2021 m. rugsėjo 23 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Jonas Jagėla

Jonas Jagėla
1945 06 29-2019 04 17

Dailininkas, skulptorius, Dailininkų sąjungos, meno kūrėjų asociacijos narys.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius.

Ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas.

J. Jagėla sukūrė kelias dešimtis paminklų, skirtų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviams, tremtiniams ir politiniams kaliniams, masinių žudynių aukoms atminti: Ukmergės krašto tremtiniams (Dukstynos kapinės, 1990), Algimanto (Troškūnai, 1996) ir Didžiosios Kovos (Gelvonai, 1998) apygardų partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams, generolui Jonui Žemaičiui (Palanga, 2004), Lietuvos tremtiniams Jakutijoje (Vilnius, 2006), Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę (Rozalimas, 2006), Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos laisvės (Svėdasai, 2009), 1941 m. masinių žudynių aukoms Titnago g. (Vilnius, 2011), Žemaitijos kariams savanoriams (Palanga, 2014), Lazdijų krašto partizanams (Seirijai, 2018), sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių nariams (Kaunas, 2018).

Jis yra autorius memorialo, įamžinančio 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaraciją ir šios deklaracijos signatarus Minaičiuose (2010).

Skulptoriaus sukurtų paminklų yra ir tarptautiniuose memorialuose. Jie skirti lietuviams, žuvusiems Gulago lageriuose: Lietuvos politiniams kaliniams Spaske ir Balchaše (Kazachstanas, 2004), Sandarmoche, (Karelija, 2008), taip pat paminklinė lenta tautiečiams, žuvusiems nacių koncentracijos stovykloje Manthausene (Austrija, 2015).

J. Jagėla sukūrė tipines memorialines lentas 1944–1953 m. buvusių sovietų represinių struktūrų pastatuose kalintiems ir kankintiems Lietuvos piliečiams, 1941–1990 m. dėl tėvynės laisvės žuvusiems mokytojams ir mokiniams, iš Lietuvos geležinkelio stočių 1940–1941 m. ir 1944–1953 m. ištremtiems Lietuvos gyventojams atminti, taip pat memorialinį ženklą LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams.

Paskutiniai jo darbai – memorialiniai ženklai Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui (Čikaga, JAV), LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai (Raseiniai) pastatyti jau po skulptoriaus mirties (2019).

Darbams būdingas asociatyvumas, minimalizmas, metaforiškumas, rimtis.

Paleisti virtualią parodą

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”