Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. BABARSKIENĖ JADVYGA Kaunas YV-2000; Žgk-1999; Sak
2. BABARSKIS ALFONSAS Kaunas YV-2000; Žgk-1999; Sak
3. BABINSKIENĖ KONSTANCIJA Vilkaviškis Žgk-2007
4. BABONAS ANTANAS Raseinių r., Girkalnis YV-2011; Žgk-2011; Gur Sak
5. BABONAS STASYS Siuvėjas Raseinių r., Mankūnų k. Sak
6. BABONYTĖ MARYTĖ Raseinių r., Girkalnis Gur; Sak
7. Babulevič Pavel Kunigas Vilniaus aps., Nočia Sak
8. BACEVIČIUS JUSTINAS Vilkaviškio r., Būbelių vls., Matarnų k. Rim
9. BAGDONAS ANTANAS Telšių r., Nevarėnai Gur; Rim; Sak
10. BAGDONAS APOLINARAS Mokytojas Radviliškis Sak
11. BAGDONAS JONAS Prienų r., Pakeklio k. Rim; Sak
12. BAGDONAS JUOZAS Profesorius Kaunas Sak
13. BAGDONAS KAZIMIERAS Plungė Žgk-2003; Sak
14. BAGDONAVIČIENĖ EUGENIJA Kaunas Nacių suimta ir kalinta Gur; Rim; Sak
15. BAGDONAVIČIENĖ ELENA Kaunas Sak
16. BAGDONAVIČIUS K. Kauno r., Domeikavos k. Gur; Rim; Sak
17. BAGDONAVIČIUS PRANAS Gydytojas-chirurgas Vilnius YV-1992; Žgk-2003; Gur; Sak
18. BAGDONIENĖ BRONISLAVA Plungė Rim; Sak
19. BAGDONIENĖ JULĖ Telšių r., Pirties g. Gur; Sak
20. BAGINSKAS JONAS Širvintų r., Levainių k. Nacių suimtas, kalintas Sak
21. BAGINSKIENĖ JADVYGA Širvintų r., Levainių k. Sak
22. BAGUCKAS VACLOVAS Alytaus r., Dvarčėnų k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
23. BAGURSKIENĖ ONA Kaunas Gur
24. BAIKAUSKAITĖ ADELĖ Lazdijų r., Galinių k. Sak
25. BAIKAUSKAITĖ BIRUTĖ Lazdijų r., Galinių k. Sak
26. BAIKAUSKIENĖ MARIJA Lazdijų r., Galinių k. Sak
27. BAJERČIUS ANTANAS Jurbarko r., Barzdžių vnk. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Rim; Sak
28. BAJERČIUS KONSTANTINAS Mokytojas Sov. valdžios 1946 m. suimtas, nukankintas tardant Alytaus r., Žgk-1998; Gur; Sak
29. BAJEVSKA Vilnius Sak
30. BAJORINAS PRANAS Jurbarko r., Balnių k. YV-1982; Žgk-2000; Sak
31. BAJORINAS STASYS Kaunas Gur; Rim; Sak
32. BAJORINAS VYTAUTAS Trakų aps. Gur
33. BAJORINIENĖ ANTANINA Jurbarko r., Balnių k. Žgk-2000; Sak
34. BAJORIŪNAS Tauragės aps. Gur; Sak
35. BAJORIŪNIENĖ Tauragės aps. Gur; Sak
36. BAKAITIENĖ Šakių r., Skaistkaimio k. Sak
37. BAKAITIS Šakių r., Skaistkaimio k. Sak
38. BAKŠAS KAZYS Kaunas YV-2004; Sak
39. BAKŠIENĖ MARYTĖ Kaunas YV-2004; Žgk-2004; Sak
40. BAKŠYS Prienų r., Pieštuvėnų k. Gur; Rim; Sak
41. BAKŠYS FELIKSAS Prienų r., Užukalnio k. Žgk-1992; Sak
42. BAKTYS Gydytojas Šiauliai Gur; Sak
43. BALANDIS ANTANAS Telšių r., Tučių k. Gur; Rim ; Sak
44. BALČAITIS PETRAS Raseinių r., Mankūnų k. Sak
45. BALČIAUSKIENĖ Kaunas, Panemunė Gur; Sak
46. BALČIKONIENĖ AGOTA Panevežio aps., Daumenų k. YV-1994; Žgk-1995; Sak
47. BALČIKONIS ANTANAS Panevežio aps., Daumenų k. YV-1994; Sak
48. BALČINAITĖ PETRONĖLĖ Šilalės r., Gražjūrio k. YV-1995; Sak
49. BALČINAITĖ STEFANIJA Šilalės r., Gražjūrio k. YV-1995; Sak
50. BALČINAS JONAS Šilalės r., Gražjūrio k. YV-1995; SAK
51. BALČINIENĖ BARBORA Šilalės r., Gražjūrio k. YV-1995; Sak
52. BALČIŪNAITĖ ANTANINA Veterinarijos akademijos laborantė Kaunas Gur; Sak
53. BALČIŪNAS ADOMAS Prienų r., Šilinių k. YV-1994; Žgk-1999; Sak
54. BALČIŪNAS VAIDOTAS Panevėžys Žgk-1993
55. BALČIŪNAS JUOZAS Vilnius Po karo suimtas, kalintas Sak
56. BALČIŪNAS JURGIS Vilnius Sak
57. BALČIŪNIENĖ ANELĖ Prienųr., Šilinių k. YV-1994; Žgk-1999; Sak
58. BALČIŪNIENĖ-KLIMAVIČIŪTĖ ANTANINA Kaunas Sak
59. BALČIŪNIENĖ ANELĖ Prienųr., Šilinių k. YV-1994; Žgk-1999
60. BALENIŪNAS PRANAS Kaunas Sov. valdžios suimtas 1944 m., nuteistas kalėti 15 m., 1962 mirė Vorkutlage Sak
61. BALIUKEVIČ-KESAREVA ZOFIJA Vilniaus r. Nemenčinė Žgk-1998; Sak
62. BALIŪNAS ADOLFAS Vilnius Sak
63. BALIUTAVIČIUS JONAS Klaipėda Žgk-1993
64. BALKIENĖ NINA Vilnius YV-1994; Žgk-2000; Sak
65. BALNIUVIENĖ ALDONA NATALIJA Telšiai Žgk-2004
66. BALSEVIČIENĖ AGOTA Vilkaviškio r., Gražiškiai Sak
67. BALSEVIČIENĖ BRONĖ Kaunas Gur; Sak
68. BALSIENĖ MAGDALENA Vilkaviškio r., Virbalis Rim; SAK
69. BALTIKAUSKAITĖ JANONIENĖ Veterinarijos akademijos sekretorė Kaunas Gur; Sak
70. BALTMIŠKIS JUOZAS Telšių r., Kuodžių k. SAK
71. BALTMIŠKIS VACLOVAS Telšių r., Kuodžių k. Sak
72. BALTRUŠKIS BALTRUS Telšių r., Pagermančio k. Gur ; Rim ; SAK
73. BALTUŠKA KAZIMIERAS Viršaitis Biržų r., Kunigiškių k. Gur ; Sak
74. BALTUŠKIENĖ ONA Biržų r., Kunigiškių k. Gur ; Sak
75. BALTUTIS Kunigas Kaunas Gur; Sak
76. BALTUTIS VYTAUTAS Vilkaviškio r., Gražiškiai YV-1980; Gur; Sak
77. BANDIENĖ VERONIKA Kaunas Gur; SAK
78. BANDZINAS PRANAS Tauragės aps., Eržvilko vls. Sak
79. BANDZINIENĖ PETRONĖLĖ Tauragės aps., Eržvilko vls. Sak
80. BANEVIČIUS Kunigas Šiauliai Sak
81. BANEVIČIŪTĖ ONA Kaunas Gur; Rim; Sak
82. BANIENĖ Kauno aps. Gur; Sak
83. BANILIENĖ ZOFIJA Šiauliai Žgk-2002
84. BANIONIENĖ-TVERIJONAITĖ BARBORA Kaunas Sak
85. Baniulis Šiauliai Gur; Rim; Sak
86. BARADULINAS VASILIJUS Kaišiadorių r., Strošiūnų girininkija Žgk-2007; Sak
87. BARAUSKAS JURGIS Šiaulių r., Būdų k. Gur; SAK
88. BARAUSKIENĖ Šiauliai SAK
89. BARČAITĖ ZOFIJA Žgk-2002
90. BARČAS ANTANAS Žgk-2002
91. BARČAS BRONISLOVAS Žgk-2002
92. BARČAS STANISLOVAS Žgk-2002
93. BARČIENĖ MARIJONA Kelmės r., Palaiškalnio k. Žgk-1997; Sak
94. BARINAUSKAS SIMAS Vilkaviškio r., Moliniškių k. Gur; Rim; Sak
95. BARKIENĖ Skuodo r., Daujotų k. SAK
96. BARKUS KOSTAS Skuodo r., Daujotų k. SAK
97. BARNIKAITĖ ONA Kaunas Žgk-2000
98. BARŠČEVIČIUS PETRAS Trakų r., Aukštadvaris Gur
99. BARTIŠAUSKAITĖ-KAZLAUSKIENĖ IRENA Trakų r., Krasnapolio k. Sak
100. BARTKEVIČIENĖ STASĖ Raseinių aps., Bidvaišokų k. YV-1980; Žgk-2000; Sak
101. BARTKEVIČIUS JUOZAS Raseinių aps., Bidvaišokų k. YV-1980; Žgk-2000; Sak
102. BARTKUTĖ MAGDALENA Žgk-2003
103. BARTOŠEVIČ JANOVA ZOFIJA Vilnius YV-1982 (Lenkijos sąraše); Sak
104. BARTUŠKA Viršaitis Kauno aps. Sak
105. BASIENĖ-JOCIENĖ MARIJA Telšių r., Barvydžių k. Sak
106. BATVINIENĖ MARĖ Šiauliai Sak
107. BATVINIS Šiauliai Sak
108. BAUBLIENĖ JADVYGA Kaunas YV-1977; Žgk-1995 Gur; Sak
109. BAUBLIENĖ JOANA Kaunas Gur; Sak
110. BAUBLYS PETRAS Vaikų gydytojas Kaunas YV-1977; Žgk-2003; Gur; Rim; Sak
111. BAUBLYS SERGIJUS Kaunas YV-1977; Žgk-2003; Gur; Rim; Sak
112. BAUKIENĖ VIKTORIJA Vilnius Gur; Rim; SAK
113. BAUKYS JUOZAS Kamajų r. Gur
114. BAZIENĖ LIUDVIKA Žgk-2008
115. BAZILIAUSKAS DOMINYKAS Vilkaviškio r., Kybartai Gur; Rim; Sak
116. BAZYS ANTANAS Žgk-2008
117. BEDAUKIS MARTYNAS Plungės r., Šarnelės k. Sak
118. BEILES JUDEL OŠER Gyvena Izraelyje
119. BEINARAVIČIENĖ URŠULĖ Alytaus r., Laukinčių k. YV-1992; Žgk-2004; Sak
120. BEINARAVIČIUS VLADAS YV-1998; Žgk-2004
121. BEINARAVIČIŪTĖ MARYTĖ Žgk-2004
122. BEINARAVIČIŪTĖ-JAKUBELSKIENĖ JADVYGA Žgk-2004
123. BEINARAVIČIŪTĖ-STAKVILEVIČIENĖ ELENA Žgk-2004
124. BEINARAVIČIŪTĖ-DAUGIRDIENĖ ZOFIJA Alytaus r., Laukinčių k. Sak
125. BEINARYS PRANAS Jurbarko r., Eržvilkas Sak
