2020 m. sausio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vytas Lukšys

Gimė 1959 m. rugpjūčio 7 d. Varėnos rajono Kazimieravo kaime. 1977 m. baigė Nedzingės vidurinę mokyklą. Baigęs Kauno 32-ąją technikos mokyklą, 1978 m. pradėjo dirbti „Nemuno laivininkystės“ įmonėje vairininku-motoristu, vėliau – kapitono padėjėju. 1979–1981 m. atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje (nuo 1979 m. pab. iki 1981 m. gegužės mėn. – Afganistane).


1982–1987 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 2003 m. baigė Lietuvos teisės universitetą. Baigęs Vilniaus universitetą, dirbo istorijos mokytoju ,,Lietuvių namų“ mokykloje, 1988–1990 m. – LKP Vilniaus miesto Tarybų rajono partijos komitete, nuo 1990 m. – įvairiose uždarosiose akcinėse bendrovėse tiekėju, direktoriaus pavaduotoju. 1997–1998 m. – viešosios įstaigos ,,Kultūros paveldo centras“ direktorius, 1998–2007 m. – Lietuvos respublikos kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų departamento vadovas, Ūkio skyriaus vedėjas, vyresn. specialistas, nuo 2007 m. – LGGRTC generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


Aktyvus Lietuvos Afganistano karo veteranų judėjimo dalyvis, Afganistano karo dalyvių asociacijos pirmininkas. 2000–2009 m. – Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos pirmininkas. Jo vadovaujama, sąjunga inicijavo ir pastatė paminklą žuvusiems 1979–1989 m. Afganistano kare atminti (skulpt. Antanas Chmieliauskas, archit. Virginija Bakšienė).


Fotoalbumo ,,Užmirštas karas“ (2003, 2008) apie sovietinės kariuomenės invaziją į Afganistaną sudarytojas, knygos ,,Sustingęs laikas“ (2005) žuvusiems 1979–1989 m. Afganistano kare atminti autorius.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”