http://genocid.lt/centras/lt/838/c/

Darbo taryba

LGGRTC darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – Darius Juodis
Pirmininko pavaduotojas – Laimonas Kemėras
Sekretorė – Dalė Dubonienė
Nariai – Ramona Staveckaitė-Notari ir Viktoras Avgulis

Kreiptis elektroniniu paštu darbotaryba@genocid.lt

Dokumentai: