2021 m. rugsėjo 23 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Negaliojantys nukentėjusių asmenų pažymėjimai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintų Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų pakeitimą, pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris per 1 darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.

Skelbiami negaliojančiais šie pamesti, sugadinti ar kitaip prarasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro asmenims išduoti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimai:

 • Eugenijaus Šarkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32479
 • Aušrelės Gasparaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62062
 • Jūratės Martusevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35783
 • Viktoro Kornaičuko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062757
 • Valentinos Kuzmienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15071
 • Vitalijos Almos Slavinskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14394
 • Jūratės Milevičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62477
 • Dalios Jusienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42340
 • Berutės Grikietienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19574
 • Julijos Sakalauskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 5019
 • Alfonso Valatkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61893
 • Ninos Rakaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32672
 • Nijolės Mankienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34331
 • Marytės Putramentienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23895
 • Mirandos Balčiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22414
 • Antano Kėrio nukentėjusio asmens (tremtinio ) pažymėjimas Nr. 4094
 • Renato Sarapinavičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20337
 • Vandos Urbonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39983
 • Kęstučio Gicevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38773
 • Valentino Paškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54633
 • Laimutės Kibildienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 57570
 • Juozo Stankaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20996
 • Algio Antonevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47268
 • Genės Jurjevos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28650
 • Elenos Mikučionienės nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 003032
 • Zinoidos Romanovskajos nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr. 437
 • Nijolės Čižinauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 53381
 • Ramutės Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61591
 • Violetos Tyrinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61679
 • Genovaitės Teresės Ginkienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 13109
 • Aldonos Brezgienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51008
 • Liudmilos Rimkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30499
 • Alės Binkulienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60717
 • Eugenijos Vengrienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23954
 • Henriko Rodziansko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019025
 • Marijos Savickienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 8578
 • Rimanto Širvinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15553
 • Danutės Trečiokienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23936
 • Julijos Medutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5396
 • Juozo Stakučio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29134
 • Anelės Kelermanienės nukentėįusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59364
 • Irenos Vaitiekūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 33866
 • Kazimiero Vagonio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 24820
 • Jūratės Martusevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35783
 • Aušrelės Gasparaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62062
 • Antano Gilevičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14910
 • Rozos Šikšnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60393
 • Reginos Gorskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 048733
 • Irenos Mitrienės nukentėjusio asmens (perkeltojo asmens) pažymėjimas Nr. 2561
 • Uljanos Butylkinos nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 2123
 • Marytės Daugininkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44409
 • Marijonos Albinos Dičkancienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48064
 • Algimanto Pankos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51389
 • Henriko Uzingerio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 14034
 • Rolando Vildžiūno nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 19477
 • Birutės Angelytės Digurovienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 31334
 • Alvinos Genovaitės Grybienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60715
 • Nijolės Valiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 21884
 • Jurijaus Zaicevo nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019106
 • Adelės Birutės Šileikienės (tremtinio) pažymėjimas Nr. 036806
 • Janinos Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.016127
 • Ivano Los nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019317
 • Marytės Semėnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59197
 • Algirdo Urbanavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55469
 • Liubov Solodovnikovos nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr.001040
 • Marijos Jūratės Aldonos Andrašūnienės nuketėjusio asmens pažymėjimas Nr. 021689
 • Vytauto Beleišio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 009902
 • Algimanto Jono Žukausko nukentėjusio asmens (buvusio beglobio vaiko) pažymėjimas Nr.000062
 • Marijonos Selvenienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 014537
 • Sigito Stanevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062411
 • Genovaitės Satkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 061667
 • Anos Laurinavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 10867
 • Genės Kulišauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 40124
 • Ritos Šakalinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56664
 • Laimutės Aukštikalnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 7148
 • Vlado Pikšrio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 18615
 • Rimgaudo Šimonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29476
 • Onos Bejerienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 9260
 • Danutės Elzbietos Armonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39600
 • Valentino Eidukevičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 5431
 • Vitalijaus Muraveiko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60075
 • Danutės Bylienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29006
 • Algimanto Lukio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 13645
 • Silvijos Marijos Deltuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4027
 • Audronės Masiulytės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46376
 • Irenos Daukantienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46312
 • Marinos Šuliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23529
 • Jono Meigio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34945
 • Irenos Funkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48167
 • Jono Šidlausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62695
 • Elvyros Lotc nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46607
 • Emilijos Gudienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62309
 • Genovaitės Vidos Ruškienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61665
 • Jono Rainio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 006762
 • Rimos Kantautienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55179
 • Vytauto Bacevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.10236
 • Algirdo Petrusevičiaus nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 5826
 • Reginos Rupeikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 52407
 • Stasio Urbono nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 11967
 • Juzės Mikalauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62782
 • Janinos Uždavinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 33862
 • Petro Bezmeno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46044
 • Vitalijos Rimkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 14012
 • Meilutės Marijonos Garuckienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38295
 • Romo Juknevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34028
 • Vidos Marijonos Palevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.54137
 • Prano Vasiliausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46136
 • Antano Pužo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47542
 • Irenos Vasylienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 2907
 • Zitos Šimkutės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19093
 • Algirdo Mikailionio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26185
 • Viktoro Morozovo nukentėjusio asmens (represuoto) pažymėjimas Nr. 958
 • Oleksandr Razumnov nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62386
 • Danieliaus Litvino nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59996
 • Felicitos Jokubauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60704
 • Antano Motiejūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.61245
 • Marijos Valienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.59829
 • Roberto Kinčiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61733
 • Reginos Špokienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44644
 • Vytauto Paškausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 10410
2018 m.
 • Edvardo Kutkausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60892
 • Albino Algirdo Venckaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61294
 • Birutės Žilaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55020
 • Aleksandro Šišlo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 53490
 • Vidmanto Juozo Marcinkevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55803
 • Broniaus Kacėno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56890
 • Alfonsos Martinaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 21305
 • Aldonos Onos Krušnauskaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 25243
 • Julės Alinos Vaškienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 768
 • Onos Sadonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 18864
 • Genovaitės Antanavičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32790
 • Vytautės Genovaitės Matkevičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5391
 • Jono Saulio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51462
 • Julijos Andrijaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.58881
 • Jono Remeikos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51760
 • Eugenijaus Misevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61618
 • Agotos Janės Šimkuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47824
 • Natalijos Gurinovos nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 68
 • Stanislovo Bertašiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46072
 • Romo Jukavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.27219
 • Zitos Valaitytės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56873
 • Vytauto Grigaliūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 549
 • Birutės Matijošaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 057234
 • Vitos Kiaunytės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 50921
 • Janinos Šiaučiūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 43525
 • Meilutės Makštutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 22762
 • Vandos Koncevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 31044
 • Onos Ulozienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4722
 • Mildos Bronislavos Grudzinskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 41361
 • Genovaitės Saulutės Žygienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 17480
 • Marytės Matelienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 50401
 • Igidijaus Kvietkausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 17831
 • Vitos Kuščenko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23102
 • Kazimiero Kašio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.41497
 • Bronislavos Ivanauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 213
 • Petro Aleksejūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26853
 • Danutės Šidlauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51974
 • Onos Jakaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55627
 • Valentino Krūgelio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 27183
 • Zitos Deksnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 1780
 • Gedimino Bubnio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 45012
 • Povilo Bareikos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 7434
 • Danguolės Šileikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26763
 • Zitos Matvejevienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62158
 • Irenos Verchovinos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 31819
 • Antaninos Bielinskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51110
 • Filomenos Žukauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.6432
 • Lino Kėkšto nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34209
 • Jevgenijaus Lepino nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 022441
 • Donato Jankausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 16125
 • Juzės Valančienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 24841
 • Petro Godliausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35676
 • Ramutės Laurinaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5358
 • Tito Romualdo Masioko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54543
 • Vidos Gudonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 43331
 • Algirdo Vitkausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.26083
 • Vitalijos Rasickienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23899
 • Romasio Klabio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44252
 • Juozo Žiurinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.52800
 • Stanislavos Ilginienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60225
 • Vidos Domarkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55413
 • Elenos Vaškelienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.33558
 • Sigutės Mišauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26182
 • Stasio Povilaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 52875
 • Onos Baltakienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62177
 • Valerijos Lukšienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20836
 • Onos Laptevos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 49106
 • Antano Kočerausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.2852
 • Valentin Prypliasko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22403
 • Stasio Tarėlos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61675
 • Reginos Petrikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56940
 • Jurgio Barzdenio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.41262
 • Ramutės Braziūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.30839
 • Juliaus Arnoldo Skirmanto Kišūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.23261
 • Broneslavo Pociaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.50613
 • Fiodoro Ponomariovo nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 002564
 • Marijos Dovidaitienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 000146
 • Tedoro Mišeikio nukentėjusio asmens (tremtinio ) pažymėjimas Nr.14857
 • Onos Stasės Guščienės nukentėjusio asmens ( tremtinio ) pažymėjimas Nr. 28339
 • Marijonos Andrulienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.35070
 • Stefanijos Aldonos Norkuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 40537
 • Elenos Uikienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.48317
 • Alvyros Braziulytės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 5150
 • Albinos Kizelevičienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.22524
 • Jono Bernatonio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 56173
 • Julijos Nijolės Sendienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.37625
 • Irenos Dalytės Kvedarienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 36755
 • Danutės Aleksandraitienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 60968
 • Marijos Savinkovos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.48850
 • Zitos Bložienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.2461
 • Afroditės Marazienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 8891
 • Vytauto Rimo nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.18234
 • Vidos Janavičiūtės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 32917
 • Anelės Pabrinkienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 33790
 • Arvido Venclovo nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.62332
 • Povilo Dirsės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 50508
 • Adomo Rutkausko nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.50456
 • Veros Vasnecovos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 2005
 • Piotro Gailiūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 056617
 • Rimvydo Kalpoko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 047071
 • Stanislovos Baguckienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 011141.
 • Nijolės Zitos Puodžiūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 052699
 • Janinos Stankevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 060157
 • Aldonos Vorobjovos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 036713
 • Elvyros Balčiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 4259
 • Vytauto Judicko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29643
 • Anelės Onos Steniukynienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.45423
 • Balio Vaičiūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 12614
 • Anelės Daukantienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.55551
 • Onos Juškevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20098
 • Ričardo Lesausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20049
 • Genės Elzės Kėburienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.32808
 • Jūratės Milevičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62882
 • Irenos Buzaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 33664
 • Jono Meidaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 13187
 • Žydrūno Urbono nukentėjusio asmens (Afganistano karo dalyvio) pažymėjimas Nr. 213
 • Laimutės Vinskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47621
 • Domo Nadeikos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.57504
 • Sauliaus Žižiūno nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 17956
 • Nijolės Petrulienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr.467
 • Algio Duobos nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr.18390
 • Danutės Januškienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.48797
 • Mildos Srebalienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62341
 • Aldonos Dominauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46084
 • Advart Vitkaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 12229
 • Mildos Jievaltienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42288
 • Danutės Marijos Laurikietienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 9520
 • Algimanto Pogužinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28395
 • Juljan Somoroko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 316
 • Algerdo Venskaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61817
 • Vilhelmino Kazio Kirdulio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 25158
 • Danutės Špalovienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48336
 • Stasio Skamarako nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30619
 • Aldonos Ivanovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 49783
 • Vladimiro Vytarto nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59880
 • Antano Plaipos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61879
 • Algimanto Sabatausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 18393
 • Janinos Jakubauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 52056
 • Stanislavos Abdirachmanovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54628
 • Eleonoros Adomavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20718
 • Vladimir Daunio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55589
 • Ritos Kornej nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 52741
 • Jeronimo Brazaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54016
 • Galinos Bendžiūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 49586
 • Arūno Bojarsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39728
 • Danutės Onutės Valatkevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 57568
 • Zofijos Petravičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5048
 • Liudmilos Frėjienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55725
 • Vitalijaus Ramanausko nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 61744
 • Monikos Gruodienės nukentėjusio asmens (buvusio beglobio vaiko) pažymėjimas Nr. 672
 • Narimanto Rimšos nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20331
 • Vytauto Dambrausko nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.603
 • Viktoro Bubilo nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.48589
 • Aldonos Barniškytės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.31421
2019 m.
 • Boženos Aliverdijevos nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 1744
 • Gendrūtos Bogdanavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 45587
 • Zigmo Martūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 49092
 • Agotos Baublienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 41061
 • Danguolės Matulevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61527
 • Zitos Juzėnienė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30882
 • Aliutės Mikailienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 22269
 • Nijolės Morozovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61266
 • Denės Petronienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.22988
 • Kazimiero Lubio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.45271
 • Stasio Kaminsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.48922
 • Klemenso Karnausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.61054
 • Gemos Mamedovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.29017
 • Antano Stasiūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.24765
 • Gitos Grinmanienės nukentėjusio asmens (represuoto) pažymėjimas Nr. 993
 • Violetos Lideikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.38310
 • Algirdo Treigio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.6340
 • Aldonos Zulonaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.3479
 • Algirdo Liutkevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.36654
 • Vytauto Andriuškos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.2058
 • Romualdo Luko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.34392
 • Jūratės Rubinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.3095
 • Elenos Danguolės Vitkauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 3685
 • Janinos Valukonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30942
 • Gintauto Gaižiaus Afganistano karo dalyvio pažymėjimas Nr. 296
 • Jono Štrimaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55007
 • Julijanos Morozovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4684
 • Konstancijos Remeikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 12587
 • Marytės Kašincevos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19304
 • Onos Misiukonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 36819
 • Algimanto Misiukonio nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 1746
 • Lidijos Grigienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34201
 • Juozo Savolskio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.42360
 • Viliaus Alfos Jėčiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.7743
 • Stanislovo Jankaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.58988
 • Neringos Alvikaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.47554
 • Viktorijos Panitauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.47898
 • Romos Bukauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.50329
 • Onos Genovaitės Rutkauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.32146
 • Jono Algirdo Barausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.18036
 • Kazio Česnavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.49565
 • Jadvygos Jonikaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.40228
 • Kazimiero Antanavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.7829
 • Marytės Markinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 40617
 • Vytauto Endrukaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 63128
 • Antaninos Vyšniauskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 7465
 • Onos Sasnauskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 2352
 • Veronikos Vežbickajos nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 54290
 • Stasės Zalanskienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 4064
 • Elvyros Vaitkuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 62140
 • Jevgenijos Kulienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 56510
 • Danutės Ragaišienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 23898
 • Irenos Putrimienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 46614
 • Vidos Valiukienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 19149
 • Vidos Grybauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 16715
 • Genės Danguolės Januškevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 28075
 • Romutės Grickich nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 53457
 • Liudos Milkevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 20971
 • Aldonos Marozienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 29709
 • Genovaitės Svaldenienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 44974
 • Reginos Vincevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 4606
 • Antano Kinčiaus nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 60953
 • Birutės Razbadauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 14863
 • Larisos Banienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 44125
 • Viktor Dimsha nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 58296
 • Emilijos Černiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 28060
 • Irinejaus Marmako nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 24612
 • Algirdo Mačiulio nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 35439
 • Aldonos Mickienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 50344
 • Laimutės Santockienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 60669
 • Zojos Moroz nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 35759
 • Marytės Jaroščuk nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 48186
 • Aldonos Straukienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14906
 • Stasio Cidziko nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 48364
 • Elvyros Šapienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 43376
 • Reginos Petronienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62918
 • Irenos Davidavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26639
 • Joanos Albinos Vegienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42137
 • Kazio Žemaičio nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 58529
 • Kostancijos Ramutės Baskienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 030093
 • Jono Spetylos nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr. 21317
 • Gedimino Dulskio nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr.10797
 • Jeronimo Karoso nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr.57297
 • Marijos Augustine nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr.60065
 • Birutės Bastienės nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr.59243
 • Marite Hulse nukentėjusio asmens (tremtinio)pažymėjimas Nr.54402
 • Vidmanto Jokubausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22742
 • Algimanto Alyzo Kvaraciejaus nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.51004
 • Felikso Petro Motiečiaus nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.45276
 • Pranės Vizbarienės nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.58575
 • Jono Lobšo nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 19266
 • Aldonos Misevičiūtės nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.59097
 • Rimanto Židonio nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.44989
 • Stepono Jono Žostauto nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 7542
 • Algimanto Malinausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.40337
 • Rimanto Širvinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062992
 • Izabelės Karaciejienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 060001
 • Jevgenij Sidorovič nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.50345
 • Viktorijos Zienienės nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.45228
 • Vitalijaus Rickevičiaus nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.33814
 • Nikolajaus Nikončiuko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062710
 • Vlado Grigonio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 19387
 • Angelės Antanavičienės nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.25847
 • Daniaus Kutkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32630
 • Irenos Stasevičienės nukentėjusio (tremtinio) asmens pažymėjimas Nr. 49836
 • Gražinos Bernotienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26117
 • Antano Narvydo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55248
 • Elenos Urbonavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 49214
 • Andželikos Prudnikovos nukentėjusio asmens tremtinio) pažymėjimas Nr.62798
 • Zuzanos Lachmytko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.4195
 • Onos Daugirdienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 27276
 • Virginijos Šidlauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28483
 • Zitos Čitavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.57101
 • Džuljetos Kievišaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60053
 • Jadzės Morgačiovienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56939
 • Birutės Cimermonienės nukentėjusio asmens(tremtinio)pažymėjimas Nr.61112
 • Stasio Pumpučio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54393
 • Genovaitės Bertulienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.4908
 • Kazimiero Kraužlio nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 855
 • Irenos Onos Morkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.34577
 • Broniaus Paškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.1399
 • Elenos Miciulevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.28098
 • Artūro Zifermano nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 12859
 • Reginos Paliulionienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44733
 • Birutės Jasutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 58436(nesk)
 • Vytauto Vilkelio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61979(nesk)
 • Arūno Žukausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14586
 • Vytauto Čekanausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55416
 • Stanislovo Kuzmos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.13394
 • Zitos Švaikauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 16900
 • Marijos Laimos Zaleskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.27553
 • Algimanto Jurkonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.41437
 • Lionės Barzdžiukienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.49007
 • Apolinaro Navicko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 054833
 • Lionės Paugienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 008840
 • Romaldo Ranonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 051460
 • Viktoro Kvedrio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062625
 • Alvydo Ališausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 053979
 • Eugenijos Tamošauskaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.11493
 • Gintauto Petrausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.63302
 • Rimos Aldonos Gaidelytės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr.5125
 • Veronikos Vežbickajos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.63723
 • Liubos Gaidamanovos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 58304
 • Stasio Ultaravičiaus nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 4380
 • Rimanto Šaltanio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 44345
 • Adolfo Regelskio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 24703
 • Birutės Markevičienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 63376
 • Broniaus Ūdros nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 58103
 • Onos Starkutės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 1096
 • Nijolės Svirskienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 57010
 • Algirdo Butaučio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 16926
 • Algerdo Stasiūno nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 56765
 • Bronislavos Irenos Tumavičiūtės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 60162
 • Vytauto Sakalausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 19560
 • Valerijaus Čekanausko nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 45135
 • Jevgenijos Žuliuvienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 48498
 • Antano Palaimos nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 52129
 • Aldonos Cicėnienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 3384
 • Stefanijos Bartkienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 54723
 • Elvyros Tass nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 35022
 • Elenos Povilaitienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.4979
 • Pranės Laurišonytės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.54832
 • Algio Liutvinsko nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.35968
 • Marytės Ramanauskienės nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr.35815
 • Marytės Kleinotaitės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr.6714
 • Galinos Bondarenko nukentėjusio asmens (represuoto) pažymėjimas Nr.599
 • Kęstučio Jurgelio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 31167
 • Onos Abromaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44030
 • Aloyzo Šeirio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35604
 • Zenono Čerkausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4244
 • Irenos Mordienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39493
 • Bronislavos Balzarienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.57202
 • Irenos Latvėnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62429
 • Danos Misiūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.3969
 • Algirdo Jurgio Nalivaikos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.17024
 • Romualdo Aleksandro Metrikio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.41158
 • Monikos Kantauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.61069
 • Violetos Švelnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.18096
 • Vaclovo Šlianderio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.42748
 • Antano Januškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60950
 • Petrės Gricienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.18325
 • Aldonos Kazlauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.33979
 • Juozo Petriko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 50459
 • Mykolo Lukšo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.828

2020 m.
 • Jono Šidlausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.63118
 • Marytės Daugėlienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60875
 • Ninos Baranauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.47383
 • Danutės Šivickaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.53104
 • Vlado Grigonio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22781
 • Angelės Sasnauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56066
 • Genovaitės Liucijos Raugalienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.12585
 • Valerijos Barkauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.47296
 • Janinos Jurkuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56293
 • Elenos Kuliešiutės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.15746
 • Rimo Miceikos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.10893
 • Margaritos Dolores Valiaugienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56590
 • Birutės Kniazevienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.7621
 • Edvardo Raškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.35411
 • Valentino Padriezo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62749
 • Vytauto Proscevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60778
 • Onės Dambrauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.28328
 • Nijolės Cicilijos Visockienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.48948
 • Gintauto Gudžiūno nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr.6927
 • Vytauto Grigonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.48018
 • Gracijaus Savicko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62478
 • Valerijos Buzienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.61606
 • Romualdo Kalvaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.55741
 • Elenos Stanislavos Ivaškevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.36718
 • Leonoros Bernataitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.17055
 • Adolfo Žeko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.27556
 • Ošerio Yudelio Jehuda Beileso Beiles nukentėjusio asmens(represuotojo) pažymėjimas Nr.477
 • Dalios Krinevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.55874
 • Bronislavos Birutės Kuodienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35919
 • Elenos Tarakanovos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.36437
 • Romualdos Buškevičienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 7546
 • Marijos Bindokaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4842
 • Eugenijos Kril nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 17088
 • Paul Johann Ostvald nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22347
 • Jono Indriliūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20191
 • Petro Grėbliausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59769
 • Povilo Girdžiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 50349
 • Marijanos Januškevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60869
 • Veros Romanenko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062294
 • Bronytės Šuminienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44373
 • Kristinos Proškinos nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 2477
 • Stasės Mardosienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 11805
 • Jono Valecko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61338
 • Onos Laimutės Makutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.9059
 • Gelenos Bacevičiūtės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 13896
 • Anastazijos Dikčienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.28050
 • Eugenijaus Tumelio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 63912
 • Sauliaus Ivanausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62472
 • Jadzės Norkuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 6497
 • Valdemaro Jakšto nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28341
 • Vytauto Dirgėlo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56327
 • Algimanto Remeikio nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 2872
 • Nijolės Delgiado nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54959
 • Teresės Mortos Valiuvienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 21823
 • Teresos Bartoševič nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.52858
 • Vladimiro Keblaičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 004338
 • Rimgaudo Šimonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 063106
 • Aurelijaus Antano Noruševičiaus nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 003899
 • Marytės Žilienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 13688
 • Liudmilos Kaškevič nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr. 8
 • Cilios Pagužinskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46775
 • Genovaitė Vaičiulienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 3977
 • Juozo Stonkaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 2923
 • Redos Tursaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61535
 • Vidmanto Radzevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42450
 • Romo Simono Radzevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 40480
 • Stepo Joknio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 22419
 • Birutės Vaštakienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 45756
 • Emilijos Vasiliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.50891
 • Onos Balnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 17635
 • Česės Kazės Šlaičiūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.40980
 • Violetos Nevėrienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.63586
 • Petro Budraičio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.8985
 • Lionės Jonaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.58072
 • Naglio Puteikio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20832
 • Genutės Burneckienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.19088
 • Danos Aleliūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.12510
2021 m.
 • Romualdo Laurinavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 9967
 • Zosės Dosinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34735
 • Virginijos Stundžienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 45005
 • Gracijaus Savicko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 64094
 • Barboros Voverienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 45298
 • Romaldos Jočienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46943
 • Aldonos Griškėnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.53382
 • Nadeždos Nagornajos nukentėjusio asmens(represuoto asmens) pažymėjimas Nr. 519
 • Angėlės Rutkauskaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.8965
 • Janinos Šmaižienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.57889
 • Jono Vizbaro nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.13426
 • Laimutės Každailevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.47175
 • Vitalijos Daugėlienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60369
 • Irenos Pikutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.56637
 • Rimanto Kupčinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.13393
 • Janinos Minderienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.7259
 • Janos Radzevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19255
 • Vytauto Aukštikalnio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54843
 • Onos Juškienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 16617
 • Jono Švitrio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 17330
 • Birutės Garolienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 16711
 • Juozo Vytauto Lekavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.021850
 • Birutės Ievos Kozlovskos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62650
 • Algio Dambrausko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 18144
 • Irenos Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.1608
 • Reginos Kaulinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.38238
 • Irenos Burkštytės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15276
 • Fėlės Skirkevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 11430
 • Vytauto Kaziukonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48464
 • Romualdo Karlos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 2262
 • Bronislavos Aidukienė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44226
 • Jadvygos Nijolės Novelskaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 18133
 • Vitoldo Logmino nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.060569
 • Antano Plaipos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 063571
 • Reginos Vengalienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38575
 • Aliutės Mikailienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 63636
 • Birutės Dolgaliovos nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 11303
 • Vitalijos Stankevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28414


Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Romutė Naraškevičienė, tel. (8~5) 231 3012
Genė Kumparskienė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Pranskutė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Rupšienė, tel. (8~5) 279 1041

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas, tel. (8~5) 279 1034
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”