Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. NAGINĖ VYTAUTAS Trakų r., Semeliškės YV-2000; Žgk-2000; Sak
2. NAGINIENĖ STASĖ Trakų r., Semeliškės YV-2000; Žgk-2000; Sak
3. NAGLYTĖ-VADAUSKIENĖ LIDIJA Kaunas YV-2002; Žgk-2000; Gur
4. NAIKELIS JUOZAS Ūkininkas Vilkaviškio r., Piliūnų k. Sak
5. NAKIENĖ ONA Kaunas, Aleksotas Gur
6. NALIVAIKA Kupiškio r., Subačius Gur; Sak
7. NARBUTAS VACYS Kariškis, kapitonas Kaunas Gur; Sak
8. NARBUTAS VLADAS Telšiai Gur; Rim; Sak
9. NARIJAUSKAS JUOZAS Vilkaviškio r., Pilviškiai Gur; Rim; Sak
10. NARKEVIČ ANA Vilnius Sak
11. NARKEVIČ OLGERD Vilnius Sak
12. NARMONTAS JONAS Telšių r., Juodėnų k. Rim; Sak
13. NARMONTIENĖ Telšių r., Juodėnų k. Sak
14. NARSUTIENĖ ONA Panevėžio r., Pauslajo k. Sak
15. NARUŠEVIČIUS ANTANAS Kaunas Gur; Rim; Sak
16. NASUTAVIČIUS PRANAS Trakų aps., Butvilių k. Gur; Rim; Sak
17. NAŠLIŪNAS ALFONSAS Agronomas Alytaus r., Gur; Rim; SAK
18. NAVICKAITĖ-MOTIEJŪNIENĖ STANISLAVA Pakruojo r., Pašvitinys YV-2000; Žgk-2000; Sak
19. NAVICKAS STASYS Alytaus r., Gražulių k. Gur; Sak
20. NAVICKIENĖ ONA Pakruojo r., Pašvitinys YV-2000; Žgk-2000; Sak
21. NAVIENĖ STASĖ Alytaus r., Gražulių k. YV-1997; Žgk-2011; Sak
22. NAVIKAS ANTANAS Kaunas Žgk-2002
23. NAVYS STASYS Alytaus r., Gražulių k. Žuvo pokario metais YV-1997; Žgk-2011; Gur; Sak
24. NEMEIKŠA JUOZAS Akių gydytojas Kaunas Gur
25. NEMEIKŠAITĖ MARIJA Pedagogė, vaikų darželių iniciatorė Kaunas Gur
26. NEMICKIJ PIOTR Kunigas Vilniaus aps. Sak
27. NENIŠKIS ALGIMANTAS Kaunas Sak
28. NIKOLSKIENĖ MARIJA Kaunas Gur; Rim; Sak
29. NIUNIAVA PETRAS Juristas Šiaulių r., Padubysys Sak
30. NIURKA JOSEFAS Kunigas Utenos r., Užpaliai Sak
31. NONEVAS JURGIS Valstietis Plungės r., Rotinėnų k. Sak
32. NORBUTAS POVILAS Šilalės r. Žgk-1995
33. NORBUTIENĖ ONA YV-2011; Žgk-2011
34. NOREIKA ALBINAS Vilniaus aps., Jasinavos k. Gur; Rim; Sak
35. NORKAITĖ KONSTANCIJA Kelmė Gur; Sak
36. NORKEVIČIENĖ ONA Vilkaviškis? Žgk-2007; Gur
37. NORKEVIČIUS STASYS Žgk-2007
38. NORKEVIČIUS VLADISLOVAS Žgk-2007
39. NORKIENĖ Kauno r., Raudondvaris Sak
40. NORKUS ANTANAS Veterinarijos akademijos tarnautojas Kaunas Gur
41. NORKUS JONAS Jurbarko r., Palabaukščių k. Sak
42. NORKUS KAZYS Šiauliai Gur; Rim; Sak
43. NORKUTĖ STASĖ Žgk-2007
44. NORTAITYTĖ VALIA Kaunas Sak
45. NORVAIŠA STASYS Pasvalio r., Gustonių k. SAK
46. NORVAIŠAITIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio aps. YV-2001; Sak
47. NORVAIŠAITIS JUOZAS Vilkaviškio aps. Kaimynams įskundus, suimtas ir išvežtas į Vokietiją YV-2001; Sak
48. NORVAIŠAITYTĖ-RADZEVIČIENĖ ALDONA Vilkaviškio aps. YV-2001; Sak
49. NUREIKIENĖ ONA Gur
50. NUTAUTIENĖ JULIJA Kelmės r., Vydsodžio k. Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.