2018 m. balandžio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2008 m. atmintinos datos (archyvas)
Atmintinos datos ir sukaktys
Sau­sis

- Sausio 17 d. sukanka 55 m. kaip netoli Kelmės, K. Ruko sodyboje sunaikintas Jūros srities ir Vyčių sąjungos štabas. Žuvo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko 3- asis pavaduotojas, Jūros srities vadas, Vyčių sąjungos įkūrėjas Antanas Bakšys – Germantas, štabo viršininkas A. Jurkūnas – Valeras ir štabo narė Elena Gendrolytė – Balandė.

- Sausio 26 d. sukanka 55 m. kaip Panevėžio rajone, Šilgalio kaime žuvo Rytų Lietuvos srities štabo narys ir paskutinis Vyčio apygardos vadas Bronius Karbočius – Bitė, Algimantas ir jo adjutantas V. Mažeika – Vanagas.


Va­sa­ris

- Vasario 2 d. sukanka 60 m. kaip Pilviškių valsčiuje, Gulbiniškių kaime išduoti žuvo VGPŠ viršininkas, Pietų Lietuvos srities ir Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis – Žvejas bei štabo apsaugos partizanai J. Balsys – Dobilas ir Pr. Žaldaris – Šapalas.

- Vasario 3 d. sukanka 55 m. kaip Prienų miške žuvo Nemuno srities vadas, LLKS prezidiumo pirmininko 2- asis pavaduotojas kpt. Sergijus Staniškis – Litas.

- Vasario 11 d. sukanka 55m. kaip Ramygalos apylinkėse žuvo LLKS visuomeninės dalies viršininkas, partizanų laikraščio “Prie rymančio Rūpintojėlio” redaktorius Jonas Šibaila – Mertainis, Diedukas.


Ba­lan­dis

- Balandžio 1 d. sukanka 60 m. kaip įkurta Prisikėlimo apygarda

- Balandžio 28 d. sukanka 60 m. kaip žuvo Tauro apygardos štabo viršininkas, Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas


Ge­gu­žė

- Gegužės 13 d. sukanka 60 m. kaip Taujėnų valsčiuje, šalia Juodvisinės kaimo žuvo Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis – Briedis, jo pavaduotojas J. Kilijonas – Mikas ir štabo apsaugos būrio vadas A. Šyvis – Šalapka.

- 1948 m. gegužės 22 – 23 d. – masinis žmonių trėmimas (60 m.)

- Gegužės 29 – 30 d. sukanka 55 m. kaip Jurbarko raj., Šimkaičių miške įrengtame bunkeryje buvo suimtas LLKS TP pirmininkas, partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas. Organizuoto partizaninio pasipriešinimo pabaiga.


Birželis

- Birželio 19 d. sukanka 60 m. kaip Tytuvėnų apylinkėse žuvo paskutinysis Kęstučio apygardos vadas Povilas Morkūnas – Rimantas ir štabo viršininkas S. Zinkevičius – Algimantas.


Rug­pjū­tis

- Rugpjūčio 10 d. sukanka 60 m. kaip Garliavos valsčiuje, Jonučių kaime žuvo PLP srities ir Tauro apygardos vadas J. Aleščikas – Rymantas ir kiti štabo nariai.

- Rugpjūčio 23 d. sukanka 55 m. kaip netoli Varnių žuvo paskutinysis Žemaičių apygardos vadas Vl. Montvydas – Žemaitis, jo adjutantas Br. Alūza – Bedalis ir partizanų laikraščio “Laisvės varpas” bendradarbė Irena Petkutė – Rima.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”