusius mitingus.
Daugiau...

Paroda „Oflag 60“
Parodoje pasakojama nacistinės Vokietijos okupacijos metu Kudirkos Naumiestyje veikusios karo belaisvių stovyklos – vadinamojo „Oflago 60“ – istorija.
Daugiau...

„Kovojančios Lietuvos prezidentas“
Paroda skirta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto (1909 03 15–1954 11 26) 100-osioms gimimo ir 55-osioms žūties metinėms.
Daugiau...

LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai
Trumpai supažindinama su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos pasirašymo aplinkybėmis ir jos istoriniu vaidmeniu, eksponuojama deklaracijos faksimilė ir signatarų portretai su biografijomis.
Daugiau...

Kunigo Jono Augustausko fotografijų paroda
Eksponuojama nedidelė 1949 m. tremtinio kun. Jono Augustausko (1923 11 24–2002 12 09) gausaus fotografinio palikimo dalis – 45 fotografijos, kuriose užfiksuoti žmonių portretai, tremtinių kasdienybės, darbo, laisvalaikio, švenčių ir laidotuvių vaizdai…
Daugiau...

„Gyvybės ir mirties keliu“
Eksponuojami 1991 m. sausį žuvusiems laisvės gynėjams atminti skirtų tradicinių pagarbos bėgimų proga sukurti medaliai iš Genocido aukų muziejaus rinkinių ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidento Romo Bernoto asmeninės kolekcijos.
Daugiau...

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”