2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 1(17)

                      TURINYS- CONTENTS

 STRAIPSNIAI - ARTICLES

Margarita Matulytė

Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste (1958–1970 m.)

Expression of Lithuanian Photographic Art in the Context of Cultural Sovietisation (1958–1970)

Irina Černeckaitė

Sovietinė kino dokumentika Lietuvoje: istoriniai ir ideologiniai kontekstai (1963–1988 m.)

Soviet Documentary Films in Lithuania: Historical and Ideological Contexts (1963–1988)

Hektoras Vitkus

Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata

Historical Memory and the Holocaust: Perception of the Problem

Arūnas Bubnys

Kauno ir Vilniaus getų žydų policija (1941–1944 m.)

The Jewish Police in the Kaunas and Vilnius Ghettos (1941–1944)

Valentinas Brandišauskas

Holokaustas Kėdainių apskrityje

Holocaust in the District of Kėdainiai

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS’ RESEARCH

Andrius Skorupskas

Sovietinės ideologinės cenzūros raida Lietuvoje (1964–1989 m.)

Development of Soviet Ideological Censorship in Lithuania (1964–1989)

ATMINTIS - MEMORY

Janina Šyvokienė

Antanas Kraujelis – paskutinis Aukštaitijos partizanas

KRONIKA - CRONICALS

KNYGOS - BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI - OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”