http://genocid.lt/centras/lt/819/c/

LGGRTC valdymo organizavimo schema

 PATVIRTINTA
   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
   tyrimo centro generalinio direktoriaus
   2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. IV-212
 
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO VALDYMO ORGANIZAVIMO SCHEMA