• Prieš 55 metus, 1948-ųjų sausio 16-ąją, Raseinių apskrities Ariogalos valsčiaus Pagausančio kaime žuvo Kęstučio apygardos štabo narys, Vaidoto rinktinės vadas JUOZAS ČEPONIS-TAURAGIS, BUDRYS, jo pavaduotojas VINCAS ŽITKAUSKAS-SVAJŪNAS, ILGUVIS ir rinktinės štabo ryšininkas ANTANAS MILERIS-DRĄSUTIS.

 • 2003 m. sausio 17 d. sukanka 50 metų, kai netoli Kelmės, Pužukų kaime, Kazio Ruko sodyboje čekistų buvo apsupti ir gyvi nepasidavė paskutiniojo Jūros srities štabo nariai – srities vadas, vienas iš LLKS vadų, Vyčių sąjungos įkūrėjas ir ideologas ANTANAS BAKŠYS-GERMANTAS, SENIS, KLAJŪNAS, srities štabo viršininkas ALEKSAS JURKŪNAS-RAGANIUS, VALERAS ir štabo darbuotoja mokytoja ELENA GENDROLYTĖ-BALANDA.

 • 2003 m. sausio 21 d. sukanka 80 metų, kai gimė Lietuvos Laisvės Kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius KAZIMIERAS PYPLYS-AUDRONIS, MAŽYTIS.

 • 2003 m. sausio 26 d. minimos BRONIAUS KARBOČIAUS-BITĖS žūties 50-osios metinėse.

 • Prieš 55-erius metus, 1948 m. vasario 1 d., žuvo Lietuvos laisvės kovotojas, partizanų pulkininkas, Tauro apygardos vadas ANTANAS BALTŪSIS-ŽVEJYS.

 • 2003 m. vasario 3 d. sukanka 50 metų, kai Prienų šile esančiame bunkeryje žuvo LLKS prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Pietų Lietuvos partizanų (Nemuno) srities vadas majoras SERGIJUS STANIŠKIS-LITAS, ANTANAITIS, VILTIS.

 • Prieš 50 metų, 1952 m. vasario 11 d., žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS tarybos prezidiumo narys, Visuomeninės dalies viršininkas, partizanų pulkininkas JUOZAS ŠIBAILA-MERAINIS, DIEDUKAS.

 • Prieš 85 metus, 1918 m. kovo 6 d., Niu Britene (JAV) gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS.

 • Prieš 55 metus, 1948-ųjų kovo 18-ąją Prienų valsčiaus Čiudiškių kaime išduoti žuvo Tauro apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas, Geležinio Vilko rinktinės vadas KAZIMIERAS ALGIRDAS VARKALA-ŽALIUKAS, DAUMANTAS, rinktinės štabo narys Kazys Gudauskas-Varnas, Vaidila, 1-ojo būrio vadas Vytautas Jundila-Juodvarnis, partizanai Antanas Pranka-Vytautas ir Vytautas Žemaitis-Saulius

 • Balandžio 18 d. sukanka 50 m. kaip Rodų pušyne, Ramygalos apylinkėse nuo MGB agentų-smogikų rankos žuvo Vyčio apygardos, Gedimino rinktinės vadas EDVARDAS DAUČIŪNAS-JOKERIS, RIMANTAS, NEMUNĖLIS ir dar 3 partizanai. Rinktinė nebeatsikūrė.

 • Balandžio 28 d. sukanka 55 m. kaip Šakių apskrityje Barzdų valsčiuje Kulčikų kaime žuvo TA Žalgirio rinktinės vadas, karo lauko teismo narys, l.e.p. apygardos štabo viršininkas VINCAS ŠTRIMAS-ŠTURMAS.

 • Gegužės mėn. sukanka 55 m. kaip Kretingos apylinkėse, Bublių miške žuvo Žemaičių apygardos, Kardo rinktinės vadas J. KĖKŠTAS-DRULIS.

 • Gegužės 13 d. sukanka 55 m. kaip Taujėnų valsčiuje, šalia Juodvisinės kaimo žuvo Vyčio apygardos vadas DANIELIUS VAITELIS-BRIEDIS, jo pavaduotojas J. Kilijonas-Mikas ir štabo apsaugos būrio vadas A. Šyvis-Šalapka.

 • 1953 m. gegužės 29 d., panaudojus migdomąsias dujas, Šimkaičių miške suimtas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS. 1953 m. – organizuoto partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje pabaiga.

 • Birželio 19 d. sukanka 50 m. kaip Tytuvėnų apylinkėse žuvo paskutinysis Kęstučio apygardos vadas POVILAS MORKŪNAS-RIMANTAS ir štabo viršininkas S. ZINKEVIČIUS- ALGIMANTAS.

 • Birželio 26 d. sukanka 55 m. kaip Kauno apskrityje, Armališkių kaime išduotas žuvo BDPS prezidiumo narys, tauro apygardos partizanų laikraščio „Laisvės žvalgas” redaktorius ALFONSAS VABALAS-BUDRYS, PROFESORIUS, VYTAS, GEDIMINAS.

 • Rugpjūčio 5 d. sukanka 50 m. kaip žuvo Kęstučio apygardos, Vaidoto rinktinės vadas EDVARDAS PRANCKEVIČIUS-VASARIS.

 • Rugpjūčio 5 d. minimos DANIELIAUS VAITELIO-BRIEDŽIO ir jo žmonos ALEKSANDROS VAITELIENĖS gimimo 90-osios metinės.

 • Rugpjūčio 10 d. sukanka 55 m. kaip Garliavos valsčiuje, Jonučių kaime žuvo PLP srities ir Tauro apygardos vadas JONAS, PETRAS ALEŠČIKAS-RYMANTAS ir kiti štabo nariai.

 • Rugpjūčio 23 d. sukanka 50 m. kaip netoli Varnių žuvo paskutinysis Žemaičių apygardos vadas VLADAS MONTVYDAS-ŽEMAITIS, ETMONAS, DĖDĖ,  jo adjutantas Br. Alūza-Bedalis ir partizanų laikraščio “Laisvės varpas” bendradarbė Irena Petkutė-Rima.

 • Rugsėjo 18 d. sukanka 50 m. kaip žuvo Kęstučio apygardos štabo viršininkas ir Vaidoto rinktinės vadas JONAS VILČINSKAS-SVAJŪNAS, ALGIRDAS.

 • Spalio 24 d. minime 100-ąsias KONSTANTINO BAJERČIAUS-GARIBALDŽIO gimimo metines.

 • Lapkričio 3 d. sukanka 50 m. kaip žuvo Vyčio apygardos, Žaliosios rinktinės štabo viršininkas JUOZAS ŠOMKA-ČERČILIS, MILOTAS. Štabas nebeatsikūrė.

 • Lapkričio 8 d. minimos VACLOVO IVANAUSKO-VYTENIO, GINTAUTO, HENRIKO gimimo 80-osios metinės.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-03-17
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras