http://genocid.lt/centras/lt/817/c/

Vadovybė

Teresė Birutė Burauskaitė

Generalinė direktorė


El. paštas

tel. 231 4139

Vytas Lukšys

Gen. direktoriaus pavaduotojas


El. paštas

tel. 231 2683

Arūnas Bubnys

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius


El. paštas

tel. 266 1521

Gintarė Jakubonienė

Memorialinio departamento direktorė


El. paštas

tel. 279 1035