Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. ŠAIKŪNAS MYKOLAS YV-2010; Žgk-2011
2. ŠAIKŪNIENĖ DOMICELĖ YV-2010; Žgk-2011
3. ŠAIMINSKAS (SAIMINSKAS) JONAS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; SAK
4. ŠALAVĖJIENĖ IEVA Akmenės r., Rimšių k. YV-2000; Žgk-1997
5. ŠALČIUS ALGIRDAS Kaunas Gur; Rim; SAK
6. ŠALČIUTĖ GIEDRĖ Kaunas Gur; Rim; SAK
7. ŠALKAUSKAS ANTANAS Kelmė Po karo išvežtas į Sibirą YV-2005; Žgk-2004; Gur
8. ŠALKAUSKAS JONAS Kelmė Po karo išvežtas į Sibirą Žgk-2004; Gur
9. ŠALKAUSKAS JUOZAPAS Kelmė Po karo išvežtas į Sibirą Žgk-2004; Gur
10. ŠALKAUSKAS PRANAS Kelmė Po karo išvežtas į Sibirą Žgk-2004; Gur
11. ŠALKAUSKIENĖ ALEKSANDRA (ELŽBIETA) Kelmė Po karo išvežta į Sibirą YV-2005; Žgk-2004; Gur
12. ŠAMANSKIENĖ GENĖ Kauno r. Žgk-2001
13. ŠAMBORIENĖ (ŠAMBONIENĖ, GUR) STASĖ Šiauliai Gur; Rim; SAK
14. ŠAPALAS ANTANAS Pasvalio r., Pušalotas Išvežtas į Štuthofo koncentracijos lagerį, ten mirė 1945 m. Gu;r Rim; SAK
15. ŠAPOKA LEONAS Kunigas Utena 1949 m. suimtas, nuteistas 1 m., kalintas Pečioros, Mordovijos lageriuose, 198 nužudytas Luokėje neaiškiomis aplinkybėmis SAK
16. ŠAPOKA ANTANAS Utenos r., Antakalnių k. SAK
17. ŠAPOKA VALENTINAS Utenos r., Antakalnių k. SAK
18. ŠATERIENĖ IDA Žgk-1993
19. ŠATŪNAS KONSTANTINAS Šiauliai SAK
20. ŠATŪNAS STASYS Šiauliai YV-2000; Žgk-2001
21. ŠATŪNIENĖ ONA Šiauliai YV-2000; Žgk-2001
22. ŠAUDIENĖ ADELĖ Lazdijų r., Strumbagalgvės k. SAK
23. ŠAUDYS VINCAS Lazdijų r., Strumbagalgvės k. SAK
24. ŠAUDVYTIENĖ GENOVAITĖ Kaunas YV-1999; Žgk-1999
25. ŠAUDVYTIS PRANAS Kaunas YV-1999; Žgk-1999
26. ŠAUKŠTYTĖ MARYTĖ Kaunas SAK
27. ŠAULIENĖ DOMICELĖ Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
28. ŠAULIENĖ MARCIJONA Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
29. ŠAULYS NAPOLEONAS Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005; Gur; Rim
30. ŠAULYS PRANCIŠKUS Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005; Gur; Rim
31. ŠEIDIENĖ PRANUTĖ Kaunas SAK
32. ŠEMETIENĖ MARIJA Kaunas SAK
33. ŠEPETYS IGNAS Kaunas Žgk-1994
34. ŠERAUSKAS PETRAS Kelmės r., Kolainiai Gur; SAK
35. ŠERAUSKIENĖ ONA Kelmės r., Kolainiai Gur; SAK
36. ŠEREIKA BRONIUS Šiaulių r., Paežerių k. SAK
37. ŠEREIKA ANTANAS Advokatas Telšiai SAK
38. ŠEREIKA VYTAUTAS Telšiai SAK
39. ŠEREIKA STASYS Telšiai (Gyv. Vokietijoje) YV-2002; Žgk-1992; Gur
40. ŠEREIVA JUOZAPAS Kunigas Jonavos r., Upninkų k. SAK
41. ŠERIENĖ STEFANIJA Kaunas Gur; SAK
42. ŠERNA (ŠERNAS?) LEONAS Telšiai Nacių buvo varomas kartu su gelbėtais žydais sušaudyti, bet liko gyvas Gur; Rim; SAK
