Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. TALAČKA MYKOLAS Alytaus r., Liciškėnų k. YV-1994; Žgk-1993
2. TALAČKA SIMONAS Alytaus r., Liciškėnų k. YV-1994; Žgk-2008
3. TALAČKA JUOZAPAS YV-1994; Žgk-2008
4. TALAČKIENĖ ONA Alytaus r., Liciškėnų k. YV-1994; Žgk-2008
5. TALLAT-KELPŠA Laukuvos viršaitis Šilalės r., Laukuva Rim; SAK
6. TALLAT-KELPŠA JURGIS Telšių r., Kalnėnų k. YV-1997; Žgk-1997
7. TALLAT-KELPŠA STANISLOVAS Telšių r., Kalnėnų k. YV-1997; Žgk-1997; Gur
8. TALLAT-KELPŠAITĖ ANTANINA Telšių r., Kalnėnų k. YV-1997; Gur; SAK
9. TALLAT-KELPŠIENĖ MARIJA Kaunas Rim; SAK
10. TALLAT-KELPŠIENĖ AGOTA Telšių r., Kalnėnų k. YV-1997; Gur; SAK
11. TAMAŠAUSKAS Kunigas Jonava Nacių areštuotas ir kalintas Rim
12. TAMAŠAUSKAS VYTAUTAS Kaunas Žgk-2000
13. TAMAŠAUSKAS KAZYS Kaunas YV-2000; Žgk-2000
14. TAMAŠAUSKAS JONAS Šakių r., Stugučių k. Nacių areštuotas ir kalintas, 1948 m. ištremtas į Sibirą Rim; SAK
15. TAMAŠAUSKIENĖ JADVYGA Kaunas YV-2000; Žgk-2000
16. TAMAŠAUSKIENĖ BIRUTĖ (JUSTINA?) Šakių r., Stugučių k. 1948 m. ištremta į Sibirą Žgk-2005
17. TAMAŠAUSKIENĖ MARCELĖ Molėtų r., Alanta Žgk-2008; SAK
18. TAMAŠEVIČIENĖ PETRONĖLĖ Trakų aps. Gur; SAK
19. TAMOŠAITIENĖ ONA Raseinių r., Aleksandrų k. SAK
20. TAMOŠAITIS VINCAS Raseinių r., Aleksandrų k. SAK
21. TAMOŠAITIS ANTANASs Raseinių r., Vengerskų k. Nacių areštuotas ir kalintas Gur; Rim; SAK
22. TAMOŠAITIS KAZYS Tauragės aps., Kleivinių k. Gur; Rim; SAK
23. TAMOŠEVIČIUS VACLOVAS Kunigas Kauno r., Paštuvos k. Nacių suimtas, kalintas Ukmergės kalėjime; 1946 m. ištremtas į Sibirą Gur; Rim; SAK
24. TAMOŠIŪNAS POVILAS Kupiškio r., Dvariškių vnk. 1951 m. ištremtas į Sibirą Žgk-2003; Gur
25. TAMULAITIENĖ MARIJA Mokytoja Kaunas Rim
26. TAMULAITIS STANISLOVAS Kunigas Kaunas Gur; SAK
27. TAMULAITYTĖ JADVYGA Mokytoja Kauno r., Birutės k. Gur; SAK
28. TAMULAITYTĖ ONA Kauno aps., Sutkiškių vnk. SAK
29. TAMULEVIČIUS JUOZAS Kaunas Gur; SAK
30. TAMULIENĖ JANINA Šiauliai SAK
31. TAMULIS JURGIS Alytaus r., Kalesninkų k. Gur; Rim; SAK
32. TAMULYNAS SIMONAS Alytaus r., Skovagalių k. Gur; SAK
33. TARAPAITĖ-BERISENIENĖ ELENA Jurbarko r., Berztų vnk. YV-1983; SAK
34. TARAPAITĖ-JUZIKIENĖ STEFANIJA Jurbarko r., Berztų vnk. Žgk-2009
35. TARAPAITĖ-ŠLIBURIENĖ JANINA Jurbarko r., Berztų vnk. Sovietų valdžios suimta, nuteista 1 m., kalinta Intlage, Komijoje YV-1983; Žgk-2009
36. TARAPAVIČIUS STASYS Jurbarko r., Berztų vnk. Sovietų valdžios suimtas, nuteistas, kalintas Karlage, Kazachojoje YV-1983; Žgk-2009
37. TARAPIENĖ ANELĖ Jurbarko r., Berztų vnk. YV-1983; Žgk-1998
38. TARASEVIČ POLINA Žgk-2009
39. TARVAINAS BRONISLOVAS Tauragės r., Kiukiškių k. SAK
40. TARVAINAS PRANAS Tauragės r., Kiukiškių k. SAK
41. TARVAINIENĖ AGOTA Tauragės r., Kiukiškių k. SAK
42. TARVAINYTĖ ROZALIJA Tauragės r., Kiukiškių k. YV-1996; Žgk-2010 s
43. TAŠKŪNAS VLADISLOVAS Kunigas Plungės r., Alsėdžiai Nacių suimtas ir kalintas YV-1994; Žgk-2011; Gur; Rim
44. TATECKIS PRANAS Akmenės r., Rudausių k. Gur; Rim; SAK
45. TAUTAVIČIENĖ STANISLAVA Gyvena Latvijoje YV-2002; Žgk-2002
46. TAUTAVIČIUS STASYS Gyvena Latvijoje YV-2002; Žgk-2002
47. TAUTAVIČIUS ZENONAS YV-2002; Žgk-2002
48. TAUTKEVIČIUS Telšių r., Juodėnų k. Gur; Rim; SAK
49. TAUTVYDAS Agronomas Trakai Gur; Rim; SAK
50. TEIŠERSKIS JONAS Kunigas Pakruojo r., Pašvitinys YV-2000; Žgk-2000; Gur; Rim
51. TEKORIENĖ YV-2002
52. TEKORIUS ANTANAS Telšių aps. V-2002; Žgk-1993; Gur
53. TELYČĖNAS ALFONSAS Vilkaviškio aps., Kybartai Xxxxx
54. TENIUKAS JUOZAS Raseinių r., Budriškės k. YV-2000; Žgk-2011
55. TENIUKAS JUOZAS Vilnius YV-2000; Žgk-1997
56. TENIUKAS PETRAS YV-2000; Žgk-2011
57. TENIUKIENĖ VALERIJA Raseinių k., Budriškės k. YV-2000; Žgk-2011
58. TENIUKIENĖ ONA YV-2000; Žgk-2011
59. TERCIJONAS VINCAS Kaunas Žgk-2000; Gur
60. TEREŠČENKA JONAS Telšių kalėjimo prižiūrėtojas Telšių r., Pasvaigės k. Savanoris, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu; 1957 m jis buvo rastas nužudytas neaiškiomis aplinkybėmis SAK
61. TIKUIŠYTĖ ONA Buhalterė Radviliškio r., Šaukotas Gur; SAK
62. TIMINSKIS ALEKSANDRAS Gimnazijos direktorius Kaunas Įskųstas, nubaustas 1 mėnesių priverčiamojo darbo stovykloje Pravieniškėse Gur; Rim; SAK
63. TIRKŠLAITIENĖ OLGA Telšių r., Mileikių k. SAK
64. TIRKŠLAITIS KONSTANTINAS Telšių r., Mileikių k. SAK
65. TIRKŠLAITIS NORBERTAS Telšių r., Mileikių k. SAK
66. TIŠKEVIČIUS Vilkaviškis Gur; Rim; SAK
67. TIŠKIENĖ ANGELĖ Raseinių r., Girkalnis SAK
68. TIŠKUS FELIKSAS Raseinių r., Girkalnis SAK
69. TIŠKUS TADAS Raseinių r., Girkalnis SAK
70. TIŠKUTĖ ANGELĖ Raseinių r., Girkalnis SAK
71. TYLIENĖ ONA Kaunas Gur; SAK
72. TOLEIKIS Kelmė SAK
73. TOLIUŠIENĖ PETRONĖLĖ Tauragės aps. YV-1996; Žgk-2010
74. TOLIUŠIENĖ TERESĖ Tauragės r. Žgk-2004
75. TOLIUŠIS PRANAS Šilutės r., Pagėgių sav. Žgk-2010
76. TOLIUŠIS DOMINYKAS Tauragės aps. YV-1996; Žgk-2010
77. TOMAŠAUSKAS LEONARDAS Kunigas Radviliškio r., Šeduva Nacių suimtas, nuteistas 2,5 metų kalėti SAK
78. TOMONIS STASYS Bibliografas, vertėjas Vilnius Žgk-1995
79. TOMULAITIS VINCAS Kaunas SAK
80. TONKŪNAS PETRAS Veterinarijos gydytojas Kaunas Gur; SAK
81. TORNAU ALEKSANDRAS Telšiai SAK
82. TOTORAITIENĖ ANTANINA Jurbarko r., Geišių k. SAK
83. TOTORAITIS JUOZAS SAK
84. TRASKAUSKIENĖ ELENA Pasvalio r., Globinų k. Žgk-1993
85. TRAŠKIENĖ STEFANIJA Architektė Kaunas Gur
86. TREČIOKIENĖ Mokytoja Šiaulių r., Kužiai Gur; SAK
87. TREIGYS FELIKSAS Gimnazijos direktorius Marijampolė Gur; SAK
88. TREPNERIS KURTAS Stalius Šiauliai SAK
89. TRIMONIS KAZIMIERAS Kunigas Trakų r., Aukštadvaris SAK
90. TRINKŪNAS JUOZAS Ignalinos r., Dūdų k. YV-1999; SAK
91. TRINKŪNIENĖ DOMICELĖ Ignalinos r., Dūdų k. YV-1999; SAK
92. TRUNCA PETRAS Alytaus r., Bogušiškių k. SAK
93. TRUNCIENĖ ANTANINA Alytaus r., Bogušiškių k. SAK
94. TRUSKAUSKAS VINCAS Raseinių aps.Aleksandrų k. SAK
95. Truskauskas Xxxxx
96. TRUSKAUSKIENĖ MARCELĖ Raseinių aps.Aleksandrų k. SAK
97. TRUSKOVSKY PEOTR YV-2001
98. TRUŠKYS ANTANAS Vaistininkas Trakų r., Onuškis Gur; Rim; SAK
99. TŪBELIS JUOZAS Bendrovės „Parama“ direktorius Kaunas Už žydų globą Nacių suimtas ir nuteistas du metus kalėti Gur; Rim; SAK
100. TUČKUS BOLESLOVAS Kelmės r., Visgailių k. SAK
101. TUMAS FELIKSAS Vilniaus r., Voverių k. SAK
102. TUMĖNAS ANTANAS Advokatas Kaunas SAK
103. TUMĖNIENĖ V. Kaunas SAK
104. TUMIENĖ FELICIJA Vilniaus r., Voverių k. SAK
105. TUMOSAS STASYS Šakių r., Valiulių k. Žgk-2003; Gur
106. TUMOSIENĖ PETRĖ Šakių r. Valiulių k. Žgk-2003
107. TUNEVIČ VERONIKA (VANDA?) Vilnius SAK
108. TUNKULAS PETRAS Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Rim; SAK
109. TUPČIAUSKAITĖ PETRONĖLĖ Kaunas Gur; Rim; SAK
110. TUPIKAS IGNAS Akmenės r., Rimšių k. YV-2000; Žgk-2011
111. TUPIKAS ALFONSAS Akmenės r., Rimšių k. Žgk-2011; SAK
112. TUPIKIENĖ PETRONĖLĖ Akmenės r., Rimšių k. YV-2000; Žgk-2011
113. TUTLYS VINCAS Panevėžio aps., Naujamiestis Už žydų slėpimą nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
114. TVERJONAITĖ ROZALIJA YV-1998
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.