Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. KAČERGIUS KLEMENSAS Kunigas Marijampolės r., Kalvarija Sak
2. KAČINAUSKAS ANTANAS Tauragės r., Šidagių k. Sak
3. KAČINAUSKIENĖ-SLAVINSKAITĖ APOLONIJA Tauragės r., Šidagių k. Sak
4. KAČIUKAITĖ TEKLĖ Telšiai Sak
5. KAČKAUSKAS KAZIMIERAS Tauragės r., Skaudvilė Sak
6. KAČKAUSKIENĖ ONA Tauragės r., Skaudvilė Sak
7. KADZEVIČIUS VYTAUTAS Zarasų r., Salakas Už žydų slėpimą nacių sušaudytas Sak
8. KAFEMANAS (KOFEMANAS?) BAGDONAS Dvarininkas Raseinių aps., Gastynų dvaras Gur; Rim; Sak
9. KAILIŪNAS DOMAS Tauragės r., Dirvenų k. Gur; Rim; Sak
10. KAIRIENĖ-LEONAITĖ ONA Kaunas Sov. valdžios ištremta 1948 m. YV-2005; Žgk-2001; Sak
11. KAIRIŪKŠTIS JURGIS Gydytojas Kaunas Gur; Rim; Sak
12. KAIRYS IZIDORIUS Vilkaviškio aps. Sak
13. KAIRYS STEPONAS Inžinierius, profesorius Vilnius YV-2005; Sak
14. KAKTAVIČIENĖ ONA Šiaulių aps., Stachavos k. Sak
15. KALENDRA ANDREJUS Valstietis Šiaulių aps., Apišroto k. YV-2008; Žgk-1997; Gur; Rim; Sak
16. KALENDRA KOSTAS Vilnius Gur; Rim; Sak
17. KALENDRAITĖ MORTA YV-2008
18. KALENDRAITĖ VIKTORIJA YV-2008
19. KALENDRAITĖ ZOFIJA YV-2008
20. KALENDRIENĖ MONIKA YV-2008; Žgk-2005; Gur
21. KALINAUSKAITĖ ANTANINA Vilkaviškio r., Gražiškiai Gur; Rim; Sak
22. KALINAUSKAS JONAS Vilkaviškio r., Gražiškiai Gur; Rim; Sak
23. KALINKIENĖ VERONIKA Anykščiai YV-2000; Žgk-2003; Sak
24. KALISKIS JEVSTAFIJUS Stačiatikių dvasininkas Kaunas Gur; Rim; Sak
25. KAMANAUSKAS ANTANAS Vilkaviškio r., Virbalis Sak
26. KAMANTAVIČIENĖ STANISLAVA Kaunas Sak
27. KAMANTAVIČIUS POVILAS Kaunas Sak
28. KAMANTAVIČIŪTĖ BIRUTĖ Kaunas Sak
29. KAMANTAVIČIŪTĖ REGINA Kaunas Sak
30. KAMARAUSKAITĖ ONA Kauno r., Antoniškių k. Žgk-2000; Sak
31. KAMINSKAS ANTANAS Gydytojas Vilnius Sak
32. KAMINSKIENĖ BIRUTĖ Alytaus r. Žgk-1998
33. KAMŠAITIS VLADAS Vilkaviškio aps. Sak
34. KANAUKA VINCAS Profesorius Kaunas Sak
35. KANCEVIČIENĖ ZOSĖ Kelmės r., Brukų k. YV-2000; Sak
36. KANCEVIČIUS PRANAS Kelmės r., Brukų k. YV-2000; Žgk-2000; Sak
37. KANCLERIENĖ DOMICĖLĖ Trakų r., Pelkių k. Sak
38. KANCLERIS KONSTANTINAS Trakų r., Pelkių k. Sak
39. KANIAVA KONSTANTINAS Valstietis Plungės r., Jurgaičių k. Sak
40. KANOLSKIS Savivaldybės tarnautojas Vilnius Rim; Sak
41. KAPOČIUS FELIKSAS Kaunas Rim
42. KARALEVIČIENĖ ONA Kaunas Sak
43. KARALEVIČIENĖ STASĖ Trakų r., Bijūnų k. YV-2011; Žgk-2008; Sak
44. KARALEVIČIUS PRANCIŠKUS Trakų r., Bijūnų k. YV-2011; Žgk-1998; Sak
45. KARALEVIČIUS LEONARDAS HENRIKAS Trakų r., Bijūnų k. Žgk-2008; Sak
46. KARALEVIČIŪTĖČEPANONIENĖ ELENA Trakų r., Bijūnų k. Sak
47. KARALIENĖ Kaunas Gur; Sak
48. KARALIUS PIJUS Kunigas Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Sak
49. KARAŠKA JUOZAS Kaunas YV-2007; Žgk-1998; Gur; Sak
50. KARAŠKIENĖ ELENA Kaunas YV-2007; Žgk-1998; Gur; Sak
51. KARDAUSKAS JONAS Kunigas Vilkaviškis Sak
52. KARDELIS JONAS Žurnalistas Vilnius Gur; Rim; Sak
53. KARDIŠAUSKAITĖ ANELĖ Kaunas Sak
54. KARDIŠAUSKAITĖ MARIJONA Kaunas Sak
55. KARECKAS ZENONAS Kunigas Kupiškis Sak
56. KAREIVA PRANAS Plungės r., Alsėdžiai YV-1997; Sak
57. KAREVIČIUS ANTANAS Vilkaviškio r., Šapkinų k. Gur; Rim; Sak
58. KARKA MYKOLAS Panevėžys Sak
59. KARLIKAUSKAS JUOZAS Dvarininkas Šilalės r., Kaltinėnai Sak
60. KAROBLIENĖ Biržų r., Vabalninkas Gur; Rim; Sak
61. KAROBLIENĖ VERA Kaunas Nacių suimta ir kalinta Pravieniškių lageryje Rim; Sak
62. KAROSAS MYKOLAS Kunigas prelatas Radviliškio r., Šeduva Rim; Sak
63. KARPAVIČIENĖ ALEVTINA Kaunas YV-1995; Žgk-2010; Gur; Sak
64. KARPAVIČIUS POVILAS Kaunas YV-1995; Žgk-2010; Gur; Sak
65. KARPAVIČIUS PIJUS Vilkaviškio aps. Rim; Sak
66. KARSAVINAS LEVAS VU profesorius Vilnius Gur; Sak
67. KARUŽA PETRAS Vilkaviškio r., Pagramdų k. Sak
68. KARUŽA VACLOVAS Vilnius Rim; Sak
69. KARUŽIENĖ ONA Vilkaviškio r., Pagramdų k. SAK
70. KARVELIS JUOZAS Kaunas Gur; Sak
71. KASAKAITIENĖ Vilkaviškio r., Gudelių k. Sak
72. KASAKAITIS Vilkaviškio r., Gudelių k. Sak
73. KASPARAS ARTŪRAS Šiauliai Žgk-1993
74. KASPARAVIČIUS VINCAS Svyrių aps., Kazbarinų k. Sak
75. KASPERATIENĖ SOFIJA Kretingos r., Imbarės k. YV-1991, Žgk-2002; Sak
76. KASPERATIS PRANAS Kretingos r., Imbarės k. YV-1991; Žgk-2002; Sak
77. KASPERAVIČIENĖ Šakių r., Kliaugių k. Gur; Rim; Sak
78. KASPERAVIČIENĖ MARIJONA Trakų r., Jankovicų k. Sak
79. KASPERAVIČIUS IZIDORIUS Trakų r., Jankovicų k. Sak
80. KASPERAVIČIUS MOTIEJUS Trakų r., Jankovicų k. Sak
81. KAŠINSKIENĖ MAGDALENA Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1978; Žgk-2001
82. KAŠINSKIS PIJUS Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1978; Žgk-2001
83. KATAUSKAITĖ-SAGAITIENĖ GĖNĖ Šiauliai Sak
84. KATILIUS JUOZAPAS Advokatas Kaunas Gur; Rim; Sak
85. KATINSKAITĖ KOTRYNA Vilnius YV-2006; Žgk-2006
86. KATINSKAS JUOZAS Vilnius YV-2006; Žgk-2006
87. KATINSKIENĖ MARIJA Vilnius Žgk-2006
88. KAUNECKAS VYTAUTAS Kaunas YV-2006; Žgk-1993; Gur; Sak
89. KAUŠAS AL Šiaulių r., Smiltynės k. Nacių sušaudytas už žydų slėpimą Sak
90. KAUŠINIS KLEMENSAS Inžinierius Kaunas YV-1996; Žgk-2002; Gur; Sak
91. KAUŠINYTĖ-NAVIKIENĖ ONA Kaunas Žgk-2002
92. KAUŠYLA JONAS Kunigas Alytaus r., Pivašiūnai Sak
93. KAUŠYTĖ ELENA Kelmė YV-2004; Žgk-2000; Gur; Sak
94. KAVALIAUSKAS ANTANAS Šiauliai Gur; Rim; Sak
95. KAVALIAUSKAS KAZYS Kunigas Mažeikių aps., Žagarė YV-2000; Žgk-2000; Sak
96. KAZAKAITIS KAZYS Departamento direktorius Kaunas Gur; Rim; Sak
97. KAZAKAUSKIENĖ MIKALINA Vilnius Žgk-2008
98. KAZAKEVIČIENĖ ONA Kaunas Gur; Sak
99. KAZANSKIENĖ OLGA Vilnius YV-2007; Žgk-1993; Sak
100. KAZANSKIS EDVARDAS Lietuvos karininkas Vilnius YV-2007; Žgk-2010; Sak
101. KAZANSKYTĖ-GARGASIENĖ EDITA Vilnius YV-2007
102. KAZLAUSKAITĖ BIRUTĖ Plungė sr., Jazdauskiškių k. Sak
103. KAZLAUSKAITĖ TEOFILĖ YV-1985; Žgk-2003; Sak
104. KAZLAUSKAS DOMAS Plungės r., Jazdauskiškių k. Sak
105. KAZLAUSKAS Šiaulių aps. Gur; Sak
106. KAZLAUSKAS ALFONSAS Kaunas Gur; Sak
107. KAZLAUSKAS JUOZAS Telšiai Gur; Sak
108. KAZLAUSKAS JUOZAS Plungės r., Šašaičių k. YV-1996; Gur; Sak
109. KAZLAUSKAS KAZYS Švenčionių r., Juršėnų k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Sak
110. KAZLAUSKAS MIKAS Ūkininkas Alytaus r., Gur
111. KAZLAUSKAS PRANAS Telšių r., Vigantiškių k. Sak
112. KAZLAUSKIENĖ SOFIJA Plungės r., Jazdauskiškių k. Sak
113. KAZLAUSKIENĖ Šiaulių aps. Sak
114. KAZLAUSKIENĖ POTENCIJA Telšiai Sak
115. KAZLAUSKIENĖ EUGENIJA Plungės r., Šašaičių k. YV-1996; Sak
116. KAZLAUSKIENĖ MIKALINA Sak
117. KAZOKAS LEONARDAS Dailininkas Kaunas Gur
118. KELMELIS Ūkininkas Lazdijų r., Barčių k. Sak
119. KEMPINSKAS V. Kaunas Sak
120. KEMPINSKIENĖ ZOJA Kaunas Sak
121. KENSTAVIČIUS Kaunas Gur; Rim; Sak
122. KEPALIENĖ STASĖ Klaipėdos r. Žgk-2004
123. KEPEŽINSKIENĖ EUGENIJA MARIJONA Kaunas Žgk-1995; Sak
124. KERESEVIČIENĖ EUGENIJA Marijampolės r., Kalvarija Gur
125. KĖRIENĖ ELENA Lazdijų r., Kailinių k. YV-1994; Žgk-2003; Sak
126. KĖRYS POVILAS Lazdijų r., Kailinių k. YV-1994; Žgk-2003; Sak
127. KĖRYTĖ-MIZERIENĖ ALDONA Kaunas Žgk-2003
128. KĖRYTĖ-VARNELIENĖ BIRUTĖ Žgk-2003
129. KERPAUSKAS JUOZAS Plungės r., Šarnelės k. Sov. valdžios ištremtas YV-1981; Žgk-1992; Gur; Sak
130. KERPAUSKIENĖ ADOLFINA Plungės r., Šarnelės k. Sov. valdžios ištremta YV-1981; Žgk-1992; Gur; Sak
131. KERUL JUOZAS Švenčionių r., Purviniškių k. Sak
132. KERUL VERONIKA Švenčionių r., Purviniškių k. Sak
133. KERUL ZOFIJA Švenčionių r., Purviniškių k. SAK
134. KERUL STASYS Švenčionių r., Purviniškių k. Sak
135. KERZA Matininkas Kaunas Nacių sušaudytas kartu su gelbėtais žydais Gur; Rim; Sak
136. KERZIENĖ Kaunas Nacių sušaudyta kartu su gelbėtais žydais Gur; Rim; Sak
137. KĘSGAILA Kaunas Gur; Sak
138. KĘSMINIENĖ ZOFIJA Žgk-2011
139. KETURAKYTĖ MARGARITA Kaunas Gur; Sak
140. KETURVAITIS ANTANAS Policininkas Telšiai Gur; Rim; Sak
141. KEVALAITYTĖ ZITA Kaunas Gur; Rim; Sak
142. KIBELAITĖ JUOZAPA Vaikų globos namų vedėja Utenos aps. YV-1997; Žgk-2002; Sak
143. KIJAUSKIENĖ DANUTĖ ZOSĖ Kaunas Žgk-2011
144. KILIKAUSKAS JURGIS Tarnautojas Kaunas Gur; Sak
145. KILIKEVIČIUS PIJUS Vilkaviškis YV-1978; Žgk-2000; Gur; Sak
146. KILIKEVIČIUS JUOZAS Vilkaviškis Sak
147. KILMAVIČIUS SIMONAS Prienų r., Benčiakiemio k. Sak
148. KIRDEIKIS JUSTINAS Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; Sak
149. KIREILIENĖ ADOLFINA Panevėžio r. Žgk-2005
150. KIRKILA ANTANAS Raseinių r., Siručių k.
151. KIRKOVIČ Atačiatikių kunigas Vilnius Sak
152. KIRLYS MATAS Kunigas Biržų r. Vabalninkas Sak
153. KIRVELAITIS LIUDVIKAS Vilkaviškio r., Pilviškiai Sak
154. KIRVELIENĖ EMILIJA Utenos r. YV-2005; Žgk-2004
155. KIRVELIS JONAS Kaunas Žgk-1992
156. KISIELIENĖ ANELĖ Jurbarko r., Paraseinių k. Sak
157. KISIELIUS JONAS Jurbarko r., Paraseinių k. Sak
158. KISLAUSKIENĖ-DAMBRAUSKAITĖ REGINA Šiauliai, Bugenių dvaras YV-1993; Žgk-1992
159. KIZLAUSKAS Gydytojas Kauno r., Raudondvaris Sak
160. KYGAS Ūkininkas Vilkaviškio r., Pilviškiai Nacių suimtas, kalintas Gur; Rim; Sak
161. KLADIŠČEVAS KIRILAS Ekonomistas Kaunas Rim; Sak
162. KLAPATAUSKIENĖ ANTOSĖ Raseinių r., Paalsio k. Sak
163. KLEIBA ADOLFAS Kužių klebonas Šiaulių r., Kužiai YV-1996;Gur; Rim; Sak
164. KLEINAITIS JONAS Tauragės r., Molupio k. Gur; Rim; Sak
165. KLIJŪNIENĖ KAZIMIERA Jurbarko r., Vadžgirio k. Sak
166. KLIKNA VINCAS Jurbarko r., Užakmenių k. Gur; Rim; Sak
167. KLIMAITĖ-RADAVIČIENĖ FELICIJA Raseinių r., Pabutkalnio k. YV-1993; Žgk-2005; Sak
168. KLIMAS PETRAS Raseinių r., Pabutkalnio k. YV-1993; Žgk-2005; Gur; Sak
169. KLIMAS ANTANAS Kelmės r., Pašakarnio k. Gur; Sak
170. KLIMAVIČIENĖ Panevėžio r., Paežerių k. Sak
171. KLIMAVIČIENĖ ONA Širvintų r., Karšaklonio vnk. Gur; Sak
172. KLIMAVIČIUS Panevėžio r., Paežerių k Gur; Sak
173. KLIMAVIČIUS JUOZAS Širvintų r., Karšaklonio vnk. Gur; Sak
174. KLIMAVIČIUS ELZEJUS Vilkaviškio r., Navavolės k. Gur; Rim; Sak
175. KLIMAVIČIUS KAZYS Mokytojas Alytus Gur; Sak
176. KLIMAVIČIUS VYTAUTAS Kaunas Sak
177. KLIMAVIČIUS SIMONAS Prienų r., Benčiakiemio k. Sak
178. KLIMAVIČIŪTĖ-PAUŽIENĖ VERONIKA Vilkaviškio r., Navavolės k. Gur; Sak
179. KLIMIENĖ FELICIJANA Raseinių r., Pabutkalnio k. YV-1993; Žgk-2005; Gur; Sak
180. KLIMIENĖ JADVYGA Kelmės r., Užventis YV-1993;Gur; Sak
181. KLIMIENĖ MARIJONA Molėtų r. Žgk-1993
182. KLIUKIENĖ ELENA Vaikų namų Nr. 4 auklėtoja Vilnius Sak
183. KLUSAITĖ MARIJA Darbininkė Kaunas Sak
184. KMITAS FRANAS Kelmės r., Butvilų k. Sak
185. KMITAS VYTAUTAS Vilnius Sak
186. KMITIENĖ VLADISLAVA Kelmės r., Butvilų k. Sov. valdžios po karo ištremta, mirė badu Krasnojarsko krašte Sak
187. KNYSTAUTAS STASYS Telšiai SAK
188. KNYSTAUTIENĖ MICHALINA Telšiai Sak
189. KNYVA JONAS Raseinių r., Girkalnio valsč. Sak
190. KOJELIS ALFONSAS Gydytojas Vilnius SAK
191. KOKLYTĖ URŠULĖ Kaunas Gur; Rim; Sak
192. KOLYTĖ-LUINIENĖ JANINA Gydytoja Šiauliai Žgk-2002; Gur; Rim
193. KONČIENĖ ALDONA Vilnius Sak
194. KONČIUS ALGIRDAS Vilnius Sak
195. KONDELEVSKAJA SALOMĖJA Zarasų r., Yliškės k. Sak
196. KONDELEVSKIS KAZIMIERAS Zarasų r., Yliškės k. Sak
197. KONDRATAVIČIENĖ KONSTANCIJA Kaunas Sak
198. KONKURIENĖ RAISA Kaunas Žgk-2001
199. KONTRIMAVIČIUS MYKOLAS Ukmergės aps., Silininkų k. Sak
200. KORABLIKOVA FETINJA Vilnius Žgk-2002
201. KORABLIKOVA JEVDOKIJA Vilnius Žgk-2002
202. KORNEJEVA-PAVLIUKEVIČ ALEKSANDRA Vilnius Sak
203. KOROLKOW MELANIJA Vilniaus r., Uratiškių k. Žgk-2009
204. KORSAKAS ANTANAS Gailiūnai YV-2011; Žgk-2011; Gur; Sak
205. KORSAKAS VITAS Vilnius YV-1990; Žgk-2000; Sak
206. KORSAKAS ALGIRDAS Vilnius YV-1990; Žgk-2000; Sak
207. KORSAKIENĖ-BABONAITĖ ONA Gailiūnai YV-2011; Žgk-2011
208. KORZIENĖ EMILIJA Mokytoja Plungės r., Alsėdžiai Gur; Rim; Sak
209. KORŽENIAUSKAS ANTANAS Eigulys Jonavos vls. Nacių sušaudytas kartu su globotaisiais žydais Gur; Rim; Sak
210. KOSMANIENĖ-MAŽELELYTĖ JANINA Kaunas Sak
211. KOŠČYC LUDVIK Vilniaus r., Jašiūnų k. Žgk-2009
212. KOŠČYC MONIKA Vilniaus r., Jašiūnų k. Žgk-2009
213. KOZLOVSKAJA MARIJA Švenčionių r., Pabradė Gur; Sak
214. KOZLOVSKIJ JANAS Švenčionių r., Pabradė Sak
215. KRAKAITIENĖ ONA Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Rim; Sak
216. KRAKAUSKAS Vilkaviškio r., Vaišvilų k. Gur; Rim; Sak
217. KRAPIKAS Raseinių r., Šiluva Gur; Rim; Sak
218. KRASAUSKAS KONSTANTINAS Valstietis Plungės r., Alsėdžiai Sak
219. KRASAUSKAS ANTANAS Valstietis Plungės r., Alsėdžiai Sak
220. KRASNICKAITĖ ONA Alytaus r., Kolonistų k. Sak
221. KRASNICKAS ALBINAS Alytaus r., Kolonistų k. Sak
222. KRASNICKAS JONAS Alytaus r., Kolonistų k. Sak
223. KRASNICKAS VINCAS Alytaus r., Kolonistų k. SAK
224. KRASNICKIENĖ MARIJONA Alytaus r., Kolonistų k. Gur; Sak
225. KRAUJALIS JUOZAS Molėtų r. Rim; Sak
226. KRĖSTIJANOVIENĖ V. Kaunas Sak
227. KRETOVIČ JAN Kunigas Vilnius Sak
228. KRIAUČIŪNAS Kunigas? Raseinių r., Viduklė Gur; Sak
229. KRIAUČIŪNAS JONAS Kupiškio r., Radžiūnų k. Gur; Sak
230. KRIAUČIŪNAS JUOZAS Gydytojas Šakių r., Kudirkos Naumiestis Gur; Rim; Sak
231. KRIAUČIŪNIENĖ LIUDVIKA Vilkaviškio r., Gudaičių k. Sak
232. KRIAUNEVIČIENĖ ELENA Kauno r., Andruškonių k. Žgk-2001; Sak
233. KRIAUNEVIČIUS ANTANAS Kauno r., Andruškonių k. Žgk-2001; Sak
234. KRIAUNEVIČIUS VACLOVAS Kauno r., Andruškonių k. Žgk-2001; Sak
235. KRIAUNEVIČIŪTĖ STEFANIJA Kauno r., Andruškonių k. Sak
236. KRIKŠČIUKAITIENĖ BRONĖ Kaunas Gur; Sak
237. KRIKŠČIUKAITIS KAZYS Kaunas Gur; Sak
238. KRIKŠČIŪNAS JONAS Klebonas kanauninkas Pasvalys Gur; Sak
239. KRIKŠČIŪNAS JURGIS Kaunas Žgk-1998; Gur; Rim; Sak
240. KRIKŠČIŪNIENĖ-PETRAUSKAITĖ ONA Kaunas Žgk-1998; Gur; Rim; Sak
241. KRIKŠTOLAITIS JONAS Kunigas klebonas Vilkaviškio r., Keturvalakiai Sak
242. KRINICKAS RAMAZANAS Teatro dailininkas Kaunas Gur
243. KRISKUS PRANCIŠKUS Tauragės r., Užvarnių k. Sak
244. KRIŠTOPAVIČIENĖ BRONISLAVA YV-2006
