http://genocid.lt/centras/lt/819/c/

LGGRTC valdymo organizavimo schema

PATVIRTINTA
  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
  tyrimo centro generalinio direktoriaus
  2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr.1V-52
 
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO VALDYMO ORGANIZAVIMO SCHEMA