Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. ZABARAUSKAS ANTANAS Kaunas SAK
2. ZABARAUSKIENĖ KAROLINA Vilkaviškio r. Žgk-1997
3. ZABIELAVIČIENĖ-PELANYTĖ EMILIJA Vilkaviškio r., Virbalis Žgk-1998
4. ZABIELAVIČIUS JUOZAS Agronomas Vilkaviškio r., Virbalis YV-2002; Žgk-1998; Gur
5. ZABOLANSKAS JONAS Alytaus r., Paps.Nių k. Gur; Rim; SAK
6. ZADARNOVSKI STEFAN Vilnius YV-1964, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
7. ZAGURSKAITĖ VERONIKA Kaunas Gur; Rim; SAK
8. ZAILSKAS I. Alytaus r., Kavalčiukų k. Gur; SAK
9. ZAJANČKOVSKA FILOMENA Švenčionių aps., Skaistapilės k. YV-1993, Lenkijos Respublikos sąraše; Žgk-1998
10. ZAJANČKOVSKIS BRONISLAVAS Švenčionių aps., Skaistapilės k. YV-1993, Lenkijos Respublikos sąraše; Žgk-1998; Gur
11. ZAKARAUSKAS VENCESLAVAS Kunigas Kaunas Gur; Rim; SAK
12. ZAKSAITĖ Kaunas Gur; SAK
13. ZAKSAITĖ MARIJONA Raseinių r., Gūrų k. YV-1999; Žgk-2006; SAK
14. ZAKSAITĖ-VILEIKIENĖ ONA Raseinių r., Gūrų k. YV-1999; Žgk-2006
15. ZAKSAS JONAS Raseinių aps.Pavidaujo k. Gur; SAK
16. ZAKSAS PRANAS Raseinių r., Gūrų k. YV-1999; Žgk-2006; Rim; SAK
17. ZALECKIS Šiaulių r., Pageluvio k. SAK
18. ZALOMSKIENĖ MAGDALENA Kaunas SAK
19. ZAORSKIENĖ ONA Palanga Žgk-2005
20. ZAREMBA ANTANAS Molėtų r., Piliakiemių k. Gur; SAK
21. ZAREMBIENĖ ELENA Molėtų r., Piliakiemių k. SAK
22. ZARONAS JONAS Valstietis Jurbarko r., Džiugų k. YV-1982; Žgk-2010; Gur
23. ZARONIENĖ PETRONĖLĖ Jurbarko r., Džiugų k. YV-1982; Žgk-2010; Gur
24. ZASIMAUSKAS STASYS Ūkininkas Kauno r., Naujatrobių k. YV-1992; Žgk-2005
25. ZASIMAUSKIENĖ PETRONĖLĖ Ūkininkė Kauno r. Naujatrobių k. YV-1992; Žgk-2005
26. ZAUNIENĖ-JONUŠAITĖ VINCĖ Operos dainininkė Kaunas Gur; Rim; SAK
27. ZAVADSKIS LEONAS Kauno r., Raudondvaris Gur; Rim; SAK
28. ZAVIŠA Vilnius SAK
29. ZDANCEVIČIENĖ PETRONĖ Vilkaviškio r., Kybarčių k. SAK
30. ZEFIENĖ ELENA Vilnius Žgk-2005
31. ZELBA JONAS Telšių r., Užgirių k. YV-1997; Žgk-2010
32. ZELBIENĖ ALEKSANDRA Telšių r., Užgirių k. YV-1997; Žgk-2010
33. ZELČIUTĖ (ŽELČIUTĖ, RIM) MARIJA Gydytoja Kaunas Gur; Rim; SAK
34. ZESMANAS Profesorius Kaunas SAK
35. ZIDOLIKAS Marijampolė Už pagalbą žydams sušaudytas Gur; SAK
36. ZINČENKIENĖ ELENA Kaunas Žgk-2002
37. ZRELSKIENĖ VIKTORIJA Kauno r., Tauralakio dv. YV-2004; Žgk-2005
38. ZRELSKIS STEPONAS Kauno r., Tauralakio dv. YV-2004; Žgk-2005
39. ZRIELSKIS MEČISLOVAS Kauno r., Tauralakio dv. Žgk-2005
40. ZUBARAS Kaunas SAK
41. ZUBOVAS VLADIMIRAS Kaunas YV-1991; Žgk-1999; Gur
42. ZUBRIENĖ MATILDA Gydytoja Kaunas Žgk-1993; Gur
43. ZUBRYS IGNAS(ANTANAS) Pulkininkas Kaunas Žgk-1993; Gur; SAK
44. ZUJUS POVILAS Kauno r., Armaniškių k. SAK
45. ZUJUVIENĖ MARCELĖ Kauno r., Armaniškių k. SAK
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.