245. KRIVIČIUS STANISLOVAS Kaišiadorių r., Klėriškių k. YV-1998; Žgk-1998
246. KRUČINSKAS VLADAS YV-1969
247. KRULICKAS JONAS Kaunas YV-1993; Sak
248. KRULICKAS VIKTORAS Kaunas YV-1993; Žgk-1995; Sak
249. KRULICKIENĖ VIKTORIJA Kaunas YV-1993; Žgk-1995; Sak
250. KRŪMINIENĖ MARIJA YV-2005
251. KRŪMINIS JUOZAS YV-2005
252. KRUOPYS Gydytojas Telšiai Rim; Sak
253. KRUPAUSKAS PRANAS Jurbarko r., Balnių k. Gur; Sak
254. KRUŠA ANTONIJUS Kunigas Telšiai Gur; Rim; Sak
255. KRUŠINSKAS EUGENIJUS Mokytojas Kauno r., Jadagonių k. Nacių suimtas ir nužudytas Sak
256. KŠANAVIČIENĖ BARBORA Kėdainių r., Šilainėlių k YV-2005; Žgk-2001; Sak
257. KŠANAVIČIUS STASYS Kėdainių r., Šilainėlių k. YV-2005; Žgk-2001; Sak
258. KŠANAVIČIUS VYTAUTAS Kėdainių r., Šilainėlių k. YV-2005; Žgk-2001; Sak
259. KUBERTAVIČIENĖ-PETRONĖLĖ STANISLAVA Alytaus r., Saulėnų k. Žgk-2007; Sak
260. KUBILIŪNAITĖ Vilnius Rim; Sak
261. KUBILIUTĖ MARCELĖ Medicinos sesuo Vilnius Gur; Sak
262. KUČINGIENĖ ELENA Vaikų darželio auklėtoja Kaunas Sak
263. KUČINSKAS VINCAS Vilkaviškio r., Sodėnų k. Gur; Rim; Sak
264. KUČINSKIENĖ LEONORA Telšių . Žeberių k. Sak
265. KUDIRKA Šakių r., Miknaičių k. Rim; Sak
266. KUDIRKA BENJAMINAS Šakių r., Skarbūdžio k. Sak
267. KUDLINSKAS Vilkaviškio r., Keturvalakiai Sak
268. KUDLINSKIENĖ Vilkaviškio r., Keturvalakiai Sak
269. KUDREVIČIŪTĖ ZOFIJA Kauno aps. Sak
270. KUDŽMA ANDRIUS Laikrodininkas Kaunas Nacių suimtas kartu su žydais, kalintas Kauno kalėjime YV-1993; Žgk-2003; Gur; Sak
271. KUKLEVSKA ZOFIJA Vilnius Sak
272. KULAK KAZIMIEŽ Kunigas Trakų r., Lentvaris Sak
273. KULBOKAS JUOZAS Vilkaviškio r., Pagerniavės k Gur; Rim; Sak
274. KULEVIČIŪTĖ STEFANIJA Kelmė YV-2006; Gur; SAK
275. KULIEŠIUS VINCAS Kaunas Gur
276. KULIKAUSKIENĖ AGOTA Panevėžio r., Naujamiestis Sak
277. KULIŠAUSKIENĖ ALEKSANDRA Kaunas Žgk-2002
278. KUMPAITIS JURGIS Kauno r., Lukšiakaimio k. Žgk-2001; Sak
279. KUMPIENĖ URŠULĖ Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
280. KUMPIS Alytaus r., Pamūšys Gur; Rim; Sak
281. KUMSKIS ANDRIUS Kaunas Gur; Sak
282. KUNČAITIS ANTANAS Marijampolės r., Papildžio k. YV-1996; Sak
283. KUNDROTAS SAULIUS Joniškio r. Žgk-1993;Gur; Rim
284. KUNKULIENĖ RAISA Žgk-2001
285. KUPITA KAZYS Vilnius Sak