43. ŠERUTIS PRANAS Telšių aps., Raudupio k. Gur; Rim; SAK
44. ŠEŠKAVIČIUS MARTYNAS Kaišiadorių r., Kloninių k. SAK
45. ŠEŠKEVIČIUS VINCENTAS Simno bažnyčios klebonas Alytaus r., Simnas Gur; SAK
46. ŠEŠKEVIČIUS VYTAUTAS Vilkaviškis Rim, SAK
47. ŠEVIEL JOZEF Šalčininkų r., Malakonių k. YV-1994, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
48. ŠEVIEL OTEK Šalčininkų r., Malakonių k. YV-1994, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
49. ŠEVIEL STANISLAV Šalčininkų r., Malakonių k. YV-1994, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
50. ŠEVIEL STEFANIA Šalčininkų r., Malakonių k. YV-1994, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
51. ŠIAULEVIČIUS Vilkaviškio r., Pagerniavės k. Gur; Rim; SAK
52. ŠIAULIENĖ ZOFIJA Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
53. ŠIAULYS JULIJONAS Telšių r., Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
54. ŠILALIENĖ URŠULĖ Alytaus r., Skabeikiai SAK
55. ŠILEIKA ANTANAS Kaunas Gur; Rim; SAK
56. ŠILEIKIENĖ STEFANIJA Kelmės vls Žgk-2005; Gur
57. ŠIMAITĖ ONA VU bibliotekininkė Vilnius 1944 m. vasarą suimta ir išvežta į Dachau koncentracijos stovyklą YV-1966; Žgk-2002; Gur
58. ŠIMAITĖ-STASIONIENĖ Vilnius Gur
59. ŠIMANAUSKAITĖ ELENA Šiauliai SAK
60. ŠIMELIENĖ JADVYGA Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. YV-1983; Žgk-2007
61. ŠIMELIS MYKOLAS Miškininkas Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. Už pagalbą žydams 1945 m. buvo nužudytas YV-1983; Žgk-2007; Gur
62. ŠIMELIS ALGIS Miškininkas, urėdas Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. SAK
63. ŠIMELIS GEDIMINAS Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. SAK
64. ŠIMELIS VIDMANTAS Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. SAK
65. ŠIMELYTĖ GRAŽINA Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. SAK
66. ŠIMELYTĖ RAMUTĖ Kaišiadorių r., Tarpumiškio k. SAK
67. ŠIMKEVIČ (ŠIMČUKEVIČ) VITOLD Kunigas Vilniaus r., Rukainių k. Gur; SAK
68. ŠIMKIENĖ VLADA Kaunas YV-2005; Žgk-2005
69. ŠIMKIENĖ ONA Tauragės r., Pilsūdų k. SAK
70. ŠIMKIENĖ PETRĖ Tauragės r., Stirbaičių k. SAK
71. ŠIMKUS ANTANAS Tauragės r., Stirbaičių k. YV-2005; Žgk-2005; Gur
72. ŠIMKUS BALTRAMIEJUS Gydytojas Plungės r., Sausdravėnų k. Žgk-2006; Rim
73. ŠIMKUTĖ ONA Tauragės r., Pilsūdų k. SAK
74. ŠIMKUTĖ-DAUGINTIENĖ ANICETA ONA Plungės r., Sausdravėnų k. Žgk-2006
75. ŠIMULIENĖ Kelmė Gur; SAK
76. ŠIMULIS Kelmė Gur; SAK
77. ŠIMULYNIENĖ MARUTĖ Jurbarko r., Vencloviškių k. SAK
78. ŠIMUTIS Telšių aps., SAK
79. ŠINITAS JONAS Vilkaviškio aps., Čižiūnų k. Nacių suimtas ir kalintas Rim; SAK
80. ŠIUGŽDA Kauno r., Garliava Gur; SAK
81. ŠIUKSTERIS STASYS Kaunas Gur; SAK
82. ŠIUPIENIS ANTANAS Alytaus r., Atesnikų k. Rim; SAK
83. ŠIUPŠINSKAS ALEKSAS Žgk-2008
84. ŠIUPŠINSKIENĖ IZABELĖ Žgk-2008
85. ŠLAPELIS IGNAS Dailininkas Vilnius Gur
86. ŠLEIVYTĖ VERONIKA Dailininkė Kaunas SAK
87. ŠLEPETYTĖ LEOKADIJA Medicinos sesuo Kaunas Gur; SAK
88. ŠLEŽEVIČIUS VLADAS Kelmės r., Labūnavos k. YV-1994; Žgk-1993; Gur
89. ŠLIŪPAS JONAS Palangos burmistras Palanga Nacių suimtas, tardomas, išmestas iš pareigų Gur
90. ŠNEIDERIENĖ ANTANINA Vilkaviškio aps. YV-1979; Gur
91. ŠNEIDERIS STASYS Vilkaviškio aps. 1946–1948 kalintas sovietiniuose lageriuose Gur; SAK
92. ŠNEIDERIS VIKTORAS Vilkaviškio aps. Sovietų valdžios 1945 m. suimtas, nuteistas 5 m. lagerio Gur; SAK
93. ŠNEIDERIS JUOZAS Vilkaviškio aps. YV-1979; Gur
94. ŠNEIDERYTĖ NATALIJA Vilkaviškio aps. Gur; SAK
95. ŠNIOKIENĖ Rokiškio r., Rodelių k. 1942 m. drauge su globotomis žydėmis buvo nacių areštuota ir kalinta Rokiškio kalėjime. Gur; Rim; SAK
96. ŠNIUKŠTA PRANCIŠKUS Kunigas Kauno r., Paštuvos k. SAK
97. ŠOVYS KLEMENSAS Kunigas Jurbarko r., Seredžius Gur; Rim; SAK
98. ŠPAKOVSKI ARKADIUŠ Žgk-2011
99. ŠPOKAITĖ ELENA Kaunas Gur; SAK
100. ŠPOKAITĖ PRANĖ Kaunas Gur; SAK
101. ŠPOKAS ANTANAS Kaunas Gur; SAK
102. ŠPOKAS FELIKSAS Kaunas Gur; SAK
103. ŠPOKAS POVILAS Kaunas Gur; SAK
104. ŠTARAITĖ URŠULĖ Kaunas Žgk-1994
105. ŠTARK ADAM Kunigas Vilniaus aps. Žuvo gelbėdamas žydus SAK
106. ŠTUKOVSKAJA ELENA Advokatė Kaunas SAK
107. ŠUKIENĖ KOTRYNA Skuodo r., Židikai SAK
108. ŠUKIENĖ SOFIJA ELEONORA YV-2006; Žgk-2005
109. ŠUKYS (ŠUKAS?) ZENONAS Skuodo r., Židikai SAK
110. ŠUKŠTA VACLAVAS Telšiai YV-2006, Lenkijos Respublikos sąraše; Žgk-2006
111. ŠUKŠTIENĖ HALINA Telšiai YV-2006, Lenkijos Respublikos sąraše Žgk-2006
112. ŠULAITIENĖ ONA Kaunas Gur; SAK
113. ŠULCIENĖ (SULCIENĖ, GUR) ELENA Telšiai Gur; Rim; SAK
114. ŠULINSKAS Vilkaviškio r., Skardupių k. Gur; Rim; SAK
115. ŠVALKŪNIENĖ ROZALIJA Žgk-2010
116. ŠVALKUS ANDRIUS Šiauliai Gur
117. ŠVALKUVIENĖ SALOMĖJA Šiauliai Gur
118. ŠVARC SIDIJALIUBA Žgk-2008
119. ŠVASKUS ANTANAS Ūkininkas Joniškio r. Gur
120. ŠVEIKAUSKAS R. Telšiai SAK
121. ŠVEIKAUSKIENĖ ALDONA Kaunas Žgk-1995
122. ŠVEISTYS PRANAS YV-1982; Žgk-2010
123. ŠVOGŽLYS-MILŽINAS NIKODEMAS Kunigas Trakų r., Onuškis Žgk-2000; Gur
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.