Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. DABRILA ANTANAS Vilkaviškio aps., Kreismargio k. Sak
2. DABRILA JURGIS Advokatas Kaunas Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
3. DABULEVIČIUS K. Vilniaus Rim; Sak
4. DACINAVIČIUS JONAS Telšių r., Žarėnai Gur; Sak
5. DAGIENĖ LIUCIJA Kaunas Nacių žiauriai tardoma Gur; Sak
6. DAGILIENĖ MARIJA Ūkininkai Kauno r., Jonučių k. Žgk-1993; Gur
7. DAGILIS ANTANAS Ūkininkas Kauno r., Jonučių k. Žgk-1993; Gur; Rim
8. DAGYS JOKŪBAS Majoras Kaunas Sak
9. DAILIDAVIČIENĖ URŠULĖ Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1996; Žgk-1999; Sak
10. DAILIDAVIČIUS VINCAS Vilkaviškio r., Pagramdų k. YV-1996; Žgk-1999; Sak
11. DAILIDAVIČIUS ALGIMANTAS Vilnius YV-1996; Žgk-2001
12. DAINAUSKAS PETRAS Kelmė YV-2004; Žgk-2004; Gur
13. DAINAUSKAS JUOZAS Kelmė YV-2004; Žgk-2004; Sak
14. DAINAUSKAS JONAS Kaunas Nacių suimtas ir kalintas, nes atsisakė šaudyti žydus YV-2004; Žgk-2004
15. DAINAUSKIENĖ BRONISLAVA Kelmė YV-2004; Žgk-2004; Gur
16. DAMANAUSKAITĖ LAIMA Radviliškio r., Noručių k. Sak
17. DAMANAUSKAS ANTANAS Radviliškio r., Noručių k. Sak
18. DAMANAUSKAS JONAS Radviliškio r., Noručių k. Sak
19. DAMANAUSKAS KAZYS Radviliškio r., Noručių k. Sak
20. DAMANAUSKAS VYTAUTAS Radviliškio r., Noručių k. Sak
21. DAMANAUSKIENĖ VERONIKA Radviliškio r., Noručių k. Sak
22. DAMANSKAITĖ STANISLAVA Raseinių r., Kirkilų k. YV-2006; Žgk-2006; Gur; Sak
23. DAMANSKAITĖ-TARASEVIČIENĖ VALERIJA Raseinių r., Kirkilų k. Žgk-2006; Sak
24. DAMANSKAS PETRAS Raseinių r., Kirkilų k. YV-2006; Žgk-2006; Gur; Sak
25. DAMANSKIENĖ ONA Kauno r. Žgk-2011
26. DAMANSKIENĖ PRANĖ Raseinių r., Kirkilų k. YV-2006; Žgk-2006; Gur; Sak
27. DAMBRAUSKAS JUOZAS Kelmės r., Tytuvėnai Sak
28. DAMBRAUSKAS VENCESLAVAS Kunigas Plungės r., Alsėdžiai SAK
29. DAMBRAUSKIENĖ IRENA Kaunas Žgk-2005; Sak
30. DANAITYTĖ MARYTĖ Seredžius Gur
31. DANIELIENĖ ONA Raseinių aps., Tonkučių k. Sak
32. DANIELIUS JONAS Pakruojo r., Vaiškonių k. Sak
33. DANILEVIČIENĖ Vilkaviškio r., Sausininkų k. Sak
34. DANILEVIČIUS Vilkaviškio r., Sausininkų k. Sak
35. DANIŠAUSKIENĖ JUZEFA Molėtų r. Žgk-1993
36. DANIUŠYTĖ (DAMUŠYTĖ) MONIKA Vilnius Rim; Sak
37. DAPKUTĖ MARYTĖ Kaunas Gur; Sak
38. DARBUTAS JONAS Žgk-2011
39. DAUGĖLA FELIKSAS? Kėdainių r., Krakės Gur; Rim; Sak
40. DAUGĖLA VINCAS Marijampolės aps., Liepinių k. YV-2005; Žgk-2005; Sak
41. DAUGĖLA VIKTORAS Žgk-2005
42. DAUGĖLIENĖ MAGDĖ Marijampolė Žgk-2005
43. DAUGEVIČIENĖ ZOSĖ Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
44. DAUGEVIČIENĖ ROZALIJA Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008
45. DAUGEVIČIUS JONAS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008; Sak
46. DAUGEVIČIUS PRANAS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008
47. DAUGEVIČIUS VLADAS Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008; Žgk-2008
48. DAUGEVIČIŪTĖ-RUOŠKIENĖ JANĖ Lazdijų r., Sventijansko k. YV-2008: Žgk-2008
49. DAUGIRDA ROMUALDAS Žgk-2004
50. DAUGIRDIENĖ ZOFIJA Žgk-1993
51. DAUGYS VILIUS Radviliškio r., Babrujėlių k. Sak
52. DAUGUVIETIENĖ-KUZMINA OLGA Teatro aktorė Kaunas YV-1985; Žgk-2001; Gur; Rim; Sak
53. DAUGUVIETIS BORISAS Teatro režisierius Kaunas Sak
54. DAUGUVIETYTĖ NELLI Kaunas YV-1985; Gur; Sak
55. DAUGUVIETYTĖ-HANFMAN DORA Kaunas YV-1985; Gur; Sak
56. DAUGUVIETYTĖ-DUBROVSKI ANASTAZIJA Kaunas YV-1985; Gur; Sak
57. DAUKANTAS Kelmės r., Kražiai Gur; Rim; Sak
58. DAUKANTIENĖ Kelmės r., Kražiai Gur; Rim; SAK
59. DAUKANTIENĖ GENĖ Vilnius Gur; Rim; Sak
60. DAUNISEVIČIŪTĖ ELENA Plungės r., Stalgėnų k. Gur
61. DAUSINAITĖ-ADOMAITIENĖ ELENA Telšiai Žgk-2006
62. DAUSINAS STANISLOVAS Telšiai Žgk-2006
63. DAUSINIENĖ STANISLOVA Telšiai Nacių suimta ir kalinta Telšių kalėjime YV-2006; Žgk-2006; Gur; Rim; Sak
64. DAUSINIENĖ ZUZANA Telšiai Žgk-2006
65. DAUTARIENĖ STASĖ Tauragės r., Batakiai SAK
66. DAUTARTAS JUOZAS Kauno r., Šilelio k. YV-2004; Žgk-2003; Gur; Rim; Sak
67. DAUTARTIENĖ JULIJA Kauno r., Šilelio k. YV-2004; Žgk-1995; Sak
68. DAVIDAVIČIENĖ Kaunas SAK
69. DAVIDONIENĖ PETRONĖLĖ Biržų r., Nemunėlio Radviliškis Sak
70. DAVIDONIS EUGENIJUS Biržų r., Nemunėlio Radviliškis Žgk-1999
71. DAVIDSONIENĖ TEKLĖ Gur
72. DEDONIENĖ Gydytoja Šiauliai Sak
73. DEGĖSYS ALFONSAS Alytaus r., Gur; Rim; Sak
74. DEGĖSYS DANIELIUS Alytaus r., Gur; Rim; Sak
75. DEIMANTIENĖ Telšių aps., Nirkių k. Nacių suimta ir kalinta Gur; Rim; Sak
76. DEKSNYS KAZYS Vilkaviškio aps. Gur; Rim; Sak
77. DEMERECKAITĖ ONA Raseiniai Žgk-2000; Gur; Sak
78. DIDIKAITĖ KATRĖ Trakų r., Kęstučių k. Sak
79. DIDIKAS JUOZAS Trakų r., Kęstučių k. Žgk-1999
80. DIDIKIENĖ LEOSĖ Trakų r., Kęstučių k. Žgk-1999
81. DIDŽBALIENĖ Medicinos sesuo Lazdijų aps. Gur; Rim; Sak
82. DILYS JUOZAS Girininkas Rokiškio aps. Gur
83. DIMIDŽIŪNAS JONAS Trakų aps., Nikodemavos k. Gur; Sak
84. DIMŠA KAZIMIERAS Kaišiadorių r., Klėriškių k. YV-2009; Žgk-2008; Sak
85. DIMŠAITĖ-PALČIAUSKIENĖ ANTANINA Vilnius YV-2009; Žgk-2008
86. DIMŠAITĖ-PRAKELIENĖ GABRIELĖ YV-2009
87. DIMŠIENĖ JULIJA Kaišiadorių r., Klėriškių k. YV-2009; Žgk-2008
88. DIRMANTAS STASYS Profesorius Gur
89. DLUGAUSKAS Mokytojas Šilavotas Gur
90. DOBILAITĖ MATILDA YV-2009
91. DOBROVOLSKIS ALGIRDAS MYKOLAS Kunigas Kėdainių r., Dotnuva Žgk-1999; Gur; Sak
92. DOBROVOLSKIS KAZIMIERAS Kunigas Šakių r., Kudirkos Naumiestis Rim; Sak
93. DOČIENĖ ONUTĖ Šakių r., Žalvėderių k. Sak
94. DOČIUS VINCAS Šakių r., Žalvėderių k. Sak
95. DOGELIS PAULIUS Kunigas Kaunas Gur; Rim; Sak
96. DOMANSKAJA ALEKSANDRA Kaunas Sak
97. DOMBROVSKA MARIJA Švenčionių r., Postoviškio vnk. YV-1994 (Lenkijos sąraše); Žgk-1993; Sak
98. DOMBROVSKIS KONSTANTINAS Švenčionių r., Postoviškio vnk. YV-1994 (Lenkijos sąraše); Žgk-1993; Sak
99. DOMSKUS JUOZAS Raseinių aps. Sak
100. DOVEIKIENĖ-KATINSKAITĖ ONA Žgk-2006
101. DOVYDAITIS Siuvėjas Šakių r., Gelgaudiškis Nacių suimtas ir kalintas Rim; Sak
102. DRAKŠAS ANTANAS Kretingos r., Daktarų k. Nacių sušaudytas Gur; Rim; Sak
103. DRAUGELIS BRONIUS Vilnius Gur
104. DRAZDAUSKAS Šiauliai Gur; Rim; Sak
105. DRUKTENIENĖ Šiauliai Gur; Sak
106. DRUKTENIS PRANAS Šiauliai Gur; Sak
107. DRUKTENYTĖ OLGA Šiauliai Gur; Sak
108. DRŪLIA JUOZAS Prienų r., Mozūriškių k. Rim
109. DRUPAS VLADAS Šiauliai YV-1981; Žgk-2000; Gur
110. DRUSEIKIS Kauno kriminalinės policijos pareigūnas Kaunas Gur; Rim; Sak
111. DUBAUSKAS BRONIUS Policininkas Šakių r., Žvirgždaičiai Gur
112. DUBININKAITĖ RAMUTĖ YV-2005
113. DUBININKAS JUSTINAS Šakių r., Žalvėderių k. YV-2005; Žgk-1999; Sak
114. DUBININKIENĖ MARIJONA Šakių r., Žalvėderių k. YV-2005; Žgk-1999; Sak
115. DUBINSKAS FELIKSAS Radviliškio r., Paežerių k. Sak
116. DUBINSKIENĖ ONA Radviliškio r., Paežerių k. Sak
117. DUBINSKIENĖ MAGDALENA Žgk-2007
118. DUBROVSKIS JOSIFAS Ašmenos r., Golgeniškių k. Sak
119. DŪDA JUSTINAS Molėtų r., Pivoriūnų k. Sak
120. DUDKEVIČIENĖ MONIKA Kaunas Žgk-2001
121. DUGNIENĖ GENOVAITĖ Mažeikių r. Žgk-2005
122. DULKĖ JONAS Telšių vls. Gur
123. DULSKIENĖ STEFANIJA Kaunas Sak
124. DULSKIS Ūkininkas Vilkaviškio r., Viščiakaimio k. Gur; Rim; Sak
125. DUNDULIS DOMINYKAS Kunigas Šilutės r., Vainutas Sak
126. DUNEC JADZIA Vilnius Žuvo gelbėdama žydus Sak
127. DUOGIENĖ ANELĖ Šiauliai Gur; Sak
128. DUOGIS PETRAS Šiauliai Gur; Sak
129. DUŠAUSKAS-DUŽ KLAVDIJ Architektas Kaunas Nacių suimtas ir sov. valdžios kalintas 1940–1941 m., 1946–1947 m., 1952–1955 m. Žgk-2004; Rim; Sak
130. DUŠAUSKIENĖ-DUŽ JELENA Kaunas Žgk-2004; Rim; Sak
131. DUŽINSKAITĖ ŠERVIENĖ ELZĖ Telšių r., Pavandenė YV-1997; Gur; SAK
132. DVARANAUSKAS VINCENTAS Kunigas Vilnius Rim; Sak
133. DVARIONAS BALYS Kompozitorius Kaunas Sak
134. DWORZECKI MARC Gydytojas Vilnius Gur
135. DZIEGORAITIS PETRAS Kunigas Vilnius Sak
136. DŽEVECKA ALEKSANDRA Medicinos sesuo Vilnius YV-1994 (Lenkijos sąraše); Sak
137. DŽIAUGYS ANTANAS Jurbarko r., Šimkaičiai Gur; Rim; SAK
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.