Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. PACEVIČIUS BOLESLOVAS Kunigas Akmenės r., Viekšniai Gur; Sak
2. PACEVIČIUS ANTANAS Gydytojas Gur
3. PAČKAUSKAS Marijampolės r., Bebruliškės k Sak
4. PAČKAUSKIENĖ Marijampolės r., Bebruliškės k. Sak
5. PADGURSKIENĖ STASĖ Radviliškio r., Šeduva Sak
6. PAGOJIENĖ JULIJONA Plungės r., Vilkaičių k. YV-2006; Žgk-2005
7. PAGOJUS BALTRAMIEJUS Plungės r., Vilkaičių k. YV-2006; Žgk-2005
8. PAGOJUS JULIUS Plungės r., Vilkaičių k. YV-2006; Žgk-2005
9. PAGOJUTĖ DOMICĖLĖ Telšiai YV-26 Žgk-24; Gur; Sak
10. PAJAUJIENĖ EMILIJA Kaunas Žgk-1998; Gur; Sak
11. PAJAUJIS JUOZAS Ekonomistas, agronomas Kaunas Žgk-1998; Gur; Sak
12. PAJĖDAITĖ BRONISLAVA Gydytoja Kaunas Sov. valdžios suimta 1945 m., kalinama mirė 1945 m. YV-2000; Žgk-2001; Rim; Sak
13. PAJUODIS Anykščiai Gur; Sak
14. PAKALNIS JUOZAS Kompozitorius Kaunas Sak
15. PAKĖNAS PETRAS Ukmergės r., Alionių k. Sov. valdžios 1948 m. ištremtas į Sibirą Sak
16. PAKĖNIENĖ ALEKSANDRA Ukmergės r., Alionių k. Sov. valdžios 1948 m. ištremta į Sibirą Sak
17. PAKUTINSKAS ANTANAS Jurbarko r., Palabaukščių k. Sak
18. PAKUTINSKAS STASYS Jurbarko r., Palabaukščių k. Žgk-1999; Sak
19. PALČIAUSKAS KAZIMIERAS Kauno miesto burmistras Gur; Sak
20. PALČINSKAS ANTANAS Kaunas Sak
21. PALČINSKAS STASYS Kaunas Žgk-1993
22. PALČINSKAS ALFONSAS Kaunas Žgk-1993
23. PALČINSKIENĖ MARIJA Kaunas Sak
24. PALIŠKIS JUOZAS Teismo antstolis Vilkaviškis Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
25. PALIUKAITIS ANTANAS Šiauliai Sak
26. PALKAUSKAS KAZYS Kauno r., Eigulių YV-1996; Žgk-2003; Sak
27. PALKAUSKAS VLADAS Kauno r., Eigulių YV-1996; Žgk-2003; Sak
28. PALKAUSKIENĖ MARYTĖ Kauno r., Eigulių YV-1996; Žgk-2003; Sak
29. PALTINAS Policijos viršininkas Plungės r., Alsėdžiai Sak
30. PALUBINSKAS JUOZAS Kaunas Gur; Rim; Sak
31. PALUCKAS Radviliškio r., Šniukonių k Sak
32. PALUCKIENĖ-BANAITYTĖ LIUDOVIKA Radviliškio r., Šniukonių k. Žgk-2000; Sak
33. PAPŠIENĖSTAŠKEVIČIENĖ PAULINA Radviliškis Sak
34. PAPŠYS JUOZAS Radviliškis YV-1994; Žgk-1994
35. PAPŠYTĖ ANICETA Radviliškis Sak
36. PAPŠYTĖ ZOSIA Radviliškis Sak
37. PARUŠKEVIČIENĖ LIDIJA Vilnius Sov. valdžios 1949 m. ištremta į Krasnojarsko kr. Sak
38. PARUŠKEVIČIUS JONAS Vilnius Sov. valdžios 1949 m. ištremtas į Krasnojarsko kr. Sak
39. PAŠAKARNIENĖ ZUZANA Telšiai Sak
40. PAŠKAUSKAS VACLOVAS Kaišiadorių r., Klėriškių k. YV-1998; Žgk-2009
41. PAŠKAUSKIENĖ ONA Kaišiadorių r., Klėriškių k. YV-1998; Žgk-2009
42. PAŠKEVIČ-TOMAŠEVSKAJA ELŽBIETA SOFIJA Šalčininkai YV-1999; Žgk-2004
43. PAŠKEVIČ MARIJA Šalčininkai YV-1999; Žgk-2004
44. PAŠKEVIČIUS EDMUNDAS Kaunas SAK
45. PAŠKEVIČIUS JONAS Vilkaviškio r., Parausių k. Gur; Rim; SAK
46. PAUKŠTĖ ZOSĖ YV-1999
47. PAUKŠTYS AUGUSTINAS Vilnius Rim; Sak
48. PAUKŠTYS BRONISLAVAS Kunigas Kaunas Sov. valdžios suimtas 1946 m., kalintas Omsko lageryje YV-1977; Žgk-1999; Gur
49. PAUKŠTYS JUOZAS Mokytojas Kaunas YV-1977; Žgk-1999; Gur
50. PAUKŠTYS KAZIMIERAS Kaunas Gur; Sak
51. PAUKŠTYS Vilkaviškio r., Stolaukėlio k. Gur; Rim; Sak
52. PAULAUSKAITĖ-GVAZDAITIENĖ VERONIKA Trakų r., Vievis Sak
53. PAULAUSKAS IZIDORIUS Palanga? Žgk-2010; Gur
54. PAULAUSKAS KAZIMIERAS Žgk-2004
55. PAULAUSKAS STEPAS? Jurbarko r.,Vilniškių k. Gur; Rim; Sak
56. PAULAUSKAS VALERIJONAS Geležinkelio tarnautojas Trakų r., Vievis Sak
57. PAULAUSKAS VENCESLAVAS Kunigas, vienuolis salezietis Telšiai Sak
58. PAULAUSKIENĖ URŠULĖ? Jurbarko r.,Vilniškių k. Gur; Rim; Sak
59. PAULAUSKIENĖ TEKLĖ Trakų r., Vievis Sak
60. PAULAUSKIENĖ BRONISLAVA Šiauliai YV-1982; Žgk-2010; Gur
61. PAULAUSKIENĖ SOFIJA Kaunas Sak
62. PAULAVIČIENĖ ANTANINA Kaunas YV-1983; Žgk-2008
63. PAULAVIČIUS JONAS KĘSTUTIS Kaunas Po karo nužudytas YV-1983; Žgk-1998
64. PAULAVIČIUS JONAS Kaunas YV-1983; Žgk-2008; Sak
65. PAULAVIČIUS KLEOPAS Kaunas Žgk-1995; Sak
66. PAULAVIČIŪTĖ DANUTĖ Kaunas YV-1983; Žgk-2008; Sak
67. PAULIONIENĖ V. Marijampolės r., Nemunaitis Sak
68. PAULIONIS AUGUSTINAS Marijampolės r., Nemunaitis Sak
69. PAVELAS (pavardėnežinoma) Kaunas Sak
70. PAVILČIUS VYTAUTAS Inžinierius Kaunas Gur; Rim; Sak
71. PAVLOVIČIUS MICHAILAS Kunigas Kaunas Sak
72. PEČIULIENĖ Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
73. PEČIULIS PETRAS Alytaus r., Vangelonių k. Žuvo pokario kovose Žgk-1992; Gur
74. PEČKAITIENĖ JUZĖ Šakių r., Rudžių k. Žgk-2010; Sak
75. PEČKAITIS KONSTANTINAS Šakių r., Rudžių k. Žgk-2010; Sak
76. PEČKYTĖ ONA Kaunas YV-2005; Sak
77. PEDA-PUGO FELIKSAS Vilniaus r., Nemenčinė Sak
78. PEDA-PUGO VLADISLOVAS Vilniaus r., Nemenčinė Sak
79. PEKARSKIENĖ EUGENIJA Radviliškis YV-2000; Sak
80. PEKARSKIS VIKTORAS Radviliškis YV-2000; Sak
81. PEKARSKYTĖ-PAKALNIŠKIENĖ NEONILA Radviliškis YV-2000; Žgk-1999; Sak
82. PELECKIENĖ PAULINA Kelmės r., Šaukėnai Sak
83. PELECKIS JONAS Kelmės r., Šaukėnai Sak
84. PERESVIAT-SOLTAN LUCIAN Kunigas Vilnius Sak
85. PETKEVIČIENĖ-JABLONSKYTĖ JULIJA Kaunas YV-2001; Žgk-2000; Gur; Sak
86. PETKEVIČIUS TADAS Kaunas YV-2001; Žgk-2000; Gur; Rim; Sak
87. PETKIENĖ VERONIKA Raseinių aps.Aleksandrų k. Sak
88. PETKYTĖ ADELĖ Kaunas Gur; Sak
89. PETKYTĖ DONIA Kaunas Gur; Sak
90. PETKUS ANTANAS Raseinių aps. Aleksandrų k. Sak
91. PETRAITIS PRANCIŠKUS Kunigas, tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius Kaunas Gur; Sak
92. PETRAITIS JONAS Kunigas Raseinių r., Viduklė Sak
93. PETRAŠIŪNAS BALYS Kaunas Žgk-2000; Gur; Sak
94. PETRAŠIŪNIENĖ GALINA Kaunas Žgk-1994; Sak
95. PETRAUSKAITĖ-LEIKUTIENĖ MARYTĖ Šiaulių aps. Sak
96. PETRAUSKAITĖ-JAGUTIENĖ STASĖ Joniškis Rim; Sak
97. PETRAUSKAS JONAS Šakių r., Pakalniškių k. Sušaudytas 1944 m. IX forte už žydų slėpimą Žgk-2009; Gur; Sak
98. PETRAUSKAS KAZIMIERAS Kaunas Sak
99. PETRAUSKAS KIPRAS Operos dainininkas Kaunas YV-1999; Žgk-1993; Gur; Rim ; Sak
100. PETRAUSKAS LEONAS Skuodas Rim
101. PETRAUSKAS PRANAS Skuodo r., Daujotų k. Sak
102. PETRAUSKIENĖ-ŽALINKEVIČAITĖ ELENA Aktorė, vertėja, poetė Kaunas YV-1999; Žgk-1993; Rim; Sak
103. PETRAUSKIENĖ MARIJA Šakių r., Pakalniškių k. Žgk-2009
104. PETRAUSKIENĖ JEKATERINA Kaunas Sak
105. PETRAUSKIENĖ PALMIRA Skuodo r., Daujotų k. Sak
106. PETRAUSKIENĖ LIDIJA Vilnius YV-1994, Žgk-2000; Sak
107. PETRAUSKIENĖ VERONIKA Prienų r., Veiveriai Rim
108. PETRAUSKIENĖ D. Vilnius Sak
109. PETRAUSKIENĖ JUZĖ Joniškis Gur; Rim; Sak
110. PETRAVIČIENĖ-VIRISEL KLAUDIJA Žgk-2004
111. PETRAVIČIUS ROMANAS Žgk-2004
112. PETRIK ANTONINA Vilnius YV-1990; Sak
113. PETRILOVSKIS JAN Stalius Eišiškių r., Šurkščių k. Po karo ištremtas į Sibirą Sak
114. PETRONIS Kunigas Telšiai Sak
115. PETROŠA Darbininkas Telšių aps. Sak
116. PETROŠIUS MARIJONAS Kauno r., Žemaitkiemio k. Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
117. PETROVA LILIA Kaunas Sak
118. PETROVSKAJA-VASILJEVA SOFIJA Vilniaus r., Beržiškės k. Žgk-2009
119. PETRULAITIENĖ VERONIKA YV-1979; Žgk-2010; Gur
120. PETRULIS Biržų aps., Laprutiškių k. Rim; Sak
121. PETRULIS JUOZAS Inžinierius Šiauliai YV-1980; Gur; Sak
122. PETRUSEVIČ APOLONIJA Vilniaus r. Žgk-2003
123. PIETROVSKA MARIJA Žgk-1999; Sak
124. PIETROVSKAJA-MEČKOVSKAJA JADVYGA Vilniaus r., Beržiškės k. Sak
125. PIETROVSKIS STANISLAVAS Vilniaus r., Beržiškės k. Žgk-1999; Sak
126. PIKČIŪNAS ANTANAS Kaunas YV-1995; Sak
127. PIKČIUNIENĖ JULIJA Kaunas YV-1995; Sak
128. PIKTURNIENĖ-APOLONIJA ANASTAZIJA Kauno r. Žgk-2007
129. PILINIENĖ AGOTA Vilkaviškio r., Kybartai Gur; Rim; Sak
130. PILIPAITIS JUOZAPAS Kunigas Šakių r., Paežerėlių k. Gur; Sak
131. PILIPAVIČIŪTĖ MARIJA Ignalinos r., Daktorių k. Rim
132. PILVINIS JUOZAS Šiauliai Gur; Sak
133. PINTULIS ELIGIJUS Šiauliai Žgk-1993
134. PIPIRAS JUOZAS Kaunas Gur; Sak
135. PLAŠEVIČ PIOTR Trakų r., Aukštadvaris Sak
136. PLATAJS LIDIJA YV-1993
137. PLAUŠINIS Vilkaviškio r., Norvaišų k. Sak
138. PLECHAVIČIUS LEONARDAS Gydytojas chirurgas Telšiai Gur; Rim; Sak
139. PLEKAVIČIENĖ JOANA Šiaulių r., Šakyna YV-2008; Žgk-2001; Sak
140. PLEKAVIČIUS ANTANAS Šiaulių r., Šakyna YV-2008; Žgk-2001; Sak
141. PLEKAVIČIŪTĖ-VAITIEKŪNIENĖ ELENA Šiaulių r., Šakyna Žgk-2001; Sak
142. PLOKŠTO URŠULĖ Vilnius YV-1994; Žgk-1993; Sak
143. PLOKŠTO VLADISLAV Vilnius YV-1994; Žgk-1993
144. PLUŠKYS ALFONSAS? Telšiai 1946 m ištremtas į Sibirą Gur; Rim; Sak
145. POCIENĖ IEVA Kaunas Sak
146. POCIENĖ BARBORA Kauno r., Girninkų k. Sak
147. POCIENĖ STEFA Kauno r., Girninkų k. YV-1981; Gur
148. POCIENĖ BRONĖ Tauragės r., Užnugario k. Sak
149. POCIENĖ PETRONĖLĖ Tauragės r., Užnugario k. Sov. valdžios 1952 m. ištremta į Krasnojarsko kr. Sak
150. POCIUS TADEUŠAS Kauno r., Girninkų k. Gur; Sak
151. POCIUS BRONIUS Tauragės r., Užnugario k. Žgk-2000 Gur; Sak
152. POCIUS VINCENTAS Tauragės r., Užnugario k. Nacių suimtas, kalintas; sov. valdžios 1952 m. ištremtas į Krasnojarsko kr. Gur; Rim; Sak
153. POCIŪTĖ-JANUŠKIENĖ ONA Tauragė Žgk-2000
154. POCIŪTĖ-MANČINSKIENĖ STANISLAVA Žgk-2000
155. POCIŪTĖJAŠKIENĖ ZOFIJA Žgk-2000
156. PODVORECKIJ VLADEK Vilnius SAK
157. PODVORECKIJ STANISLAV Vilnius SAK
158. POGOŽELSKAS PRANAS Trakų r., Mackūniškių k. SAK
159. POLENINIENĖ-BARTKEVIČIŪTĖ TEKLĖ Kelmės r., Skulbiškių k. SAK
160. POLONSKIS VLADISLOVAS Kunigas klebonas Marijampolės r., Kalvarija SAK
161. PONIŠKAITIENĖ ONA Šakių r., Žalvėderių k. YV-2005; Žgk-2000; Sak
162. PONIŠKAITIS-ANTANAS PRANCIŠKUS Šakių r., Žalvėderių k. YV-2005; Žgk-2005
163. PONIŠKAITIS JONAS Šakių r., Žalvėderių k. YV-2005; Žgk-2000; Sak
164. PORVANECKIENĖ KUNIGUNDA Šiaulių r., Voveriškių k. Sak
165. POŠKA ANTANAS Žurnalistas, antropologas Vilnius 1945–195 m. kalintas Sibiro lageriuose YV-2000; Žgk-1998
166. POŠKUS Jurbarkas Gu; Sak
167. POŠKUS VACLOVAS Kelmės r., Mešklydžių k. 195 m. nuteistas 5-iems metams lagerio Sak
168. POVILAIKA PETRAS Ūkininkas Vilkaviškio r., Kuosių k. YV-2011; Žgk-2007; Gur; Sak
169. POVILAIKAITĖBABINSKIENĖ KONSTANCIJA Gimnazistė Vilkaviškio r., Kuosių k. YV-2011; Sak
170. POVILAIKIENĖ ONA Ūkininkė Vilkaviškio r., Kuosių k. YV-2011; Žgk-2007; Sak
171. POVILAITIENĖADOMAVIČIŪTĖ LIUDMILA Kaunas Sak
172. POVILAITIS SIMAS Kauno r., Lampėdžiai Gur
173. POVILAUSKAS VLADAS Kaunas Gur; Sak
174. POŽĖLA VLADISLOVAS Kunigas Šiauliai YV-1980; Žgk-1995; Sak
175. PRANCKEVIČIUS VINCAS Ūkininkas Vilkaviškio r., Bartininkai Gur
176. PRANCKEVIČIUS STASYS Vilkaviškio r., Keturvalakiai Gur
177. PRANCŪZEVIČIŪTĖ Gydytoja Telšiai Gur; Rim; Sak
178. PRANEVIČIENĖ VERONIKA Kaunas Gur; Sak
179. PRANEVIČIUS VLADAS Lentpjūvės darbininkas Kaunas Gur; Sak
180. PRANINSKAS KAZIMIERAS Šiaulių r., Lieporių k. Sak
181. PRANINSKIENĖ KAZIMIERA Šiaulių r., Lieporių k. SAK
182. PRAPUOLENIENĖ EMILIJA Kaunas Žgk-1999; Gur; Sak
183. PREBYS JONAS Šakių vls. Nacių suimtas, kalintas Rim
184. PREIKŠAITIS JURGIS Tauragės aps. Lapurvio k. Gur; Rim; Sak
185. PREIŠAGALAVIČIUS VINCAS Kaunas Žgk-1993; Gur; Sak
186. PREKERIS KAROLIS Vilnius Rim; Sak
187. PRELGAUSKAS LEONAS Telšiai Gur; Rim; Sak
188. PREMENECKAITĖ-JONUŠIENĖ GENĖ YV-1999; Žgk-2001; Gur; Rim
189. PREMENECKAS VYTAUTAS YV-2001; Žgk-2001; Gur; Rim
190. PREMENECKAS JONASJUOZAS YV-2001; Žgk-2002; Gur; Rim
191. PREMENECKIENĖ ALEKSANDRA YV-2001; Žgk-2001
192. PRIALGAUSKAS ANICETAS Telšiai Po karo suimtas, nuteistas 1 metų, kalintas Archangelsko sr. Žgk-1997
193. PRIALGAUSKIS KAZIMIERAS Kunigas Telšiai Žgk-1997
194. PRIELGAUSKAITĖ STEFANIJA Ukmergės r., Siesikai Nacių suimta, kalinta Gur; Rim
195. PRONCKEVIČIUS Vilkaviškio r., Vidgirių k. Sak
196. PROŠKEVIČIENĖ STANISLAVA Kauno r., Vytėnai Žgk-1994
197. PROŠKEVIČIUS JONAS Kauno r., Vytėnai Sak
198. PŠEVALSKA JADVYGA Vilnius Sak
199. PTAŠICKIENĖ Dantų gydytoja Telšiai Rim
200. PUIDOKAS JONAS Kelmė Sak
201. PUIŠIENĖ ANTANINA Raseinių r., Rudžių k. Sak
202. PUIŠYS JONAS Raseinių r., Rudžių k. Sak
203. PUKAITĖ ALBINA Ukmergės r., Radžiūnų k. Žgk-2000; Sak
204. PUKAITĖ GENOVAITĖ Kaunas YV-1967; Žgk-2000; Sak
205. PUKAITĖ REGINA Kaunas Žgk-2006; Gur; Sak
206. PUKAS JUOZAPAS Kaunas YV-2005; Žgk-2006
207. PUKIENĖ MARIJONA Kaunas YV-2005; Žgk-2006
208. PUKYS PAULIUS Kunigas prelatas Plungė Gur; Rim; Sak
209. PUKYS RAPOLAS Kunigas Kaunas Rim; Sak
210. PULEIKIS KAZIMIERAS Kunigas Kaunas Už pagalbą žydams nužudytas IX forte Sak
211. PUNDZIUS BRONIUS Skulptorius Anykščių r. Sak
212. PUNELIENĖ VANDA Šiauliai Gur; Rim; Sak
213. PUPALEIGIS ANDRIUS Kauno r., Kampiškių k. Sak
214. PUPALEIGIS KAZYS Kauno r., Kampiškių k. Sak
215. PUPALEIGIS LIUDVIGAS Kauno r., Kampiškių k. Sak
216. PURAS ALEKSAS Kauno r., Veršvių k. Žgk-1993; Sak
217. PURAS VINCAS Kauno r., Veršvių k. Žgk-1993; Sak
218. PŪRAS VINCAS Zarasų r Padusčio k. Gur; Rim; SAK
219. PURVIS Mokytojas Alytus Gur; Sak
220. PUSKUNIGIENĖ KLERUTĖ Šakių r., Tupikų k. Sak
221. PUSKUNIGIS ALBINAS Šakių r., Tupikų k. SAK
222. PUSTELNIKOVAITĖ-ŠIMANIENĖ ANA Jonavos r. Žgk-2000; Sak
223. PUSTELNIKOVAS BORISAS Jonavos r. Žgk-2000; Sak
224. PUSVAŠKIS JONAS Vaistininkas Kaunas Žgk-1993; Gur; Sak
225. PUŠKAŽEVIČ GALINA Vilnius Sak
226. PUŠNERAITIS KAZYS Kaunas Gur; Rim; Sak
227. PUTNA KAZYS Molėtų r., Giedraičių vls. Gur; Rim
228. PUTNIENĖ MILDA Vilnius Žgk-2001
229. PUZONAS LIUDAS Klebonas Širvintų r., Čiobiškio k. Suimtas, 1946–1955 m. kalintas Sibiro lageriuose Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.