Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. VABALEVIČIUS STASYS Docentas Kaunas Gur; SAK
2. VABOLEVIČIENĖ ELENA Kauno aps. SAK
3. VABOLEVIČIUS VINCAS Kauno r., Salių k. Gur; SAK
4. VACINSKAS JONAS Trakų aps., Žagučių k. SAK
5. VADECKIS VINCAS Raseinių aps. Gur
6. VAGNORIENĖ STANISLAVA YV-2006; Žgk-2004
7. VAGNORIUS POVILAS YV-2006; Žgk-2004
8. VAICEKAUSKAITĖ JANĖ Telšių aps. YV-1995
9. VAICEKAUSKAS JONAS Telšių aps. YV-1995; SAK
10. VAICEKAUSKAS SAK
11. VAICEKAUSKIENĖ VLADISLAVA Telšių aps. YV-1995; SAK
12. VAICEKAUSKIENĖ Kaišiadorių r., Klėriškių k. SAK
13. VAICIEKAVIČIUS JONAS Kauno r., Antoniškių k. Žgk-2000
14. VAICIEKAVIČIŪTĖ ZOFIJA Žgk-2000
15. VAIČĖNIENĖ Rokiškio r., Obelių vls., Ragelių k. Rim
16. VAIČIEKAUSKAS SIMAS Kėdainių k., Graužių k. Gur; SAK
17. VAIČIENĖ MARIJA Kaunas SAK
18. VAIČIULIENĖ JADVYGA Kaunas SAK
19. VAIČIULIENĖ ONA Plungės r., Varkalių k. Gur; Rim; SAK
20. VAIČIULIS (VAIČIULAITIS?) J. Teisininkas Kaunas Gur; SAK
21. VAIČIŪNAS JUOZAS Šakių aps., Kudirkos Naumiestis SAK
22. VAIČIŪNAS JUOZAS Kunigas Vilnius Gur; SAK
23. VAIČIŪNAS ANTANAS? Kaunas (Krekenava?) Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
24. VAIČIŪNIENĖ Kaunas Gur; SAK
25. VAIČIŪNIENĖ-SKAČKAUSKAITĖ ANTANINA Vaikų invalidų namų darbuotoja Kaunas YV-1993; Žgk-1993; Gur
26. VAIDOTAS ČESLOVAS Kauno r., Karalgirio k. SAK
27. VAIDOTAS LEONAS Kauno r., Karalgirio k. SAK
28. VAIDOTAS JUOZAS Kelmė SAK
29. VAIDOTIENĖ STANISLAVA Kauno r., Karalgirio k. SAK
30. VAIDOTIENĖ ZOFIJA Kelmė SAK
31. VAIGAUSKAS Telšių r., Vydmantų k. Gur; SAK
32. VAIKŠNORAS ALEKSANDRAS Lazdijų r., Sventijansko k. SAK
33. VAIKŠNORIENĖ MARIJA Lazdijų aps., Šventojausko k. SAK
34. VAINAUSKAS ALEKSANDRAS Kaunas YV-1995; SAK
35. VAINAUSKAS Gydytojas Ukmergė Gur; Rim; SAK
36. VAINAUSKIENĖ ONA Kaunas YV-1995; Žgk-1994
37. VAISIŪNAS JULIUS Biržų aps. Gur; Rim; SAK
38. VAIŠNYS PRANAS Vilkaviškio r., Pilviškiai SAK
39. VAIŠNORAS ADOLFAS Kaunas YV-1995; SAK
40. VAIŠNORAS JONAS Kunigas Trakų r., Semeliškės SAK
41. VAIŠNORIENĖ BRONĖ Kaunas YV-1995; Žgk-1994
42. VAIŠVILA ANICETAS Pasvalio r., Mikoliškio k. SAK
43. VAITIEKŪNAS ANTANAS Kunigas Pakruojo r., Lauksodžio k. Gur; Rim; SAK
44. VAITILA (VATILA, RIM) PRANAS Kretingos r., Darbėnai Rim; SAK
45. VAITKAITYTĖ-RUZGIENĖ STASĖ Žgk-2004
46. VAITKAITYTĖ-VANSAUSKIENĖ BRONĖ YV-2005; Žgk-2004
47. VAITKEVIČIENĖ MARIJONA Alytaus r., Padaugės k. SAK
48. VAITKEVIČIENĖ MICHALINA Trakų r., Seimėnų k. SAK
49. VAITKEVIČIENĖ ANTANINA Žgk-2002
50. VAITKEVIČIUS BONIFACAS Alytaus r., Padaugės k. SAK
51. VAITKEVIČIUS LIUCIJONAS Kaunas Žgk-2002
52. VAITKEVIČIUS BRONIUS Skuodo r., Židikai SAK
53. VAITKEVIČIUS ANTANAS Žgk-2002
54. VAITKEVIČIUS ANTANAS Žgk-2002
55. VAITKŪNAITĖ-NAGIENĖ BIRUTĖ Kaunas YV-1994; SAK
56. VAITKŪNIENĖ EUGENIJA Molėtų r. Žgk-2010
57. VAITKUS MICHAELIS Kunigas Kaunas Gur; SAK
58. VAITKUS KOSTAS Pakruojis Už trijų žydų slėpimą ir globojimą nacių kartu su globotiniais sušaudytas Gur; Rim; SAK
59. VAITKUS VINCAS Šilutės r., Vabalų k. SAK
60. VAITKUS JONAS YV-2007
61. VAJEVUDSKAS JERONIMAS Jonavos r., Pėdžių k. SAK
62. VAJEVUDSKIENĖ KRISTINA Jonavos r., Pėdžių k. SAK
63. VALAITIENĖ ANTANINA Kaunas SAK
64. VALAITIS JONAS Kaunas SAK
65. VALAITIS JONAS Kaunas SAK
66. VALAITIS JONAS Kunigas, Prienų klebonas Prienai Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
67. VALAITIS FELIKSAS Ramoniškių k. Gur
68. VALAITIS VALENTINAS Šilutės r., Raugėlių k. Gur; Rim; SAK
69. VALAITIS Vilkaviškio r., Sardokų k. Gur; Rim; SAK
70. VALAITYTĖ ALDONA MARIJA Kaunas SAK
71. VALANTAVIČIENĖ ZOFIJA Trakų r., Mitkiškių k. SAK
72. VALANTAVIČIUS ADOMAS Trakų r., Mitkiškių k. SAK
73. VALASEVIČIUS JUOZAS Ūkininkas Kaišiadorių r., Butkiemio k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
74. VALATKEVIČIUS JONAS Prienų r., Benčiakiemio k. Gur; SAK
75. VALATKIENĖ DOMICĖLĖ Prienų r., Paverknių k. Žgk-1999
76. VALAVIČIUS Vaistininkas Kretingos r. Kartena Gur; Rim; SAK
77. VALAVIČIŪTĖ MARIJA Kaunas Už žydų slėpimą 1942 m. sušaudyta SAK
78. VALAVIČIŪTĖ ONA Kaunas Už žydų slėpimą 1942 m. sušaudyta SAK
79. VALČIUKAS POVILAS Kelmė YV-2007; Žgk-2007
80. VALČIUKAS Kelmės r., Graužikų k. Už žydų slėpimą ir globą nacių buvo areštuotas ir kalintas, ūkis konfiskuotas Gur; Rim; SAK
81. VALČIUKIENĖ ANTANINA Kelmė YV-2007; Žgk-2007
82. VALEIKA FLORIJONAS Kaunas Gur; Rim; SAK
83. VALEIKIENĖ MALVINA Mokytoja Kaunas Gur; Rim; SAK
84. VALENTA BRONIUS Sodininkystės mokyklos moksleivis Vilnius Žgk-1999
85. VALENTELIENĖ AKVILIJA Pasvalio r., Grūžų k. SAK
86. VALENTĖLIS EDUARDAS Eigulys Pasvalio r., Grūžų k. SAK
87. VALENTĖLIS VIRGINIJUS Šiauliai Žgk-1993
88. VALENTINAVIČIENĖ Šiauliai Kartu su kunigu Adolfu Kleiba Gur; SAK
89. VALENTINAVIČIUS Šiauliai Kartu su kunigu Adolfu Kleiba Gur; SAK
90. VALENTINOVIČ JADVYGA Šalčininkų r., Girdžiūnų k. SAK
91. VALINČIENĖ VALERIJA Kaunas Žgk-2001; V.S.
92. VALINČIENĖ ONA Kaunas SAK
93. VALINČIUS VINCAS Kaunas SAK
94. VALINČIUS ANTANAS Kaunas Žgk-2001; V.S.
95. VALIONIENĖ TEOFILĖ Kaunas YV-1996; Žgk-1994
96. VALIONIS VINCENTAS GRACIJUS Kaunas Žgk-2005
97. VALIONIS VINCAS Kaunas YV-1996; Žgk-2005
98. VALIONYTĖ ONA Kaunas SAK
99. VALIUKĖNAS STASYS Kunigas Vilnius SAK
100. VALIUKIENĖ JULIJONA (ONA?) Kaunas YV-2005
101. VALIUŠAITIENĖ ONA Mokytojas Telšiai Žgk-2005
102. VALIUŠAITIS BRONISLOVAS Mokytoja Telšiai Žgk-2005
103. VANAGAITĖ-KAKNEVIČIENĖ JANINA Vilnius Žgk-1997
104. VANAGAITĖ-PETERSONIENĖ STASĖ Vilnius (Gyv. JAV) Žgk-1997
105. VANAGAITĖ-PETRAITIENĖ STEFANIJA Vilnius (Gyv. Kanadoje) Žgk-1997
106. VANAGAS ADOLFAS Vilnius Žgk-1997
107. VAPSVA PRANAS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; SAK
108. VAPSVIENĖ MONIKA Zarasų r., Padusčio k. SAK
109. VARČIKAS VLADAS Kaunas YV-1988; Žgk-1999
110. VARNAS ADOMAS Dailininkas grafikas Kaunas Gur
111. VARNAUSKAS KAZYS Kaunas Žgk-2004
112. VARNAUSKIENĖ BRONISLAVA Kaunas Žgk-2004
113. VASILEVSKIS FRANTIŠEKAS Šalčininkų r., Girdžiūnų k. SAK
114. VASILIAUSKAITĖ ONA Kauno r., Žemieji Amaliai Gur; SAK
115. VASILIAUSKAITĖ STANISLAVA Telšių r., Karkliškių k. YV-1997; Gur SAK
116. VASILIAUSKAITĖ VERONIKA Telšių r., Karkliškių k. YV-1997; Gur; SAK
117. VASILIAUSKAITĖ VALĖ Vilkaviškio r., Žečkalnių k. SAK
118. VASILIAUSKAS BENJAMINAS Kaunas SAK
119. VASILIAUSKAS ROMUALDAS Kaunas SAK
120. VASILIAUSKAS JONAS Kelmės r., Vidsodžio k. SAK
121. VASILIAUSKAS IGNAS Šakių aps. YV-1999; Žgk-1993; Gur
122. VASILIAUSKAS VLADAS Telšių r., Karkliškių k. YV-1997; Gur; SAK
123. VASILIAUSKAS PRANAS Telšių r., Karkliškių k. Gur SAK
124. VASILIAUSKAS JONAS Telšių r., Karkliškių k. Žgk-1999; Gur
125. VASILIAUSKAS JONAS Vilkaviškio r., Žečkalnių k. SAK
126. VASILIAUSKIENĖ ANASTAZIJA Kaunas Žgk-1995; Gur
127. VASILIAUSKIENĖ SARAFINA Kelmės r., Vidsodžio k. Žgk-1999
128. VASILIAUSKIENĖ MARIJA Šakių aps. YV-1999; Žgk-1993; Gur
129. VASILIAUSKIENĖ-BALTRUŠAITYTĖ ONA Vilkaviškio r., Žečkalnių k. SAK
130. VASILJEVA USTINJA YV-1999
131. VAŠKEVIČIENĖ ONA Vilkaviškis SAK
132. VAŠKEVIČIUS JUOZAS Vilkaviškis SAK
133. VAŠKIENĖ KLARA YV-2008
134. VAŠKINEL EMILIJA Švenčionių aps. SAK
135. VAŠKINEL PIOTR Švenčionių aps. SAK
