2017 m. gegužės 1 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Negaliojantys nukentėjusių asmenų pažymėjimai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintų Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų pakeitimą, pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris per 1 darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.

Skelbiami negaliojančiais šie pamesti, sugadinti ar kitaip prarasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro asmenims išduoti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimai:

 • Viktoro Kornaičuko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062757
 • Valentinos Kuzmienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15071
 • Vitalijos Almos Slavinskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14394
 • Jūratės Milevičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62477
 • Dalios Jusienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42340
 • Berutės Grikietienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19574
 • Julijos Sakalauskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 5019
 • Alfonso Valatkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61893
 • Ninos Rakaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32672
 • Nijolės Mankienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34331
 • Marytės Putramentienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23895
 • Mirandos Balčiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22414
 • Antano Kėrio nukentėjusio asmens (tremtinio ) pažymėjimas Nr. 4094
 • Renato Sarapinavičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20337
 • Vandos Urbonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39983
 • Kęstučio Gicevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38773
 • Valentino Paškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54633
 • Laimutės Kibildienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 57570
 • Juozo Stankaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20996
 • Algio Antonevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47268
 • Genės Jurjevos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28650
 • Elenos Mikučionienės nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 003032
 • Zinoidos Romanovskajos nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr. 437
 • Nijolės Čižinauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 53381
 • Ramutės Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61591
 • Violetos Tyrinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61679
 • Genovaitės Teresės Ginkienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 13109
 • Aldonos Brezgienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51008
 • Liudmilos Rimkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30499
 • Alės Binkulienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60717
 • Eugenijos Vengrienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23954
 • Henriko Rodziansko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019025
 • Marijos Savickienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 8578
 • Rimanto Širvinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15553
 • Danutės Trečiokienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23936
 • Julijos Medutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5396Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Romutė Naraškevičienė, tel. (8~5) 231 3012
Genė Kumparskienė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Pranskutė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Rupšienė, tel. (8~5) 279 1041

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas, tel. (8~5) 279 1034
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”