286. KUPRAITIS ANTANAS Vilkaviškio r., Vaitkabalių k YV-1980; Sak
287. KUPRAITIS JONAS Vilkaviškio r., Vaitkabalių k YV-1980; Sak
288. KUPRAITIS JUOZAS Vilkaviškio r., Vaitkabalių k YV-1980; Sak
289. KUPREIŠIENĖ Operos ir baleto teatro tarnautoja Kaunas Sak
290. KUPREIŠIS Kaunas Sak
291. KUPRĖNAS KAZYS Kaunas YV-1980; Sak
292. KUPREVIČIUS JUOZAS Vilkaviškio r., Gražiškiai Gur; Rim; Sak
293. KUPRYS POVILAS Pasvalio r., Žadeikėlių k. Sak
294. KUPSTAS ALEKSANDRAS Kriminalinės policijos valdininkas Kaunas Žgk-2008; Gur; Sak
295. KURAUSKAS V. Operos ir baleto teatro darbininkas Kaunas Nacių suimtas, kartu su žydais, kalintas Kauno kalėjime Gur; Rim; Sak
296. KURAUSKIENĖ Kaunas Sak
297. KURPAUSKAS PRANCIŠKUS Jurbarko r., Balnių k. YV-1981; Žgk-2009, Sak
298. KURPAUSKIENĖ MARIJONA Jurbarko r., Balnių k. YV-1981; Žgk-2009; Sak
299. KURPIS JUOZAS Švenčionys Sak
300. KUTKA BRONIUS Kaunas Žuvo, perduodant maistą į getą Gur; Sak
301. KUTKA JONAS Sodininkystės m-los moksleivis Vilnius Sak
302. KUTORGA VIKTORAS Gydytojas onkologas Kauno r., Zapyškis Nacių suimtas, kankintas YV-1982; Žgk-2001; Gur; Sak
303. KUTORGIENĖ-BUIVYDAITĖ ELENA Akių gydytoja Kauno r., Zapyškis YV-1982; Žgk-2001; Gur; Sak
304. KUVEIKIS JONAS Mokytojas Kaunas Nacių sušaudytas už pagalbą žydams Gur; Sak
305. KUZMICKAS JUOZAS Marijampolės aps., Juodabudžio k. Rim; Sak
306. KUZMINSKAJA VIKTORIJA Žgk-2003
307. KUZMINSKIENĖ Radviliškio r., Šiaulėnai Gur; Sak
308. KUZMINSKIJ ANTON Vilnius Žgk-2003
309. KUZMINSKIJ BRONISLAV Vilnius Žgk-2003
310. KUZMINSKIJ EDMUND OTON Vilnius Žgk-2003
311. KUZMINSKIJ LEONARD Vilnius Žgk-2003
312. KUZMINSKIJ STANISLAV Vilnius Žgk-2003
313. KUZMINSKIS ALEKSANDRAS Vilnius Šeima po karo ištremta į Sibirą Žgk-2002
314. KUZNECOVIENĖ MARIJA Kaunas Gur; Rim; Sak
315. KVEDARAVIČIENĖ TEOFILIJA Prienų r., Akuškonių k. YV-2006; Žgk-2001; Gur; Sak
316. KVEDARAVIČIŪTĖ MONIA BIRUTĖ Prienų r., Akuškonių k. Gur; Sak
317. KVEDERAVIČIUS VLADISLOVAS Prienų r., Akuškonių k. YV-2006; Žgk-2001; Gur; Sak
318. KVIADRAS VERONIKA Vilnius YV-1966 (Lenkijos sąraše); Sak
319. KVIETKAUSKAITĖ VANDA Telšiai Gur; Rim; Sak
320. KVIETKAUSKIENĖ STEFA Telšiai Gur; Rim; Sak
321. KVIETKAUSKIENĖ VANDA Telšiai Gur; Rim; Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.