http://genocid.lt/centras/lt/

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Nauji leidiniai (Atnaujinta 2018-02-20)
Išleistas nuotraukų albumas „Lietuvos partizanai 1944–1986“, kuriame įamžinti visų Lietuvos regionų laisvės kovotojai, ir knyga „Laisvųjų testamentai / Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai“
2018-02-15
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras sveikina su atkurtos Nepriklausomybės 100-mečiu!
“Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!”(jubiliejinis Vasario 16-osios plakatas sukurtas iš mokinių siuvinėjimo rankdarbių)

2018-02-15

„Lietuva išliks, nes laisvę gavo per stebuklą“

Testamentinė partizano Jono Kadžionio-Bėdos kalba, minint jo 90-metį


2018-02-14

2018 m. vasario 12 d. Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė lankėsi Utenos Adolfo Šapokos ir Dauniškio gimnazijose. Susitikimų su mokiniais metu pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, programa “Okupacijų istorija jaunimui”, mokiniai išsamiau supažindinti su partizaninio karo Lietuvoje istorija.


2018-02-13

Kaip okupantai baiminosi Lietuvos nepriklausomybės 70-ečio

Artėjant Vasario 16 Akto paskelbimo šimtmečiui siūlome prisiminti, kaip prieš trisdešimt metų Komunistų partija ir KGB baiminosi Lietuvos nepriklausomybės 70-ečio.

Daugiau


2018-02-09

2018 m. vasario mėnesį Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Vaikų bibliotekoje) eksponuojama nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda „Piešiu istoriją“. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.


2018-02-08

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO
SVEIKINIMAS ANTANUI TERLECKUI 90-OJO JUBILIEJAUS PROGA

Mielas p. Antanai,

Nuoširdžiai sveikiname Jus sulaukus tokio gražaus jubiliejaus!
Jūsų indėlis kovojant dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jau amžiams įrašytas į istoriją. Dėkojame, kad tamsybių siautėjimo laikais Jūs tvirtai gynėte Laisvę, Tiesą ir Tėvynę, dėl šių idealų nepabūgote rizikuoti savo laisve, savo ir artimųjų gerove, savo sveikata ar net gyvybe.

Linkime giedrų dienų ir geros sveikatos! Dar ilgai džiuginkite mus savo buvimu.


Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė
Teresė Birutė Burauskaitė
LGGRTC darbuotojai


2018-02-08

Prieš 90 metų, 1928 m. vasario 9 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Krivasalio k. gimė aktyvus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos vadovas ir Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas.


2018-02-08

Maloniai kviečiame Jus į 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo 69-ųjų metinių minėjimą. Jis įvyks 2018 m. vasario 15 d. (ketvirtadienį), 12 val. Lietuvos partizanų memoriale (Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.). Norinčius iš Vilniaus nemokamai nuvykti į Minaičius kviečiame iki 2018 m. vasario 10 d. registruotis kvietime nurodytais telefonais arba elektroniniu paštu.


2018-02-05


VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIAME KOMPLEKSE

ATVIRŲ DURŲ PROGRAMA


2018-02-02

Kviečiame aplankyti 2018 m. vasario 1–27 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą kilnojamąją parodą „Besarabai GULAGE“. Parodą parengė Moldovos Respublikos kultūros ministerija ir Moldovos Respublikos nacionalinis muziejus.

Daugiau


2018-02-02

Prieš 70 metų, 1948 m. vasario 2 d., Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Paandrioniškio k. žuvo Algimanto apygardos vado pavaduotojas Jurgis Urbonas-Lakštutis.


2018-01-31

Prieš 70 metų, 1948 m. vasario 1 d., Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gulbiniškių k. žuvo Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, apygardos adjutantas Juozas Balsys-Dobilas ir 24-osios kuopos būrio vadas Pranas Žaldaris-Šapalas.


2018-01-31

„Kartais būdavo taip sunku, kad jei dvi dienas kas būtų sudėjęs į vieną, nebūčiau ištvėręs“, - šypsodamasis kalbėjo partizanas Jonas Kadžionis – Bėda, kurio 90-etis sausio 29-ą paminėtas Anykščių Angelų muziejuje.
„Partizanų flagmanas“, „legendinis partizanas“ – tokie ir panašūs epitetai skambėjo Jonio Kadžionio, vieno iš kelių gyvų belikusių Lietuvos partizanų atžvilgiu. Pats jubiliatas šmaikštavo: „Taip ilgai gyvenu turbūt dėl to, nes, anot a.a. monsinjoro Alfonso Svarinsko, Dievas neužskaitė tų metų, kuriuos praleidau lageryje.“
O tų metų būta daug – 25 kalėjimo ir 5 tremties.

Daugiau


2018-01-30

Prieš 110 metų, 1908 m. sausio 27 d., Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls. Juodžiūnų k. gimė Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo narys, Didžiosios Kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas (žuvo 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės aps. Pabaisko vls. Juodkiškių k.).


2018-01-30

Baigtas viešinti KGB agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (žurnalas) sukėlė nemažą atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ypač Latvijoje. Daugiausiai dėmesio posovietinėje erdvėje buvo skirta KGB dokumentuose minimam aktoriui Donatui Banioniui, nors pats teatro ir kino grandas apie savo ataskaitas KGB viešai pasakojo dar 2009 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centras) nutarė paviešinti šia tema dažniausiai pasikartojančius klausimus (priekaištus) ir atsakyti į juos viešai.

Daugiau


2018-01-30

2018 m. sausio 11 d. LGGRTC atstovai dalyvavo iškilmingame Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos narių minėjime Vilniaus televizijos bokšte ir pasveikino juos su 26-osiomis Laisvės gynėjų dienos metinėmis. Atminimų programos skyriaus vedėja Dalia Rudienė pristatė tradicinę vaikų parodą, LGGRTC iniciatyva įrengtą televizijos bokšte, bei įteikė vaikų pieštus paveikslus Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos pirmininkui Petrui Arnoldui Barysui ir premjerui Sauliui Skverneliui.
Minėjime taip pat dalyvavo ir grojo Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.


2018-01-22

Mielieji mokytojai ir moksleiviai,
minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines, Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas nuo vasario 1 iki gruodžio 31 d. kviečia Jus nemokamai dalyvauti edukacinėje programoje „Atverta istorija“.

Daugiau informacijos


2018-01-22

Sausio 12-ąją ir 13-ąją Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų dienos. Komplekso svečiai galėjo nemokamai susipažinti su ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, Konferencijų salėje aplankyti nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodą, koplyčioje-kolumbariume pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Lankytojai, tarp kurių buvo nemažai moksleivių, dalyvavo teminėse ekskursijose ir edukacijose. Patys mažiausi Komplekso svečiai galėjo pasidaryti neužmirštuolės žiedą. Atvirų durų dienų metu apsilankė 595 lankytojai.


2018-01-16

2018 m. sausio 12 d. Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė lankėsi Nemenčinės kultūros centre. Susitikimo su mokiniais metu pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, programa “Okupacijų istorija jaunimui”, mokiniai išsamiau supažindinti su partizaninio karo Lietuvoje istorija ir rodytas filmas “Atiduoke tėvynei, ką parivalai”.


2018-01-08

Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (toliau žurnalas). Viešinti KGB dokumentus LGGRTC įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 metais priėmus LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962). Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (tik pagal Liustracijos įstatymo nuostatas neskelbiant prisipažinusių agentų, kurių žurnale yra 22), todėl be papildomo žurnale įrašytų asmenų veiklos tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės (kaip V. Sidzikausko, V. Sladkevičiaus ar kitais atvejais, kurių viso tyrimo metu nustatyta 37).

Daugiau


2018-01-03

Mielieji,
maloniai kviečiame į renginius, skirtus Laisvės gynėjų dienai paminėti.

PROGRAMA
Sausio 12 d., penktadienis
10.00–18.00 val. Atvirų durų diena.
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) lankymas
Sausio 13 d., šeštadienis
10.00–18.00 val. Atvirų durų diena.

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinės ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) lankymas
Koplyčios-kolumbariumo lankymas (Žirmūnų g. 1F)
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje – nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų paroda
13–15 val. Edukacinė užduotis „Pasidaryk neužmirštuolės žiedą“ (Oficina, Žirmūnų g. 1F)


2018-01-03

Kviečiame aplankyti Konferencijų salėje eksponuojamą nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodą.

Paroda veiks 2017 m. sausio 4–vasario 27 d.
Laukiame Jūsų pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 16 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.


2018-01-03

Kaune pristatytas LGGRTC perleistas Adolfo Ramanausko-Vanago dienoraštis

2017 m. gruodžio 17 d. Kauno kalėdinės knygų mugės Karininkų ramovėje metu įvyko ką tik perleistos Adolfo Ramanausko-Vanago knygos „Daugel krito sūnų... Partizanų gretose“ pristatymas. Tai jau penktasis šio dienoraščio leidimas nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau skaitytojų dėmesys partizanų vado aprašytai patirčiai neblėsta.

Daugiau


2018-01-03

Jeigu esi 5-12 kl. mokinys, domiesi Lietuvos istorija ir nori atskleisti savo talentus, kviečiame dalyvauti jau 18-tą kartą organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ ir prisidėti prie istorijos įamžinimo. Susipažink su konkurso nuostatais ir savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas ir kitus darbus kartu su užpildyta dalyvio anketa siųsk adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu iki 2018 m. kovo 11 d.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu.

Konkurso nuostatai
Konkurso anketaĮvykių archyvas:
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai