Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. MACAITIENĖ ANTANINA Raseinių r., Būtaičių k. Žgk-2003; Sak
2. MACENAVIČIENĖ MARIJA Darbininkė Kaunas YV-1976; Žgk-2003; Gur; Sak
3. MACENAVIČIUS ANTANAS Darbininkas Kaunas YV-1976; Žgk-2003; Gur; Sak
4. MACIJAUSKAITĖ VIOLETA Kauno r., Ražių k. YV-2005; Žgk-1994; Gur; Sak
5. MACIJAUSKAITĖ LIUDVIKA Kauno r., Ražių k. YV-2005; Žgk-2004
6. MACIJAUSKAITĖ GERMANA Kelmės r., Pakėvukų k. Žgk-2005
7. MACIJAUSKAS PETRAS Kauno r., Ražių k. YV-2005; Žgk-2004
8. MACIJAUSKAS ROBERTAS Kauno r., Ražių k. YV-2005; Žgk-2004
9. MACIJAUSKAS ZENONAS Kauno r., Ražių k. YV-2005; Žgk-2004
10. MACIJAUSKAS JONAS JUOZAS Kelmės r., Pakėvukų k. Žgk-2005; Gur
11. MACIJAUSKAS KAZYS Trakų r., Perkūnkiemio k. SAK
12. MACIJAUSKAS (MACIEJOVSKIS) POLIKARPAS Kunigas, teologijos magistras Kelmės r., Kolainių k. YV-2005 Žgk-2005 Gur
13. MACIJAUSKIENĖ KATERINA Kelmės r., Pakėvukų k. Žgk-2005; Gur
14. MACIJAUSKIENĖ FELICIJA Kelmės r., Pakėvukų k. Žgk-2005
15. MACKEVIČIUS JUOZAS Šakių aps., Lukšių vls., Petekių k. Rim
16. MACKEVIČIUS LEONAS Inžinierius Kaunas Žgk-2004; Sak
17. MACUTKEVIČIUS VLADAS Vilnius Gur; Rim; Sak
18. MAČERNIENĖ Vilnius Sak
19. MAČERNIENĖ ELŽBIETA Plungės r., Šarnelės k. Sak
20. MAČERNIS VLADAS Plungės r., Šarnelės k. Sak
21. MAČIOKAS JUOZAS Inžinierius Kaunas Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
22. MAČIOKAS VINCAS Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Rim; Sak
23. MAČIULIENĖ JANINA Jonava Žgk-2001
24. MAČIULIENĖ ONA Kauno r., Lukšakaimio k. Gur; Sak
25. MAČIULIS JUOZAS Kauno r., Lukšakaimio k. Gur; Sak
26. MAKASEJEVIENĖ JADVYGA Panevėžys Gur; Sak
27. MAKAUSKAS P. Alytaus r., Skovagalių k. Gur; Sak
28. MAKSIMOVAS PAVELAS Ukmergė Sak
29. MAKSIMOVIENĖ AGRIPINA Ukmergė Sak
30. MALADAUSKAS PETRAS Vilkaviškio r., Sodėnų k. YV-1979; Sak
31. MALADAUSKIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Sodėnų k. YV-1979; Sak
32. MALAKAUSKAS KOSTAS Molėtų r., Žalvarių k. Žgk-2010 ; Sak
33. MALAKAUSKIENĖ KOTRYNA Molėtų r., Žalvarių k. Žgk-2010; Sak
34. MALEŠKA JUOZAS Vilkaviškio r., Šilbalių k. Sak
35. MALIAVKO GUSTAVA Mokytoja Vilniaus r., Pavilnys Sak
36. MALIAVKO LEONTINA Mokytoja Vilniaus r., Pavilnys Sak
37. MALINAUSKAS IGORIS Biržų r. Žgk-1993
38. MALINAUSKAS KLEMENSAS Vilkaviškio r., Vaitkabalių k Gur; Rim; Sak
39. MALINAUSKIENĖ LIUDA Vilkaviškio r., Kybartai Gur; Rim; SAK
40. MALIŠAUSKAS HENRIKAS Trakų r., Srėdninkų k. YV-1996; Žgk-2001; Gur; Sak
41. MALIŠAUSKAS ENRIKAS Trakų r., Srėdninkų k. Žgk-2001; Sak
42. MALIŠAUSKIENĖ MARIJA Trakų r., Srėdninkų k. YV-1996; Žgk-2001; Sak
43. MALIŠKAITĖ ANELĖ Vilkaviškio r., Šilbalių k. Sak
44. MARČIULIONIENĖ VALĖ Kaunas YV-2007; SAK
45. MARČIULIONIS JURGIS Kaunas YV-2007; Sak
46. MARDOSAS MYKOLAS Vilnius Rim; Sak
47. MARGAITIENĖ ELEONORA Šiauliai YV-1991; Žgk-2004; Sak
48. MARGAITIS ANTANAS Šiauliai YV-1991; Žgk-2004; Sak
49. MARGEVIČIUS VALDEMARAS Šiauliai Žgk-1993
50. MARGIENĖ Pasvalio r., Pamažupių k. Gur; Rim; Sak
51. MARINAVIČIUS J. Kaunas Gur; Sak
52. MARKAUSKAS Trakų aps. Sak
53. MARKAUSKIENĖ LAIMA Kaunas Žgk-2001
54. MARKEVIČIENĖ ELENA Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Sak
55. MARKEVIČIUS JONAS Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Žgk-2001; Sak
56. MARKEVIČIUS JUOZAPAS Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Žgk-1992; Sak
57. MARKEVIČIUS ROMAS (KAZYS?) Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Gur; Rim; Sak Sušaudytas už pagalbą žydams YV-1991; Gur; Rim; Sak
58. MARKEVIČIUS VLADAS Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Gur; Sak
59. MARKEVIČIŪTĖ MARIJONA Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Sak
60. MARKEVIČIŪTĖ-STANEVIČIENĖ VALERIJA Panevėžio r., Trinapolio k. YV-1991; Sak
61. MARKOVIČ N. Kaunas Gur; Sak
62. MARKOVSKAJA ALEKSANDRA Švenčionių r., Pabradė YV-1992; SAK
63. MARKOVSKAJA ANA Švenčionių r., Pabradė YV-1992; Sak
64. MARKOVSKAJA MAVRA Švenčionių r., Pabradė YV-1992; Sak
65. MARKOVSKIJ IVAN Švenčionių r., Pabradė YV-1992; Sak
66. MARKOVSKIJ MITROFAN Švenčionių r., Pabradė YV-1992; Sak
67. MARKOVSKIS HARITONAS Švenčionių r., Pabradė Nacių sušaudytas už pagalbą žydams YV-1992; Žgk-2002; Sak
68. MARKUZYTĖ ONA Jurbarkas Sak
69. MAROČKINA Kaunas Gur; Sak
70. MAROČKINAS Kaunas Gur; Sak
71. MARTINKĖNIENĖ ELENA Vilnius Žgk-2008
72. MARTINKUS VACLOVAS Kunigas Skuodo r., Židikai YV-1995; Žgk-1992; Sak
73. MARTUL JUZEFA Vilnius YV-1993; Žgk-2001; Sak
74. MARTUL KAZIMIERAS Žgk-2001; Sak
75. MARTUL-BUDRIKIENĖ LIUCIJA (LEONARDA) Vilnius YV-1993; Žgk-2001
76. MASAITIS BRONIUS Raseinių r., Girkalnis Sak
77. MASAITIS JONAS Raseinių r., Girkalnis Sak
78. MASAITYTĖ ONUTĖ Raseinių r., Girkalnis Sak
79. MASAITYTĖ URŠULĖ Vilkaviškis Gur; Rim; SAK
80. MASALEVIČIENĖ MONIKA Simno vls., Kalesnykų k. Žgk-2003
81. MASALEVIČIUS VLADISLOVAS Simno vls., Kalesnykų k. Sov. valdžios suimtas 1946–1958 kalintas Kazachijos lageriuose Žgk-2003
82. MASALEVIČIUS JONAS Simno vls., Kalesnykų k. Žgk-2003
83. MASALIS Alytaus r., Atesninkų k. Gur; Sak
84. MASEVIČIENĖ YV-1983
85. MASEVIČIUS JUSTINAS YV-1983
86. MAŠIULIENĖ ONA Kauno r., Lukšakaimio k. Sak
87. MATIUKEVIČ KONSTANTIN Žgk-2008
88. MATJOŠAITIS JUOZAS Prienai Gur
89. MATORA ANA Kaunas YV-2000; Žgk-1999
90. MATUKYNAS ANTANAS Kaunas Gur; Rim; SAK
91. MATULAITIS JUOZAS Vilkaviškio r., Pilviškiai Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
92. MATULEVIČIENĖ ONA Alytaus r., Saulėnų k. YV-1991; Žgk-2007; Gur
93. MATULEVIČIUS Profesorius Kaunas Gur
94. MATULIONIS BALYS Gydytojas Kaunas Gur; Sak
95. MATULIONIS TEOFILIS Vyskupas Kaišiadorys Žgk-2003; Gur; Sak
96. MATULIS JUOZAS Profesorius Vilnius Gur; Sak
97. MATUSAS JUOZAS Šakių r., Branduoliškių k. Nacių suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime Gur; Rim; Sak
98. MATUTIENĖ GENOVAITĖ Kaunas Gur; Sak
99. MATUZEVIČIENĖ ELENA Pakruojo r., Pašvitinys Po karo ištremta į Sibirą, ten 1953 m. mirė YV-1981; Sak
100. MATUZEVIČIUS ANTANAS Pakruojo r., Pašvitinys Po karo ištremtas į Sibirą YV-1981; Žgk-2002; Sak
101. MATUZEVIČIŪTĖ-BRILIUVIENĖ ANTANINA Pakruojo r., Pašvitinys Po karo ištremta į Sibirą YV-1981; Sak
102. MATUZEVIČIŪTĖ-KILIČIAUSKIENĖ VERONIKA Pakruojo r., Pašvitinys YV-2005
103. MAURUKAS KAZYS Vilniaus r., Juodšilių k. Gur; Rim; Sak
104. MAURUKIENĖ STASĖ Šakių r., Sudargo k. Gur; Rim; Sak
105. MAŽEIKA JUOZAS Operos ir baleto teatro solistas Kaunas Gur; Sak
106. MAŽEIKA PRANAS Vilkaviškio r., Pagerniavės k. Gur; Rim; Sak
107. MAŽEIKAITĖ IEVA Vilkaviškio r., Virbalis Nacių suimta, kalinta Gur; Rim; Sak
108. MAŽEIKAITĖ ONA Vilkaviškio r., Virbalis Nacių suimta, kalinta Gur; Rim; SAK
109. MAŽEIKIENĖ ONA Kaunas Sak
110. MAŽYLIENĖ-BLIUDŽIŪTĖ ANTANINA Kaunas YV-2006; Žgk-1993; Gur; Sak
111. MAŽYLIS PRANAS Profesorius, ginekologijos mokslo Lietuvoje pradininkas Kaunas YV-2006; Žgk-1993; Gur; Rim; Sak
112. MAŽYLYTĖ-RASTEIKIENĖ LIŪDA Kaunas Žgk-2006
113. MAŽRIMAS PETRAS Skuodo r., Kanizelio k. Rim
114. MAŽULAITIENĖ KONSTANCIJA Vilkaviškio r., Pagerniavės k. Sak
115. MAŽULAITIS JUOZAS Vilkaviškio r., Pagerniavės k. Sak
116. MEČKOVSKIJ VITOLD Švenčionių r., Pabradė Sak
117. MEDZIUKIENĖ ELENA Kaunas Žgk-2011
118. MEIZERIS Ūkininkas Šakių vls Nacių sušaudytas kartu su globotais žydais Rim
119. MEIZERIS Ūkininkas Šakių Vls Nacių sušaudytas kartu su globotais žydais Rim
120. MELINAITĖ IRENA Kėdainių aps. Sak
121. MEŠKAUSKAITĖ-JAKŠTIENĖ STEFA Kelmės r., Biliškiukų k. YV-2005; Žgk-2006; Gur
122. MEŠKAUSKAS PETRAS Kelmės r., Biliškiukų k. 1951 visa šeima ištremta į Sibirą YV-2005; Žgk-2006
123. MEŠKAUSKAS ANTANAS Kelmės r., Biliškiukų k. 1951 su šeima ištremtas, mirė Sibire YV-2005; Žgk-2006
124. MEŠKAUSKAS PRANAS Kelmės r., Biliškiukų k. YV-2005; Žgk-2006
125. MEŠKAUSKAS TEODORAS Kelmės r., Biliškiukų k. YV-2005; Žgk-2006
126. MEŠKAUSKIENĖ ONA Kelmės r., Biliškiukų k. YV-2005; Žgk-2006
127. MEŠKAUSKIENĖ ZOSIA Kelmės r., Biliškiukų k. YV-2005; Žgk-2006
128. MEŠKELIENĖ MARIJA Kaunas Gur; Sak
129. MEŠKĖNAS VLADAS Kaunas Sak
130. MEŠKĖNAS Sak
131. MEŠKĖNIENĖ ANA Vilnius YV-2000; Sak
132. MEŠKĖNIENĖLIPSKAJA AGRIPINA Kaunas Sak
133. MEŽANEC GALINA Vilniaus r. Žgk-2011
134. MEŽINSKIENĖ BRONISLAVA Vilnius Žgk-1995; Sak
135. MEŽINSKIS PETRAS Vilnius Sak
136. MICHAILOVA ELIZAVETA Vilkaviškio r., Pilviškiai YV-1992; Sak
137. MICHAILOVAS ALEKSEJUS Vilkaviškio r., Pilviškiai YV-1992; Sak
138. MICHEIDA ANDŽEJ Vilniaus r., Izabelinės k. Sak
139. MICHEIDA KORNEL Vilniaus r., Gulbinai Sak
140. MICKEVIČ ALEKSANDR Trakų r., Karališkių k. Žgk-2009
141. MICKEVIČ ZOFIJA Trakų r., Karališkių k. Žgk-2009
142. MICKEVIČIENĖ Vilkaviškio r., Kybartai Sak
143. MICKEVIČIENĖ TATJANA Kaunas Gur; Sak
144. MICKEVIČIENĖ TEOFILĖ Kaunas Gur; Rim; Sak
145. MICKEVIČIENĖ ONA Plungės r., Plateliai Sak
146. MICKEVIČIUS JUOZAPAS Plungės r., Mačiūkų k. Sov. valdžia 1948 m. ištrėmė į Buriatiją Gur; Sak
147. MICKEVIČIUS POVILAS Plungės r., Mačiūkų k. Sov. valdžia 1948 m. ištrėmė į Buriatiją Gur; Sak
148. MICKEVIČIŪTĖ BARBORA Plungės r., Mačiūkų k. Sov. valdžia 1948 m. ištrėmė į Buriatiją Gur; Sak