136. VAŠKYS AUGUSTAS YV-2008
137. VAŠKYTĖ ZELMA YV-2008
138. VEBRIENĖ Mokytoja Panevėžys SAK
139. VEDEGYTĖ-BUTKIENĖ JANINA Raseinių r., Velpesių k. Žgk-2007
140. VEDEIKA PETRAS Kaunas Gur; Rim; SAK
141. VEICMAN-JARMOLAVIČIŪTĖ STEFANIJA Panevėžys SAK
142. VĖLUTIS MOTIEJUS Kunigas Mažeikių r., Seda Žgk-2009; SAK
143. VĖLUTYTĖ-PATRIUBAVIČIENĖ Vaikų darželio vedėja Kaunas SAK
144. VELŽYS VLADAS Mokytojas Pasvalio r., Daujėnai SAK
145. VEMBRĖ MYKOLAS Kunigas Radviliškio r., Sidabravas SAK
146. VENCIUS KSAVERAS Gydytojas Kaunas Gur; Rim; SAK
147. VENCKEVIČIENĖ ONA Ūkininkė Kauno r. Žgk-2007
148. VENCKEVIČIUS EDMUNDAS Kaunas SAK
149. VENCKEVIČIUS GUSTAVAS Kaunas SAK
150. VENCKEVIČIUS JONAS Kaunas SAK
151. VENCKEVIČIUS PRANAS Ūkininkas Kauno r. Žgk-2007
152. VENCKUS DOMAS Telšių r., Gadūnavas SAK
153. VENCLAUSKAITĖ DANUTĖ Šiauliai YV-1995; Žgk-2000; Gur; Rim
154. VENCLAUSKAITĖ GRAŽBYLĖ Šiauliai YV-1995; Žgk-2000; Gur; Rim
155. VENCLAUSKIENĖ STANISLAVA Šiauliai YV-1995; Žgk-2000; Gur Rim
156. VERBLIAUSKAS Kauno r., Žemieji Amaliai Gur; SAK
157. VERBLIAUSKIENĖ Kauno r., Žemieji Amaliai Gur; SAK
158. VERŠINSKIENĖ ADELĖ Kaunas Gur; SAK
159. VIDER LOŠ (LECH?) Švenčionių r., Pabradė SAK
160. VIDMANTAS JURGIS Energetikos inžinierius Kaunas Žgk-2005; Gur
161. VIDMANTIENĖ KONSTANCIJA Kaunas Žgk-2005
162. VIESNAUSKAITĖ ONA YV-2005; Žgk-2005
163. VIGELIENĖ STEFANIJA Panevėžio aps. SAK
164. VIGELIS ANTANAS Panevėžio aps. SAK
165. VIGELYTĖ JADVYGA Panevėžio aps. SAK
166. VIKTARAVIČIENĖ JANINA Lazdijų r. Žgk-2004
167. VIKTAŽENTIS BALYS Vilkaviškis Gur; Rim; SAK
168. VILANDAITĖ LILIJA Žgk-2005
169. VILEIŠIS Kaunas Gur; SAK
170. VILINAVIČIUS Kaišiadorių r., Strošiūnų k. Gur; SAK
171. VILIŪNAS JONAS Kaunas Gur
172. VILKAS ANTANAS Kaunas SAK
173. VILKAUSKIENĖ STEFANIJA Kaunas Už žydų globą nacių suimta, kalinta Kauno kalėjime Gur; Rim ; SAK
174. VILKICKAS KAZIMIERAS Kunigas Telšių r., Kaunatavos k. SAK
175. VILKICKAS KAMILIUS Sodininkystės mokyklos moksleivis Vilnius SAK
176. VILKOVSKI STANISLAV Kunigas Vilniaus r., Naujoji Vilnia SAK
177. VILTRAKIS JONAS Vilkaviškio r., Pagramdų k. SAK
178. VINEVIČIENĖ JANINA Trakų r. Žgk-2005
179. VINGELIS (VINGILIS, RIM, GUR) Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Rim; SAK
180. VINGROVIČ BRONISLAV Švenčionių r., Pabradė SAK
181. VINOGRADOVAS (VINSPADOVAS, GUR) ALEKSAS Plungės r., Šarkių k. Gur; Rim
182. VIRDEIKIS JONAS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; SAK
183. VIRGINAVIČIUS MEČISLOVAS Aukštadvario vls. Gur
184. VIRKETIS ANTANAS Plungės r., Šarnelės k. SAK
185. VIRVIČIENĖ ELZBIETA Radviliškio r., Raginėnų k. SAK
186. VIRVIČIUS PRANAS Radviliškio r., Raginėnų k. SAK
187. VISOCKAS VLADAS Telšių aps. SAK
188. VISOCKIENĖ JANINA Telšiai Žgk-1995
189. VIŠČIENĖ MARIJONA Raseinių r., Antupyčių k. Žgk-2011
190. VIŠČIUS DOMINYKAS Raseinių r., Antupyčių k. Žgk-2011
191. VIŠNEVIČIENĖ VANDA Kaunas SAK
192. VIŠNEVIČIUS RIMANTAS Kaunas SAK
193. VIŠNEVSKA BRONISLAVA Trakų r., Dubniakų k. SAK
194. VIŠNEVSKIS STANISLOVAS Trakų r., Dubniakų k. SAK
195. VITKAUSKAITĖ PETRONĖLĖ Jonavos r., Pėdžių k. Gur; SAK
196. VITKAUSKAS Teisėjas Biržų r., Vabalninkas Gur; SAK
197. VITKAUSKAS ARĖJAS Kaunas YV-1966; Žgk-2000
198. VITKAUSKAS KAZIMIERAS Jonavos r., Pėdžių k. Gur; SAK
199. VITKAUSKAS VYTAUTAS Jonavos r., Pėdžių k. Gur; SAK
200. VITKAUSKAS JUOZAS Molėtų r. Gestapininkų sumuštas ir kalintas Utenos kalėjime YV-2006; Žgk-2006
201. VITKAUSKAS POVILAS Molėtų r. Gestapininkų sumuštas ir kalintas Utenos kalėjime YV-2006; Žgk-2006
202. VITKAUSKAS VIKTORAS Trakų r., Seibutonių k. SAK
203. VITKAUSKIENĖ JULIJA Kaunas YV-1966; Žgk-2000; Gur
204. VITKAUSKIENĖ RACHELĖ Molėtų r. YV-2006; Žgk-2006
205. VITKEVIČIENĖ EMILIJA Plungės r., Alsėdžiai YV-1997; Žgk-2009; Gur; Rim
206. VITKEVIČIUS ALBINAS Rokiškis Gur
207. VITKEVIČIUS KAZYS Plungės r., Alsėdžiai Kaimynams įskundus , suimtas ir įkalintas YV-1997; Žgk-2009; Gur
208. VITKOP(F) Majoras Kaunas Už pagalbą žydams nukankintas tardant gestape SAK
209. VITKOVSKA ANELA YV-2001
210. VITKUS IGNACIJUS Poetas Kaunas SAK
211. VYLIUS IGNAS Sunkiųjų darbų kalėjimo viršininkas Kaunas Gur; Rim; SAK
212. VYŠNIAUSKAITĖ ALDONA Kaunas Gur; SAK
213. VYŠNIAUSKAS STANISLOVAS Kaunas YV-1995; Gur; SAK
214. VYŠNIAUSKAS JURGIS Kaunas Gur; Rim
215. VYŠNIAUSKAS ALGIRDAS YV-2005; Žgk-2004; Gur
216. VYŠNIAUSKIENĖ ROŽĖ Kaunas YV-1995; Gur; SAK
217. VYŠNIAUSKIENĖ NATALIJA Kaunas YV-2005; Žgk-2004
218. VYŠNIAUSKIENĖ KOSTĖ Vilkaviškio r. Žgk-1997
219. VYTONYTĖ PRANCIŠKA Vaikų namų medicinos sesuo Kaunas Žgk-1994; Gur
220. VYTONYTĖ PRANCIŠKA Kaunas Žgk-1994
221. VLADIMIROVIENĖ Universiteto dėstytoja
222. VOBOLEVIČIENĖ ELENA YV-2006; Žgk-1994
223. VOBOLEVIČIUS VINCAS YV-2006; Žgk-2005
224. VOCELKA PRANAS Žgk-2001
225. VOKIETAITIENĖ ONA Marijampolės aps. YV-2000; Žgk-1999
226. VOKIETAITIS ANTANAS Marijampolės aps. YV-2000; Žgk-1999
227. VOKIETAITYTĖ-PAŠKEVIČIENĖ STASĖ Marijampolės aps. YV-2000; Žgk-1999
228. VOLOŠINAITĖ MARIJA Pasvalio r., Joniškėlis YV-1984, Lenkijos Respublikos sąraše; Rim; SAK
229. VOLSKA-ABRAMOVIČ MARYLIA Vilnius SAK
230. VOLSKI FELIKS Vilnius YV-1981, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
231. VOLSKIENĖ STASĖ Valstietė Kauno r., Karalgirio k. Gur
232. VOLSKIS ANTANAS Valstietis Kauno r., Karalgirio k. Gur; SAK
233. VOLUNGIENĖ Raseinių r., Paalsio k. SAK
234. VOLUNGIS Raseinių r., Paalsio k. SAK
235. VORONECKIJ JOSIF Šalčininkų r., Žlaugtų k. SAK
236. VOSELKA PRANAS Kaunas SAK
237. VOSYLIUS Marijampolės aps.Tunučių k. Gur; Rim; SAK
238. VOVERAITIENĖ MARIJA Vilkaviškio r., Piliūnų k. SAK
239. VOVERAITIS JONAS Vilkaviškio r., Piliūnų k. SAK
240. VRUBLEVSKA SOFIJA Vilnius SAK
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.