Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. JABLONSKIS Kaunas Nacių suimtas ir drauge su slėptaisiais žydais sušaudytas IX forte Gur; Rim; Sak
2. JACINAVIČIUS JONAS Telšių r., Žarėnai Rim
3. JACINAVIČIUTĖ VIKTORIJA Kaunas Sak
4. JACINAVIČIŪTĖ ELENA Kaunas Sak
5. JACKEVIČIUS JONAS Kaunas Gur
6. JACKEVIČIŪTĖ GALINA Aktorė Vilnius Žgk-1997
7. JACKIENĖ VERONIKA Jurbarko r., Eržvilkas Sak
8. JACKYS JUOZAS Jurbarko r., Eržvilkas Sak
9. JACKUS POVILAS Šiauliai Gur; Rim; SAK
10. JAČIONIS VLADAS Telšiai Gur; Rim; Sak
11. JAČIONYTĖ VACLAVA Telšiai Sak
12. JADVYGAS STASYS Kelmės r., Žilaičių k. Sak
13. JAGĖLA STASYS Trakai Gur; Rim; Sak
14. JAGMINAS STANISLOVAS Šiaulių ar., Liepkalnio k. Sak
15. JAGMINIENĖ BRONISLAVA Šiaulių r., Liepkalnio k Sak
16. JAGUTIENĖ-PETRAUSKAITĖ STASĖ Joniškis Sak
17. JAKAITIS Kėdainių r., Gudaičių k. Gur
18. JAKAS POVILAS Kunigas Kaunas YV-2008; Žgk-2008; Gur
19. JAKAS LEOPOLDAS YV-1992
20. JAKAVIČIUS ARTURAS Kaunas Gur; Rim; Sak
21. JAKAVONIS M. Zarasų r., Padusčio k. Gur; Rim; Sak
22. JAKELAITIS VILIUS Vilnius Sak
23. JAKIENĖ ONA Kaunas YV-1992; Sak
24. JAKIENĖ ALDONA Kaunas YV-1992; Žgk-2000
25. JAKIMAVIČIUS ALFONSAS Aukštadvario vls Gur
26. JAKŠTAS DOMINYKAS Šilalės r., Pakadūšio k. Sak
27. JAKŠTAS VINCAS Telšių aps., Leopoldava Sak
28. JAKUBAITIENĖ ELENA Šiauliai Sak
29. JAKUBAITYTĖ JANINA Kaunas Gur; Sak
30. JAKUBAUSKAS LEONAS Kunigas Trakų r., Vytautavos k. Nacių suimtas, keliom dienom uždarytas Kauno gete Gur; Rim; Sak
31. JAKUBAUSKAS (JOKUBAUSKAS?) Mokytojas Kauno r., Kulautuva Gur; Rim; Sak
32. JAKUBAUSKIENĖ JUZĖ Telšių aps., Pagriaužių Dvaras Gur; Rim; Sak
33. JAKUBAVIČIŪTĖ-MULERČIKIENĖ IZABELĖ PETRUTĖ Šalčininkų r., Laukininkų k. Sak
34. JAKUBĖNAS ALFONSAS Advokatas Alytus Gur; Sak
35. JAKUBĖNAS KAZYS Rašytojas Vilnius Gur; Sak
36. JAKUBICKAS STEPAS Gur
37. JAKUBOVSKIENĖ Vilniaus aps. Sak
38. JAKUBOVSKIS Vilniaus aps. Sak
39. JAKUČIONIS AUGUSTINAS Kaunas Sak
40. JAKUČIONIS JUOZAS Kauno r., Pajiesio k. Gur; Rim; Sak
41. JAKUTIENĖ MORTA Akmenės r. Žgk-2005
42. JAKUTIENĖ-MEMINSKAITĖ JULIJA Vilnius Gur
43. JAKUTIS ALEKSANDRAS Dainininkas Vilnius Gur; Sak
44. JALBŽIKOVSKI ROMUALD Arkivyskupas metropolitas Vilnius Viešai protestavo prieš žydų naikinimą Sak
45. JALOVECKIENĖ Šiaulių aps. Sak
46. JALOVECKIS Šiaulių aps. Sak
47. JANAVIČIENĖ Vilkaviškio r., Paežerių k. Sak
48. JANAVIČIUS KAZYS Vilkaviškio r., Paežerių k. Gur; Sak
49. JANČIAUSKAS ANTANAS Kunigas vikaras Marijampolės r., Kalvarija Sak
50. JANČIAUSKIENĖ MARIJONA Radviliškio r., Sklioriškių k. Sak
51. JANČIAUSKIS PRANAS Radviliškio r., Sklioriškių k. Gur; Sak
52. JANELIENĖ Kupiškio r., Subačius Sak
53. JANKAUSKAS J. Kaunas Rim
54. Jankauskas Vilkaviškio r., Ožkabalių k. Rim; Sak
55. JANKAUSKAS Vilkaviškio r., Stolaukėlio k Gur; Rim; Sak
56. JANKAUSKAS ALGIRDAS Mokytojas Vilnius Rim; Sak
57. JANKAUSKAS JULIUS Studentas Vilnius Gestapininkų nužudytas Sak
58. JANKAUSKIENĖ-ŠIMKUTĖ ONA Vilkaviškio r., Stolaukėlio k. YV-1996; Gur; Sak
59. JANKIENĖ STASĖ YV-1991; Žgk-2003
60. JANKONIS Šilalė Gur; Rim; Sak
61. JANKOVSKA BRONISLAVA Žgk-2011
62. JANKOVSKI LEONARD Žgk-2011
63. JANKUS AUGUSTAS YV-1991;Žgk-2003; Gur
64. JANKUS Poetas Šiauliai Sak
65. JANKUS ANTANAS Kauno r., Jurginiškių k. Gur; Rim; Sak
66. JANKUTĖ EDĖ Kaunas Sak
67. JANONIENĖ-ŽVIRONAITĖ ONA YV-2005; Žgk-2004
68. JANONIENĖ MARIJONA Žgk-2010
69. JANONIS JONAS Vilniaus r. YV-2005; Žgk-2004
70. JANONIS ANTANAS Vilnius Žgk-1993
71. JANONIS SIMONAS Žgk-2010
72. JANONYTĖ GENOVAITĖ YV-2005
73. JANONYTĖ VERA YV-2005
74. JANULAITIENĖ BRONĖ Žgk-2009
75. JANULAITIS VLADAS Ūkininkas Šakių r., Daukantiškių k. Nacių areštuotas, kalintas Gur; Rim; Sak
76. JANULAITIS AUGUSTINAS Profesorius? Vilnius Gur; Sak
77. JANULAITIS JONAS Šakių r. Daukantiškių k. Nacių suimtas, kalintas Žgk-2009
78. JANULAITIS PRANAS Vilnius Sak
79. JANULIS Šakių r., Pakalniškių k. Gur; Sak
80. JANUŠAITIS (JANUŠONIS?) STASYS Kaunas Gur; Sak
81. JANUŠAUSKAS MATAS Gamyklos direktorius Gur; Sak
82. JANUŠAUSKAS VINCAS YV-2005
83. JANUŠAUSKIENĖ GĖNĖ Jurbarko r., Kavolių k. Sak
84. JANUŠAUSKIENĖ ONA YV-2005
85. JANUŠIENĖ ALINA Kaunas Sak
86. JANUŠIENĖ-PRIEMENECKAITĖ GENUTĖ Kauno r., Muniškių k. Sak
87. JANUŠKA Tauragės r., Skaudvilė Rim; Sak
88. JANUŠKA JONAS Trakų aps. Gu;r Rim; Sak
89. JANUŠKEVIČ ALEKSANDER Profesorius Vilnius Gur; Sak
90. JANUŠKEVIČIENĖ ANTANINA Žgk-2001
91. JANUŠKEVIČIUS VLADAS Žgk-2001
