Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. LADIGIENĖ-PALIULYTĖ STEFANIJA Vilnius Sov. valdžios suimta 1946 m., nuteista 1 m., kalėti ir 5 m. tremties, kalinta Tiumenės ir Irkutsko sr. YV-1992; Žgk-1992; Sak
2. LANDSBERGIENĖ ONA Kaunas YV-1995; Žgk-1992; Gur; Sak
3. LAPĖ ALFONSAS Kunigas Kaunas Sak
4. LAPINAS PAVELAS Vilniaus r., Giedraitiškių k. Sak
5. LAPINSKAS VINCAS Prienų r., Kuprių k. Sov. valdžios 1948 m. ištremtas į Krasnojarsko kr. YV-2011; Sak
6. LAPINSKIENĖ KONSTANCIJA Prienų r., Kuprių k. YV-2011; Gur; Sak
7. LAPIS JUSTINAS Kunigas Šiauliai Gur; Rim; Sak
8. LAPTEVIENĖ JEKATERINA Žgk-2002
9. LASKEVIČIENĖ ALEKSANDRA Kaunas Sak
10. LASKEVIČIUS JERONIMAS Kaunas Sak
11. LASKEVIČIŪTĖ ELENA Kaunas Sak
12. LASTIENĖ PETRONĖLĖ Mokytoja Kaunas Sov. valdžios nuteista 8 m., iki 1953 m. kalinta Komijos lageriuose YV-2000; Žgk-2004; Gur; Rim; Sak
13. LAŠIENĖ URŠULĖ Kaunas YV-1997; Žgk-1995; Sak
14. LATĖŽA Batakių viršaitis Tauragės r., Batakiai Gur; Rim; Sak
15. LATVIS JONAS Kunigas Šilalės r., Kvėdarna Sak
16. LAUCEVIČIENĖ ONA Telšiai YV-2005; Gur; Sak
17. LAUCEVIČIUS PRANAS Mokytojas Telšiai Žgk-1998; Gur; Rim; Sak
18. LAUCEVIČIŪTĖ-BAUŽIENĖ JADVYGA Telšiai YV-2005; Žgk-1995; Rim
19. LAURAITIENĖ ELENA Skuodo r., Židikai Sak
20. LAURECKIENĖ EUGENIJA Telšių aps. Sak
21. LAURENČIKAS JOSIFAS Kunigas Zarasų r., Dusetos Sak
22. LAURINAITIENĖ SOFIJA Telšiai Gur; Rim; Sak
23. LAURINAITIENĖ-PUPŠYTĖ GENOVAITĖ Kelmės r., Kolainių k. YV-1997; Žgk-1997; Gur; Sak
24. LAURINAITIS ANTANAS Telšiai Gur; Sak
25. LAURINAITIS ANTANAS, ANTANO Telšiai Gur; Sak
26. LAURINAVIČIENĖ ELENA Raseinių r., Girkalnis YV-2010; Žgk-2010; Sak
27. LAURINAVIČIENĖ EMILIJA Šilalės r., Laukuva Sak
28. LAURINAVIČIUS BRONIUS Raseinių r., Girkalnis YV-2010; Žgk-1993
29. LAURINAVIČIUS STANISLOVAS Šilalės r., Laukuva Sak
30. LAURINAVIČIUS PRANAS YV-2010; Žgk-2010
31. LAURINAVIČIUS JONAS Žgk-2010
32. LAUŽIKAITĖ Medicinos sesuo Lazdijai Gur; Rim; Sak
33. LAUŽINSKAS JUOZAS Policininkas Vilkaviškio r., Bartininkai Gur
34. LAZAUSKAITĖ JADVYGA Trakų r., Laičių k. Sak
35. LAZAUSKAS JUOZAS Trakų r., Laičių k. Sak
36. LAZAUSKAS VACLOVAS Trakų r., Laičių k. Sak
37. LAZAUSKAS JUOZAS Kaunas Žgk-2001; Sak
38. LAZAUSKIENĖ MARIJONA Trakų r., Laičių k. Sak
39. LAZAUSKIENĖ ONA Kaunas Žgk-2001
40. LAZDAUSKAS STASYS Kaunas Gur; Sak
41. LAŽINSKAS Kaunas Rim; Sak
42. LEGANTIENĖ MICHALINA Kelmė YV-2004; Žgk-2004; Gur; Sak
43. LEIKAITĖ ZOSĖ Kaunas Gur; Sak
44. LEIKUS ANTANAS Kelmės r., Naukaimio k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
45. LEKŠAITIENĖ VERONIKA Jurbarko r., Ąžuolynės k. Sak
46. LEKŠAITIS PETRAS Jurbarko r., Ąžuolynės k. Sak
47. LELIENĖ VERA Vilniaus r. Žgk-2004
48. LENKTYS JARONIMAS Žgk-2011
49. LEONAITIS MYKOLAS Kaunas Sak
50. LEONAS PRANCIŠKUS Kunigas Kauno r., Garliava Gur; Sak
51. LEONAVIČIENĖ MICHALINA Kauno r., Girininkų k. Sak
52. LEONAVIČIENĖ ONA Kėdainių r., Kampų k. YV-1999; Žgk-1994; Gur; Sak
53. LEONAVIČIUS Kauno r., Girininkų k. Sak
54. LEONAVIČIUS EDVARDAS Kėdainių r., Kampų k. YV-1999; Gur; Sak
55. LEONAVIČIUS VYTAUTAS Kėdainių r., Kampų k. Gur; Sak
56. LESKAUSKIENĖ ZUZANA Jurbarko r. Žgk-2005
57. LEŠČINSKAS JONAS Kaunas Gur; Sak
58. LEŠČINSKAS STANISLOVAS VYTAUTAS Kaunas Žgk-2002; Gur; Sak
59. LEŠČINSKAS TADAS Kaunas Gur; Sak
60. LEŠČINSKIENĖ MARIJA Kaunas YV-1995; Žgk-2002; Gur; Sak
61. LEŠKEVIČIUS JONAS Kaunas Gur; Rim; Sak
62. LEŠKIENĖ MONIKA Jurbarko k., Būtrimų k. Sak
63. LEŠKIENĖ BRONISLAVA Jurbarko k., Būtrimų k. SAK
64. LEŠKYS ANTANAS Jurbarko k., Būtrimų k. Sak
65. LEŠKYS JONAS Jurbarko k., Būtrimų k. Sak
66. LETOKAS POVILAS Skuodo r., Šarkės k. Gur; Rim
67. LEVANAITĖ-PEČIULIENĖ GĖNĖ Pasvalys Sak
68. LEVANIENĖ ELENA Pasvalys Sak
69. LEVICKAITĖ ANTANINA Raseinių r., Kempalių k. Sak
70. LEVICKAITĖ MARIJONA Raseinių r., Kempalių k. Sak
71. LEVICKAS JONAS Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
72. LEVINIENĖ ANTONINA Šiauliai Žgk-2007; Sak
73. LEVINSKAITĖ-VAITKEVIČIENĖ MONIKA Alytus Sak
74. LEVINSKAS EDVARDAS Joniškio r. Žagarė Sov. valdžios 1945 ištremtas į Tadžikiją Žgk-1997; Gur; Sak
75. LEVINSKAS LEONAS Joniškio r., Žagarė Žgk-2005
76. LEVINSKIENĖ TERESĖ Joniškio r., Žagarė Sovietų valdžios 1945 ištremta į Tadžikiją, ten mirė 1949 m. Žgk-2005 Gur; Sak
77. LEVINSKIENĖ-MEILUTĖ ZOFIJA Joniškio r., Žagarė Žgk-2005
78. LEVULIENĖ ALBINA Valstietė Lazdijų r., Veisiejai YV-2004; Žgk-1993; Gur; Sak
79. LEVULIS JONAS FULGENTAS Valstietis Lazdijų r., Veisiejai YV-2004; Žgk-2004; Gur; Sak
80. LEVULIS VLADAS Valstietis Lazdijų r., Veisiejai Nacių nužudytas YV-2004; Žgk-2004; Gur; Sak
81. LIAUDANSKAITĖ PLECIDA Skuodo r., Židikai Sak
82. LIAUGAUDAS ANICETAS Telšiai Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
83. LIAUGAUDAS ZIGMAS Telšiai Nacių suimtas, kalintas Šiaulių kalėjime Gur; Rim; Sak
84. LICKŪNAITĖ GUMBIENĖ MICHALINA Trakų aps. Sak
85. LIEPINAITIENĖ MARIJA Panevėžio aps. Sak
86. LIEPINAITIENĖ-STANČIAUSKAITĖ JADVYGA Medicinos seselė Kaunas Žgk-1994; Gur; Sak
87. LIEPINAITIS ALEKSANDRAS Panevėžio aps. Gur; Sak
88. LIKEVIČIENĖ NATALIJA Kaunas YV-1996; Žgk-2005; Gur; Sak
89. LIKEVIČIUS VYTAUTAS Kaunas YV-1996; Žgk-2005; Gur; Sak
90. LILEIKA Kaunas Gur; Rim; Sak
91. LILEIKIENĖ ELENA Tauragės r., Naujininkų k. Sak
92. LILEIKIS PETRAS Mokytojas Tauragės r., Naujininkų k. Sak
93. LILIENĖ BRONĖ EUGENIJA Šilutė Žgk-2009
94. LINCEVIČIUS A Kaunas Gur; SAK
95. LINGĖ JONAS Kaunas YV-2010; Žgk-1999; Sak
96. LINGIENĖ STASĖ Kaunas YV-2010; Žgk-1999; Sak
97. LINGIENĖ PETRONĖLĖ Vilkaviškio r., Jurgelių k. Sak
98. LINGYS JUOZAS Vilkaviškio r., Jurgelių k. Sak
99. LINIAUSKAS DOMAS Telšiai Gur; Rim; Sak
100. LINKEVIČIENĖ KAZIMIERA Trakų r., Onuškis Sak
101. LINKEVIČIUS JUOZAS Trakų r., Onuškis Sak
102. LINKEVIČIŪTĖ-BRAZIENĖ JADVYGA Trakų r., Onuškis Žgk-1999
103. LINKUS Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
104. LIOGYS JURGIS Geležinkelio darbuotojas Vilnius Rim; Sak
105. LIPČIUS JUOZAS Raseinių r., Kaplių k. Gur; Rim; SAK
106. LIPČIUVIENĖ-MAIRONYTĖ KOTRYNA Raseinių r., Kaplių k. Sak
107. LIPNIŪNAS ALFONSAS Kunigas Kaunas Mirė Štuthofo koncentracijos lageryje Gur; Sak
108. LISAUSKAITĖ-ADOMIANEC SOFIJA Žgk-2000
109. LISOVSKIENĖ MARIJA Vilnius Sak
110. LISOVSKIS JONAS Vilnius Sak
111. LISTANDERYTĖ ALDONA Šiauliai Sak
112. LIŠKIENĖ STANISLAVA Telšiai YV-2004
113. LIŠKUS STANISLOVAS Telšiai YV-2004; Sak
114. LIUBIANEC KAROL Kunigas Žuvo gelbėdamas žydus Sak
115. LIUBINIENĖ ANTANINA Žgk-1994
116. LIUBŠYS JUOZAS Kunigas Pasvalio r., Joniškėlis Gur; Rim; Sak
117. LIUDMINAITIS ALFONSAS Sak
118. LIŪKAS RAPOLAS Kunigas Marijampolės aps. Gur; Rim; Sak
119. LIUTIKAS ČESLOVAS Mokytojas, valsčiaus viršaitis Šiaulių aps., Padubysys Gur; Sak
120. LIUTIKAS KAZIMIERAS Joniškio r., Žagarė Sak
121. LIUTIKIENĖ STEFANIJA Šiaulių aps., Daustorių dvaras Rim; Sak
122. LIUTKAUSKAS JONAS Žgk-2002
123. LIUTKAUSKIENĖ IZABELĖ Žgk-2002
124. LIUTKEVIČ IGNAC YV-1983
125. LIUTKEVIČ JANINA YV-1983
126. LIUTKEVIČIUS JUOZAPAS Kunigas Lazdijų r., Seirijai Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
127. LIVA ANTANAS Gur
128. LYGNUGARIS PETRAS Kunigas Plungė Gur; Sak
129. LOBŠAITIENĖ ANTANINA Kaunas Žgk-2002
130. LOKTINAS IVANAS Gydytojas Gur
131. LOPATIENĖ Kaunas Sak
132. LOPETIENĖ ONA Tauragės r., Keterių k. Sak
133. LOPETIS ANTANAS Tauragės r., Keterių k. Sak
134. LOPETIS BRONISLOVAS Tauragės r., Keterių k. Sak
135. LOPUT SERGEJ Vilnius Už žydų šelpimą suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime Sak
136. LOZORAITIENĖ Šakiai Rim; Sak
137. LUČIŪNAITĖ VERONIKA Vilnius Žgk-2008
138. LUČIŪNAS ANTANAS Trakų r., Vievis YV-2010; Žgk-2008; Gur; Sak
139. LUČIŪNAS CEZARIS Trakų r., Vievis YV-2010; Žgk-2008
140. LUČIŪNAS JONAS Trakų r., Vievis YV-2010; Žgk-2008
141. LUČIŪNIENĖ MIKALINA Trakų r., Vievis YV-2010
142. LUČIŪNITĖ ELENA Trakų r., Vievis YV-2010
143. LUKAŠEVIČIENĖ JUZĖ Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Sak
144. LUKAŠEVIČIENĖ MIKALINA Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008
145. LUKAŠEVIČIUS ANTANAS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
146. LUKAŠEVIČIUS JONAS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
147. LUKAŠEVIČIUS STASYS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
148. LUKAŠEVIČIŪTĖ-SEMAŠKIENĖ JUZĖ Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
149. LUKAŠEVIČIŪTĖ-DAUGEVIČIENĖ GABRINĖ Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
150. LUKAUSKAS MIKAS Kaunas YV-2006; Žgk-2006
151. LUKAUSKIENĖ ELENA Kaunas YV-2006; Žgk-2006
152. LUKMINAS VLADAS Raseinių r., Pagynevio k. Rim; SAK
153. LUKOŠEVIČIENĖ MONIKA YV-2006; Žgk-2005
154. LUKOŠEVIČIUS BRONIUS YV-2006; Žgk-2005
155. LUKOŠIŪNIENĖ PRANCIŠKA Anykščių r., Sedeikių k. Sak
156. LUKŠA KAZYS Telšių r., Panakačio k Žgk-2002 ; Sak
157. LUKŠA VINCAS Kaunas Žgk-2001
158. LUKŠAS JURGIS Marijampolė Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim
159. LUKŠIENĖ MEILĖ Kaunas Sak
160. LUPŠICIENĖ ŠEINA Žgk-1993
161. LUSKEVIČIUS PETRAS Ūkininkas Trakų r., Seibutonių k. Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.