2020 m. sausio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Gintarė Jakubonienė

Gimė 1970 m. rugsėjo 9 d. tarnautojų šeimoje Vilniuje. 1988 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, kurį baigė 1993 m. įgydama istoriko specialybę.


1998 m. pradėjo dirbti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento Atminimo programų skyriuje „Gyvosios atminties“ programos vyr. specialiste. Pagrindinis šio darbo tikslas – rinkti ir fiksuoti medžiagą apie pasipriešinimą okupaciniams režimams, partizaninį judėjimą ir laisvės kovas iš gyvų liudytojų, t. y. Lietuvos partizanų, jų ryšininkų, rėmėjų, tremtinių ir politinių kalinių.


2000 m. LGGRTC kartu su Vilniaus universiteto Klinikinės ir socialinės psichologijos katedros tyrėjų grupe inicijavus programą „Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės“ dirbo jos vyr. specialiste. Tiriant buvo siekiama įvertinti ilgalaikius psichologinius sovietų ir nacių represijų padarinius jų aukoms, specifinius ypatumus, būdingus atskiroms nukentėjusiųjų grupėms. Ištirta apie pusantro tūkstančio buvusių politinių kalinių, tremtinių ir kitų represuotųjų, taip pat represijų nepatyrusių asmenų, gyvenusių komunistinio režimo sąlygomis.


Vadovavo LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriui. Nuo 2001 m. gruodžio mėn. – Memorialinio departamento direktorė.


Pagrindinis darbo tikslas – išsaugoti ir įamžinti istorinį atminimą. Istoriškai pagrįstose vietose atminimo ženklais ir atminimo lentomis įamžinami svarbiausi lietuvių rezistencijos 1944–1953 m. istorijos įvykiai. Profesionalių menininkų sukurtais paminklais nuo 2001 m. įamžintos šešios partizanų apygardos: Tauro – Marijampolėje (2003 m.), Žemaičių – Telšiuose (2005 m.), Vyčio – Vadokliuose, Panevėžio raj. (2006 m.), Prisikėlimo – Šeduvoje, Radviliškio raj. (2007 m.), Kęstučio – Tauragėje (2009 m.) ir Vytauto – Utenoje (2009 m.).


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”