92. JARDAUSKAS (JAZDAUSKAS?) Kunigas Telšių r., Žarėnai Gur; Rim; Sak
93. JARECKAS BRONIUS Kunigas Panevėžio r., Naujamiestis Sak
94. JARMALA KAROLIS YV-2008; Žgk-2008
95. JARMOLAVIČIŪTĖ-VEICMAN STEFANIJA Panevėžio aps. Žgk-1998; Sak
96. JARMOLOVSKA VANDA Vilniaus r., Pauliukonių k. Sak
97. JARMOLOVSKA VIKTORIJA Vilniaus r., Pauliukonių k Sak
98. JAROŠEVIČIUS ANTANAS Vilniaus aps., Karklų k. Gur; Rim; Sak
99. JARUCKIENĖ LIUDVELĖ Telšių r., Buožėnų k. SAK
100. JARUCKIS ZENONAS Telšių r., Buožėnų k. Sak
101. JASAITIENĖ-LUKAUSKAITĖ SOFIJA Šiauliai Žgk-2001;Gur; Rim; Sak
102. JASAITIENĖ Raseiniai Sušaudyta kartu su gelbėtais žydais Gu;r Rim; Sak
103. JASAITIS DOMAS Gydytojas Šiauliai Žgk-2001; Gur; Rim; Sak
104. JASAITIS ALEKSANDRAS Raseiniai Sušaudytas kartu su gelbėtais žydais Gur; Rim
105. JASAITYTĖ MARCELĖ Kaunas SAK
106. JASELSKIENĖ ELENA Kaunas YV-1977; Žgk-1995; Sak
107. JASELSKIS VLADAS Kaunas YV-1977; SAK
108. JASELSKYTĖ ELENA Kaunas SAK
109. JASIMIENĖ-ORVYDAITĖ JANINA Šiauliai Gur; Rim; Sak
110. JASINSKAITĖ BRONĖ Vaikų prieglaudos vedėja Panevėžys Sak
111. JASINSKAITĖ STASĖ AGOTA Kaunas Sak
112. JASINSKIENĖ IRENA Šiauliai Sak
113. JASIUKAITIENĖ Šiauliai Gur; Sak
114. JASKIELEVIČ MARIA Vilnius Sušaudyta už žydų slėpimą Sak
115. JASKIELEVIČ IPOLIT Vilnius Sušaudytas už žydų slėpimą Sak
116. JASULAITIENĖ ELENA Kelmės r., Kražiai YV-2000; Žgk-2000
117. JASULAITIS Vilkaviškio r., Kunigiškių k. Gur; Rim; Sak
118. JASUNSKIS JUOZAS Raseinių aps. Sak
119. JAUNIUS ALOYZAS Kunigas Kėdainių r. Gur; Rim; Sak
120. JEGOROVA-MELIORANSKAJA NATALIJA Kaunas YV-2005; Žgk-1999; Gur; Sak
121. JEMELJANOVA ANASTASIJA Kaunas YV-1999; Sak
122. JEMELJANOVA USTINJA Kaunas Sak
123. JERMALAVIČIUS (ARMALAVIČIUS) ANTANAS Alytaus r., Kalesnikų k. Gur; Rim; Sak
124. JOCEVIČIENĖ EMILIJA Šakių r., Pakalniškių k. Žgk-2009; Sak
125. JOCEVIČIUS BRONIUS Ūkininkas Šakių r., Pakalniškių k. Sušaudytas 1944 m. IX forte už žydų gelbėjimą Žgk-2009; Sak
126. JOCIENĖ ONA Šiauliai Žgk-2003
127. JOCIENĖ-BASIENĖ MARIJONA Telšių r., Luokė YV-1998 , Sak
128. JOCIUVIENĖ PRANUTĖ Raseinių aps. Sak
129. JOCYS JONAS Šiauliai Žgk-2003; Sak
130. JOKUBAITIENĖ ELENA Šiauliai Žgk-2002; Sak
131. JOKŪBAITIS VINCAS Šiauliai Žgk-2002; Sak