126. BEINORIENĖ VINCĖ Kaunas Sak
127. BEINORIS JUOZAS Kaunas Sak
128. BEINORIS VINCENTAS Kunigas Kupiškio r., Subačius Sak
129. BEINORIS JONAS Kunigas Tauragė Sak
130. BEKEŠIUS Prienų r., Stakliškių k. Rim; Sak
131. BELDAUSKAITĖ VANDA Žgk-2002
132. BELECKIENĖ MORTA Pakruojo r., Pašvitinys YV-2000; Žgk-2001; Sak
133. BELECKIENĖ PETRONELĖ Jurbarko r., Buitiškių k. YV-1982; Žgk-2010; Gur; Rim; Sak
134. BELECKIS BRONIUS Jurbarko r., Buitiškių k. Žgk-2010; Gur; Rim; Sak
135. BELIAKOVAS ALEKSAS Gur
136. BELIUNSKAS LIUDAS Šiauliai Gur; Rim; Sak
137. BENDORIUS JUOZAS Vilkaviškio r., Piliakalnių k. Gur; Rim; Sak
138. BENDŽIUS JURGIS Vilkaviškio r., Kunigiškių k. Gur; Rim; Sak
139. BERČIŪNAITĖ BIRUTĖ Alytaus r., Remeikių k. YV-1996
140. BERČIŪNAS JURGIS Alytaus r., Remeikių k. YV-1996; Žgk-1998; Rim; Sak
141. BEREIKIENĖ ADELĖ Vilkaviškio r., Pūstapėdžių k. Gur; SAK
142. BERELOVIČIENĖ ŠEINA Žgk-1993
143. BERNOTAITĖ JULIJA Kaunas YV-2007; Žgk-1999; Sak
144. BERŽELIONIS JONAS Vilnius Sak
145. BERŽINSKAS ANTANAS Žgk-2000
146. BERŽINSKIENĖ VIKTORIJA Žgk-2000
147. BIČIŪNAS VIRGINIJUS Panevėžys Žgk-1993
148. BIELIENAITĖ-PEČIULAITIENĖ Mokytoja Alytus Gur; Sak
149. BIELIUKAS KAZYS Universiteto profesorius, geografas Vilnius Žgk-2003; Gur; Rim; Sak
150. BIELIUKIENĖ MARIJA Vilnius Žgk-2003
151. BIELIUKIENĖ KAROSIENĖ SABINA Vilnius Žgk-2003
152. BIELIŪNAS JUOZAS Raseinių r., Bučiūnų dv. Žgk-2007; Sak
153. BIELIŪNIENĖ RAGAIŠIENĖ ALEKSANDRA Raseinių r., Bučiūnų dv. YV-1998; Žgk-2007; Gur; Sak
154. BIELSKIENĖ ZOSĖ Šiauliai YV-2004; Žgk-2002
155. BIELSKIENĖ ONA Telšių r., Valakų k. YV-1998; SAK
156. BIELSKIS ALEKSANDRAS Šiauliai YV-2004; Žgk-2002; Gur
157. BIELSKYTĖ-AKUCKIENĖ ONA Telšių r., Valakų k. SAK
158. BIELSKUS Gydytojas Vilkaviškio r., Keturvalakių k. Sak
159. BILAUSKAS KONSTANTAS Trakų aps., Dukainių k. Sak
160. BILEVIČIENĖ JADVYGA Jurbarko r., Geišių k. Sak
161. BILEVIČIUS HILERAS Jurbarko r., Geišių k. SAK
162. BILEVIČIUS ZIGMANTAS Jurbarko r., Geišių k. SAK
163. BILEVIČIŪTĖ ELENA Jurbarko r., Geišių k. Sak
164. BILINAUSKIENĖ-KAMINSKAITĖ MARIJONA Kaunas Nacių suimta ir kalinta Sak
165. BILIŪNIENĖ MATIJOŠAITIENĖ JULIJA Žgk-2002; Gur, Sak
166. BILOTIENĖ ALEKSANDRA Kelmės r., Pelenių k. Sak
167. BILSKIENĖ BREIVIENĖ EMILIJA Kaunas Sak
168. BIMBIENĖ Medicinos sesuo Kaunas Gur; Sak
169. BINDOKAS Vilkaviškio r., Obelupių k. Gur; Rim; SAK
170. BINKIENĖ SOFIJA Kaunas YV-1967; Žgk-1993; Gur; Rim; Sak
171. BINKIS GERARDAS Kaunas YV-1988; Gur; Rim; SAK
172. BINKIS KAZYS Poetas Kaunas YV-1988; Gur; Rim; SAK
173. BINKYTĖ ELEONORA Kaunas YV-1988
174. BINKYTĖ-MOZORIŪNIENĖ LILIJANA Kaunas YV-1988; Žgk-1999; Gur; Rim; Sak
175. BINKYTĖ-NACEVIČIENĖ IRENA YV-1988
176. BIRŠTONIENĖ TERESĖ Vilkaviškio r., Pajevonio k. Gur; Rim; Sak
177. BIRŽINSKIS Raseinių aps. Gur; Sak
178. BIRŽIŠKA MYKOLAS Profesorius Kaunas Gur; Sak
179. BIRŽIŠKA STASYS Šilalės r., Pailgočio k. Gur; Rim; Sak
180. BIVAINIS Ūkininkas Raseinių r., Šiluva Po karo suimtas, kalintas Vorkutoje Sak
181. BIZIULEVIČIUS KIPRAS Trakų r., Alešiškių k. Sak
182. BIŽIENĖ JANINA Lazdijų r., Barčių k. YV-2004; Žgk-2000; Sak
183. BIŽYS JUOZAS Lazdijų r., Barčių k. YV-2004; Žgk-2000; Gur; Sak
184. BYLA Advokatas Kaunas Sak
185. BYLA MOTIEJUS Marijampolės r., Pačiudiškių k. Nacių suimtas ir kalintas Gur; Sak
186. BYLA VINCENTAS Kunigas Šiauliai YV-1996; Žgk-2002; Gur; Rim; Sak
187. BYLIENĖ AGNIEŠKA Marijampolės r., Pačiudiškių k. Sak
188. BYRA JUOZAPAS Telšių r. Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
189. BYRA JUOZAPAS, JUOZAPO Telšių r. Kalnėnų k. Žgk-2005
190. BYRIENĖ STANISLAVA Telšių r. Kalnėnų k. YV-2006; Žgk-2005
191. BLAŽAITIENĖ ADELĖ Kaunas Sak
192. BLAŽAITIS ANTANAS Kaunas Žgk-1995
193. BLAŽAITIS LEONAS Kaunas Sak
194. BLAŽAITIS Vilkaviškio r., Sardokų k. Rim; Sak
195. BLAŽAITYTĖ-LIUTIKIENĖ VALENTINA Kaunas Sak
196. BLAŽIENĖ MATILDA GRAŽINA Žgk-2007
197. BLAŽYS KAZIMIERAS Raseinių r., Jurbarko vls. Nacių nužudytas kartu su globojama žyde Gur; Rim; Sak
198. BLAŽYS LEONAS Vilniaus aps., Akomnės k. Gur; Rim; Sak
199. BLIŪDŽIUS PETRAS Marijampolės aps., Tarpučių k. SAK
200. BLIŪDŽIŪTĖ EMILIJA Gydytoja Kaunas Gur; Sak
201. BLIŪDŽIUVIENĖ ANTANINA Marijampolės aps., Tarpučių k. SAK
202. BOGDANOVIČ IGNACIJ Žgk-2004; Gur
203. BOGDANOVIČ REGINA Žgk-2004
204. BOGUSLAUSKAS ANTANAS Mažeikių r., Žemalė YV-1992; Žgk-2003; Sak
205. BOGUSLAUSKIENĖ ZOFIJA Mažeikių r., Žemalė Sak
206. BOGUŠAS JOSEFAS Kunigas Radviliškis Sak
207. BOREVIČIUS JONAS Kunigas Šiauliai0 Gur; Rim; SAK
208. BORISEVIČIUS VINCENTAS Telšių vyskupas Telšiai 1946 m. suimtas, nuteistas mirti, sušaudytas Vilniuje Žgk-2003; Gur; Rim
209. BORKOVSKA ANA Domininkonių vienuolyno vyresnioji Vilniaus r., Pavilnys YV-1984, Lenkijos Respublikos sąraše; SAK
210. BORTKEVIČIENĖ FELICIJA Kaunas Gur; Rim; SAK
211. BORUTA KAZYS Rašytojas Vilnius Sov. valdžios 1946 m. suimtas, kalintas Žgk-1997; Gur
212. BOSIKIENĖ Marijampolės r., Nendrinių k. Sak
213. BOSIKIS Marijampolės r., Nendrinių k. Sak
214. BOTYRIUS Vilkaviškio r., Lankeliškių k. Gur; Rim; Sak
215. BRADAUSKAS PRANAS Ūkininkas Lazdijai YV-2005; Žgk-2005
216. BRADAUSKIENĖ JADVYGA Ūkininkė Lazdijai YV-2005; Žgk-2005
217. BRASAS RIČARDAS Šiauliai Žgk-1993
218. BRAZAITĖ KAZIMIERA Jurbarko r., Palbankščių k. Sak
219. BRAZAS ANTANAS Jurbarko r., Palbankščių k. Sak
220. BRAZAUSKAS JONAS Vilniaus r., N. Vilnios girininkija Sak
221. BRAZAUSKIENĖ KAZIMIERA Vilniaus r., N. Vilnios girininkija Sak
222. BRAZAUSKIENĖ STASĖ Telšiai Žgk-1995
223. BRAZIENĖ ADELĖ Vilkaviškio r., Starkų k. Sov.valdžios ištremta 1949 m. į Irkutsko sr. Žgk-1998; Sak
224. BRAZYS JUOZAS Vilkaviškio r., Starkų k. Sov. valdžios ištremtas 1949 m. į Irkutsko sr., ten mirė 1950 m. Sak
225. BRAZYTĖ VALENTINA DANUTĖ Vilkaviškio r., Starkų k. Sov. valdžios ištremta 1949 m. į Irkutsko sr. Sak
226. BRAŽAS VACLOVAS Kelmės r., Pelenių k. Sak
227. BRAŽĖNAS MINDAUGAS JAV Žgk-2001
228. BRAŽĖNIENĖ KONSTANCIJA Kaunas YV-1970; Žgk-2000
229. BRAŽIENĖ STANISLAVA Kelmės r., Pelenių k. Sak
230. BRAŽINSKIS JONAS Ūkininkas Plungės r., Babrungėnų k. Gur; Rim; Sak
231. BRILIUVIENĖ ANTANINA Kaunas Žgk-2002
232. BRINDZA (BRUNDZA?) JUOZAS Širvintų r., Virvyčių k. Rim; Sak
233. BRINDZIENĖ ELENA Širvintų r., Virvyčių k. Sak
234. BROKAITĖ (BROKOVSKA) ONA (ANA) Vienuolė Kaunas Sak
235. BRONOVICKAJA LIUDMILA Kaunas-Kulautuva SAK
236. BROZYTĖ-KATINIENĖ K. Jurbarko r., Pašaltuonio k. SAK
237. BRUNDZA Gydytojas Prienai Gur
238. BRUŽAS STANISLOVAS Ūkininkas Telšių aps. YV-2000; Gur; Rim; SAK
239. BRUŽIENĖ VALERIJA Telšių aps., YV-2000; SAK
240. BUBELIENĖ DOMICELĖ Raseiniai Rim
241. BUBLIAUSKAITĖ JANINA Gur
242. BŪDA GEDIMINAS Kretingos r., Salantai. SAK
243. BUDGINAS Telšių r., Vydmantų k. SAK
244. BUDGINIENĖ Telšių r., Vydmantų k. SAK
245. BUDREIKAITĖ BRONĖ Kaunas Žgk-2009
246. BUDREVIČIENĖ IZABELĖ Trakų r., Dusmenų k. Sak
247. BUDREVIČIUS GABRIELIS Trakų r., Dusmenų k. Sak
248. BUDREVIČIŪTĖ-KAZLAUSKIENĖ STANISLAVA Trakų r., Dusmenų k. Sak
249. BŪDVYTIENĖ ONA Šilalės r., Džiaugėnų k. SAK
250. BŪDVYTIS JUOZAS Šilalės r., Džiaugėnų k. SAK
251. BUDZEVIČIENĖ Vilniaus aps., Alechnovo k. SAK
252. BUDZEVIČIUS Vilniaus aps., Alechnovo k. SAK
253. BUDZINSKAITĖ STEFANIJA Telšių r., Degučių k. YV-2006; Žgk-2004; Gur; Sak
254. BUDZINSKAITĖ BENIGNA Telšių r., Degučių k. YV-2006; Žgk-2004; Gur; Sak
255. BUDZINSKAS ALOYZAS Telšių r., Degučių k. Žgk-2004; Gur
256. BUDZINSKAS ANTANAS Telšių r., Degučių k. YV-2006; Žgk-2004; Gur; Sak
257. BUDZINSKIENĖ BENIGNA Telšių r., Degučių k. YV-2006; Žgk-2004
258. BUDŽINSKYTĖ GENOVAITĖ Plungės r. Žgk-2004
259. BUGAILIŠKIS FELIKSAS 0 Jo pastangomis 1941 07 16 d iš Šiaulių kalėjimo išlaisvinta per du šimtai žydų Gur; Rim; Sak
260. BUGĖNIENĖ Kretingos r., Pryšmaičių k. Sak
261. BUIVYDAITĖ MARIJA Gydytoja Kaunas Gur; Sak
262. BUKAUSKAS ANTANAS Kaunas Sak
263. BUKAUSKAS VIKTORAS Kaunas Sak
264. BUKAUSKAS VINCAS Vilkaviškio r., Vaičlaukio k. Gur; Rim; SAK
265. BUKAUSKIENĖ STEFANIJA Kaunas Žgk-1997
266. BUKAUSKIENĖ ANGELĖ Kaunas Sak
267. BUKENIS (BUKNYS?) MYKOLAS Skuodo r., Barstyčių k. SAK
268. BUKNIENĖ STANISLAVA Radviliškio r., Šeduva YV-2006; SAK
269. BUKNYS RAIMONDAS Radviliškio r., Šeduva YV-2006
270. BUKONTAS JERONIMAS Ūkininkas Mažeikių r., Dapšių k. Buvo ištremtas į Sibirą, ten žuvo YV-1995; Žgk-1992; Sak
271. BUKONTIENĖ ANELĖ Kelmė Sak
272. BUKONTIENĖ MARIJA Ūkininkė Mažeikių r., Dapšių k. YV-1995; SAK
273. BUKŠNYS BRONIUS Vilkaviškio r., Virbalis Rim; SAK
274. BULAVAS JONAS Universiteto profesorius Vilnius Sak
275. BULOTA VYTAUTAS Prokuroras Kaunas Rim; Sak
276. BULOTIENĖ Mokytoja Šiaulių r., Kužių k. Gur; Sak
277. BUMŠA BRONISLAVAS Kunigas Pasvalio r., Grūžų k. Gur; Sak
278. BUNEVIČIUS KAZYS Prienai Gur
279. BUOŽIENĖ PETRONĖLĖ Telšių aps., YV-2012; Žgk-2002; Sak
280. BUOŽIS VINCENTAS Telšių aps. YV-2012; Žgk-2002
281. BUOŽYTĖ ONA Telšių aps. Žgk-2002
282. BURBA STASYS Vilkaviškio r., Kuosių k. Sak
283. BURBA STANISLOVAS Tešių r., Vydmantų k. Yv-2007; Žgk-2005; Gur; Rim; Sak
284. BURBIENĖ STANISLOVA Telšių r., Vydmantų k. YV-2007; Žgk-2005; Sak
285. BURBIENĖ Sak
286. BURBULIS KOSTAS Policijos vachmistras Kaunas Išgelbėjo 15 žydų Gur; SAK
287. BURBULIS MIKAS Prienų r., Nibrių k. Gur
288. BURKAUSKAITĖ STEFANIJA Radviliškio r., Šeduva Rim
289. BURKAUSKIENĖ ELENA Vilnius Žgk-2010
290. BURNECKIENĖ GENĖ Telšių r. Žgk-2009
291. BUROKAS JUOZAS Aukštadvario vls. Gur
292. BUSILAS ANTANAS Žgk-2011
293. BUSILIENĖ ONA Žgk-2011
294. BUŠAUSKAITĖ-DAKINEVIČIENĖ ALBINA Trakų r., Guronių k. YV-2007; Žgk-2006
295. BUŠAUSKAITĖ BUŽAVIENĖ KAZĖ Trakų r., Guronių k. YV-2007; Žgk-2006
296. BUŠAUSKAS FELIKSAS Trakų r., Guronių k. YV-2007; Žgk-2006
297. BUŠAUSKAS FELIKSAS, FELIKSO Trakų r., Guronių k. YV-2007; Žgk-2006
298. BUŠAUSKAS VLADAS Trakų r., Guronių k. Žgk-2006
299. BUŠAUSKIENĖ TEKLĖ Trakų r., Guronių k. YV-2007; Žgk-2006
300. BUŠKEVIČIENĖ Kaunas Gur; Sak
301. BUŠKEVIČIUS Kaunas Gur; Sak
302. BUTAS MICHAILAS Stačiatikių kunigas Užvenčio vls., Kolainių k. Žgk-2009
303. BUTĖNAS VLADAS Ukmergės aps. Žgk-2010; Gur; Rim; Sak
304. BUTKAUSKAS VINCAS Vilkaviškio r., Vaičlaukio k. Sak
305. BUTKEVIČIENĖ JUOZAFATA YV-1998
306. BUTKEVIČIENĖ MARIJA Gydytoja Kaunas YV-1998; Žgk-2001; Gur; Sak
307. BUTKEVIČIENĖ TEKLĖ Ignalinos r., Bėčiūnai YV-1998; SAK
308. BUTKEVIČIUS JONAS Ignalinos r., Bėčiūnai YV-1998; Sak
309. BUTKEVIČIUS KAROLIS Ignalinos r., Bėčiūnai YV-1998 ; Sak
310. BUTKEVIČIŪTĖ ONA YV-1998
311. BUTKIENĖ JANINA Kelmė Ždk-2007; Gur; Sak
312. BUTKIENĖ PETRONĖ YV-1981; Sak
313. BUTKIENĖ VERONIKA Jurbarko r., Varlaukio k. Žgk-2002
314. BUTKUS Kelmė Gur; Sak
315. BUTKUS ANTANAS Šiauliai Gur; Rim; Sak
316. BUTKUS JONAS Pasienio policijos viršininkas Jurbarko r., Varlaukio k. Nacių suimtas ir kalintas Žgk-2002; Gur; Rim; Sak
317. BUTKUS RAPOLAS Jurbarko r., Varlaukio k. Žgk-2002; Sak
318. BUTKUS STANISLOVAS Plungės r., Makščių k. Sak
319. BUTRIMAS KAZYS Alytaus r., Juozapavičių k. Rim; Sak
320. BUZIENĖ LIUDA Kaunas Sak
321. BUZYS PETRAS Kaunas Sak
322. BUŽELYTĖ ONA Kaunas Sak
323. BUŽINSKIENĖ BRONĖ Tauragės aps. Sak
324. BŽECKIS PETRAS Šiauliai Gur; Rim; Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.