2020 m. gegužės 28 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas

Neginkluotojo pasipriešinimo rinkinys muziejuje dar negausus, jis pamažu pildomas ir tvarkomas. Jo pagrindą sudaro sovietmečiu iš disidentų ar jiems prijaučiančių piliečių KGB konfiskuota medžiaga: knygos, pogrindžio leidiniai, dokumentai. Pastaraisiais metais įsigyta įdomių disidentinį judėjimą atspindinčių ir šio judėjimo dalyvių nuotraukų. Užmegzti ryšiai su buvusiais disidentais teikia vilčių, kad rinkinys dar pasipildys vertinga ir įdomia medžiaga.


Dokumentai. Šioje rinkinio grupėje saugomi pogrindžio organizacijų rašyti pareiškimai ir kreipimaisi į Sovietų Sąjungos vyriausybę, įvairias tarptautines organizacijas. Vienas įdomesnių eksponatų – į storą rinkinį surištas Lietuvos katalikų prašymas grąžinti nacionalizuotą Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, kurį pasirašė 143 869 tikinčiųjų. 1979 m. išsiųstas SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkui Leonidui Brežnevui, prašymas atsidūrė KGB stalčiuose.
Kita didelė šios grupės dalis – KGB darbuotojų pažymos apie konfiskuotą pogrindžio spaudą.


Lietuvos katalikų prašymas grąžinti nacionalizuotą Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią


Sovietinę kariuomenę smerkiantis mitingas Vilniuje.
1990 m. lapkričio 17 d.

Nuotraukos. Šioje rinkinio grupėje daugiausia – atgimimo laikotarpio nuotraukų. Dalis jų daryta KGB darbuotojų – jose užfiksuoti nesankcionuoti susibūrimai, pirmieji Sąjūdžio mitingai. Nesikišdami į mitinguotojų vaikymą, KGB darbuotojai fotografuodavo mitingų dalyvius, užrašinėdavo jų kalbas. Kai kuriose nuotraukose mitingų dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti ir identifikuoti.
Nuotraukos, atspindinčios neginkluotąjį pasipriešinimą XX a. 6–9 deš., daugiausia įsigytos iš jo dalyvių ir kol kas sudaro nedidelę šios grupės dalį.


Daiktai. Tai negausi, bet labai įvairiapusė grupė. Joje – asmeniniai neginkluotojo pasipriešinimo dalyvių daiktai, KGB konfiskuoti tautiniai simboliai, rašomosios mašinėlės, kiti draudžiami daiktai, 1988–1990 m. mitinguose naudoti plakatai ir transparantai, parlamento gynėjų ginklai ir asmeninės relikvijos.


„Molotovo kokteilis“, pagamintas parlamento gynėjo Arvydo Sekmoko.
1991 m. sausisSavilaidos būdu XX a. 7–9 deš. dauginta literatūra

Raštija. Tai pati gausiausia rinkinio grupė. Didžiąją jos dalį sudaro sovietmečiu iš disidentų ar jiems prijaučiančių žmonių konfiskuoti pogrindžio periodiniai leidiniai ir kita savilaidos būdu dauginta literatūra. Vien periodinių pogrindžio leidinių šiuo metu muziejuje saugoma daugiau nei 400 vienetų: beveik visi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeriai, pogrindžio žurnalai ir laikraščiai „Aušra“, „Vytis“, „Rūpintojėlis“, „Alma Mater“, „Dievas ir Tėvynė“, „Tiesos kelias“ ir kt. Atskirą grupės dalį sudaro XX a. 7–9 deš. Lietuvoje plitusi neperiodinė savilaida.

Muziejuje saugomi įvairaus žanro (nuo poezijos, grožinių kūrinių iki socialinių, religinių ar etinių studijų), apimties (nuo pavienių lapelių iki brošiūrų ir knygų), tiek originalūs, tiek ir verstiniai savilaidiniai tekstai. Jie gaminti ir dauginti įvairiomis priemonėmis: spausdinti rašomąja mašinėle, kopijuoti įvairiomis dauginimo mašinomis, savadarbiais aparatais, perfotografuoti ir net spausdinti tipografiniais įrenginiais.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”