http://genocid.lt/centras/lt/825/c/

Planavimo dokumentai

LGGRTC STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018–2020 M.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAGRINDINIAI 2018 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI:
Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius
Memorialinio departamento direktorius
Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas