Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. GABALIS KOSTAS Telšių r., Nevarėnai. Gur; Rim; Sak
2. GABRIENĖ NINA Kaunas Gur; Rim; Sak
3. GADEIKIS PRANCIŠKUS Plungės r., Babrungėnų k. YV-1997; Sak
4. GADEIKYTĖ JULIJA Plungės r., Babrungėnų k. YV-1997; Žgk-1993; Sak
5. GADLEVSKA HELENA YV-1983
6. GADLEVSKY JUZEF YV-1983
7. GAIDAMAVIČIUS Ūkininkas Šilalės r., Virpylų k. Gur; Rim; Sak
8. GAIDUKEVIČ VLADISLAV Trakų r., Spindžiaus k. Sak
9. GAIDUKEVIČ JADVYGA Trakų r., Spindžiaus k. Sak
10. GAIDUKEVIČ MALANIJA Vilniaus r., Medininkų k. Sak
11. GAIDUKEVIČ STANISLOV Vilniaus r., Medininkų k. Sak
12. GAIGALAITĖ STEFANIJA Siuvėja Kaišiadorys YV-1999; Sak
13. GAIGALIENĖ JOZEFA Kaišiadorys YV-1999; Sak
14. GAILIŪNAITĖ-APULSKIENĖ KONSTANCIJA Telšių r. Buožėnų k. Žgk-2002
15. GAILIŪNAS PRANAS Šiauliai Sak
16. GAILIŪNAS KAZIMIERAS Telšių r., Buožėnų k. YV-2004; Žgk-2002
17. GAILIŪNIENĖ PETRONELĖ Telšių r., Buožėnų k. YV-2004; Žgk-2002
18. GAILIUS JURGIS Plungės r., Naručių k. Sak
19. GAILIUŠIS Kupiškio r., Subačius Gur; Sak
20. GAILIUVIENĖ MOCKUTĖ ONA Plungės r., Naručių k. Sak
21. GAIŽAUSKAS JUOZAS Tauragės r., Milgaudžių k. Gur Sak
22. GAIŽAUSKIENĖ STANISLAVA Tauragės r., Milgaudžių k. Gur; Sak
23. GAIŽAUSKIENĖ IRENA Darbininkė Kaunas Sak
24. GAIŽAUSKIENĖ ONA Kaunas Sak
25. GAIŽUTIS BRONISLOVAS Kunigas Raseinių r., Lyduvėnai. Sak
26. GALAUNĖ PAULIUS Profesorius, dailėtyrininkas Kaunas Sak
27. GALBUOGIS Ūkininkas Jurbarko r., Eržvilkas Gur; Rim; Sak
28. GALDIKAS JURGIS Kunigas prelatas, filosofijos dr. Klaipėdos r., Vieviržėnai Žgk-2005
29. GALINIS BRONIUS Gur
30. GALVYDIS STEPONAS Kunigas Biržų r., Vabalninkas Gur; Sak
31. GALVYDIS-BYKAUSKAS JONAS Generolas Gur
32. GALVONAITĖ MARCELĖ Darbininkė Kaunas YV-1996; Žgk-2001; Gur; Sak
33. GANAITIS J Vilnius Gur; Rim; Sak
34. GARBAČIAUSKAS STASYS Radviliškis Žgk-2005; Sak
35. GARBAČIAUSKAS STEPAS, STEPONO Utena Žgk-2005
36. GARBAČIAUSKAS STEPONAS Utena YV-2008; Žgk-2005
37. GARBAČIAUSKIENĖ MARIJONA Utena YV-2008; Žgk-2005
38. GARGASIENĖ EDITA Vilnius Žgk-2010
39. GARKAUSKAS LEONAS Kaunas Nacių suimtas ir kalintas Kauno kalėjime Gur; Rim; Sak
40. GARLAUSKAS KAZYS Revizorius Kaunas Sak
41. GAROSEK VITOLD Kunigas Šalčininkų r., Kudžionių k. Žuvo gelbėdamas žydus Sak
42. GARŠKA JUOZAPAS Kunigas Radviliškio r., Gelažiai Sak
43. GARŪNAS ALBINAS Gydytojas Kaunas Sak
44. GASIŪNAS JUOZAPAS Kunigas Varniai YV-1997; Žgk-1997; Gur; Sak
45. GASPARAS ANTANAS Vilnius Žgk-2005
46. GASPARAVIČIENĖ VERONIKA YV-2005; Žgk-2005
47. GASPARAVIČIUS ALFONSAS YV-2005; Žgk-2005
48. GATAUTIS JONAS Inžinierius Kaunas Sak
49. GAURILAVIČIENĖ DOMICELĖ Žgk-2011
50. GAURILAVIČIUS TOMAS Žgk-2011
51. GAVELIENĖ JADVYGA Alytaus r., Ūdrijos k. YV-2001; Žgk-1999; Sak
52. GAVELIS ANTANAS Žgk-2000
53. GAVELIS STASYS Alytaus r., Ūdrijos k. YV-2001; Žgk-1999; Gur; Sak
54. GAVELYTĖ-STRAŽNICKIENĖ GENOVAITĖ Alytaus r., Ūdrijos k. Žgk-1999
55. GAVĖNAS ANDRIUS Ūkininkas Gur
56. GDOVSKIS ANDŽEJUS Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų koplyčios klebonas, vienuolis Vilnius Nacių suimtas, kalintas Lukiškėse Žgk-2006; Sak
57. GECEVIČIENĖ BRONISLAVA Kaunas YV-1991; Žgk-2003; Gur; Sak
58. GECEVIČIUS ADOMAS Kaunas YV-1991; Žgk-2003; Gur; Sak
59. GEČAS STEPONAS Dvaro valdytojas Raseinių r., Kyviškių dv. Gur; Sak
60. GEČAS STASYS Vargonininkas Šilutės r., Vainutas Nacių sušaudytas kartu su slėptais žydų vaikais Gur; Sak
61. GEDAIKA PETRAS Kėdainių r., Pėdžių k. YV-1998; Žgk-2001; Sak
62. GEDAIKIENĖ-RIMAVIČIŪTĖ LIUDVIKA Kėdainių r., Pėdžių k. Sovietų valdžios 1948 ištremta į Krasnojarsko kr. YV-1998; Žgk-2001; Sak
63. GEDEIKIENĖ BRONĖ Šilalės r., Džiaugėnų k. YV-1999; Sak
64. GEDEIKIS JUOZAS Šilalės r., Džiaugėnų k. YV-1999; Sak
65. GEDLINGAS VOLDEMARAS Kaunas Gu;r Rim; Sak
66. GEDMANTIENĖ MICHALINA Kaunas YV-1993; Žgk-1992; Gur; Sak
67. GEDMINAS JONAS Mokytojas Telšiai Sak
68. GEDVILAS ALBINAS Ūkininkas Plungės r., Vilkaičių k. Žgk-2006
69. GEDVILAS VACLOVAS Telšiai Gur; Rim; Sak
70. GEDVILIENĖ PRAKSEDA Ūkininkė Plungės r., Vilkaičių k. Žgk-2006
71. GEGŽNA VLADAS Kaunas Gur; Rim; Sak
72. GEISČIUVIENĖ JADVYGA Alytaus r., Daugai Sak
73. GELGOTA ALBINAS Vilkaviškio r., Moniliškių k. Gur; Rim; Sak
74. GELGOTIENĖ MAGDALENA Vilkaviškio r., Moniliškių k. Gur
75. GELŽINIENĖ ONA Akmenės r., Žibikų k. YV-2012; Žgk-2002; Sak
76. GELŽINIS JONAS Akmenės r., Žibikų k. YV-2012; Žgk-2002; Sak
77. GEMBICKAITĖ TAMARA Kaunas Žgk-2000; Gur; Sak
78. GEMBICKAITĖ TATJANA Kaunas Žgk-2000; Gur; Sak
79. GEMBICKIENĖ ANA Kaunas Žgk-2000; Gur
80. GENIENĖ-MAKAUSKAITĖ Gydytoja Kaunas Gur; SAK
81. GENIUŠAS JUOZAS Kaunas Gur
82. GENIUŠIENĖ S Kaunas Gur; Sak
83. GENYS PETRAS Poetas, Telšių „Alkos“ muziejaus įkūrėjas Telšiai Sov. valdžios suimtas, mirė 1952 m. Macikų lageryje Gur; Rim; Sak
84. GENYS STASYS Vilnius (Biržai?) Gur; Sak
85. GENTILA Vilnius Gur
86. GERKA LIUDVIKAS Tauragės r., Skaudvilė Gur; Sak
87. GERKIENĖ-SLAVINSKAITĖ KOTRYNA Tauragės r., Skaudvilė Gur; Sak
88. GIEDRAITIENĖ OLGA Jurbarko aps.? Gur
