http://genocid.lt/centras/lt/716/c/

Dokumentiniai filmai

Siūlome susipažinti su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sukurtais dokumentiniais filmais:

Partizaninis karas Lietuvoje 1944−1953 m., 2004 m. (trukmė 12 min.)
Dokumentinė partizaninio karo Lietuvoje 1944–1953 m. apybraiža sukurta remiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir lasivės kovų muziejaus medžiaga. Taip pat panaudoti filmuoti intarpai iš meninio filmo „Vienui vieni“ (rež. Jonas Vaitkus, 2004 m.), rež. Vytauto Paliulio dokumentikos ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo medžiagos.

1941 metų tremtis vaikų akimis, 2011 m. (trukmė 21 min.)
Rež. Jokūbo Viliaus Tūro dokumentinis filmas pasakoja apie pirmąjį masinį Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą 1941-ųjų birželio 14 dieną. Tuomet iš Lietuvos buvo išvežta apie 18 tūkst. žmonių, iš jų – kiek daugiau nei 5 tūkst. vaikų. Tik nedaugeliui jų pavyko išgyventi Sibiro pragare. Šiandien tie, kurie dar visiškai maži buvo prievarta išplėšti iš savo pasaulio, dalijasi skaudžiais liudijimais apie nežmoniškas sąlygas tremtyje – nuolatinį alkį, šaltį, ligas ir už viską stipresnę viltį vieną dieną grįžti į Lietuvą.

Paskutinė raudonojo teroro savaitė, 2011 m. (trukmė 12 min.)
Rež. Algio Kuzmicko filmas pasakoja apie 1941 m. birželį sovietų okupantų vykdytas masines Lietuvos gyventojų, pirmiausia – politinių kalinių žudynes. Per kelias dienas skirtingose Lietuvos vietose (Rainiuose, Pravieniškėse, Panevėžyje ir kitur) buvo nužudyta apie 1,1 tūkst. žmonių. Filme kalba istorikas dr. Arvydas Anušauskas, cituojami liudininkų atsiminimai ir panaudota sovietinio režimo nusikaltimus liudijanti medžiaga iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.

Įkaitai. 1941 m. liepa, 2011 m. (trukmė 25 min.)
Rež. Algio Kuzmicko filmas pasakoja apie 1941 m. nacių įkaitais paimtus ir nužudytus Vilniaus gyventojus. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atlikti istoriniai ir archeologiniai tyrimai atskleidžia masinės kapavietės, esančios Vilniuje, Panerių miško parko teritorijoje, paslaptį. Išlikusių liudininkų parodymai, istorikų ir antropologų komentarai atverčia skaudų Lietuvos istorijos puslapį.