149. MICKEVIČIŪTĖ PETRONĖLĖ Plungės r., Mačiūkų k. Sov. valdžia 1948 m. ištrėmė į Buriatiją Gur; Sak
150. MICKUS Kunigas Skuodo r., Barstyčiai Sak
151. MICKUS PRANAS Agronomas Kaunas Sak
152. MIEČIUS PETRAS Policijos viršininkas Telšių r., Varniai Gur; Sak
153. MIELEŠKA VINCENTAS Kunigas Kaunas Nacių suimtas, kalintas; Sov. valdžios 1946 suimtas, nuteistas 1 m., kalintas Karagandos lageriuose Rim; Sak
154. MIEŽELIENĖ JUZEFA Kaunas Žgk-2001
155. MIEŽELIS VLADAS Brigados generolas, kariuomenės teismo pirmininkas Kaunas Žgk-2001
156. MIGLINAITĖ Alytus Nacių suimta, kalinta Gur; Rim; Sak
157. MIKALAJŪNAS Utenos aps. Sak
158. MIKALAUSKAITĖ GENĖ Trakų r., Šeiriškių k. Žgk-2007
159. MIKALAUSKAITĖ ONA Trakų r., Šeiriškių k. Žgk-2007
160. MIKALAUSKAS KAZIMIERAS Trakų r., Šeiriškių k. Žgk-2007
161. MIKALAUSKAS ANTANAS Plungės r., Alsėdžiai YV-1994; Žgk-2011; Gur; Sak
162. MIKALAUSKIENĖ AGOTA Trakų r., Šeiriškių k. Žgk-2007
163. MIKALAUSKIENĖ STASĖ Plungės r., Alsėdžiai YV-1994; Žgk-1995; Gur; Sak
164. MIKELIŪNAS DANYS Pašto viršininkas Kaunas, Vilijampolė Gur
165. MIKLAŠEVIČIENĖ MARIJONA YV-1996; Žgk-2001; Gur
166. MIKLAŠEVIČIUS PETRAS Sušaudytas? YV-1996; Žgk-2001; Gur
167. MIKLOŠEVIČIUS JURGIS Vilkaviškio r., Karalkrėslio k. Gur; Sak
168. MIKOLAITIENĖ FELICIJA Šiauliai YV-2005; Žgk-2005
169. MIKOLAITIS VINCAS Šiauliai YV-2005; Žgk-2005
170. MIKOLAITIS Agronomas Šiauliai Rim; Sak
171. MIKOLAITYTĖ-GELUMBAUSKIENĖ DALIA Šiauliai Žgk-2005
172. MIKOLAJŪNAITĖ GENRIKA Vilniaus aps., Vasinovkų k. Gur; Sak
173. MIKOLAJŪNAS KAZYS Aviacijos plk. ltn. Kaunas Sak
174. MIKOLAJŪNAS PAULIUS Kunigas Kupiškio r., Subačius Sak
175. MIKOLAJŪNAS SILVESTRAS Sak
176. MIKOLAJŪNIENĖ ZUZANA Vilniaus aps., Vasinovkų k. Gur; Sak
177. MIKŠA VINCAS Kauno r., Veršvių k. YV-2005; Gur; SAK
178. MIKŠAITĖ-MITKIENĖ JADVYGA Kauno r., Veršvių k. Gur; SAK
179. MIKŠIENĖ MARIJA Kauno r., Veršvių k. YV-2005; Gur; Sak
180. MIKŠIENĖ ELENA Kaunas Žgk-2002
181. MIKŠYTĖ TEOFILĖ Kelmė Žgk-2003
182. MIKŠTA PETRAS Kaunas Nacių sušaudytas kartu su gelbėtais žydais YV-2008
183. MIKŠTIENĖ ONA Kaunas YV-2008
184. MIKULIČIENĖ ONA Kaunas YV-1995; Gur; Sak
185. MIKULIČIUS PETRAS Kaunas YV-1995; Gur Rim; Sak
186. MIKULSKA MARIJA Vienuolė Vilnius YV-1974 (Lenkijos sąraše); Žgk-2002; Gur; Sak
187. MIKŪTA (MIKUTIS?) V. Telšių r., Varnių vls. Gur; Sak
188. MIKUTAVIČIUS KAROLIS Zarasai Gur; Rim; Sak
189. MILAŠEVIČIENĖ MARIJA YV-2005; Žgk-2005
190. MILAŠEVIČIUS VACLOVAS Žgk-2005
191. MILAŠIUS BENEDIKTAS Telšių r., Lieplaukės k. Sakl
192. MILAŠIUS JUOZAS Telšių r., Lieplaukės k. Gur; Rim; Sak
193. MILAŠIŪTĖ STEFANIJA Telšių r., Lieplaukės k. Sak
194. MILERIENĖ ELENA Vilnius Gur; Rim; Sak
195. MILEVIČIUS FELIKSAS Telšiai Gur; Rim; Sak
196. MILIAUSKAS ANTANAS Vilkaviškio r., Garšvinių k. Gur; Sak
197. MILIAUSKIENĖ Vilkaviškio r., Garšvinių k. Sak
198. MILIENĖ BRONĖ Kaunas Žgk-2001
199. MILIUŠIS JONAS Jurbarko r., Šimkaičiai Nacių suimtas, kalintas Rim; Sak
200. MILKOVSKI STANISLAV Kunigas Vilniaus aps. Sak
201. MINGAILA PETRAS Kaunas Nacių sušaudytas kartu su globotais žydais Gur; Rim; Sak
202. MINIOTAITĖ-VALANTIEJIENĖ REGINA Jurbarko r. , Varlaukio k. 1948 m. ištremta į Sibirą Sak
203. MINIOTAITĖ-SERPKOVIENĖ BARBORA Šiaulių r., Rėkyvos k. Rim; Sak
204. MINIOTAS LEONARDAS Jurbarko r., Varlaukio k. Nacių suimtas, kalintas. 1945 m. Sov. valdžios ištremtas į Sibirą YV-1996; Žgk-2010; Gur; Rim
205. MINIOTAS JONAS Raseiniai Nacių kartu su globotais žydais sušaudytas Gur; Rim; Sak
206. MINIOTAS ALGIRDAS Kaunas Sak
207. MINIOTIENĖ ONA Jurbarko r., Varlaukio k. Sov. valdžios1945m ištremta į Sibirą YV-1996; Žgk-2010
208. MINIOTIENĖ ELŽBIETA BARBORA Kaunas YV-1982; Žgk-2007; Gur
209. MINKEVIČIENĖ KORTYNA Šiaulių r., Kuršėnai YV-1990; Žgk-1999
210. MINKEVIČIUS JOKŪBAS Šiaulių r., Kuršėnai Sak
211. MINKEVIČIUS SERGEJUS Šiaulių r., Kuršėnai YV-1990; Žgk-1999
212. MIRONAITĖ MONIKA Aktorė Vilnius Sak
213. MIRONAS VLADISLOVAS Kunigas, prieškario Lietuvos premjeras Alytaus r., Daugai Sov. valdžios persekiotas, 1947 m. suimtas, kalintas Vladimiro kalėjime, ten 1953 mirė Sak
214. MISECKAS GVIDONAS Kauno r., Lampėdžiai Gur; Rim; Sak
215. MISEVIČIENĖ ONA Pakruojo r., Linkuva Sak
216. MISEVIČIUS ANTANAS Pakruojo r., Linkuva Žgk-2000; Gur
217. MISEVIČIUS JONAS Pakruojo r., Linkuva Žgk-2000
218. MISEVIČIUS PRANAS Pakruojo r., Linkuva Žgk-2000
219. MISEVIČIUS Gydytojas Alytus Gur; Sak
220. MISEVIČIUTĖ-NOREIKIENĖ KSAVERA Pakruojo r., Linkuva Žgk-2000; Gur
221. MISIŪNAITĖ AGOTA Vienuolė Kaunas Sak
222. MISIŪNAITĖ-KALIUKIENĖ VERONIKA Anykščiai Sak
223. MISIŪNAS L. Kėdainiai Gur; Rim; Sak
224. MIŠKINIENĖ ANA Kelmės r., Šakalių k. YV-2000
225. MIŠKINIENĖ JANINA YV-1994
226. MIŠKINIS ANTANAS Poetas Kaunas Sov. valdžios suimtas 1948 m., kalintas Mordovijoje Sak
227. MITKA KAZIMIERAS Kunigas Švenčionių r., Pabradė Sak
228. MITKIENĖ JADVYGA Kaunas YV-2005; Žgk-1995
229. MITKIENĖ LEOKADIJA Kaunas YV-1995; Sak
230. MITKUS JERONIMAS Kaunas YV-2005
231. MITKUS STANISLOVAS Švenčionių r., Pabradė YV-1995; Žgk-1994
232. MIŽUTAVIČIENĖ STASĖ Raseinių r., Jonaičių k. Sak
233. MIŽUTAVIČIUS DOMINYKAS Raseinių r., Jonaičių k. Sak
234. MOCEKAINIENĖ VERONIKA Lazdijų r., Pakirsnių k. Sak
235. MOCEKAINIS ALGIRDAS Lazdijų r., Pakirsnių k. Sak
236. MOCEKAINIS JUOZAS Lazdijų r., Pakirsnių k. Sak
237. MOCIENĖ ONA Žgk-2003
238. MOCIUS ALGIRDAS Kunigas Raseinių r., Viduklė Sov. valdžios suimtas 1945 m., kalintas iki 1954 m. 1957 m. vėl suimtas, kalintas iki 1967 m. Sak
239. MOCIUS JUOZAS Žgk-2003
240. MOCKAITIS ANDRIUS Tauragės r., Navininkų k. Gur; Rim; Sak
241. MOCKAITIS JUOZAPAS Agronomas Kaunas Gur; Rim; Sak
242. MOCKAITYTĖ ELENA Tauragės r., Girdiškės k. YV-1996; Gur; Sak
243. MOCKUS KAZIMIERAS Kunigas Šiauliai Sak
244. MOLEVIČIUS JONAS Ūkininkas Pasvalio r., Meškalaukio k. Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
245. MOLSKIENĖ PETRONĖLĖ Žgk-2001
246. MOLSKIS FELIKSAS Kaunas Žgk-2001; Sak
247. MOLSKYTĖ-NĖNIUVIENĖ GENĖ Žgk-2001
248. MONGIRDA VOLODIA Darbininkas Kaunas Gur; SAK
249. MONGIRDIENĖ JADVYGA Kaunas Gur; SAK
250. MONGIRDIENĖ OLGA Vilkija YV-2011; Žgk-2007; Gur
251. MONTVILA PRANAS Kvėdarna YV-2006; Sak
252. MONTVILAITĖ ELENA Vienuolė Kaunas YV-2006; Žgk-1994; Gur; Sak
253. MONTVILAITĖ JŪRA Popieriaus fabriko tarnautoja Kaunas Gur
254. MONTVILIENĖ Kaunas Sak
255. MORAS VYTAUTAS Kaunas Gur; Rim; Sak
256. MORDOSAS BRONISLAVAS Kaišiadorių r., Tadaravos k. YV-1995; Žgk-2002
257. MORDOSIENĖ MARIJONA Kaišiadorių r., Tadaravos k. YV-1995; Žgk-2002
258. MORKŪNAITĖ- GRAŽEVIČIENĖ ČESLAVA Kaišiadorių r., Survelių k. YV-1995; Žgk-2009; Sak
259. MORKŪNAITĖ-RAZIENĖ IRENA Kaišiadorių r., Survelių k. Žgk-2009; Sak
260. MORKŪNAS EDVARDAS Kaišiadorių r., Survelių k. YV-1995; Žgk-2009
261. MORKŪNAS MEČISLOVAS Kaišiadorių r., Survelių k. YV-1995; Žgk-2009
262. MORKŪNAS VACLOVAS Kaišiadorių r., Survelių k. YV-1995; Žgk-2009
263. MORKŪNAS HENRIKAS Kaišiadorių r., Survelių k. Žgk-2009
264. MORKŪNAS SIMONAS Kunigas Kaunas Gur; Rim; Sak
265. MORKŪNIENĖ BRONISLAVA Kaišiadorių r., Survelių k. YV-1995; Žgk-2009
266. MOSTEIKIENĖ LIUDA Kelmės r., Tytuvėnai Žgk-2003
267. MOSTEIKIS ALEKSAS Kelmės r., Tytuvėnai Žgk-2003
268. MOSTEIKYTĖ-RIMULAITIENĖ ELENA Kelmės r., Tytuvėnai Žgk-2003
269. MOSTOVIČ STANISLAVA Vilniaus r., Nemenčinė Žgk-1999
270. MOŠINSKAS ALGIRDAS Kaunas Žgk-2000; Gur Rim; Sak
271. MOŠINSKIENĖ-DIDŽIULYTĖ HALINA Pedagogė, rašytoja Kaunas YV-1982; Žgk-2000; Sak
272. MOTIEJŪNIENĖ VANDA Kaunas Žgk-2007
273. MOZELIS JUOZAS Vilnius Už pagalbą žydams sušaudytas Paneriuose Žgk-1998; Sak
274. MOZŪRAITIENĖ ONA Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur; Sak
275. MOZŪRAITIS ALFONSAS Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur; Sak
276. MOZŪRAITIS JONAS Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur; Sak
277. MOZŪRAITIS ZENONAS Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur; Sak
278. MOZŪRAITYTĖ-ČEPIENĖ MEFODIJA Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur; Sak
279. MOZŪRAITYTĖ-LESKAUSKIENĖ SUZANA Jurbarko r., Lenkčių k. YV-1976; Žgk-2005; Gur, Sak
280. MOZŪRAS KAZIMIERAS Kunigas Pasvalio r., Pumpėnai Sak
281. MUCININKAS ALBERTAS Skuodo r., Buknaičių k. Žgk-1993; Sak
282. MURALIENĖ JADVYGA Kaunas YV-1997; Žgk-2006; Gur; Sak
283. MURALIS JUOZAS Kaunas Žgk-2006
284. MURALYTĖ-ARMALIENĖ LAKŠTUTĖ REGINA Kaunas Žgk-2006
285. MURAŠKA JUSTINAS Šakių r., Balgudžių k. Rim
286. MURAUSKAS GEDIMINAS YV-2004
287. MUREIKA JUOZAPAS Šakių r., Akėčių k. Žgk-2007
288. MUREIKA STASYS VLADAS Šakių r., Akėčių k. Žgk-2007
289. MUREIKAITĖ-BLAŽIENĖ MATILDA GRAŽINA Šakių r., Akėčių k. Žgk-2007
290. MUREIKIENĖ ONA Šakių r., Akėčių k. Žgk-2007
291. MURINAS VINCAS Šiaulių r., Gruzdžiai YV-2005; Žgk-2005
292. MURINIENĖ EMILIJA Šiaulių r., Gruzdžiai YV-2005; Žgk-2005
293. MURMA IZIDORIUS Šalčininkų r., Biečionių k. Žgk-2000; Sak
294. MURMAITĖ-ČEPONIENĖ VANDA Šalčininkų r., Biečionių k. Žgk-2000; Sak
295. MUSELIENE PESĖ Kaunas Žgk-1993; Sak
296. MUSTEIKIENĖ-MILTAKIENĖ EUGENIJA Mažeikiai Žgk-2000; Sak
297. MUSTEIKYTĖ TAMARA Mažeikiai Sak
298. MUSTEIKYTĖ LAIMA Mažeikiai Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.