Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. ŽABAS (ZABAS, RIM, GUR) JERONIMAS Ukmergės r., Siesikai Gur; Rim; SAK
2. ŽADVYDAS OSVALDAS Kaunas Gur
3. ŽADVYLIENĖ (ŽADVYDIENĖ, RIM) ANŽELIKA Kaunas Rim; SAK
4. ŽAIBUS STASYS Kalėjimo prižiūrėtojas Šiauliai SAK
5. ŽAIBUSIENĖ GABRIELĖ Šiauliai SAK
6. ŽAKAVIČIENĖ MARIJA Kaunas Rim; SAK
7. ŽAKAVIČIENĖ JADVYGA Gydytoja Šakių r., Pakalniškių k. Gur; SAK
8. ŽAKAVIČIUS VYTAUTAS Šakių r., Pakalniškių k. Sušaudytas 1944 m. IX forte už žydų slėpimą YV-2002; Žgk-2001; Gur; Rim
9. ŽAKOVIČAITĖ-JABLONSKIENĖ JADVYGA Kaunas Žgk-1995; Gur; Rim
10. ŽALYS STASYS Utenos r., Kovynės k. Gur; Rim; SAK
11. ŽARNAUSKAITĖ JANINA Lazdijų r., Veisiejai YV-2004
12. ŽARNAUSKAS TEOFILIS Valstietis Lazdijų r., Veisiejai YV-2004; Žgk-2004; Gur
13. ŽARNAUSKIENĖ MARĖ Valstietė Lazdijų r., Veisiejai. YV-2004; Žgk-2004
14. ŽEBRAUSKAS JONAS Kauno r., Lampėdžiai Gur; Rim; SAK
15. ŽEGUNIS IGNAS Marijampolės aps., Deginių k.(Šilavotas, Rim) Gur; Rim; SAK
16. ŽEKONIENĖ Anykščių r., Pavarių k. Rim
17. ŽELVYS ANTANAS Šv. Antano parapijos klebonas 1942 m. nacių buvo suimtas ir įkalintas Gur; Rim; SAK
18. ŽELVYS KOSTAS Kretingos r., Darbėnai. Žgk-1997
19. ŽELVYS NAPOLEONAS Švenčionys SAK
20. ŽELVYS JUOZAPAS Žgk-2003
21. ŽEMAITAITIENĖ-ŠNEIDERYTĖ NATALIJA Vilkaviškio aps. YV-1979; Gur
22. ŽEMAITAITIS PETRAS YV-1979
23. ŽEMAITIENĖ ONA Tauragė Žgk-2001
24. ŽEMAITIS JONAS Kaišiadorių r. Žgk-1999
25. ŽEMAITIS VLADAS Archyvo darbuotojas Tauragė YV-1974; Žgk-1992
26. ŽEMAITIS APOLINARAS Tauragė Žgk-2001; Gur
27. ŽEMAITIS MOTIEJUS Vilkaviškis Nacių suimtas, kalintas, išvežtas į Vokietiją Gur; Rim; SAK
28. ŽEMAITIS JONAS Kunigas Vilniaus aps. Žgk-1999; Gur
29. ŽEMAITIS VLADAS Fizikos mokytojas Vilnius SAK
30. ŽEMAITIS ZIGMAS VU profesorius Vilnius SAK
31. ŽEMAITIS LEOPOLDAS Žgk-2001; Gur
32. ŽEMAITYTĖ ONA Raseiniai Gur; SAK
33. ŽEMAITYTĖ VIKTORIJA Raseiniai Gur; SAK
34. ŽEMECKIENĖ ANTANINA Ligoninės sanitarė Ukmergės r., Vidiškiai YV-1996
35. ŽEMGULYTĖ BONITA Vienuolė Šilutės r., Švėkšna Gur; Rim; SAK
36. ŽENAUSKIENĖ SOFIJA Kaunas SAK
37. ŽIAURIENĖ NIJOLĖ Žgk-2005
38. ŽIGUNOVAS V. Kauno aps. Už paramą pabėgusiems žydams buvo sušaudytas SAK
39. ŽILĖNAS KAZIMIERAS Ignalinos r., Mikalinės k. 1949 m buvo ištremtas į Sibirą. YV-1999; Žgk-2000
40. ŽILĖNAS MAMERTAS (VINCAS?) Vilnius Žgk-2000; Rim; SAK
41. ŽILĖNIENĖ APOLONIJA Ignalinos r., Mikalinės k. 1949 m ištremta į Sibirą YV-1999; Žgk-2000
42. ŽILEVIČIENĖ ONA Plungės r., Gudaičių k. YV-1995; SAK
43. ŽILEVIČIENĖ ADOLFINA YV-2006
44. ŽILEVIČIENĖ ONA YV-2006
45. ŽILEVIČIUS ALBINAS Telšiai YV-1994; Žgk-1995
46. ŽILEVIČIUS JONAS Plungės r., Gudaičių k. YV-1995 SAK
47. ŽILEVIČIUS BRONIUS Plungės r., Gudaičių k. SAK
48. ŽILEVIČIUS ADOMAS Telšių r., Paežerio vnk. YV-1994; SAK
49. ŽILEVIČIUS STASYS Telšių r., Paežerio vnk. YV-1994; SAK
50. ŽILEVIČIUS VLADAS Telšių r., Rainių k. SAK
51. ŽILEVIČIUS DANIELIUS YV-2006
52. ŽILEVIČIŪTĖ STASĖ Plungės r., Gudaičių k. SAK
53. ŽILIENĖ BARBORA Kretingos r., Darbėnai Gur; Rim; SAK
54. ŽILINSKAS Girininkas Ignalinos r., Pupiškės k. Už žydų slėpimą nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
55. ŽILYS vardas nežinomas Kunigas klebonas Trakų aps., Žilėnai SAK
56. ŽIUROMSKIENĖ VERONIKA Žgk-2011
57. ŽIUROMSKIS JUOZAPAS Žgk-2011
58. ŽIUŽNIENĖ ADELĖ Ūkininkė Raseinių r., Svilių k. YV-1994; Žgk-2007
59. ŽIUŽNYS JERONIMAS Ūkininkas Raseinių r., Svilių k. 23 YV-1994; Žgk-2007
60. ŽYDELIENĖ ONA Trakų r., Žydkaimio k. SAK
61. ŽYDELIS JUOZAS Trakų r., Žydkaimio k. Žgk-1998
62. ŽYGAS ALFONSAS Ignalina Gur; Rim; SAK
63. ŽYGIENĖ STASĖ Ignalina Gur; Rim; SAK
64. ŽYMANTIENĖ MARIJA Kaunas Gur
65. ŽUKAS PETRAS Vilniaus r., Kalesninkų k. Gur; Rim; SAK
66. ŽUKAUSKAITĖ-FURMONAVIČIENĖ GENOVAITĖ Kelmės r., Švytriškės k. Žgk-2006
67. ŽUKAUSKAS KAZIMIERAS Operos ir baleto teatro režisierius Kaunas YV-2008; Žgk-2008; Gur; Rim
68. ŽUKAUSKAS STASYS Mokytojas Kretingos r., Skuodas YV-1991; Žgk-2003
69. ŽUKAUSKAS KOSTAS Telšių r., Nevarėnai Gur; Rim; SAK
70. ŽUKAUSKAS ALFONSAS Kaišiadorių k., Darsūniškio k. SAK
71. ŽUKAUSKAS Ukmergė Rim; SAK
72. ŽUKAUSKAS KIPRAS Kelmės r., Švytriškės k. YV-2006; Žgk-2006
73. ŽUKAUSKAS ALOYZAS Kelmės r., Švytriškės k. Žgk-2006; SAK
74. ŽUKAUSKAS VALENTINAS Vilkaviškio r., Šilbalių k. Žgk-2001; Gur
75. ŽUKAUSKIENĖ PRANUTĖ Kaišiadorių r., Darsūniškio k. SAK
76. ŽUKAUSKIENĖ JULIJA Kelmės r., Švytriškės k. YV-2006; Žgk-2006
77. ŽUKAUSKIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Šilbalių k. Žgk-2001; Gur
78. ŽULTAUSKAITĖ MARYTĖ Siuvėja Kaunas Gur; SAK
79. ŽURAMSKIS PRANAS Žgk-2011
80. ŽUROMSKAITĖ VERONIKA Raseinių r., Slabados k. Gur; SAK
81. ŽUROMSKAS JUOZAS Raseinių r., Slabados k. SAK
82. ŽUROMSKIENĖ VERONIKA Raseinių r., Slabados k. Gur; SAK
83. ŽVANSKA HALINA Vilnius YV-1979, Lenkijos Respublikos sąraše; Žgk-2003
84. ŽVIKAS LIUDVIKAS Žgk-2011
85. ŽVIKIENĖ JADVYGA Operos ir baleto teatro artistė Kaunas Žgk-2011
86. ŽVINKLYS ANTANAS Kunigas Šilalė Gur; SAK
87. ŽVIRBLIENĖ JULIJA Mokytoja Lazdijų r., Šilėnų k. Rim
88. ŽVIRBLIS KAZYS Lazdijų r., Šilėnų k. Rim
89. ŽVIRBLIS JONAS Joniškio r., Žvirblių k. Gur
90. ŽVIRBLIS MIKAS Joniškio r., Žvirblių k. Gur
91. ŽVIRONAITĖ VERONIKA YV-2000; Žgk-2004
92. ŽVIRONAS ANTANAS Žgk-1992; Gur
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.