Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. SABAITIENĖ Vilkaviškio r., Norvaišų k. Sak
2. SABALIAUSKAS ALBINAS Tauragė Gur; Rim; Sak
3. SABALIAUSKAS ANTANAS Apskrities viršininkas Raseiniai Nacių suimtas, nes nevykdė įsakymo suvaryti Raseinių miesto žydus į getą Gu;r Rim; Sak
4. SABALIAUSKAS JONAS Jurbarkas Sak
5. SABALIAUSKAS MINGAILIS Šiauliai Sak
6. SABAS JONAS Jurbarko r., Antkalniškių k. Sak
7. SADAUSKAITĖ KONSTANCIJA Trakų r., Lajaus k. SAK
8. SADAUSKAS BERNARDAS Šakių r., Žardelių k. Žgk-2005; Gur; Rim
9. SADAUSKAS ČESLOVAS Trakų r., Lajaus k. Sak
10. SADAUSKAS JONAS Mokytojas Klaipėdos r., Vėžaičių k. Žgk-2009
11. SADAUSKAS JONAS Trakų r., Lajaus k. Žgk-1993
12. SADAUSKAS VLADAS Mažeikių r., Sugaudžių k. Rim
13. SADAUSKAS Kaunas Rim; Sak
14. SADAUSKIENĖ ELENA Šakių r., Žardelių k. Žgk-2005
15. SADAUSKIENĖ DOMICELĖ Mokytoja Tauragės aps. Žgk-2009
16. SADAUSKIENĖ ELENA Trakų r., Lajaus k. Žgk-1993
17. SADKEVIČIENĖ VALERIJA Žgk-1994
18. SAKATAVIČIUS Vilkaviškis Gur; Rim; SAK
19. SALENEKAS JUOZAS Šiauliai YV-2000; Žgk-1999
20. SALENEKIENĖ MATILDA YV-1980; YV-2000; Žgk-1999
21. SAMBORAS ANTANAS Kaunas YV-1980; Žgk-2009
22. SAMBORIENĖ ELŽBIETA VANDA Kaunas YV-1980; Žgk-2009; Gur
23. SAMUOLYTĖ-LIUTKEVIČIENĖ ONA Kaunas Žgk-2001
24. SANKAITĖ TERESĖ YV-1994
25. SANKIENĖ ZOFIJA Kelmės r., Šakalių k. YV-1994; Žgk-2004
26. SANKOVSKIJ ALEKSANDR Šalčininkų r., Kalesninkų k. SAK
27. SARPALIENĖ ADELĖ Vilkaviškio r., Zomčinės k. YV-1978; Žgk-2002
28. SARPALIS VLADAS Vilkaviškio r., Zomčinės k. YV-1978; Žgk-2002
29. SASNAUSKAS ANTANAS Žgk-2008
30. SASNAUSKIENĖ MARĖ Lazdijų r. Žgk-2008
31. SATINSKAS (ŠATINSKAS, RIM) Kauno aps., Satijų k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; SAK
32. SATKEVIČIENĖ VALERIJA Kaunas Gur; SAK
33. SATKEVIČIUS EDUARDAS Operos ir baleto teatro artistas, pedagogas Kaunas Žgk-2007; Gur
34. SAUNORIS JONAS Dvarininkas Kauno aps., Lenkaičiai Po karo ištremtas į Sibirą YV-1994
35. SAUNORIUS BRONIUS Varniai Už žydų slėpimą nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; SAK
36. SAVICKA MARIJA Švenčionių r., Pabradė YV-1964, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
37. SAVICKAS ALGIRDAS Kaunas Už pagalbą žydams nušautas prie geto tvoros Gur; SAK
38. SAVICKAS JONAS Kaunas YV-1982; SAK
39. SAVICKAS JURGIS Rašytojas, diplomatas Kaunas Gur; SAK
40. SAVICKAS MYKOLAS Kaunas SAK
41. SAVICKAS VINCAS Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1978; SAK
42. SAVICKAS Vilkaviškio r., Viščiakaimio k. Gur; Rim; SAK
43. SAVICKAS PRANAS Vilnius SAK
44. SAVICKIENĖ MARIJA Kaunas YV-1982; SAK
45. SAVICKIENĖ KASTULĖ Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1978; SAK
46. SAVICKIENĖ Vilnius SAK
47. SAŽENIS JURGIS Lazdijų r., Rudamina SAK
48. SEBEŽENKOV SEMION Tauragės r., Skaudvilė SAK
49. SELIŪTĖ Ligoninės gailestingoji sesuo Kaunas Už žydų slėpimą nacių suimta, išgabenta į Vokietiją Gur; SAK
50. SĖLUTIS JUSTINAS Plungės r., Šarnelės k. SAK
51. SEMAŠKA VLADAS Kunigas Šiauliai Gur
52. SEMAŠKIENĖ JUZĖ Žgk-2008
53. SENKEVIČ ADAM Žgk-2001
54. SENKEVIČ BRONISLAV Žgk-2001
55. SENKEVIČ JUZEFA Žgk-2001
56. SENKUS Ūkininkas Vilkaviškio aps., Vidgirių k. Gur; SAK
57. SERAPINAS LIUDAS Plungės r., Babrungėnų k. Gur; Rim; SAK
58. SERAPINIENĖ JULIJA Kaunas Rim; SAK
59. SEROČINSKA MARIANA Vilnius SAK
60. SEROČINSKIJ VLADISLAV Vilnius SAK
61. SEZEMANAS VASILIJUS VU profesorius Vilnius Žgk-1995
62. SEZEMANIENĖ VILMA Vilnius SAK
63. SHMID ANTON Vermachto karys, austras Žgk-2000
64. SIDUNOV VASILIJ Vilniaus r., Nemėžio k. Už žydų slėpimą nacių išvežtas į Vokietiją SAK
65. SIELEVIČ JAN Kunigas Trakų r., Varnėnų k. SAK
66. SIMAITIS ANTANAS Kunigas prelatas Kretingos r., Salantai SAK
67. SIMANAVIČIUS BALYS Kaunas (Jonava?) Žgk-1999; Rim
68. SIMOKAITIENĖ ZOFIJA Kaunas YV-1992; Žgk-1999
69. SIMOKAITIS JUOZAS Kaunas YV-1992; Žgk-1999
70. SIMOKAITIS PRANAS Šakių r., Pakalniškių k. Rim; SAK
71. SIMUTIENĖ MARIJONA Žgk-2011
72. SIMUTIS FELIKSAS Žgk-2011
73. SINDIKAITIENĖ-MOZURKIENĖ KAZIMIERA Jurbarko r., Stakiai YV-2007
74. SINDIKAITIS BENEDIKTAS Jurbarko r., Stakiai Už žydų slėpimą sušaudytas YV-2007; Žgk-1999
75. SINDIKAITYTĖ-MINELGIENĖ STASĖ Jurbarko r., Stakiai YV-2007; Žgk-1999
76. SIRTAUTAS ANTANAS Kaunas SAK
77. SIRUTIS Utenos r., Toleikių k. Gur; Rim; SAK
78. SIUŠYS (ŠAUŠYS, RIM) LEONAS Inžinierius Kaunas Rim; SAK
79. SKARDINSKAS JUOZAS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; SAK
80. SKARŽINSKIS VILHELMAS Vilnius SAK
81. SKEBĖRA KAZIMIERAS Vilniaus aps. 1944–1952, 1957–1967 suimtas ir kalintas sovietiniuose lageriuose SAK
82. SKELTYS ANTANAS Kunigas Jurbarko r, Raudonė YV-2005; Žgk-2001; Gur; Rim
83. SKIBARSKAS BORISAS Telšiai SAK
84. SKIERIENĖ ZOFIJA Šilalės r. Žgk-2011
85. SKIERIENĖ ZOSĖ Žgk-2011
86. SKIRGAILA ZIGMAS Burmistras Šakių r., Kudirkos Naumiestis Gur
87. SKIRKAITĖ-KAVALIAUSKIENĖ ONA Kaunas SAK
88. SKIRKIENĖ MARIJONA SAK
89. SKIRKIENĖ-JAVORSKYTĖ ALBINA Kaunas SAK
90. SKIRVAINYTĖ ANELĖ YV-1980; Gur
91. SKORIPSKIS Trakų r., Pakalniškių k. SAK
92. SKRICKIS TADAS Raseinių r., Paalsio k. Gur; Rim; SAK
93. SKRIPKAUSKAS VIKTORAS Plungės r., Paleikių k. Žgk-2011; Gur; Rim
94. SKRIPKAUSKIENĖ BRONĖ Žgk-2011
95. SKUNSKA KATARINA SAK
96. SKUR(S)KIS NORBERTAS Kunigas Vilnius Gur; SAK
97. SLAVĖNAS PAULIUS VU profesorius Vilnius Gur; SAK
98. SLAVICKAS BALYS Marijampolės r., Išlandžių k. Gur
99. SLAVINSKAITĖ-SAMOŠKIENĖ ANTANINA Tauragės r., Skaudvilė SAK
100. SLAVINSKAS JUOZAS Biržų r., Radžgalių k. SAK
101. SLAVINSKAS Kaunas Gur; SAK
102. SLAVINSKIENĖ Kaunas Gur; SAK
103. SMAILIENĖ STEFANIJA Kaunas Žgk-2001
104. SMETONA ANTANAS Kaunas
105. SMETONIENĖ JADVYGA Kaunas Žgk-1995
106. SMILGEVIČIENĖ DOMICĖLĖ Žgk-2005
107. SMILGEVIČIUS JURGIS Jėzuitas, kunigas Kaunas Gur; SAK
108. SMILGEVIČIUS ZENONAS Žgk-2005
109. SMILGIUS (SMILIUS?) ANTANAS Šakių r., Žalvėderių k. Gur; Rim; SAK
110. SMOLENSKIENĖ JANINA Žgk-2011
111. SOBOLEVSKAJA MARIJA Vilniaus r., Voverių k. SAK
112. SODONIS KAZYS Kauno aps., Nos k. Gur; Rim; SAK
113. SOKOLOV MITROFAN Jonavos r., Būdų k. SAK
114. SOKOLOVA JEVDOKIJA Jonavos r., Būdų k. SAK
115. SOKOLOVSKA-BARANOVSKAJA VINCENTA JADVYGA Vilniaus r., Urališkių k. Žgk-2009
116. SOKOLOVSKA-PŠČELOVSKA TEKLIA Vilniaus r., Uratiškių k. Žgk-2009
117. SOKOLOVSKIJ KONSTANTIN Žgk-2009
118. SONDECKAS JACKUS Šiaulių miesto burmistras Šiauliai YV-1996; Žgk-1995; Gur; Rim
119. SONGAILA ALFONSAS Kelmės r., Užventis YV-1992; Žgk-1992; Gur
120. SPIRIDAVIČIŪTĖ REGINA Vilnius Gur; SAK
121. SPRANAITYTĖ ONA Kaunas SAK
122. SPUDAITE VIKTORIJA Kaunas SAK
123. SPUDAS IGNACIJUS Kunigas Plungės r., Gintališkės k. SAK
124. SRUOGA BALYS Rašytojas, dramaturgas Kaunas Žgk-2002; Gur
125. SRUOGIENĖ-DAUGIRDAITĖ VANDA Profesorė, istorikė Kaunas Žgk-2002; Gur
126. STABINGIENĖ Lazdijų r., Paterų k. SAK
127. STABINGIS Lazdijų r., Paterų k. SAK
128. STAKAUSKAS JUOZAS Kunigas, profesorius, Valstybinio archyvo direktorius Vilnius YV-1974; Žgk-1995; Gur; Rim
129. STANAITIENĖ KONSTANCIJA Šakių r., Piečiškių k. Gur; SAK
130. STANAITIS FELIKSAS Šakių r., Bliuvų k. Gur; Rim; SAK
131. STANAITIS MOTIEJUS Šakių r., Piečiškių k. Gur; SAK
132. STANČIUS ALBINAS Vilnius Gur; Rim; SAK
133. STANEVIČIENĖ JADVYGA Jonavos r., Kaušankos k. SAK
134. STANEVIČIENĖ JULIJA Telšių r., Judrėnų k. YV-1993; SAK
135. STANEVIČIENĖ ZOFIJA Tauragės r., Vaidatonių k. Žgk-2000
136. STANEVIČIUS ZIGMAS Jonavos r., Kaušankos k. SAK
137. STANEVIČIUS ANTANAS Klaipėda Žgk-1999
138. STANEVIČIUS VINCAS Telšių r., Judrėnų k. YV-1993; SAK
139. STANEVIČIUS VYTAUTAS Telšių r., Judrėnų k. YV-1993; SAK
140. STANEVIČIUS STANISLOVAS Žgk-2000
141. STANEVIČIŪTĖ BIRUTĖ Telšių r., Judrėnų k. YV-1993; SAK
142. STANEVIČIŪTĖ STASĖ Tauragės r., Vaidatonių k. SAK
143. STANILKO JULIJA YV-1995
144. STANIONIENĖ ZOSĖ Kaunas Gur; SAK
145. STANIONIS VINCAS Alytaus r., Kalesninkų k. Rim; SAK
146. STANIONIS Kaunas Gur; SAK
147. STANIŠAUSKAS Šilalė Gur; Rim; SAK
148. STANKEVIČ JAN YV-1983; SAK
149. STANKEVIČ(IENĖ) JOANA Kaunas YV-1983; Žgk-1999; Rim
150. STANKEVIČ(IUS) JONASJAN Kaunas 1945 m. buvo nuteistas ir ištremtas į Karagandos sr. YV-1983; Žgk-1999
151. STANKEVIČIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Obšrūtų k. YV-1978; SAK
152. STANKEVIČIENĖ-ADOMAITYTĖ ANTANINA Kaunas YV-2008; Žgk-2003; Gur
153. STANKEVIČIUS JUOZAS Kunigas kanauninkas Kaunas SAK
154. STANKEVIČIUS BENEDIKTAS Kaunas SAK
155. STANKEVIČIUS STANISLOVAS Kaunas YV-2008; Žgk-2003
156. STANKEVIČIUS Lazdijų aps., Virbalų k. SAK
157. STANKEVIČIUS LAURYNAS Joniškio r., Žandagų k. SAK
158. STANKEVIČIŪTĖ MARIJA Kaunas, Panevėžiukas Žgk-2005
159. STANKEVIČIŪTĖ-LUKAUSKIENĖ ELENA Kaunas SAK
160. STANKIENĖ ONA Naumiestis Nacių suimta ir kalinta Rim
161. STANKIEVIČ VERONIKA YV-1995
162. STANKŪNAS JUOZAS Kaunas SAK
163. STANKŪNIENĖ DANUTĖ Kaunas SAK
164. STARKIENĖ-REPČYTĖ ELENA Kaunas Žgk-2003
165. STARKUS ANTANAS Kaunas Žgk-2003; Gur
166. STASIULIENĖ ONA Kaunas Gur; Rim; SAK
167. STASIULIS JUOZAPAS Kunigas Telšių aps. Žgk-2009; Gur; Rim; SAK
168. STASIŪNAITIENĖ ONA YV-1995
169. STASIŪNAITIS JUOZAS Jurbarko r., Velėniškių k. YV-1995; SAK
170. STAŠAITIENĖ-ZAKSAITĖ AGNIEŠKA Raseinių aps. YV-2005; Žgk-2000; Gur; Rim
171. STAŠAITIS JUOZAS Raseinių aps. YV-2005; Žgk-2000
172. STAŠAITIS JONAS Raseinių aps., YV-2005; Žgk-2004
173. STAŠEVIČIUS JONAS Kelmės r., Šaukėnai Žgk-2009; SAK
174. STAŠKEVIČIENĖ ZOFIJA (MONIKA?) Kaunas Žgk-2004; Gur; Rim
175. STAŠKEVIČIENĖ PAULINA YV-1994
176. STAŠKEVIČIUS JUOZAS YV-1994
177. STAŠKEVIČIŪTĖ ANICETA YV-1994
178. STAŠKEVIČIŪTĖ ZOSĖ YV-1994
179. STAŠKUS ADOLFAS YV-2004; Žgk-2004
180. STAŠKUVIENĖ ZOFIJA YV-2004
181. STATAUSKAS JONAS Kaunas Žuvo pokario kovose YV-1996; SAK
182. STATAUSKIENĖ STASĖ Kaunas Žuvo pokario kovose YV-1996; SAK
183. STATKEVIČIŪTĖ ELENA YV-1984;Žgk-2009; Gur
184. STAUGAITIS JONAS Gydytojas Kaunas SAK
185. STAUGAITIS JUSTINAS Vyskupas Telšiai Gur; Rim; SAK
186. STAVRILO ANA Mokytoja Vilniaus aps. SAK
187. STECKIS JUOZAS Kelmės r., Kražiai SAK
188. STECKIS LIONGINAS Kelmės r., Kražiai SAK
189. STEIKŪNAS JONAS Anykščiai Gur; Rim; SAK
190. STEIKŪNAS KAZYS Anykščių r., Dejūnų k. Gur; SAK
191. STELMOKAS DUBLIS? Kaunas Nukentėjo už pagalbą žydams (nužudytas?) Gur; SAK
192. STELNIONIENĖ (STELMOKIENĖ?) ONA Kaunas Gur; Rim; SAK
193. STELNIONIS (STELMOKAS?) KAZYS Kaunas Nacių suimtas, išvežtas į Vokietiją ir nukankintas Ščecino kalėjime Gur; SAK
194. STEPAITIENĖ VALERIJA Kaunas SAK
195. STEPAITIS JONAS Kaunas SAK
196. STEPONAITIS JUSTINAS Kunigas Vilkaviškis Gur
197. STEPONAVIČIENĖ MICHALINA Trakų r., Vievis YV-1995; Žgk-2002
198. STEPONAVIČIENĖ VACLAVA Gydytoja? Molėtų r., Giedraičiai Žgk-2010; Rim
199. STEPONAVIČIUS JONAS Trakų r., Vievis YV-1995; Žgk-2002
200. STEPONAVIČIUS IZIDORIUS Vargonininkas Molėtų r., Giedraičiai Žgk-2010
201. STIKLIORIUS JONAS Teisininkas Panevėžys Gur
202. STIRBIENĖ ONA Tauragės r., Stirbaičių k. SAK
203. STIRBINSKIS V. Šilalės r., Bilionių k. SAK
204. STIRBYS JUOZAS Tauragės r., Stirbaičių k. SAK
205. STONGVILAS STANISLOVAS Telšių r., Džiuginėnų k. SAK
206. STONGVILIENĖ AGOTA Telšių r., Džiuginėnų k. YV-2006; SAK
207. STONIENĖ ELENA Panevėžio aps., Melaišių k. Rim; SAK
208. STONYS STASYS Tauragės r., Vaidetonių k. SAK
209. STONKIENĖ ONA Šilalės r., Žvingių k. Žgk-1999
210. STONKUS POVILAS Šilalės r., Žvingių k. Žgk-1999
211. STOŠKUS ADOLFAS Šiauliai SAK
212. STRAUKIENĖ ONA Šilalė SAK
213. STRAUPIENĖ-MAČERNYTĖ BRONISLAVA Plungės r., Šarnelės k. YV-1981; Žgk-1999 Gur
214. STRAUPIS JUOZAS, JUOZO Valstietis Plungės r., Šarnelės k. Gur
215. STRAUPIS JUOZAS Plungės r., Šarnelės k. YV-1981; Žgk-1999; Gu;r Rim
216. STRAUPYTĖ BIRUTĖ Plungės r., Šarnelės k. Gur
217. STRAUPYTĖ JADVYGA Plungės r., Šarnelės k. Gur
218. STRIKAITIENĖ STEFANIJA Plungės r., Šarnelės k. SAK
219. STRIKAITIS BRONIUS Policijos vadas Kėdainiai Gur
220. STRIKAITIS ANTANAS Plungės r., Šarnelės k. Gur; Rim; SAK
221. STRIMAITIENĖ VERONIKA Šakių r., Žečkalnių k. YV-1994; Žgk-2001
222. STRIMAITIENĖ-BAGDONAVIČIŪTĖ ONA Kaunas YV-1992; Gur; SAK
223. STRIMAITIS JUOZAS Kaunas YV-1992; SAK
224. STRIMAITIS STASYS Šakių r., Žečkalnių k. YV-1994; Žgk-2001
225. STRIMAITYTĖ MILDA Šakių r., Žečkalnių k. YV-1994; Žgk-2001
226. STROPUS KAJETONAS Vaistininkas Telšiai SAK
227. STULGINSKIENĖ ALDONA Kauno aps., Jokūbavo k. Gur; Rim; SAK
228. STULGINSKIS STEPONAS Kaunas Gur; SAK
229. STULPINAS STANISLOVAS Kaunas Žgk-2010
230. STULPINAS BOLESLOVAS Plungės r., Šarnelės k. YV-1993; Žgk-1993; Gur; Rim
231. STULPINAS JONAS Vilnius YV-2008; Žgk-2006
232. STULPINIENĖ DORA Kaunas SAK
233. STULPINIENĖ ONA Plungės r., Šarnelės k. YV-1993; Gur; SAK
234. STULPINIENĖ JOANA Vilnius YV-2008; Žgk-2006
235. STULPINYTĖ (STUPINYTĖ, RIM) KLAUDIJA Kaunas Gur; Rim; SAK
236. STUMBRA ANTANAS Kėdainių r., Nausėdžių k. SAK
237. STURONAS JUOZAS Tauragės r., Užvarnių k. SAK
238. STURONIENĖ APOLIONIJA Tauragės r., Užvarnių k. SAK
239. SUBAČIENĖ ADELĖ Kaišiadorių r., Plaskūnų k. SAK
240. SUBAČUS JONAS Kaišiadorių r., Plaskūnų k. SAK
241. SUDEIKIENĖ LIONĖ Žgk-1994
242. SUGIHARA SEMPO Japonijos ambasadorius Kaunas SAK
243. SULZICKAS MATAS Šakių r., Stugučių k. Rim SAK
244. SURKIENĖ VIKTORIJA Žgk-2005
245. SURVILA Šiaulių aps., Gandučių k. SAK
246. SURVILAITĖ VLADISLAVA YV-2008; Žgk-2008
247. SURVILIENĖ ELENA YV-2008; Žgk-2008
248. SUTKAUSKIENĖ ANASTAZIJA Kaunas Gur; Rim; SAK
249. SUTKEVIČIUS JONAS Šiauliai Gur; Rim; SAK
250. SUTKIENĖ CECILIJA YV-2005; Žgk-2005
251. SUTKUS ANTANAS Kauno r., Ringaudų k. Žgk-1998; Gur
252. SUTKUS JUOZAS Mokytojas Paežerėlio vls Gur
253. SUTKUS KAZIMIERAS YV-2005; Žgk-2005
254. SUTKUVIENĖ JADVYGA Kauno r., Ringaudų k. Žgk-1998; Gur
255. SVABŪNAS JONAS Vilkaviškis Rim; SAK
256. SVIDERSKIENĖ ROMUALDA Kaunas SAK
257. SVIDERSKIS ALFONSAS Kaunas YV-1980; Žgk-2000
258. SVIDERSKIS STASYS Druskininkų vaikų stovyklos vedėjas Šiaulių r. YV-1980; Žgk-1995; Gur
259. SVIGRIENĖ Darbininkė Kaunas Gur; SAK
260. SVIGRYS Darbininkas Kaunas Gur; SAK
261. SVILAS RIČARDAS Žgk-2003
262. SVILIENĖ ELŽBIETA YV-2006; Žgk-2003
263. SVIRKOVSKI ROMUALD Kunigas Vilnius Žuvo gelbstint žydus SAK
264. SVOTAS Vilkaviškio r., Steponų k SAK
265. SVOTIENĖ Vilkaviškio r., Steponų k SAK
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.