132. JOKUBAUSKAS JONAS Vilkaviškio r., Užbalių k. Sak
133. JOKUBAUSKIS STANISLOVAS Kunigas prelatas Kaunas YV-1999; Žgk-2001; Sak
134. JOMANTAS POVILAS Telšių aps., Juodavalių k. Už žydų slėpimą nacių suimtas, kalintas, išvežtas į Vokietiją Gur; Rim; Sak
135. JONAITIENĖ ONA Kaunas Žgk-2001
136. JONAITIS HENRIKAS ANTANAS Mokytojas Vilnius YV-1980; Gur; Sak
137. JONAUSKAS Glž. tarnautojas Mažeikių aps. Sak
138. JONAVIČIENĖ ANELĖ YV-2008
139. JONEIKYTĖ KOTRYNA Kaunas Gur; Sak
140. JONIKAS JONAS Kaunas Gur; Rim; Sak
141. JONIKAS KAZYS Tauragės aps., Kleivinių k. Gur; Rim; Sak
142. JONYNAS Šakių r., Piečiškių k. Gur; Rim; Sak
143. JONYNAS JONAS Sodininkystės mokyklos direktorius Vilnius Žgk-1999; Sak
144. JONYTIENĖ-VABALAITĖ STEFANIJA Kaunas Sak
145. JONYTIS STASYS Kaunas Sak
146. JONUŠAS LEONAS Skuodo r., Medininkai Nacių suimtas kartu su dviem sūnumis ir dukra Gur; Sak
147. JONUŠIENĖ (JANUŠIENĖ?) Telšiai Gur; Rim; Sak
148. JONUŠKAITIENĖ Ūkininkė Vilkaviškio aps. Sak
149. JONUŠKAITIS Ūkininkas Vilkaviškio aps. Sak
150. JOSEFOVIČ ANA Vilnius Sak
151. JOSPAITIENĖ ELZBIETA Gydytoja Kaunas Sak
152. JOVAIŠA STASYS Kaunas Sak
153. JOVAIŠAS Telšiai Už žydų slėpimą nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
154. JUCEVIČIUS STASYS Kaunas YV-1980; Gur; Sak
155. JUCIUS PRANAS Telšių r., Stulpinų k. Sak
156. JUČINSKIENĖ BRONISLAVA Žgk-2011
157. JUKNEVIČIUS ROMUALDAS Teatro režisierius Kaunas Sak
158. JUKNIENĖ Tauragės aps. Sak
159. JUKNYS Tauragės aps. Sak
160. JUODAGALVIENĖ EMILIJA Ignalinos r., Rimšėnų k. YV-1997
161. JUODAGALVIS VINCAS Ignalinos r., Rimšėnų k. YV-1997
162. JUODAGALVYTĖ-KISELIENĖ MARIJA Ignalinos r., Rimšėnų k. YV-1997; Sak
163. JUODAITIS KAZYS Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
164. JUODĖNAS JERONIMAS Jonavos r., Pabarutės k. Už žydų slėpimą nacių suimtas ir kalintas Sak
165. JUODĖNIENĖ ANTANINA Jonavos r., Pabarutės k. Sak
166. JUODIENĖ ANTANINA Kaišiadorių r., Nemaitonių k. Sak
167. JUODIS MARTYNAS Kaišiadorių r., Nemaitonių k. Po karo išvežtas į Sibirą. Sak
168. JUODKA VYTAUTAS Vilnius Sušaudytas už pagalbą pabėgėlėms iš Vilniaus geto Žgk-1998; Gur; Sak
169. JUODSNUKIS Prienų r., Klebiškio k. Gur
170. JUODVALKIENĖ-ŠPOKAITĖ PRANĖ Kaunas YV-2006; Sak
171. JUODVALKIS PETRAS Kaunas Gur; Sak
172. JUODVIRŠIS KAZIMIERAS Anykščių r., Svėdasai Sak
173. JUOZAITIS JUOZAS Kaunas Gur; Rim; Sak
174. JUOZEVIČIUS A. Kupiškio r., Smilgių k. Rim
175. JUOZEVIČIUS Studentas Vilnius Gur; Rim; Sak
176. JUOZOKAS JONAS Pasvalys Sak
177. JUOZOKIENĖ JULIJA Pasvalys Sak
178. JURAŠKA STASYS Panevėžio r., Naujamiestis Nacių suimtas ir kalintas Rim; Sak
179. JUREVIČIENĖ VALERIJA Kauno aps. Žgk-2007
180. JUREVIČIENĖ JUZEFA Kauno r., Žemaitkiemio k. Gestapininkų žiauriai sumušta YV-1997; Žgk-2007; Sak
181. JUREVIČIENĖ-ŠNEIDERYTĖ ADELĖ Vilkaviškio aps. YV-1979; Sak
182. JUREVIČIUS JONAS Kauno r., Žemaitkiemio k. Už žydų gelbėjimą sušaudytas IX forte. YV-1997; Žgk-2007; Sak
183. JUREVIČIUS JONAS Kauno aps. Žgk-2007
184. JUREVIČIUS PETRAS Vilkaviškio aps. YV-1979; Sak
185. JUREVIČIŪTĖ BIRUTĖ Kauno aps. Žgk-2007
186. JUREVIČIŪTĖ LEONIJA Kauno r., Žemaitkiemio k. YV-1997; Sak
187. JURGELIANEC (JURGAITIS?) Vilnius Gur; Sak
188. JURGILIENĖTVERJONAITĖ BRONĖ Tauragės r., Skaudvilė YV-1998; Žgk-2010; Sak
189. JURGINIS JUOZAS VU profesorius Vilnius SAK
190. JURKEVIČIUS STASYS Sodininkystės m-los moksleivis Vilnius Sak
191. JURKIENĖ MARIJA YV-2001; Žgk-2008
192. JURKŠAITIENĖ MARIJONA Šakių r., Virvagalių k. YV-1990; Žgk-2002; Sak
193. JURKŠAITIS JUOZAS Šakių r., Virvagalių k. YV-1990; Žgk-2008; Sak
194. JURKUS DANIELIUS YV-2001; Žgk-2008
195. JURKUTAITIS MARTINAS Vilnius Sak
196. JUSAS MYKOLAS Vilkaviškio r., Talkiškių k. YV-2008; Žgk-2011; Gur; Rim; Sak
197. JUSIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Talkiškių k. YV-2008; Žgk-2011
198. JUŠKA ANTANAS Kunigas Utenos aps. Žgk-2001; Gur; Sak
199. JUŠKEVIČ ANASTASIJA Šiauliai YV-1980; Žgk-2001; Gur; Sak
200. JUŠKEVIČ MICHAIL Šiauliai YV-1980; Žgk-2001; Gur; Sak
201. JUŠKEVIČIENĖ-ŠIAULAITĖ ONA Telšių r., Sarakų k. Sak
202. JUŠKEVIČIUS ADOLFAS Telšių r., Sarakų k. Sak
203. JUŠKEVIČIUS KLEMENSAS Telšių r., Sarakų k. Sak
204. JUŠKIENĖ ADELĖ Kauno r. Žgk-2001
205. JUŠKIENĖ VINCENTA Tauragės r., Aneliškės k. Sak
206. JUŠKYS LEONAS Tauragės r., Aneliškės k. Sak
207. JUZONIENĖ ZOFIJA Širvintų r., Kangedų k. Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.