89. GIEDRIKAS JUOZAS Malūno savininkas Biržų r., Vabalninkas Žgk-2007; Gur; Sak
90. GIEDRIKIENĖ EMILIJA Biržų r., Vabalninkas Žgk-2007; Gur; Sak
91. GINEITIS ALFONSAS Advokatas Kaunas Sak
92. GINEVIČIUS Petrašiūnų kapinių sargas Kaunas Gur; Sak
93. GINIOTIENĖ VANDA Vilnius Sak
94. GINIOTIS ANTANAS Vilnius Sak
95. GINTALAS IGNAS Telšių r., Vydmantų k. YV-1998; Žgk-1993; Gur; Rim; Sak
96. GINTALAS JUOZAS YV-1998
97. GINTALIENĖ KRISTINA Telšių r., Vydmantų k. YV-1998; Žgk-1993; Sak
98. GINTAUTAS Kupiškio r., Subačius Gur; Sak
99. GINTAUTIS KAZYS Telšių aps., Norimdaičių k. Gur; Rim; Sak
100. GIRBŪDAS PETRAS Gydytojas Kelmės r., Užventis YV-2005; Žgk-1992; Gur; Sak
101. GIRBŪDIENĖ Kelmės r. Gur
102. Girdvainienė Ona Ūkininkai Šiauliai YV-2010; Sak
103. Girdvainis Jonas Šiauliai YV-2010; Sak
104. GIRDVAINIS KAZYS Šiaulių r. Žgk-1999; Sak
105. GIRDŽIŪNAS J. VDU tarnautojas Kaunas Gur
106. GIRDŽIUS PRANAS Raseinių r., Dumšiškių k. Žgk-1998; Sak
107. GIRDŽIUVIENĖ PETRONĖLĖ Raseinių r., Dumšiškių k. Žgk-1998; Sak
108. GIRNIUKAITIS ANTANAS Vilkaviškis Gur; Rim; Sak
109. GIRSKIENĖ ONA Šilutės r. Žgk-2010
110. GYLIENĖ ALEKSANDRA Raseiniai YV-1983; Sak
111. GYLYS LEONAS Raseiniai YV-1983; Rim; Sak
112. GLAMBA JUOZAS Seniūnas Marijampolės r., Raišupio k. Gur
113. GLAMBIKAS Gydytojas Lazdijų aps. Sak
114. GLAVECKAS JUOZAS Kaunas YV-1998; Sak
115. GLAVECKIENĖ ANELĖ Kaunas YV-1998; Žgk-2002; Gur; Sak
116. GLOVECKAS Vilkaviškio r., Stolaukio k. Gur; Rim; Sak
117. GOBIS ANTANAS Kunigas Panevėžys YV-1979; Žgk-2008; Gur; Sak
118. GOLELČENKO NIKOLAJUS Tarnautojas Kaunas Žuvo gelbėdamas žydus Gur; Sak
119. GOLUMBIAUSKAS BRONIUS Alytaus r., Butrimonys Žgk-2005; Sak
120. GOLUMBIAUSKAS PETRAS Alytaus r., Butrimonys Žgk-2005; Sak
121. GOLUMBIAUSKIENĖ FRANIA Alytaus r., Butrimonys Žgk-2005; Sak
122. GOSMANAS A. Kaunas Gur; Sak
123. GOTAUTAS BRONIUS Vienuolyno patarnautojas Kaunas Išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą YV-1974; Žgk-2000; Gur; Rim; Sak
124. GRABAUSKAS PETRAS Raseinių r., Girkalnis Sak
125. GRABAUSKAS SERGEJUS Vilkaviškio r., Egliniškių k. Sak
126. GRABAUSKIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Egliniškių k. Sak
127. GRABOVICKA LEOKADIJA Vilnius Sak
128. GRAMZAS BOLESLAVAS Kunigas Vilniaus aps., Idoliai Žuvo gelbėdamas žydus Sak
129. GRANSKYTĖ PRANCIŠKA YV-2006; Žgk-2008
130. GRAŽEVIČIENĖ MARIJA VANDA Šiauliai YV-1995; Sak
131. GRAŽEVIČIUS JONAS Šiauliai YV-1995; Žgk-1997; Sak
132. GRAŽEVIČIUTĖ VANDA Šiauliai YV-1995; Sak
133. GRĖBLIAUSKAS Ūkininkas Kauno r., Aukštieji Amaliai Gur
134. GREIMAS JONAS Mokytojas Vilkaviškio r., Paežeriai Žgk-2005; Sak
135. GREIMIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Paežeriai Žgk-2005
136. GREIZĖ HAROLDAS Kaunas YV-2004; Gur; Sak
137. GREIZIENĖ JEVGENIJA Kaunas YV-2004; Gur; Sak
138. GRENDIENĖ APOLONIJA Kaunas YV-2005; Žgk-1998
139. GRICIENĖ-VEDEGIENĖ FELICIJA Raseinių r., Velpesių k. Žgk-2007
140. GRICIUS DOMINYKAS Raseinių r., Velpesių k. Nacių buvo kelis kartus tardomas Žgk-2007
141. GRICIUS VACLOVAS Ūkininkas Telšių r., Vygantiškių k. Kaimynams įskundus, nacių buvo tardomas Žgk-2005
142. GRIGAITIENĖ ELENA Vilkaviškio aps., Januškio k Žgk-1999; Sak
143. GRIGAITIENĖ-LIUBINIENĖ ANTANINA Kėdainių r., Graužų k. Sak
144. GRIGAITIS ZENONAS Kėdainių r., Svilių k. YV-1994; Žgk-2007; Sak
145. GRIGAITIS JUOZAS Vilkaviškio aps., Januškio k. Žgk-1999; Gur; Rim; Sak
146. GRIGALAITIENĖ BRONĖ Šiaulių r., Daugėlio k. YV-1991; Žgk-1998; Gur; Sak
147. GRIGALAITIS PRANAS Šiaulių r., Daugėlio k. YV-1991; Žgk-1999; Gur; Sak
148. GRIGALAITYTĖ ONUTĖ Šiaulių r., Daugėlio k. Žgk-1999
149. GRIGALAITYTĖ-DALUNGAUSKIENĖ BRONĖ Šiaulių r., Daugėlio k. Žgk-1999
150. GRIGALAUSKAS JURGIS Vaistininkas Kaunas Gur; Rim; Sak
151. GRIGALAUSKIENĖ VINCENTA Kaunas Gur; Rim; Sak
152. GRIGALIŪNAS MIKALOJUS Kaunas Gur; Rim; Sak
153. GRIGAS J Vilkaviškio aps., Joniškių k. Sak
154. GRIGONIENĖ FELICIJA Kaunas YV-1996; Sak
155. GRIGONIS JUOZAS Kaunas YV-1996; Sak
156. GRIGONIS ANDRIUS Kaunas Sak
157. GRIGONIS TADAS Kaunas Sak
158. GRIGONIS VYTAUTAS Kaunas Sak
159. GRIGORJEVA JELENA Vilnius YV-2004; Žgk-2005
160. GRIGORJEVA-OSTJANKO IRINA Vilnius YV-2004; Žgk-2005
161. GRIGOROVIČ SERGEJ Vilnius Žgk-2003
162. GRIGOROVIČ SEMION Vilnius Žuvo gelbėdamas žydus Žgk-2003; Sak
163. GRINCEVIČIENĖ MARIJA (JULIJA?) Kaunas YV-2005; Sak
164. GRINEVECKAITĖ EUGENIJA Telšių r., Pašatrijos k. Sak
165. GRINEVECKAS VLADAS Telšių r., Graudūšių dv. Gur; Rim; Sak
166. GRINEVECKIENĖ KAZIMIERA Telšių r., Pašatrijos k. Žgk-1999; Sak
167. GRINEVIČ Švenčionių r., Pabradė Sak
168. GRINIUS KAZYS Buvęs Lietuvos Prezidentas Kaunas Žgk-1993; Gur, Sak
169. GRINIUVIENĖ-ARSAITĖ KRISTINA Kaunas Žgk-1993; Gur; Rim; Sak
170. GRINIUVIENĖ ONA Kaunas Žgk-1995; Gur; Rim
171. GRIŠAITĖ ALEKSANDRA Kelmė Gur; Sak
172. GRIŠKEVIČIENĖ STEFANIJA Kaunas Gur; Sak
173. GRIŠKEVIČIUS 0 Gur
174. GRYBAS JONAS Šakių r., Paluobių k. Rim
175. GRYBAUSKAS ANDRIUS Kaišiadorių r., Mijaugonių k. YV-1996; Sak
176. GRYBAUSKIENĖ Kaišiadorių r., Mijaugonių k. Nacių suimta ir kalinta Sak
177. GRYGELIS KAZYS Raseinių aps., Pabediškio k. Gur; Rim; SAK
178. GRYTĖ ALFONSAS Telšių aps. Sak
179. GROCHOVSKI KAZIMIEŽ Kunigas Vilniaus aps. Žuvo gelbėdamas žydus Sak
180. GROSMANAS A. Kaunas Sak
181. GRUNSKYTĖ PRANĖ Kaunas Sak
182. GRUODIS M. Telšių aps. Sak
183. GRUODIS Vilnius Sak
184. GRUODYTĖ-ALAUNIENĖ ONA Zarasų r. Žgk-1999; Gur; Sak
185. GRUODYTĖ-PETKEVIČIENĖ ELENA Kaunas Žgk-1999; Sak
186. GRUŠYS JUOZAS Kaunas Sak
187. GRUTULEVIČIENĖ Švenčionių r., Švenčionėliai Sak
188. GRUTULEVIČIUS Švenčionių r., Švenčionėliai Gur; Sak
189. GRUŽIENĖ Kaunas Gur; Rim; Sak
190. GRUŽINSKIENĖ VANDA Kaunas Žgk-1994; Sak
191. GUDAITĖ EMILIJA Kauno aps., Milikonių k. Gur
192. GUDAITIENĖ JUZĖ Vilkaviškio r., Garšvinių k. YV-1978; Sak
193. GUDAITIS JONAS Šakių r., Gudaičių k. Gur; Sak
194. GUDAS APOLINARAS Kauno aps., Milikonių k. Žgk-2004; Gur; Sak
195. GUDAS JUOZAS Kauno aps., Milikonių k. Žgk-2004; Gur; Sak
196. GUDAS PETRAS Kauno aps., Milikonių k. Žgk-2004; Gur; Sak
197. GUDAS PRANAS Ukmergės r., Mundučių k. Gur; Rim; SAK
198. GUDAUSKIENĖ STASĖ Kaunas Sak
199. GUDAVIČIUS JONAS YV-1982; Žgk-2010
200. GUDELIENĖ GENOVAITĖ Utenos r., Bėkinčių k. Sov. valdžios 1948 m. su vaikais ištremta į Krasnojarsko kr. Sak
201. GUDĖNAS G. Vaistinės savininkas Šakių r., Kudirkos Naumiestis Gur; Sak
202. GUDIENĖ ONA Kauno aps., Milikonių k. Žgk-2004; Gur; Sak
203. GUDONIS BRONISLOVAS Varėnos r., Genionių k. Vietinių policininkų sumuštas Sak
204. GUGIENĖ ELENA Kaunas Rim; Sak
205. GUGYS ROMUALDAS Kaunas Gur; Rim; Sak
206. GULBINOVIČ ALEKSANDRAS YV-1983; Sak
207. GULBINOVIČ VERONIKA YV-1983; Sak
208. GUMBIENĖ MICHALINA Žgk-2001
209. GUREVIČIUS Šiauliai Gur
210. GURSKA ALEKSANDRA Vilnius YV-1979 (Lenkijos sąraše); Sak
211. GURSKAS JUOZAS Trakų r., Pakalniškių k. Sak
212. GUSTAITIS PRANCIŠKUS Kunigas Tauragė Sušaudytas už pagalbą žydams Sak
213. GUSTAS Jonavos r., Pabarupės k. SAK
214. GUSTAS KAZYS Jonavos r., Pabarupės k Žgk-1993; Sak
215. GUSTIENĖ Jonavos r., Pabarupės k Sak
216. GUTPARAKIENĖ ONA Pasvalio r., Vidubalės k. Sak
217. GUTPARAKIS STANISLOVAS Pasvalio r., Vidubalės k. Sak
218. GUŽAS LEONARDAS Rokiškis Gur; Rim; Sak
219. GUŽAUSKAS KOSTAS Šiauliai Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
220. GVILDIENĖ-SPUDAITĖ EMILIJA Kaunas Žgk-1993
221. GVILDYS JUOZAS Kaunas Žgk-1993
222. GŽMELEVSKA VIKTORIJA Vilnius Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.