Nr. Pavardė Vardas Specialybė Vieta Papildoma informacija Šaltinis Pastaba
1. ABRAITIENĖ-ČIURLIONYTĖ JADVYGA Etnomuzikologė, profesorė Vilnius Gur; Rim; Sak
2. ABRAITIS JONAS Leitenantas Vilnius Gur; Sak
3. ABRAMAVIČIENĖ Kaunas Sak
4. ABRAMAVIČIUS Buhalteris Kaunas Gur; Sak
5. ABZLATAVIČIENĖ ANASTAZIJA Kaunas Gur; Sak
6. ABZLATAVIČIUS KOSTAS Kaunas Gur; Sak
7. ADAMOVIČ ANTONINA Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
8. ADAMOVIČ EUGENIA GENOEFA? Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
9. ADAMOVIČ IRENA Vilniaus r., Pavilnio vienuolynas YV-1985 (Lenkijos sąraše); Sak
10. ADAMOVIČ JAN Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
11. ADAMOVIČ JANINA Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
12. ADAMOVIČ JOSEFAS Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
13. ADAMOVIČ MARIA Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
14. ADAMOVIČ STASIUNKA Vilnius YV-1992 (Lenkijos sąraše); Sak
15. ADAMSKA JUZEFA Vilniaus r., Pavilnys Sak
16. ADOLF KRISTINA Vilnius YV-1984 (Lenkijos sąraše); Sak
17. ADOMAITIS JONAS Telšiai Žgk-2006
18. ADOMAITYTĖ MARIJA Kaunas Sak
19. ADOMAVIČIENĖ MARIJA Kaunas Žgk-2001
20. ADOMAVIČIUS JONAS Kaunas Žgk-2001
21. ADOMAVIČIUS JONAS Vilkaviškio r., Sardokų k. Gur; Rim; Sak
22. ADOMAVIČIUS SILVESTRAS Raseinių r., Kručų k. Sak
23. ADOMAVIČIUS STASYS Telšių r., Vydmantų k. Gur; Rim; Sak
24. ADOMAVIČIŪTĖ-POVILAITIENĖ LIUDMILA Žgk-2001
25. ADOMĖNAS JUOZAS Vaistininkas Plungės r., Alsėdžiai Sov. valdžios suimtas 1946 m., nuteistas 6 m. kalėti ir 5 tremties, kalintas Karlage Sak
26. ADOMYNAITĖ SPITRIENĖ NATALIJA Vilniaus r., Kelmijos k. YV-1997; Žgk-2002, Sak
27. ADOMYNAS ANTANAS Vilniaus r., Kelmijos k. YV-1997; Žgk-2002, Sak
28. ADOMYNIENĖ ONA Vilniaus r., Kelmijos k. YV-1997; Žgk-2002, Sak
29. ADOMKEVIČIUS Šiauliai Gur; Sak
30. ADOMKUS STASYS Plungė Gur; Rim; Sak
31. AKELIS Mokyklos vedėjas Marijampolės aps. Sak
32. ALEKNA POVILAS Panevėžio r., Liepinių k. Gur; Sak
33. ALEKNAVIČIENĖ SOFIJA Kaunas YV-2006; Žgk-2001; Gur, Sak
34. ALEKNAVIČIŪTĖ BRONĖ YV-2006
35. ALEKSA Vilkaviškio r., Sausininkų k. Gur; Rim; Sak
36. ALEKSA JONAS-PRANAS Buvęs žemės ūkio ministras Kaunas Gur; Sak
37. ALEKSAITIENĖ Šakių r., Baltrušaičių k Sak
38. ALEKSAITIS Šakių r., Baltrušaičių k Sak
39. ALEKSANDRAVIČIENĖ PAULINA Šakių r., Baltrušaičių k. YV-1980; Žgk-2000; Sak
40. ALEKSANDRAVIČIUS KVIRINAS Kauno aps. Gur; Rim
41. ALEKSANDRAVIČIUS LIUDVIKAS Šiauliai Nacių suimtas ir kalintas SAK
42. ALIŠAUSKAS VYTAUTAS Šiauliai Sak
43. ALIŠAUSKIENĖ EMILIJA Kaunas Gur; Sak
44. ALMINAS ADOMAS Kunigas Šilalės r., Teneniai Sak
45. AMBRAZEVIČIENĖ VANDA Kaunas Sak
46. AMBRAZEVIČIUS BRONIUS Kaunas Sak
47. AMBRAZIŪNIENĖ JADVYGA Kaunas Žgk-2011
48. AMBROZAITIENĖ PETRONĖLĖ Tauragės aps. Sak
49. AMBROZAITIS STASYS Tauragės aps. Sak
50. AMBRUTAITIENĖ MARIJONA Jurbarko r., Vensloviškių k. Sak
51. ANDRAITIS ANTANAS Kaunas YV-1994; Žgk-1993; Sak
52. ANDRELIS ALEKSANDRAS Darbininkas Kaunas Rim; Sak
53. ANDRIJAUSKAS Gur
