Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. IBENSKIENĖ ONA Šiauliai YV-1980; Žgk-2002; Sak
2. IBENSKIS JUOZAS Šiauliai YV-1980; Žgk-2002; Gur; Rim; Sak
3. ILEVIČ MARIJA Vilnius Žgk-2001
4. ILEVIČ VINCENTA Žgk-2001
5. ILGEVIČIENĖ PRANCIŠKA Širvintų r., Tarautiškių k. Žgk-2010; Sak
6. ILGEVIČIUS JUOZAS Širvintų r., Tarautiškių k. Žgk-2010
7. ILIUKAS VLADIMIRAS Žgk-1997
8. INČIŪRA JURGIS Kaunas Sak
9. INDREIKA LIONGINAS Advokatas Kaunas Rim
10. INDRILIŪNAITĖ ANTANINA Biržų r., Bemiškių k. Sak
11. INDRILIŪNAITĖ-PATECKIENĖ MORTA Biržų r., Upeliškio k. Sak
12. INKRATA BRONIUS Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
13. INKRATAS JUOZAS Kunigas Lazdijų r., Šeštokai YV-1985; Žgk-2001; Gur; Sak
14. IVANAUSKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ GIEDRUTĖ Alytaus r., Skovagalių k. 2006 m. Niujorke Teisuolių fondo apdovanota krištoline žvaigžde „Už paskleistą gerumą“ YV-1984; Žgk-2007; Gur; Sak
15. IVANAUSKAS GINTAUTAS JUOZAPAS Alytaus r., Skovagalių k. YV-1992; Žgk-2007; Gur; Sak
16. IVANAUSKAS ALEKSANDRAS Kaunas Gur; Sak
17. IVANAUSKAS PETRAS Kaunas Gur; Rim; Sak
18. IVANAUSKAS PRANCIŠKUS Tauragės r., Trakininkų k. Sovietų valdžios suimtas 1946 m., nuteistas 5 m., kalintas Karlage (Kazachija) Sak
19. IVANAUSKIENĖ ELENA Alytaus r., Skovagalių k. 2006 m. Niujorke Teisuolių fondo apdovanota krištoline žvaigžde „Už paskleistą gerumą“ YV-1984; Žgk-2007; Gur
20. IVANAUSKIENĖ ZOFIJA Kaunas Sovietų valdžios ištremta 1951 m. į Krasnojarsko kr. Sak
21. IVANAUSKIENĖ VANDA Kaunas Sak
22. IVANAUSKIENĖ PETRONĖLĖ Tauragės r., Očikių k. Sak
23. IVAŠKEVIČIUS Viršaitis Kauno r., Raudondvario k. Gur
24. IVOŠKA S. Seniūnas Kauno r., Veršvių k. Gur
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.