2021 m. spalio 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt

Nacionalinis mokinių konkursas
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija"


Konkurso nuostatai
Dalyvio anketa


Parsisiųsti plakatą (.jpg formatas, .pdf formatas)Konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerija. Jis rengiamas kasmet nuo 1999 m. ir dalyvių skaičius nuolat auga. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai. Darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias temos atskleidimo formas: rašinį, piešinį, dainą, filmą, fotografiją, spektaklį, eilėraštį, projektą, rankdarbį, instaliaciją ir kt. Konkursas baigiamas iškilmingu apdovanojimų renginiu Vilniuje gegužės mėn.

Nugalėtojų laukia ekskursijos LR Seime, LR Prezidentūroje, muziejuose, po senas ir gražias Vilniaus vietas, koncertas, diplomai (mokiniams), padėkos raštai (mokytojams), organizatorių ir rėmėjų dovanos. Konkurso nugalėtojams teikiama pirmenybė dalyvauti LGGRTC organizuojamuose renginiuose, istorinėse pažintinėse vasaros stovyklose.

2021 m. konkursui siūlomos darbų temos:

 • Lietuva ir jos gyventojai sovietų (1940–1941 ir 1944–1990 m.) ir nacių (1941–1944 m.) okupacijų metais. Netektys, represijos, genocidas, pasipriešinimas, gyvenimo sąlygos, žmonių likimai;
 • Išeivių iš Lietuvos ir karo pabėgėlių patirtys;
 • Vaikai ir jaunimas: represijos ir pasipriešinimas okupaciniams režimams 1940–1990 m.;
 • Sąjūdis, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, Sausio 13-oji;
 • Kitos temos, skatinančios pilietiškumą, patriotiškumą ir įamžinančios Lietuvos 1940–1990 m. okupacijų, jų aukų bei laisvės kovų atmintį;
 • Istorinių įvykių sukaktys ir asmenybės (kasmet atnaujinama):
  • Juozas Lukša-Daumantas (1921-1951)
  • Bronislovas Zinkevičius-Artojas (Vytauto partizanų apygardos vadas, 1921-1946)
  • Vincentas Sladkevičius (1920-2000)
  • 1941 m. birželio 14-18 d. trėmimai
  • 1941 m. Birželio sukilimas
  • Nacistinės okupacijos pradžia ir Vokietijos kariuomenės įžengimas į Lietuvą (1941 06 22)
  • Holokausto Lietuvoje pradžia (1941 m. birželio 24 d.)
  • 1951 m. spalio 2-3 d. trėmimai kodiniu pavadinimu „Ruduo“
  • 1991 m. liepos 31 d. Medininkų tragedija

Kviečiame aplankyti virtualią nacionalinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešinių galeriją!

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rengiamas konkursas šiemet jau dvidešimtąjį kartą pakvietė Lietuvos moksleivius apmąstyti tragiškus Lietuvos istorijos epizodus, sovietinę ir nacistinę okupacijas, pagerbti okupacinių režimų aukas ir pasipriešinimo okupacijoms dalyvius.
Džiaugiamės didžiuliu pilietiškų ir kūrybingų moksleivių susidomėjimu konkursu, dėkojame dalyviams ir visų norinčiųjų dalyvauti konkurse darbų laukiame ateinančiais metais!

Su laureatų darbais galite susipažinti paspaudę šias nuorodas (darbai sudėti atsitiktine tvarka):

2020 m. laureatai
2019 m. laureatai
2018 m. laureatai
2017 m. laureatai
2016 m. laureatai
2015 m. laureatai
2014 m. laureatai
2013 m. laureatai
2012 m. laureatai
2011 m. laureatai

Konkurso partneriai ir rėmėjai


Konkurso darbų populiarinimas:

Leidiniai
Konkurso dalyvių rašiniai nuo 2000 m. publikuojami atskiromis knygomis, kurios iliustruotos mokinių piešiniais ir įvairių renginių nuotraukomis. Konkurso dalyvių piešiniais iliustruojami LGGRTC kalendoriai, proginiai sveikinimai, renginių plakatai. Taip pat išleistas atvirukų rinkinys „Tremtis“, skirtas 1941 m. „Juodojo birželio“ aukoms atminti. Konkurso dalyvių dainos išleistos dvejose kompaktinėse plokštelėse „O taip norėjosi gyvent...“ ir „Išgirsk“.

Piešinių parodos
Siekdami parodyti visus mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbus, nuo 2003 m. visus piešinius eksponuojame po atviru dangumi prie Genocido aukų muziejaus Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienomis ir VšĮ kultūros ir švietimo centre Vilniaus mokytojų namuose konkurso laureatų apdovanojimo renginio metu. Taip pat konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešiniai kasmet eksponuojami LGGRTC kiemelyje, Genocido aukų muziejuje bei įvairiose įstaigose ir institucijose: Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, LR Seime, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus televizijos bokšte, kitose įstaigose bei Lietuvos mokyklose.

Kviečiame mokyklas, įstaigas ir organizacijas savo patalpose eksponuoti mokinių piešinių ir rankdarbių parodas per įvairius renginius ir atmintinų dienų progomis.
Susidomėjusieji konkurso piešinių parodomis išsamesnę informaciją gali gauti paskambinę LGGRTC Memorialinio departamento darbuotojai  telefonu (8 5) 275 5261 arba parašę el. paštu konkursas@genocid.lt.


Istorinės-pažintinės vasaros stovyklos
Stovyklos organizuotos 2000 - 2014 m. bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene. Stovykla buvo skirta neformaliajam jaunuolių ugdymui: supažindinti su skaudžia Lietuvos istorijos praeitimi, sudėtingu pokario laikotarpiu, skatinti geriau pažinti gimtąjį kraštą ir aktyviai leisti laisvalaikį.


Daugiau informacijos apie konkursą:
LGGRTC Memorialinis departamentas, Atminimo programų skyrius, Didžioji g. 17/1, Vilnius.

vyr. specialistė Dalia Narušienė, tel. (8 5) 275 5261,
el. paštas konkursas@genocid.lt
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”