http://genocid.lt/centras/lt/827/c/

Paskatinimai ir apdovanojimai

2018 m. paskatinimai ir apdovanojimai

Išmokėta suma Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Skatinimo priežastis
70975 € 137 premijos
1000 € 1 atleidus iš pareigų dėl tarnybos pratęsimo termino pabaigos
600 € 1 60-ies metų jubiliejaus proga

Archyvas


Vardiniai darbuotojų apdovanojimai

Darbuotojas Apdovanojimas, padėka
Avgulis Viktoras Tauragės rajono savivaldybės padėka Už visokeriopą pagalbą ruošiant ir įrengiant Tauragės krašto muziejaus Rezistencijos ekspoziciją Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose, 2016 m.
Butkutė-Indrišionienė Gedvilė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Čekavičiūtė Nijolė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka Už Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos respublikinio etapo darbų vertinimą, 2018 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Kauno miesto socialinių paslaugų centro padėka Už suteiktą galimybę Dainavos dienos globos centro senjorams pasiklausyti paskaitos „Masinės gyventojų tremtys į Sibirą (1941,1948,1949,1951 m.) ir šiandienos vykdomas ekspedicijas į buvusias tremties vietas“, 2017 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Šilalės rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą organizuojant 1941 m. tremtinės gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginius Laukuvoje, 2017 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Tauragės rajono savivaldybės padėka Už visokeriopą pagalbą ruošiant ir įrengiant Tauragės krašto muziejaus Rezistencijos ekspoziciją Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose, 2016 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus padėka Už metodinę pagalbą rengiant naują Merkinės muziejaus ekspoziciją, 2014 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėka Padėka už istorinės atminties puoselėjimą ir pilietinės jaunuomenės ugdymą, 2019 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos padėka Už albumo „Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai“ sudarymą, tautiškumo paveldo sklaidą ir prasmingą siekį didinti istorinių šaltinių prieinamumą, 2019 m.
Jakubonienė Gintarė Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Jakubonienė Gintarė Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Jakubonienė Gintarė Raseinių rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą įamžinant laisvės kovų dalyvių Jono Žemaičio-Vytauto ir Petro Bartkaus-Žadgailos atminimą Raseinių rajone, 2019 m.
Kolonaitienė Violeta Šilalės rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą organizuojant 1941 m. tremtinės gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginius Laukuvoje, 2017 m.
Kolonaitienė Violeta Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Kolonaitienė Violeta Raseinių rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą įamžinant laisvės kovų dalyvių Jono Žemaičio-Vytauto ir Petro Bartkaus-Žadgailos atminimą Raseinių rajone, 2019 m.
Miciuvienė Rita Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Milašiūtė Julita Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Peikštenis Eugenijus Lietuvos Respublikos Prezidento ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, 2018 m.
Peikštenis Eugenijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio padėka Už istorinės atminties išsaugojimą, 2018 m.
Peikštenis Eugenijus Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Peikštenis Eugenijus Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija Už Lietuvos istorinės atminties ir laisvės idėjos puoselėjimą, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimą, visuomenės pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, 2018 m.
Peikštenis Eugenijus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėka Už bendradarbiavimą su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos filialais, konsultacijas, dalyvavimą jų renginiuose, 2015 m.
Tarabildienė Aistė Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Teresė Birutė Burauskaitė Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius, 2003 m.
Teresė Birutė Burauskaitė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius Už ypatingą dvasios tvirtybę, ištvermę, pasiaukojimą ir pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui, sąžiningą darbą Lietuvos valstybei bei istorinės tiesos puoselėjimą, 2012 m.
Vapšienė Marija Gintarė Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį į Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Žygelis Dalius Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio padėka Už istorinės atminties išsaugojimą, 2018 m.
Žygelis Dalius Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija Už Lietuvos istorinės atminties ir laisvės idėjos puoselėjimą, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimą, visuomenės pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, 2018 m.
Žygelis Dalius Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“, 2018 m.


Apdovanojimas, padėka
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus Valstybės pažinimo centro padėka Už istorinės atminties puoselėjimą ir pagalbą pristatant Lietuvos laisvės kovų laikotarpį bei skatinant pilietinių idėjų sklaidą, 2019 m.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Padėka už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą, 2019 m.