http://genocid.lt/centras/lt/

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Nauji leidiniai (Atnaujinta 2021-04-27)
Išleista knyga „Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“ Išleista partizano Jono Kadžionio-Bėdos atsiminimų knygos „Per skausmo pelkes“ antroji laida
2021-06-13

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 14 d., prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 17 tūkst. žmonių).


2021-06-11

Kviečiame į atminimo vakarą
DAUGIAU NIEKADA,
skirtą okupacijos ir genocido aukoms atminti

Birželio 15 d., antradienį, 19 val.
Lukiškių aikštėje

REGISTRACIJA


2021-06-11

2021 birželio 7 d. Kaune Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje buvo pristatyta Centro išleista knyga „Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“.

Daugiau


2021-06-09
Birželio 9-ąją minima Tarptautinė archyvų diena

Pažymint Lietuvos valstybės archyvų įkūrimo šimtmetį
2021-ieji yra paskelbti Archyvų metais.


P.S. Sveikinime panaudotos originalios nuotraukos iš A. Ramanauskaitės - Skokauskienės archyvo perdavimo,
2010 m. rugsėjis.


2021-06-08

Alytaus senamiesčio skvere, šalia paminklo Dainavos apygardos partizanams, LGGRTC pastatė informacinį stendą, skirtą Lietuvos partizanų Dainavos apygardai (1946 m. balandžio 23 d. – 1952 m. rugpjūčio 30 d.).
Stende pateikiama informacija apie Dainavos apygardos įsikūrimą, jos geografines ribas, partizanų rinktines, apygardos vadus, svarbiausius mūšius, nutarimus ir kitus reikšmingus istorinius įvykius.

Daugiau


2021-06-08

Nuo birželio 9 d. Okupacijų ir laisvės kovų muziejus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas vėl atveria duris.

Karantino metu uždarose patalpose lankytojams bus privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir higienos taisyklių. Lankytis bus galima ne didesnėmis kaip 25 asmenų grupėmis.
Karantino metu muziejuje nebus teikiamos audio gido paslaugos, nevyks edukaciniai užsiėmimai.

Daugiau


2021-06-07

ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ, RASTŲ LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJOJE, ŠIAULIUOSE, KAPAVIETĖ

Šioje vietoje palaidoti 2019 m. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje rasti Antrojo pasaulinio karo belaisvių palaikai.
2019 m. vasarą Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, Šiauliuose, rengiantis tiesti lietaus nuotekų trasą naujai įrengiamoje krovinių paskirstymo aikštelėje, buvo aptikti nežinomų žmonių palaikai. 2020 m. vykdant detaliuosius archeologinius tyrimus (palaikų ekshumavimą) ir ištyrus apie 1 600 m2 plotą, aptiktos septynios netaisyklingos kapų eilės, kuriose atidengtos 67 masinės (nuo 2 iki 152 palaikų) ir 29 pavienės palaikų užkasimo duobės (iš viso 96).

Daugiau


2021-06-07

Birželio 15 dieną minint 81-ąsias sovietų pirmosios okupacijos metines, Ūtos kaime, Varėnos raj., bus atidengtas paminklas pirmajai sovietų okupacijos aukai – pasieniečiui Aleksandrui Barauskui.
Paminklą pastatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Paminklo autorius - AtA skulptorius Jonas Jagėla.
Šalia paminklo yra įrengtas informacinis stendas.
Renginys skirtas 1940 metų sovietinės invazijos pirmosios aukos atminimui.

Daugiau


2021-06-02

LGGRTC iniciatyva buvusiame Lukiškių kalėjime įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl būsimo tarptautinio memorialo–muziejaus. Pasitarime dalyvavo Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė ir komisijos nariai, LGGRTC gen. direktorius Arūnas Bubnys, kiti LGGRTC darbuotojai, Kultūros paveldo departamento atstovai.

Daugiau


2021-06-02

Įvykęs pirmas naujos profsąjungos ir naujo centro vadovo susitikimas leidžia tikėtis ilgalaikio socialinio dialogo

Daugiau nei trečdalį institucijos darbuotojų pritraukusios balandžio pradžioje įsteigtos Lietuvos istorijos tyrimų ir atminties kultūros (LITAK) darbuotojų profesinės sąjungos atstovai – Rima Petronėlė Gudelytė (pirmininkė), Gintarė Jakubonienė, Ričardas Padvaiskas ir Saulius Lukošiūnas (nuotoliniu būdu) (valdybos nariai) susitiko su nauju Centro generaliniu direktoriumi dr. Arūnu Bubniu.

Daugiau


2021-06-01

Skelbiami 21-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai.

Šiais metais konkurse dalyvavo 768 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryboje įprasminama dramatiška XX a. Lietuvos istorija: tremtys, Holokaustas, partizaninis karas, neginkluotas pasipriešinimas, 1991 m. sausio įvykiai.

Viso sukurti 688 darbai: piešiniai (539), maketai (39), rašiniai ir eilėraščiai (44), filmai (18), fotografijos ir prezentacijos (17), dainos (29) ir šokiai (2).

Sveikiname nugalėtojus!


2021-05-30

Skelbiame brolijos LAPTEVIEČIAI ir Lietuvos liaudies buities muziejaus organizuojamo 80-ųjų masinio trėmimo metinių bei Gedulo ir vilties dienos paminėjimo programą-kvietimą.

LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus, Jūsų bičiulius ir artimuosius
2021 m. birželio 12 d. 12 val.
į tradicinį tremtinių susitikimą Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos


Daugiau

2021-05-28

Prieš 110 metų, 1911 m. gegužės 28 d., Rokiškio aps. Pagojės k. gimė būsimasis Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės partizanas Petras Vizbaras-Vapsva (1953 m. liepos 22 d. tardymo metu iššoko pro KGB rūmų trečiojo aukšto langą ir žuvo).


2021-05-27

„Absoliučios istorinės tiesos nėra. Ir manau, kad jos iš principo negali būti. Mes tik galime siekti istorinės tiesos idealo. Istorija nėra nei gamtos mokslas, nei matematika, čia neveikia tie dėsniai, kurie veikia gamtoje. Istorijoje veikia subjektyvus žmogiškasis faktorius, tad ir pasiekti absoliučią tiesą istorijoje neįmanoma", – sako naujasis LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Visą lrt.lt pokalbį su LGGRTC gen. direktoriumi dr. Arūnu Bubniu rasite čia.


2021-05-23

Prieš 70 metų, 1951 m. gegužės 23 d., Alytaus r. Punios šile žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo narys ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis, šios rinktinės štabo narys Vincentas Vytautas Valiūnas-Savanoris, Margio tėvūnijos vadas Romualdas Sadauskas-Ramunis ir partizanas Vytautas Ražanskas-Bičiulis.


2021-05-20

„Mums žinoma virš trijų tūkstančių tremties vietų, apie 1200 kalinimo vietų, apie 700-800 represuotųjų kapinių, tačiau tik vienose kapinėse – Korbiko – kaip centrinė maldos vieta stovėjo Švenčiausios Mergelės Marijos skulptūra, išdrožta politinio kalinio Jono Maldučio“, – sako knygos „Sibiro Madona“ sudarytoja Birutė Panumienė.
LGGRTC išleido antrą knygos „Sibiro Madona“ laidą. Pirmoji laida pasirodė šių metų pradžioje ir buvo išpirkta per 2 mėnesius.
Pasak LGGRTC vyr. istorikės Birutės Panumienės, Centre yra surinkta apie 70 tūkst. represuotų Lietuvos piliečių prisiminimų ir apie 50 tūkst. nuotraukų iš represuotų vietų. Apie Korbiko arba kitaip vadinamą Sibiro Madoną taip pat susikaupė daug liudijimų, tad buvo nutarta juos išleisti atskiru leidiniu.

Daugiau


2021-05-20

Prieš 70 metų, 1951 m. gegužės 20 d., Panemunės r. Altoniškių k. apylinkių miške žuvo Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Totoraitis-Čigonas ir trys Žalgirio rinktinės partizanai.


2021-05-19

Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas tradicinis pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“ įprasmintas nauju informaciniu stendu apie Degimų kautynes

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga 2021 m. gegužės 16 d. sekmadienį Prienų rajone vyko pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“. Renginyje dalyvavusieji turėjo galimybę 18 kilometrų ruože Šilavotas – Degimų kautynių ir Vilkų sodybos vieta – Juodbūdis išvysti Šilavoto mūriuką, aplankyti Šilavoto nužudytų partizanų kapines, parymoti ties Tauro apygardos geležinio vilko rinktinės memorialu, pastovėti Degimų kautynių vietoje bei daugiau sužinoti apie šioje vietovėje vykusį mūšį ir galiausiai apsilankyti Juozo Lukšos Daumanto gimtojoje sodyboje.

Daugiau


2021-05-19

Prieš 30 metų, 1991 m. gegužės 19 d., Šalčininkų užkardos Krakūnų poste nušautas pasienio tarnybos darbuotojas Gintaras Žagunis.


2021-05-18

Dėl prieš dr. Mingailę Jurkutę vykdytų neteisėtų veiksmų

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-1884 2-o punkto nuostata 2021 m. gegužės 12 d. dr. Mingailė Jurkutė grąžinta į vyriausiosios istorikės pareigas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC).

LGGRTC pripažįsta, kad dr. M. Jurkutės 2020 m. gruodžio 23 d. įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo, 2021 m. sausio 29 d. metinio veiklos vertinimo pakeitimas iš „labai gerai“ į „patenkinamai“ bei atleidimo iš pareigų procedūra, įvykdyta LGGRTC generalinio direktoriaus Ado Jakubausko 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1P-22 „Dėl darbo sutarties nutraukimo dėl darbuotojo kaltės“, buvo dr. M. Jurkutės persekiojimas už viešą kritiką.

LGGRTC taip pat pripažįsta, kad visa informacija, kurią žiniasklaidos priemonėse bei savo asmeninėje Facebook paskyroje pateikė dr. M. Jurkutė, nušviesdama jos persekiojimo veiksmus, buvo tiksli ir teisinga.


2021-05-18

Gegužės 16-17 d. sukako 76-eri metai nuo vieno didžiausių Lietuvos partizanų mūšių su reguliaria sovietų NKVD kariuomene Kalniškės miške.
Šiemet tradiciniame Kalniškio mūšio minėjime kalbėjo LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, linkėdami nepamiršti Kalniškės istorijos pamokų, gerbti ir vertinti čia kritusių didvyrių atminimą, jų meilės Lietuvai pavyzdžiu auginti jaunąją rajono kartą.

Daugiau


2021-05-18

Portalas 15min.lt publikavo pokalbį su LGGRTC vyr. istoriku Daliumi Žygeliu, pradirbusiu Centre 25 metus ir per tą laiką įamžinusiu apie 1000 laisvės kovotojų, ryšininkų bei kitų pokario istorijos liudininkų prisiminimų, suradusiu ir ištyrusiu dešimtis partizanų bunkerių, o pastaraisiais metais sėkmingai su kolegomis beieškančio ir partizanų palaikų. Pateikiame kelias šio pokalbio ištraukas.

„Mūsų rytiniam kaimynui partizaninis karas yra tarsi ašaka gerklėje, ir jie negali susitaikyti su faktu, kad po Antrojo pasaulinio karo triumfo ši imperija, kurios kariuomenė šlovingai nužygiavo iki pat Berlyno, grįždama Lietuvoje susidūrė su tokiu pasipriešinimu, kuriam įveikti prireikė dar dešimties metų.“

Daugiau
2021-05-17

LGGRTC išleido antrą (pataisytą) partizano, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureato Jono Kadžionio-Bėdos knygos „Per skausmo pelkes“ laidą. Pirmoji laida buvo išleista pernai, ji išpirkta per 3 mėnesius.

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos paskutiniojo vado Jono Kadžionio-Bėdos vaizdingoje prisiminimų knygoje – autentiški įvykiai, realūs veikėjai, herojų laimėjimai ir klystkeliai, drąsa, neapykanta ir meilė. Siūlome vieną ištrauką iš knygos “Per skausmo pelkes”.

Daugiau


2021-05-14

Šiandien Antakalnio kapinėse buvo pašventintas antkapinis paminklas paskutiniajam kovojusiam partizanui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, kariui savanoriui Antanui Kraujeliui–Siaubūnui.

Paminklą pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, partizaną A. Kraujelį-Siaubūną pagerbė ir per ceremoniją kalbėjo Seimo vicepirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys, Antano Kraujelio žmona Janina Snukiškytė.

Daugiau


2021-05-07

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidžiamų prisiminimų serijoje – išduoto tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro likimo istorija

Liudijimus į vieną pasakojimą surinko išduoto Lietuvos ministrų kabineto nario dukterėčia, žurnalistė Virginija Skučaitė, kurios knygą „Traukinio į mirtį pėdsakais: Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“ išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2021-05-06

Centro taryba pritarė tobulinti teisinį reguliavimą: Seimo bus prašoma sudaryti sąlygas įsteigti žuvusių laisvės kovų dalyvių ir jų giminaičių DNR banką

Pirmadienį 2021 m. gegužės 3 d. vyko pilnos sudėties Centro tarybos posėdis. Jame po struktūrinių padalinių vadovų diskusijų pritarta prašyti LR Seimo sudaryti įstatymines sąlygas laisvės kovotojų, rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvos Respublikos teritorijoje okupacinių režimų metu identifikavimui bei įamžinimui.

Daugiau


2021-05-04

Šalies vadovui pristatytos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro aktualijos

Nauju Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktoriumi paskirtas Arūnas Bubnys šiandien apsilankė šalies vadovo rūmuose. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai buvo pristatytos istorinės atminties tyrimų ir įamžinimo aktualijos, darbuotojų sutelkimo rezultatyviai bendrai veiklai perspektyvos.

Daugiau


2021-05-01

Prieš 100 metų, 1921 m. gegužės 1 d., Utenos aps. Tauragnų vls. Linkų k. gimė Vytauto apygardos vadas Bronislovas Zinkevičius-Skudutis, Granitas, Algimantas, Artojas (žuvo 1946 m. spalio 11 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sūdalaukio k.).


2021-04-30

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras parengė virtualią parodą „KGB sulaikyti užsienio žvalgybų agentai ir jų įranga“, kurioje demonstruojamas propagandiniams ir mokomiesiems tikslams KGB parengtas fotografijų ciklas apie sugautus užsienio žvalgus, iš jų atimtą įrangą ir ginklus.

Daugiau


2021-04-29

Prieš 70 metų, 1951 m. balandžio 29 d., Ramygalos r. Steponavos k. apylinkių miške žuvo Vyčio apygardos vadas Mykolas Šemežys-Putinas.


2021-04-27

Prieš 100 metų, 1921 m. balandžio 27 d., Vilkmergės (Ukmergės) aps. Siesikų vls. Gružų k. gimė Vyčio apygardos Ukmergės rinktinės vadas Juozas Survila-Šarūnas (žuvo 1947 m. kovo 9 d., Ukmergės aps. Taujėnų vls. Baravykų k.).


2021-04-25

Prieš 100 metų, 1921 m. balandžio 25 d., Ukmergės aps. Pagirių vls. Kuronių k. gimė pasipriešinimo nacių ir sovietų okupacijoms dalyvis, pogrindžio spaudos bendradarbis ir politinis kalinys Liudas Dambrauskas (mirė 2003 m. lapkričio 25 d. Kaune).


2021-04-23

Balandžio 22 d. paskirtas naujas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys

Nuo 2009 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktoriaus pareigas ėjusį dr. Arūną Bubnį 2021 m. balandžio 22 d. LR Seimas slaptu balsavimu paskyrė visos institucijos vadovu penkerių metų kadencijai.

Daugiau


2021-04-20

Eidamas 88-uosius metus mirė tremtinys, istorinių knygų autorius ir istorinių įvykių įamžintojas Rimvydas Racėnas.

Šv. Mišios už mirusįjį aukojamos balandžio 20 d., antradienį, 18 val., Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1).
Atsisveikinimas balandžio 21 d., trečiadienį, nuo 10 val., laidojimo namuose adresu: M. K. Paco g. 4, 2 salėje. Urna išnešama 14.45 val.
Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.

IN MEMORIAM


2021-04-14

Prieš 70 metų, 1951 m. balandžio 14 d., Anykščių r. Niūronių k. žuvo Vytauto apygardos štabo narys ir Liūto rinktinės Deimanto rajono vadas Antanas Bagočiūnas-Dūmas, rajono štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas ir penki jų bendražygiai.


2021-04-13

Prieš 80 metų, 1941 m. balandžio 13 d., Zarasų aps. Degučių vls. Mikališkio k. gimė antisovietinių akcijų dalyvis, pogrindžio spaudos platintojas, muzikas, vargonininkas ir vargonų meistras, politinis kalinys Alvydas Šeduikis (mirė 1987 m. sausio 24 d. Telšiuose).


2021-04-11

Prieš 70 metų, 1951 m. balandžio 11 d., Utenos r. Strazdų k. žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities ir Vytauto apygardos vado pavaduotojas, Lokio rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Pavasaris, Liubartas, Lokio rinktinės Rikiuotės skyriaus viršininkas ir Erškėčio kuopos Šventosios rajono vadas Vladas Juozapavičius-Šarūnas, Erškėčio kuopos vadas Jonas Čičelis-Tėvas ir būrio vadas Jeronimas Bulka-Titnagas, Laisvės kuopos vado pavaduotojas ir Šventosios rajono štabo narys Juozas Sidaravičius-Sakalas, Vyties kuopos Džiugo rajono vadas Alfredas Garnelis-Čigonas ir štabo viršininkas Vytautas Matas Dručkus-Šernas, Juozo Čibiro šeimos nariai.


2021-04-06

Prieš 70 metų, 1951 m. balandžio 6 d., Utenos r. Aknystėlių k. žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas Antanas Lapienis-Pimpys, Rambyno rajono vadas Teofilis Limba-Sakalas, Deimantas ir partizanas Jonas Tyla-Vaišvila.


2021-04-04

Prieš 70 metų, 1951 m. naktį į balandžio 4 d., Pakruojo r. Žiurkių ir Moniūnų k. apylinkėse žuvo Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vadas Jonas Januševičius-Vilkas, 1-ojo rajono (tėvūnijos) vadas Lionginas Činga ir 2-ojo rajono (tėvūnijos) vadas Ignas Gasiūnas.


2021-04-02

Sovietų okupacijos laikais svarbiausia krikščioniška šventė – Šv. Velykos – buvo minimos paslapčia, dažnai – ir prie ištuštėjusio šeimos stalo. Vienintelis ryšys tarp Lietuvoje likusių ir sovietų imperijos platybėse ištremtų, įkalintų šeimos narių – tai laiškai. Šv. Velykų proga LGGRTC parengė virtualią parodą „Viltingas „Aleliuja“ iš toli“. Parodoje eksponuojami su šv. Velykomis susijusių politinių kalinių ir tremtinių fotografijos, laiškai, atvirukai, piešiniai, dienoraščių ištraukos.

Daugiau


2021-04-01

Prieš 90 metų, 1931 m. balandžio 1 d., Vilkaviškio aps. Paežerių vls. Opšrūtų k. gimė pogrindžio spaudos bendradarbė ir platintoja, buvusi tremtinė Marija Montvilaitė (mirė 2011 m. birželio 23 d. Kaune).


2021-03-30

2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais

Ta proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“.

Daugiau


2021-03-29

2021 m. kovo 28 d. portalas „Lrytas.lt“ publikavo Mečio Laurinkaus straipsnį „Abejoju, ar Genocido centro pavadinime tinkamas žodis „genocidas“, kuriame paskelbta keletas svarbių netikslių teiginių, prašome Jūsų atsakymo teise publikuoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro poziciją.

Daugiau


2021-03-22

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas išklausė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pasiūlymus dėl centro vykdomų Holokausto tyrimų ir įamžinimo veiklų

Praėjusį penktadienį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro iniciatyva institucijos generalinis direktorius Adas Jakubauskas kartu su Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktoriumi Arūnu Bubniu susitiko su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininke Faina Kukliansky. Susitikime aptartos galimo bendradarbiavimo perspektyvos ir bendradarbiavimo sutartis, pasidalinta mintimis, kaip vyksta Holokausto tyrimas, kaip ruošiamasi paminėti tremčių ir Holokausto Lietuvoje pradžios 80-ąsias metines.

Daugiau


2021-03-21

Genocido ir rezistencijos tyrimo centras Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prašymu ieško patalpų Kauno Tremties ir rezistencijos muziejaus eksponatams

Praėjusį trečiadienį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas Eugenijus Peikštenis ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytas Lukšys susitiko su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovybe Kaune. Genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovus priėmė Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, taip pat Vladas Sungaila, šios sąjungos Kauno skyriaus vadovas. Susitikime dalyvavo ir politikė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Daugiau


2021-03-19

Prieš 70 metų, 1951 m. kovo 19 d., Skaudvilės r. Mažintų k. apylinkėse žuvo Kęstučio apygardos štabo narys Vladas Mišeikis-Tarzanas, partizanas Vytautas Požerskis-Algimantas ir V. Mišeikio žmona, partizanų ryšininkė Aldona Gedutytė-Mišeikienė-Gegutė.

 


2021-03-19

Prieš 70 metų, 1951 m. kovo 19 d., Švenčionėlių r. Kiauneliškio geležinkelio stoties ir Pagaigalės k. apylinkėse, Labanoro girioje, žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities ir Vytauto apygardos štabo viršininkas, apygardos laikraščio „Aukštaičių kova“ redaktorius Vytautas Valentinas Pakštas-Vaidotas, srities štabo adjutantas ir apygardos štabo viršininko pavaduotojas Steponas Satkevičius-Gintvytis, srities štabo Visuomeninio skyriaus viršininkas Antanas Bulka-Dainius ir Organizacinio skyriaus viršininkas Jurgis Trinkūnas-Dagius, Vytauto apygardos Liūto rinktinės Bazalto rajono vadas Stasys Juodis-Čižikas, rajono štabo viršininkas Balys Graužinis-Uosis, Vilkas ir Organizacinio skyriaus viršininkas Steponas Jakučionis-Aušra, Lokio rinktinės Laisvės kuopos būrio vadas Juozas Kušeliauskas-Putinas, partizanė Stasė Daškevičiūtė-Žiedas ir V.V. Pakšto žmona, partizanų ryšininkė Natalija Deveikytė-Vaidilutė.


2021-03-18


LGGRTC generalinio direktoriaus
prof. dr. Ado Jakubausko atviras laiškas


2021 m. kovo 17 d. pranešimas spaudai


2021-03-15

2021 m. kovo 13 d. po sunkios ligos mirė 1941-ųjų tremtinė Teresė Laimutė Kalavinskienė. Paskutinė iš gražios mokytojų Petro ir Teodoros Akvilinos Bliūdžių šeimos. Teresės Laimutės išsaugotos šeimos fotografijos, tėčio Petro laiškai iš lagerio, mamos Teodoros Akvilinos ir sesers Akvilės Petronėlės tremtyje rašyti dienoraščiai 2011 m. sugulė į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą knygą „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“ (sudarytoja Elena Stulgienė).
LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas ir darbuotojai reiškia gilią užuojautą artimiesiems.

Daugiau


2021-03-14

Prieš 70 metų, 1951 m. kovo 14 d., Ramygalos r. Glitėnų k. apylinkėse žuvo Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadas Jonas Viapštas (Vepštas)-Paukštelis, jo adjutantas Kazys Gvergždys-Klajūnas ir šeši jų bendražygiai.


2021-03-12

Pasirašytas įsakymas nutraukti darbo sutartį dėl pakartotinių pažeidimų

Šiandien Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo nutraukiami darbo santykiai su vienu iš įstaigos darbuotojų. Pagrindinė priežastis – konstatuoti pasikartoję pažeidimai, dėl kurių darbuotojui buvo duotas įspėjimas. Nutraukiama sutartis buvo sudaryta 2018 m.

Daugiau


2021-03-11

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.


2021-03-11

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikų darbai – Lietuvių namams

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – išvakarėse Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Adas Jakubauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus lietuvių namais. Dvišalio bendradarbiavimo tikslas – bendri edukaciniai projektai tiek mokiniams, tiek mokytojams. Vilniaus lietuvių namų poreikiams atsivers Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso erdvės. Čia moksleiviams galės vykti pažintinės ekskursijos, pilietinio ugdymo, Lietuvos pasipriešinimo okupacijų režimams istorijos pamokos.

Daugiau


2021-03-10

Kovo 11 dienos proga LGGRTC kviečia apsilankyti virtualioje parodoje „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“. Parodoje demonstruojamos akimirkos iš Sąjūdžio renginių, kurias užfiksavo KGB darbuotojai.
XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėję atgimimo mitingai sutraukdavo tūkstantines minias. Pamiršę ilgus metus kausčiusią baimę, Lietuvos žmonės gyveno Laisvės ir Nepriklausomybės viltimi. Tačiau ne visi mitingų dalyviai ėjo į juos vedami pakilių jausmų. Nesankcionuotų mitingų ir susibūrimų dalyvius sekė budri KGB akis.

Daugiau


2021-03-09

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido paskutinę knygą – vardyną, skirtą Lietuvos gyventojams, nukentėjusiems nuo Sovietų Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino režimo.
Ši 576 puslapių apimties knyga – tai daugiau kaip 30 metų rengiamo tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ (toliau – Vardynas) V tomo antroji dalis. Vardynui medžiaga pradėta rinkti dar 1989 m., kai buvo įsteigta Sąjūdžio komisija stalinizmo nusikaltimams tirti, visą šį laiką Vardyno atsakingoji redaktorė yra Teresė Birutė Burauskaitė.

Daugiau


2021-03-09

Prieš 70 metų, 1951 m. kovo 9 d., Panevėžio r. Narbutų k. buvo nužudytas partizanas Antanas Vaičikonis-Šermukšnis (iki 1950 m. rugpjūčio mėn. ėjęs Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės vado pareigas).


2021-03-09

Prieš 120 metų, 1901 m. kovo 9 d., Šakių aps. Griškabūdžio vls. Bažnytgirio k. gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, girininkas, Miškų departamento vicedirektorius, XIX ministrų kabineto žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris (mirė 1977 m. sausio 25 d. Kaune).


2021-02-27

LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas kviečia atvirai diskusijai Šiomis dienomis įvairiuose internetiniuose portaluose buvo paskelbtas kai kurių VU istorikų atviras laiškas į LGGRTC gen. direktorių, kuriame buvo pareikšta daug negatyvios ir tikrovės neatitinkančios kritikos Centro ir jo gen. direktoriaus atžvilgiu. Atsiliepdamas į šį laišką LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas pakvietė kolegas diskutuoti ne per žiniasklaidą, o susėdus prie bendro stalo pagal mokslo visuomenėje vyraujančias tradicijas. Pateikiame šį kvietimą.

Daugiau


2021-02-23

Prieš 130 metų, 1891 m. vasario 23 d., Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Kušliškių k. gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, VI ministrų kabineto užsienio reikalų ministras, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje ir Prancūzijoje Petras Klimas (mirė 1969 m. sausio 16 d. Kaune).


2021-02-18

Kiekvienas pabėgimas iš SSRS buvo rizika

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėja Ina Ėmužienė kalbasi su LGGRTC vyr. istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie neseniai Centro išleistą jo knygą „Prasiveržti pro geležinę uždangą. Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS“.

Daugiau


2021-02-17

Valstybės garbės reikalas – surasti tuos, kurie paaukojo gyvybes už valstybę

Apie partizanų palaikų paieškas Lietuvos radijo žurnalistė Agnė Skamarakaitė kalbasi su LGGRTC vyr. istoriku Daliumi Žygeliu, partizano Pranciškaus Prusaičio–Lapės dukterėčia Brone Zaliauskiene ir Vytauto Miškinio–Viesulo dukterėčia Zita Miškinyte–Mazūriene.

Daugiau


2021-02-17

LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, Šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus ir Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas Liubave (Kalvarijos sav.) pastatyti atminimo ženklą, įamžinantį partizano Juozo Lukšos–Daumanto (Skirmanto) ir jo bendražygių atminimą Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo vietoje. Atminimo ženklą tikimasi pastatyti iki rugsėjo 4 dienos – LLKS Gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas J. Lukša žuvo 1951 m. rugsėjo 4 dieną Pabartupio km. apylinkių miške.
Minėdamas Juozo Lukšos–Daumanto (Skirmanto) 100-ias gimimo ir 70-ias mirties metines Seimas 2021-ius metus paskelbė Juozo Lukšos–Daumanto metais.


2021-02-17

Vasario 16-osios proga LGGRTC vainikai buvo padėti Raseiniuose prie paminklų LLKS prezidiumo pirmininkui, nuo 1949-02-16 iki 1954-11-26 vykdžiusio Lietuvos Prezidento pareigas Jonui Žemaičiui–Vytautui ir LLKS Vyriausiosios vadovybės prezidiumo sekretoriui, Laisvės kovotojui karžygiui Petrui Bartkui–Žadgailai, taip pat prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje. Partizanus pagerbė LGGRTC skyriaus vedėjas Ignas Stankovičius, Raseinių meras Andrius Bautronis ir Nemakščių jaunieji šauliai.


2021-02-16

Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1949 m. vasario 16 d. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. (dabar – Radviliškio r. Grinkiškio apylinkės sen. Minaičių k.) Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija – konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.


2021-02-16

Vasario 16-osios proga LGGRTC gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas padėjo vainikus prie LLKS prezidiumo pirmininko, nuo 1949-02-16 iki 1954-11-26 vykdžiusio Lietuvos Prezidento pareigas Jono Žemaičio–Vytauto paminklo Vilniuje, taip pat prie LLKS prezidiumo pirmininko pirmojo pavaduotojo, nuo 1954-11-26 iki 1957-11-29 aukščiausio Lietuvos pareigūno Adolfo Ramanausko–Vanago bei LLKS Žėručio rajono štabo viršininko, paskutinio su ginklu rankose žuvusio partizano Antano Kraujelio–Siaubūno kapų.


2021-02-15

LGGRTC praneša, kad pavyko surasti ir atpažinti 11-os ginkluoto pasipriešinimo dalyvių ir jų rėmėjų palaikus. Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti ir identifikuoti dveji sovietinių okupantų mirties bausme nubaustų ir sušaudytų partizanų palaikai: 33 metų Vytauto apygardos Lokio rinktinės Sartų rajono štabo viršininkas Vytautas Miškinis–Viesulas (sušaudytas 1962 m.) ir 35 metų Prisikėlimo apygardos štabo aprūpinimo skyriaus viršininkas Pranciškus Prusaitis–Lapė – paskutinysis mirties bausme nubaustas partizanas (sušaudytas 1963 m.).
Leipalingyje atpažinti 16 metų rėmėjas Alfonsas Bubnelis, 18 metų ryšininkas Vytautas Kauzonas, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos vadas 39 metų Petras Vilkelis–Barzdukas, Vytenio tėvūnijos partizanai: 21 metų Juozas Barkauskas–Vėjūnas, 21 metų Petras Žakevičius–Tautmylis, 26 m. VDU Medicinos fakulteto studentas Antanas Šerkšnas–Bijūnas, 31 m. Bolius Sotnikas–Milžinas, taip pat Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai: 19 metų Petras Videika–Klevas ir 25 m. Vladas Amšiejus–Neris.

Daugiau


2021-02-15

Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 15 d., Jiezno r. Jaunionių k. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) štabo vadavietėje žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas ir LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas Konstantas Baliukevičius-Rainys, LLKS gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaroševičius-Lakštingala ir sodybos šeimininkė, Margio tėvūnijos partizanė Marijona Taločkaitė-Genovaitė.


2021-02-10

Šiandien Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos (toliau – Komisija) nuotoliniame posėdyje buvo svarstomas 17 LGGRT centro darbuotojų viešas krepimasis Seimo vadovybei ir dabartinė padėtis Centre. Posėdžiui pirmininkavęs Seimo narys, akademikas Eugenijus Jovaiša sakė, kad šis klausimas svarstomas todėl, kad pagal Komisijos nuostatus Komisija „atlieka Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos parlamentinę kontrolę“.
Posėdžio metu buvo išklausytos tiek skundą pasirašiusios pusės atstovas, Tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, tiek Centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, kiti Centro darbuotojai.
Dauguma Komisijos narių konstatavo, kad neišgirdo problemų, kurių nebūtų galima išspręsti įstaigos viduje, kurios esmingai skirtųsi nuo kitų institucijų darbinių klausimų, dėl kurių reikėjo kreiptis į Seimo vadovybę. Taip pat buvo pabrėžta, kad niekas negali varžyti istorikų akademinės laisvės ir nurodyti jiems galutinio tyrimų rezultato, tačiau istorikai turi tirti atsakingai. Seimo nariai taip pat pažymėjo, kad Centras nėra mokslinė, akademinė įstaiga, Centro įstatyme numatytos Centro veiklos ir uždaviniai yra žymiai platesni, nei moksliniai tyrimai, todėl negalima Centro paversti dar vienu istorijos institutu.
Posėdžio pabaigoje Komisija nutarė kreiptis į Seimo Valdybą prašydama įtraukti Komisijos atstovą į Seimo darbo grupę, nagrinėsiančią 17 darbuotojų kreipimąsi.


2021-02-10

LGGRTC išleido knygą „Sibiro madona“, sudarytą autentiškų tremtinių liudijimų pagrindu (sudarytoja – Birutė Panumienė). Per vienos nedidelės tremties vietos – miško kirtimo punkto Korbiko (Krasnojarsko kr.) – prizmę atspindima daugumos ištremtų ir įkalintų Lietuvos žmonių jausena. Tai knyga apie stiprią tikėjimo reikšmę, ištveriant ištikusią tragediją – prievartinį atskyrimą nuo tėvynės.

Politinio kalinio Jono Maldučio 1955 m. išdrožta Švč. Mergelės Marijos skulptūra, kaip bendras paminklas visoms tremties ir kalinimo aukoms, buvo vienintelė tokia visame Sibire. 2010 m. skulptūra pargabenta į Lietuvą ir po sudėtingo restauravimo 2018 m. sausio 13 d. pašventinta Vilniaus arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčioje. Tų pačių metų rugsėjo 22 d. ją pagerbė popiežius Pranciškus.

Daugiau


2021-02-10

Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 10 d., Varnių r. Čepaičių k. žuvo Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Henrikas, jo adjutantas Šarkauskas, srities štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Stasys Gedvilas-Bedalis ir kaimo gyventojas Petras Mušinskas.


2021-02-10

Prieš 90 metų, 1931 m. vasario 10 d., Panevėžio aps. Šimonių vls. Pelyšių k. gimė kovos už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises sąjūdžio dalyvis, pogrindžio spaudos bendradarbis ir politinis kalinys, kunigas Jonas Kastytis Matulionis (mirė 2015 m. sausio 12 d. Kaune).


2021-02-09

LGGRT centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas, atsižvelgdamas į Istorijos instituto ir kelių universitetų atstovų pareiškimą, kad jie nutraukia bendradarbiavimą su Centru, pakvietė juos atvykti į Centrą kolegiškam pokalbiui ir išsiaiškinti tokio jų protesto priežastis.
Istorijos instituto direktoriui dr. Alvydui Nikžentaičiui, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanei dr. Loretai Skurvydaitei, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriui dr. Vasilijui Safronovui bei Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros vedėjui dr. Mariui Sirutavičiui buvo išsiųsti tokie Centro gen. direktoriaus pakvietimai:

„Gerbiami kolegos, maloniai kviečiu Jus vasario 9 d. (antradienį) 11.30 val. atvykti aptarti eskaluojamą situaciją ties LGGRTC ir galimas bendradarbiavimo galimybes. Susitikimą siūlau organizuoti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso administracijos aktų salėje. Naudojuosi proga Jus pakviesti pokalbiui, nes sužinojau, kad Jūs vasario 9 d. 14.00 val. lankysitės pas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.”

Tačiau į kvietimą atsiliepė tik dr. L. Skurvydaitė, pranešdama, kad tokiam susitikimui neturės laiko, kiti istorikai kvietimą ignoravo.
Centro gen. direktorius prof. dr. A. Jakubauskas apgailestauja, kad žymių mokslo institucijų atstovai nepanoro ne iš žiniasklaidos, o tiesiogiai susipažinti su Centro problemomis, išklausyti kitokios nuomonės, nei viešai yra pareiškę 17 Centro darbuotojų, ir kartu aptarti tarpsinstitucinio bendardarbiavimo galimybes.


2021-02-06

Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 6 d., Veisiejų r. Bestraigiškės miške, Paserninkų k. apylinkėse žuvo Dainavos apygardos vado pavaduotojas žvalgybai ir Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, Juozapavičiaus tėvūnijos 3-iojo būrio vadas Pranciškus Ajauskas-Vanagėlis, šio būrio 3-iojo skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis ir keturi jų bendražygiai.


2021-02-05

Vasario 5 dieną Prezidentūros iniciatyva įvyko nuotolinis Prezidento ir LGGRTC atstovų pasitarimas, kuriame svarstytas pasiruošimas žymaus partizano, LLKS atstovo užsieniui Juozo Lukšos-Daumanto, Skirmanto 100-ioms gimimo ir 70-ioms žūties metinėms paminėti bei aptartas laisvės kovotojų giminių DNR banko steigimas.
Prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė pabrėžė, kad Prezidentas Gitanas Nausėda labai domisi Juozui Lukšai paminėti skirtais renginiais ir ypač jo palaikų paieškomis. J. Karpavičienė pažymėjo, kad šiais klausimais jie jaučia didelį žmonių susidomėjimą, Prezidentūra gauna daug laiškų.

Daugiau


2021-02-04

Šiandien, 2021-02-04, „Lietuvos ryto“ žurnalisto Vytauto Bruverio publikacijoje „Po kaltinimų istoriją verčiant radikalios dešiniosios propagandos bastionu – įtarimai dėl lėšų grobstymo“ yra pateikta tiesai prieštaraujanti dezinformacija apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau – Centras), o pats straipsnis esmingai prieštarauja Visuomenės informavimo įstatymui (16 str. „viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių”, 41 str. „žurnalistai turi teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais“) bei Visuomenės informavimo etikos kodeksui 3, 5 ir 6 straipsniams.

Daugiau


2021-02-02

Prieš 70 metų, 1951 m. vasario 2 d., Šakių r. Endrikių k. apylinkėse žuvo Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Pranas Bastys-Dūmas, rinktinės Vasario 16-osios tėvūnijos vadas Pranas Rudmickas-Uosis ir du jų bendražygiai.


2021-01-27
Sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. 1945 m. sausio 27 d. Lenkijoje buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla.

Tai - viena didžiausių tragedijų pasaulio istorijoje, neaplenkusi ir Lietuvos. Iki nacių–sovietų karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų. Nacių okupacijos metais savo istorija ir kultūra garsi Lietuvos žydų bendruomenė (litvakai) buvo beveik visiškai sunaikinta: nužudyta apie 195–196 tūkst. Lietuvos žydų.

Daugiau apie Holokaustą Lietuvoje
.

2021-01-27

Prieš 70 metų, 1951 m. sausio 27 d., Utenos r. Tauragnų apyl. Minčios girioje Utenykščio ežero pusiasalyje įrengtame Vytauto apygardos Lokio rinktinės štabo bunkeryje žuvo rinktinės vadas Pranas Račinskas-Žaibas ir jo adjutantas Simanas Puras-Švyturys.


2021-01-26

LGGRTC išleido Merkio rinktinės štabo dienoraštį – unikalų partizanų laisvės kovų dokumentą, kurį rašė garsus Dzūkijos partizanų vadas, vėliau – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (Merkio rinktinės štabo dienoraštis, 1945–1946 m., sud. Algis Kašėta,Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020, 208 p.).

Tai iki šiol nepublikuotas autentiškas ir pirminis šaltinis apie ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje, kurio fragmentai skelbti tik kelių istorikų darbuose. Čia fiksuojami partizaninio karo įvykiai, netektys, kovotojų siekiai ir viltys, užrašyti alinančiomis požeminio gyvenimo sąlygomis ar mirtino pavojaus akivaizdoje, kai virš galvos stovi bunkerio beieškantis nuožmus priešas.

Daugiau


2021-01-15

Prieš 110 metų, 1911 m. sausio 15 d., Panevėžio aps. Pušaloto vls. Padliasio (Pagirių) dvare gimė Didžiosios Kovos apygardos vadas Jonas Misiūnas-Žaliasis Velnias (tikėtina, kad 1947 m. kovo 11 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime).


2021-01-15

Prieš 100 metų, 1921 m. sausio 15 d., Šakių aps. Barzdų vls. Vėdarų k. gimė l. e. p. Tauro apygardos štabo viršininkas ir Žalgirio rinktinės vadas Vincas Strimas-Šturmas (žuvo 1948 m. balandžio 29 d. Šakių aps. Barzdų vls. Kulčikų k.).


2021-01-14

Lietuvos politinių kalinių sąjunga mini savo veiklos trisdešimtmetį.

1991 m. gruodžio 23 d. įkurta Lietuvos politinių kalinių sąjunga (LPKS) suvienijo sovietų okupacijos laikotarpio politinius kalinius. LPKS priklausė 3447 nariai, ji turėjo 31 skyrių. LPKS nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos valstybės institucijų atkūrime bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veikloje

Daugiau


2021-01-14

Prieš 70 metų, 1951 m. sausio 14 d., Panemunio r. Ilgakiemio k. žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Jonas Pužas-Gintaras ir adjutantas Karolis Jazumas-Lokys.


2021-01-13

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Prieš 30 metų, 1991 m. sausio 13 d., sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.

Daugiau


2021-01-11

Minėdamas Sausio 13-osios trisdešimtmetį LGGRTC pristato virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“.

Parodoje gausu istorinių įvykių fotografijų ir vaizdo įrašų, autentiškų liudijimų, užrašytų tomis dienomis. Lietuvos nepriklausomybės gynėjų, budėjusių prie Spaudos rūmų, Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos, vaizdai ir liudijimai perteikia įvykių seką, dramatišką atmosferą, Lietuvos nepriklausomybės gynėjų drąsą, ginant savo šalies laisvę nuo barbariškos sovietinės armijos kareivių agresijos.

Virtualią parodą rasite paspaudę nuorodą.


2021-01-08

Prieš 100 metų, 1921 m. sausio 8 d., Raseinių aps. Šimkaičių vls. Patolupio k. gimė pogrindžio spaustuvės steigėjas, pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, tremtinys ir politinis kalinys Jonas Stašaitis (mirė 2012 m. birželio 30 d. Vilniuje).


2021-01-03

Kviečiame 5-12 klasių moksleivius dalyvauti nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“! Konkursas yra LGGRT Centro programos „Okupacijų istorija jaunimui“ dalis. Piešk, kurk rašinius, fotografuok, filmuok, grok, dainuok, šok... Leisk pasireikšti savo kūrybiškumui, puoselėdamas Lietuvos laisvės kovų ir okupacijų istorijos atminimą!
Visą informacija apie konkursą, konkurso nuostatus ir dalyvio anketą rasi čia. Daugiau informacijos elektroniniu paštu konkursas@genocid.lt ir telefonu (85) 275 52 61.

Konkursos nuostatai
Konkurso anketa


2021-01-03

LGGRTC kartu su Valstybingumo studijų centru išleido muziejininko Juozo Maceikos (1904–1991) parengtą dokumentų rinkinį „Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais“. Tai unikalus šaltinis apie prieškario Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą. Pasak istorikės dr. Nastazijos Kairiūkštytės, J. Maceikos rankraštinės medžiagos paskelbimas itin reikšmingas ne tik Lietuvos istorijos tyrinėtojams, bet ir visiems, besidomintiems šiuo kraštu ir jo žmonėmis.
Istoriko prof. dr. Broniaus Makausko nuomone, ši dokumentų rinktinė, lydima svarių leidėjo įžvalgų, yra svarbus indėlis į Lenkijos 1920–1939 m. pavergtos Rytų Lietuvos lietuvių padėties ir dar nepakankamai ištyrinėtos polonizacijos studijas.


2021-01-03

LGGRT Centras išleido dr. Dariaus Juodžio knygą „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)”. Tai pirmas išsamesnis leidinys, dokumentaliai nagrinėjantis iki šiol tik probėgšmais istorikų paliestą temą.
Knygos autorius išskiria kelis prasiveržimo pro geležinę uždangą laikotarpius: pabėgimai nuo pirmosios sovietų okupacijos 1940–1941 m., nuo antrosios sovietų okupacijos po Antrojo pasaulinio karo, partizanų prasiveržimai bei pabėgimai į užsienį vėlesniais metais.
Pasak D. Juodžio, prasiveržimas pro geležinę uždangą visuomet buvo susijęs su rizika, bet bėgimo motyvai ne visada buvo politiniai. Neretai siekta paprasčiausios žmogiškos laisvės, pagarbos asmenybei, verslumo, kurie buvo neįmanomi SSRS. Kita svarbi bėgimo priežastis – partizanų siekis perduoti į Vakarus žinią apie ginkluotą, organizuotą dešimčių tūkstančių -monių pasipriešinimą Lietuvoje.
Dr. D. Juodžio knygoje „Pabėgimai...“ pateikiamos ne tik įvairiausios pabėgėlių istorijos, bet ir asmenų bei sienos kirtimo vietų nuotraukos, dokumentai iš LYA, asmeninių ir visuomeninių archyvų, taip pat atskleidžiama kagėbistų bei agentų veikla.Įvykių archyvas:
2020 metai
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai