Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. RAČAITIS JUOZAS Šakių r., Naudžių k. Rim; Sak
2. RAČINSKAJA TEKLIA Vilnius Žgk-2005
3. RAČINSKAS KAZIMIERAS Ignalinos r., Mikalinės k. Sov.valdžios 1945 m. ištremtas į Irkutsko sr. YV-1999; Sak
4. RAČINSKIENĖ KONSTANCIJA Ignalinos r., Mikalinės k. Sov. valdžios 1945 m. ištremta į Irkutsko sr. YV-1999 Sak
5. RAČIŪNAS ANTANAS Konservatorijos profesorius Kaunas YV-2007; Sak
6. RAČIŪNAS VINCENTAS Raseinių r., Gūrų k. YV-2007; Žgk-2006; Sak
7. RAČIŪNAS ANTANAS, ANTANO YV-2007
8. RAČIŪNAS PETRAS Raseinių r., Gūrų k. YV-2007
9. RAČIŪNIENĖ ONA Raseinių r., Gūrų k. YV-2007
10. RAČYLA Vilkaviškio r., Sodėnų k. Už žydų slėpimą nacių sušaudytas Gu;r Rim; Sak
11. RAČKAUSKAS STANISLOVAS Kunigas Marijampolės r., Kalvarija Sak
12. RAČKAUSKAS Malūnininkas Tauragės r., Batakiai Nacių suimtas Gur; Rim; Sak
13. RAČKAUSKAS Kelmės r., Pavainiškės k. Sak
14. RAČKAUSKIENĖ Kelmės r., Pavainiškės k. Sak
15. RADAMANSKIENĖ ALEKSANDRA Kaunas YV-2006
16. RADAVIČIENĖ JUZEFA Telšių r., Govijos k. YV-1997; Žgk-2002; Sak
17. RADAVIČIUS DANIELIUS Telšių r., Govijos k. YV-1997; Žgk-2002; Sak
18. RADKEVIČIENĖ TEKLĖ Raseinių r., Viduklė Sak
19. RADKEVIČIUS JAROSLAVAS Raseinių r., Viduklė Sak
20. RADLINSKAS JONAS Alytaus r., Raižių k. YV-2000; Žgk-2008; Sak
21. RADLINSKIENĖ FELICIJA Alytaus r., Raižių k. YV-2000; Žgk-2008; Sak
22. RADZEVIČIENĖ ALDONA Zarasų r., Salakas Sušaudyta už žydų slėpimą Žgk-1993; Gur; Rim
23. RADZEVIČIENĖ PETRONĖLĖ Marijampolės aps., Kazlų Rūda Gur; Sak
24. RADZEVIČIUS Zarasų r., Salakas Sušaudytas už žydų slėpimą Rim; Sak
25. RADZEVIČIUS KAZIMIERAS Marijampolės aps., Kazlų Rūda Gur; Sak
26. RADZVILAS ALFONSAS Kunigas Kelmė Žgk-2007
27. RADZVILAVIČIUS ALEKSANDRAS Žgk-2008
28. RADZVILAVIČIUS BRONISLOVAS Žgk-2008
29. RADŽIUS TADEUŠAS Kunigas klebonas Pakruojo r., Žeimelis Rim; Sak
30. RAGAIŠIS STASYS Žgk-1994
31. RAGAUSKAS ANTANAS Mokytojas Šiaulių r., Kužiai YV-1991; Žgk-2003; Gur; Rim; Sak
32. RAGAUSKIENĖ ONA Mokytoja Šiaulių r. Kužiai YV-1991; Žgk-2003 Gur; Sak
33. RAINYS BENEDIKTAS Telšių r., Močių k. Už žydaičių slėpimą nužudytas Sak
34. RAJECKIENĖ-VALAVIČIŪTĖ GENOVAITĖ Kaunas Žgk-1994; Sak
35. RAJUNCAITĖ OLIMPIJA Vienuolė Panevėžio aps., Žgk-2002
36. RAKAUSKAS Tauragės r., Batakiai Gur; Rim; Sak
37. RAKEVIČIENĖ TEKLĖ Raseinių r., Keidžių k. Žgk-2007; Sak
38. RAKEVIČIUS ALGIMANTAS Raseinių r., Viduklė YV-1994; Žgk-2000; Gur ; Sak
39. RAKEVIČIUS ČESLOVAS Raseinių r., Viduklė YV-1993; Žgk-1993; Gur; Sak
40. RAKEVIČIUS JAROSLAVAS Raseinių r., Keidžių k. YV-1976; Žgk-2007; Gur; Sak
41. RAKEVIČIUS JUOZAS Raseinių r., Viduklė YV-1993; Žgk-2007; Gur; Sak
42. RAKEVIČIUS ZENONAS Raseinių r., Viduklė YV-1994; Žgk-2000; Gur; Sak
43. RAKOVSKA MALVINA Ukmergės aps., Gudolinos k. Žgk-1997
44. RAMANAUSKAS Kaunas Gur; Rim; Sak
45. RAMANAUSKAS ANTANAS Šiaulių r., Kybarčių k. Gur; Rim; SAK
46. RAMANAUSKAS JUOZAS Tauragės r., Skaudvilė YV-1983; Sak
47. RAMANAUSKAS PRANCIŠKUS Vyskupas Telšiai Suimtas, 1946– 1956 m. kalintas Sibiro lageriuose Gur; Sak
48. RAMANAUSKIENĖ KAZIMIERA Kaunas Gur; Sak
49. RAMANAUSKIENĖ SOFIJA Tauragės r., Skaudvilė YV-1983; Sak
50. RAMONAS VINCAS Jurbarko r., Pamituvio k. Sak
51. RAMOŠKEVIČIENĖ-PAŠILIENĖ LIUDVIKA Kauno r., Kazliškių k. Sak
52. RANDAMANSKIENĖ-ADOMAITIENĖ ALEKSANDRA Kaunas YV-2006; Gur; Sak
53. RAŠKEVIČIENĖ RAMUTĖ Kaunas Žgk-2005
54. RATKEVIČ RAJA Švenčionių aps. Sak
55. RATKEVIČ ELENA Švenčionių aps. Sak
56. RATKEVIČIUS JOKŪBAS Švenčionių aps. Žgk-1997; Sak
57. RAUBA HENRIKAS Vilniaus r., Gaveikių k. YV-1983; Sak
58. RAUBA VLADISLOVAS Vilniaus r., Gaveikių k. YV-1983; Sak
59. RAUBA JOHANAIZABELĖ? Vilniaus r., Gaveikių k. YV-1983; Sak
60. RAUBO ADOLFINA Vilniaus r., Gaveikių k. YV-1983; Žgk-1999
61. RAUDA PETRAS Kunigas Utena Suimtas, 1946–1962 m. kalintas Sibiro lageriuose Žgk-2003
62. RAUDUVĖ PETRAS Kunigas Zarasų aps. Gur; Sak
63. RAULINAITIENĖ Vilkaviškis Sak
64. RAULINAITIS Vilkaviškis Sak
65. RAULYNAS Vilkaviškio r., Skerpiejų k. Gur; Rim; Sak
66. RAZMINAS KLEMENSAS Kunigas, gimnazijos kapelionas Vilnius Sak
67. REIKA Geležinkelininkas Kaunas Sak
68. REINYS MEČISLOVAS Arkivyskupas Kaunas 1947 m. suimtas, nuteistas, mirė Vladimiro kalėjime 1953 m. Gur; Sak
69. REKAŠIENĖ STANISLAVA Telšių r., Pavandenė YV-1994; Žgk-2002; Sak
70. REKAŠIUS ANTANAS Telšių r., Pavandenė Sak
71. REKAŠIUS VINCAS Telšių r., Pavandenė YV-1994; Žgk-2002, Sak
72. REKAŠIŪTĖ ELENA Telšių r., Pavandenė Sak
73. REKAŠIŪTĖ MARIJA Telšių r., Pavandenė Sak
74. REKAŠIŪTĖ STANISLAVA Telšių r., Pavandenė Sak
75. REMEIKIENĖ ANELĖ Alytaus r., Daugai Sak
76. RENČINAUSKAS ANTANAS Kaunas Sak
77. RENČINAUSKIENĖ NATALIJA Kaunas YV-1995; Žgk-1994; Sak
78. REPČYTĖSTARKIENĖ ELENA Panevėžio aps. Sak
79. REPŠYS Mokytojas Vilnius Sak
80. RIAUBA JURGIS Kunigas Vilkaviškio r., Bartninkai Gur; Rim; Sak
81. RIAUKAITĖ ALFONSA Kaunas YV-2001; Žgk-2000; Sak
82. RIAUKIENĖ JUSTINA Kaunas YV-2001; Žgk-2000; Sak
83. RIAZANCEVAS VALENTINAS Kaunas Sak
84. RIMAVIČIENĖ JUZEFA Jonavos r., Pėdžių k. 1948 m. ištremta į Sibirą YV-1998; Žgk-2001
85. RIMAVIČIUS ANTONIJUS Jonavos r., Pėdžių k. 1948 m. ištremta į Sibirą Sak
86. RIMAVIČIUS KALIKSAS Jonavos r., Pėdžių k. 1948 m. ištremtas į Sibirą Sak
87. RIMAVIČIŪTĖ LEONARDA Jonavos r., Pėdžių k. 1948 m. ištremta į Sibirą Sak
88. RIMKEVIČIENĖ ONA Kaunas Sak
89. RIMKEVIČIUS BRONIUS Kaunas Žgk-2001; Gur; Rim
90. RIMKEVIČIUS SIMAS Ūkininkas Švenčionių r., Pabradė Nacių sušaudytas 1943 m. Gur; Rim; Sak
91. RIMKEVIČIŪTĖ VANDA Kaunas Sak
92. RIMKEVIČIŪTĖ VLADA Kaunas Sak
93. RIMŠA PETRAS Skulptorius Kaunas Gur; Sak
94. RIMŠA JUOZAS Ūkininkas Vilkaviškio r., Margių k. Gur; Rim; Sak
95. RIMŠAITĖ ROZALIJA Benediktinė-vienuolė Kaunas Žgk-1995; Sak
96. RIMULAITIS STEPONAS Kelmės r., Tytuvėnai Žgk-2003; Sak
97. RINKEVIČ JADVYGA Ukmergės aps., Lukštinės vienkiemis YV-1983; Sak
98. RINKEVIČ JAN Ukmergės aps., Lukštinės vienkiemis YV-1983; Sak
99. RINKEVIČIENĖ ELENA Kaunas YV-1976; Žgk-2007; Gur; Sak
100. RINKEVIČIUS VYTAUTAS Liejyklos meistras Kaunas YV-1976; Žgk-2007; Gur; Sak
101. RINKEVIČIŪTĖ GAILUTĖ Kaunas Sak
102. RINKEVIČIŪTĖ-KEPEŽINSKIENĖ MARIJONA EUGENIJA Kaunas Sak
103. RIOMERIS MYKOLAS VU profesorius Vilnius Sak
104. RYBNIKOVAS VLADIMIRAS Trakų r., Semeliškės Sak
105. ROCEVIČIUS PETRAS Tauragės r., Dvarviečių k. Gur; Rim; Sak
106. ROČKA ANTANAS Jurbarko r., Seredžiaus vls. Gur
107. ROMANAUSKAS JURGIS Kaunas Sak
108. ROMANOVA ANA Vilnius Sak
109. ROMANOVAS IVANAS Vilnius Sak
110. ROMANOVSKA JADVYGA Vilniaus r., Rukainių k. Sak
111. ROMANOVSKA ANA Vilnius Sak
112. ROMANOVSKA IZABELA Vilnius Sak
113. ROMANOVSKA-TARASEVIČ VERA Vilnius Sak
114. RONDERIENĖ Alytaus r., Sak
115. RONDOMANSKIENĖ FELICIJA Kaunas Žgk-2004; Gur; Rim
116. RONDOMANSKIS ANDRIUS, ANDRIAUS Kaunas Žgk-2004; Gur; Rim
117. RONDOMANSKIS ANDRIUS Kaunas Žgk-2004; Gur; Rim
118. RONDOMANSKIS VYTAUTAS Kaunas Žgk-2004; Gur; Rim
119. ROZENBERGAS JONAS Kaunas Gur; Sak
120. ROZENBERGIENĖ BRONĖ Kaunas Gur; Sak
121. ROZENTALIENĖ RONĖ Kaunas Žgk-1993; Sak
122. RUCEVIČIŪTĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Smilgių k. SAK
123. RUDAITIS IZIDORIUS PRANAS Vaikų namų „Lopšelis“ direktorius Vilnius 1974 nuteistas kalėti už antisovietinę veiklą Žgk-1992
124. RUDĖNAS KAZIMIERAS Žgk-2011
125. RUDĖNIENĖ VERONIKA Žgk-2011
126. RUDIENĖ-UOGINTAITĖ REGINA Pasvalio r., Joniškėlis Sak
127. RUDYS JUOZAS Pasvalio r., Joniškėlis Sak
128. RUDMINAITIENĖ VERONIKA Kaunas YV-2004
129. RUDMINAITIS ALFONSAS Kaunas YV-2004; Žgk-1994; Sak
130. RUDMINAITIS SIMONAS Kaunas YV-2004
131. RUDOKAS KAZYS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; Sak
132. RUDZEVIČIŪTĖ-AUKŠTAKIENĖ PETRĖ Kaunas YV-1996; Gur; Sak
133. RUDZIANSKIENĖ MARIJONA Kaunas YV-2006; Žgk-2007; Gur
134. RUDZINSKAS Šiauliai Rim; Sak
135. RUDZINSKIENĖ Gydytoja Šiauliai Sak
136. RUIKIENĖ Telšiai Gur; Rim; Sak
137. RUKOVIČ STANISLAV Švenčionių r., Cirkliškio k. Sak
138. RUMBINIENĖ Kauno aps., Gur; Sak
139. RUNKEVIČIUS A. Gydytojas Kaunas Sak
140. RUPŠYS STASYS Telšių r., Vydmantų k. Gur; Rim; Sak
141. RUSECKAS ANTANAS Kelmės r., Pivoraičių k. Sak
142. RUSTEIKAITĖ MARIJA Vienuolė, prieglaudos įkūrėja Kelmės r., Vaiguva YV-1996; Žgk-1992; Gur; Sak
143. RUTIENĖ OLIMPIJA Klaipėdos r. Žgk-2011
144. RUTKAUSKAITĖ JANĖ Lazdijų r., Barčių k. Sak
145. RUTKAUSKAS A. Spaustuvininkas Kaunas Sak
146. RUTKAUSKAS ADOMAS Vilkaviškio r., Gužučių k. Gur; Rim; Sak
147. RUTKAUSKAS JUOZAS Vilnius Nacių sušaudytas YV-1996; Žgk-2000; Gur; Rim ; Sak
148. RUTKŪNAS BENEDIKTAS Žgk-2003
149. RUZGIENĖ LEOKADIJA Molėtų r., Dūdėnų k. Nacių suimta, kalinta YV-2010; Žgk-2010; Gur; Rim
150. RUZGIENĖ STANISLAVA Vilnius YV-1979; Žgk-2003; Gur; Sak
151. RUZGIENĖ MARCIJONA Žgk-2002
152. RUZGIENĖ-VAITKAITYTĖ STASĖ YV-2005; Žgk-2004
153. RUZGYS KAZIMIERAS AURIMAS Molėtų r., Dūdėnų k. YV-2010; Žgk-2010
154. RUZGYS JONAS Vilnius YV-1979; Žgk-2003; Gur; Sak
155. RUZGYS KAZIMIERAS Plungės r., Labardžių k. Žgk-2002
156. RUZGYTĖ-BUKAUSKIENĖ MEILĖONYTĖ Molėtų r., Dūdėnų k. YV-2010
157. RUZGYTĖ-BIMBIRIENĖ EGLĖMARYTĖ Vilnius YV-2010; Žgk-2010
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.