2018 m. sausio 20 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Negaliojantys nukentėjusių asmenų pažymėjimai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintų Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų pakeitimą, pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris per 1 darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.

Skelbiami negaliojančiais šie pamesti, sugadinti ar kitaip prarasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro asmenims išduoti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimai:

 • Eugenijaus Šarkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32479
 • Aušrelės Gasparaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62062
 • Jūratės Martusevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35783
 • Viktoro Kornaičuko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062757
 • Valentinos Kuzmienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15071
 • Vitalijos Almos Slavinskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14394
 • Jūratės Milevičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62477
 • Dalios Jusienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 42340
 • Berutės Grikietienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19574
 • Julijos Sakalauskienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 5019
 • Alfonso Valatkos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61893
 • Ninos Rakaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32672
 • Nijolės Mankienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34331
 • Marytės Putramentienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23895
 • Mirandos Balčiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 22414
 • Antano Kėrio nukentėjusio asmens (tremtinio ) pažymėjimas Nr. 4094
 • Renato Sarapinavičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 20337
 • Vandos Urbonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39983
 • Kęstučio Gicevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38773
 • Valentino Paškevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 54633
 • Laimutės Kibildienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 57570
 • Juozo Stankaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 20996
 • Algio Antonevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47268
 • Genės Jurjevos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 28650
 • Elenos Mikučionienės nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 003032
 • Zinoidos Romanovskajos nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr. 437
 • Nijolės Čižinauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 53381
 • Ramutės Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61591
 • Violetos Tyrinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61679
 • Genovaitės Teresės Ginkienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 13109
 • Aldonos Brezgienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51008
 • Liudmilos Rimkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 30499
 • Alės Binkulienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60717
 • Eugenijos Vengrienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23954
 • Henriko Rodziansko nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019025
 • Marijos Savickienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 8578
 • Rimanto Širvinsko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 15553
 • Danutės Trečiokienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23936
 • Julijos Medutienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 5396
 • Juozo Stakučio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29134
 • Anelės Kelermanienės nukentėįusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59364
 • Irenos Vaitiekūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 33866
 • Kazimiero Vagonio nukentėjusio asmens(tremtinio) pažymėjimas Nr. 24820
 • Jūratės Martusevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 35783
 • Aušrelės Gasparaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62062
 • Antano Gilevičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 14910
 • Rozos Šikšnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.60393
 • Reginos Gorskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 048733
 • Irenos Mitrienės nukentėjusio asmens (perkeltojo asmens) pažymėjimas Nr. 2561
 • Uljanos Butylkinos nukentėjusio asmens (perkeltojo) pažymėjimas Nr. 2123
 • Marytės Daugininkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44409
 • Marijonos Albinos Dičkancienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48064
 • Algimanto Pankos nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 51389
 • Henriko Uzingerio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 14034
 • Rolando Vildžiūno nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 19477
 • Birutės Angelytės Digurovienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 31334
 • Alvinos Genovaitės Grybienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60715
 • Nijolės Valiūnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 21884
 • Jurijaus Zaicevo nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019106
 • Adelės Birutės Šileikienės (tremtinio) pažymėjimas Nr. 036806
 • Janinos Kavaliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.016127
 • Ivano Los nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 019317
 • Marytės Semėnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59197
 • Algirdo Urbanavičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55469
 • Liubov Solodovnikovos nukentėjusio asmens (represuotojo) pažymėjimas Nr.001040
 • Marijos Jūratės Aldonos Andrašūnienės nuketėjusio asmens pažymėjimas Nr. 021689
 • Vytauto Beleišio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 009902
 • Algimanto Jono Žukausko nukentėjusio asmens (buvusio beglobio vaiko) pažymėjimas Nr.000062
 • Marijonos Selvenienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 014537
 • Sigito Stanevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 062411
 • Genovaitės Satkūnienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 061667
 • Anos Laurinavičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 10867
 • Genės Kulišauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 40124
 • Ritos Šakalinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56664
 • Laimutės Aukštikalnienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 7148
 • Vlado Pikšrio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 18615
 • Rimgaudo Šimonio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29476
 • Onos Bejerienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 9260
 • Danutės Elzbietos Armonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 39600
 • Valentino Eidukevičiaus nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 5431
 • Vitalijaus Muraveiko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60075
 • Danutės Bylienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 29006
 • Algimanto Lukio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 13645
 • Silvijos Marijos Deltuvienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 4027
 • Audronės Masiulytės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46376
 • Irenos Daukantienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46312
 • Marinos Šuliauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 23529
 • Jono Meigio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34945
 • Irenos Funkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 48167
 • Jono Šidlausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62695
 • Elvyros Lotc nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46607
 • Emilijos Gudienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62309
 • Genovaitės Vidos Ruškienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61665
 • Jono Rainio nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 006762
 • Rimos Kantautienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55179
 • Vytauto Bacevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.10236
 • Algirdo Petrusevičiaus nukentėjusio asmens (politinio kalinio) pažymėjimas Nr. 5826
 • Reginos Rupeikienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 52407
 • Stasio Urbono nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 11967
 • Juzės Mikalauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 62782
 • Janinos Uždavinienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 33862
 • Petro Bezmeno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46044
 • Vitalijos Rimkienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 14012
 • Meilutės Marijonos Garuckienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 38295
 • Romo Juknevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 34028
 • Vidos Marijonos Palevičienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.54137
 • Prano Vasiliausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 46136
 • Antano Pužo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 47542
 • Irenos Vasylienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 2907
 • Zitos Šimkutės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 19093
 • Algirdo Mikailionio nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 26185
 • Viktoro Morozovo nukentėjusio asmens (represuoto) pažymėjimas Nr. 958
 • Oleksandr Razumnov nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.62386
 • Danieliaus Litvino nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 59996
 • Felicitos Jokubauskienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60704
 • Antano Motiejūno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.61245
 • Marijos Valienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr.59829
 • Roberto Kinčiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61733
 • Reginos Špokienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 44644
 • Vytauto Paškausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 10410
2018 m.
 • Edvardo Kutkausko nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 60892
 • Albino Algirdo Venckaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 61294
 • Birutės Žilaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55020
 • Aleksandro Šišlo nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 53490
 • Vidmanto Juozo Marcinkevičiaus nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 55803
 • Broniaus Kacėno nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 56890
 • Alfonsos Martinaitienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 21305
 • Aldonos Onos Krušnauskaitės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 25243
 • Julės Alinos Vaškienės nukentėjusio asmens pažymėjimas Nr. 768
 • Onos Sadonienės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 18864
 • Genovaitės Antanavičiūtės nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas Nr. 32790Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Romutė Naraškevičienė, tel. (8~5) 231 3012
Genė Kumparskienė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Pranskutė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Rupšienė, tel. (8~5) 279 1041

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas, tel. (8~5) 279 1034
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”