54. ANDRIŪNAS VLADAS Rokiškio r., Obeliai Nacių sušaudytas už pagalbą žydams Gur; Rim; Sak
55. ANDRIŪNIENĖ-EGAN STEFANIJA Kaunas Žgk-2000; Gur; Sak
56. ANDRIUŠKA ALEKSAS Kelmės r., Juodlės k. Žgk-1999; Gur; Sak
57. ANDRIUŠKEVIČIENĖ JOANA Kaunas YV-2011; Žgk-2001; Gur, Sak
58. ANDRIUŠKEVIČIUS PETRAS Kaunas YV-2011; Žgk-2001; Gur, Sak
59. ANDRIUŠKEVIČIUS KOSTAS Kelmės r., Vaiguva Gur; Rim; Sak
60. ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ ŽEMAITIENĖ EUGENIJA Kaunas Žgk-2001; Sak
61. ANDRIUŠKIENĖ JADVYGA Kelmės r., Juodlės k. Sak
62. ANDZIULIS PIJUS Kunigas, MIC Plungės r., Žemaičių Kalvarijos Sov. valdžios kalintas, žydo išgelbėtas nuo tremties Sak
63. ANDŽEJEVSKA ELEONORA Mokytoja Vilniaus r., Pavilnys Sak
64. ANEVIČIENĖ ANTANINA Kaunas YV-2009; Žgk-2007
65. ANEVIČIUS JERONIMAS Kaunas YV-2009; Žgk-2007
66. ANEVIČIUS VYTAUTAS Kaunas YV-2009; Žgk-2007
67. ANEVIČIŪTĖ JUZĖ Vilkaviškio r., Maldėnų k. YV-2009; Žgk-2007
68. ANTANAITIS ANTANAS Kaunas Nacių sušaudytas už pagalbą žydams Gur; Rim; Sak
69. ANTANAITIS JONAS YV-1979; Žgk-2010
70. ANTANAITIS PETRAS Plungės r., Užpelių k. Gur; Rim; Sak
71. ANTANAITIS VINCAS Kėdainių r., Kūjėnų k. YV-1979; Žgk-2010 ; Sak
72. ANTANAITYTĖ STANISLAVA Kėdainių r., Kūjėnų k. YV-1979; Žgk-2010, Sak
73. ANTANAVIČIUS POVILAS Kėdainių aps. Žgk-1999; Sak
74. ANTONOVIČ JADVYGA Vilnius, Tuskulėnų dv. YV-1997 (Lenkijos sąraše); Žgk-2001 ; Sak
75. ANTONOVIČ VINCENTAS Vilnius, Tuskulėnų dv. YV-1997 (Lenkijos sąraše); Žgk-2001 ; Sak
76. ANTONOVIČ BAUER LIUCINA Vilnius, Tuskulėnų dv. YV-1997 (Lenkijos sąraše); Žgk-2001 ; Sak
77. ANUŠAS KAZYS Plungės r., Vydmantų k. Gur; Rim; SAK
78. ANUŽIENĖ ELENA Vilnius YV-2000; SAK
79. ANUŽIS ČESLOVAS Vilnius YV-2000; Sak
80. ANUŽIS IGNAS Vilnius YV-2000; SAK
81. ANUŽIS IGNAS, IGNO Vilnius SAK
82. ANUŽYTĖ ELENUTĖ Vilnius YV-2000; Sak
83. APULSKIENĖ KASTĖ Šiauliai Sak
84. ARAMINIENĖ STASĖ Utenos r. Žgk-2011
85. ARIMAVIČIENĖ KOTRYNA Panevėžys Žgk-2004; Gur ; Sak
86. ARIMAVIČIUS JONAS Panevėžys Žgk-2002; Gur ; Sak
87. ARIMAVIČIUS STASYS Panevėžys Žgk-2002; Gur, Sak
88. ARLAUSKAS KAZYS Vilkaviškio r., Rėčiūnų k. YV-2009; Žgk-1999
89. ARLAUSKIENĖ VERONIKA Vilkaviškio r., Rėčiūnų k. YV-2009; Žgk-1999
90. ASANAVIČIENĖ ELENA Kaunas Žgk-2008
91. ASTRAUSKAS STASYS Telšių r., Nevarėnai Gur; Rim; Sak
92. AŠAKO PAULIUS Zarasų aps. Sak
93. ATKOČAITIS BENEDIKTAS Raseinių aps. Sak
94. ATUTIS ALEKSANDRAS Vilnius SAK
95. AUDĖJIENĖ ONA Vilnius YV-1970; Žgk-2000 ; Sak
96. AUDĖJUS JUOZAS Vilnius YV-1970; Žgk-2000; Rim ; Sak
97. AUDĖJŪTĖ-KRATULIS ALDONA ONA Vilnius Žgk-2000; Gur
98. AUDĖNAS JUOZAS Kaunas Gur; Sak
99. AUDĖNIENĖ O Kaunas Gur; Sak
100. AUDICKAS VIDAS Panevėžys Žgk-1993
101. AUGUSTINAVIČIENĖ ONA Radviliškio r., Miežaičių k. YV-1998; Sak
102. AUGUSTINAVIČIUS JUOZAS Radviliškio r., Miežaičių k. YV-1998; Sak
103. AUKŠTIKALNIS JONAS Biržų r., Radžgalių k. Gur; Rim; Sak
104. AUSTIENĖ ALDONA Telšių r. Žgk-2005
105. AUŠBIKAVIČIUS STANISLOVAS Kunigas Šilalės r., Kaltinėnai Sak
© 2015 Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras.